Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi nổi bật

Windows nêu rõ đầu đọc được cài đặt đúng cách, tuy nhiên kí tự (hoặc các kí tự) ổ đĩa không được gán cho đầu đọc. Có các ổ đĩa mạng được ánh xạ trên máy tính này. Tôi giải quyết vấn đề này bằng cách nào?

Windows gán các kí tự ổ đĩa mới cho ổ đĩa vật lý sẵn có tiếp theo. Vì lý do này đôi khi Windows cũng sử dụng cùng ký tự ổ cứng làm ổ mạng. Đây là vấn đề thường gặp với các thiết bị lưu trữ có thể tháo rời. Vui lòng làm theo quy trình sau để giải quyết vấn đề này.

  1. Sau khi cắm đầu đọc vào cổng USB, nhấp chuột phải vào "Computer" (hoặc "My Computer") trên màn hình nền hoặc trong menu Start trên Thanh Tác vụ và chọn "Manage".
  2. Chọn Disk Management ở ô cửa sổ bên trái
  3. Tìm đầu đọc trên ô cửa sổ bên phải.
  4. Nhấp chuột phải vào ổ đĩa và chọn "Change Drive Letter and Paths", sau đó gán một kí tự ổ đĩa mới mà hiện tại ổ mạng được ánh xạ không sử dụng.
  5. Quay lại "Computer" và mở để xem liệu đầu đọc có được gán kí tự ổ đĩa mà bạn chọn hay không.
FAQ: KFR-011411-GEN-01
Khi tôi cắm đầu đọc vào cổng USB trên bàn phím, màn hình, bộ chia cổng USB hoặc phía trước cây máy tính của tôi, thì hoặc là thiết bị không được nhận dạng hoặc là tôi nhận được thông báo lỗi. Tại sao?

Mặc dù một số thiết bị USB có thể hoạt động tốt tại các cổng USB này, các thiết bị USB 2.0 Tốc độ Cao thường cần nguồn điện lớn hơn. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần cắm đầu đọc trực tiếp vào một trong các cổng USB chính. Các cổng USB này thường nằm phía sau cây máy tính.

FAQ: KFR-011411-GEN-02
Đầu đọc FCR-MLG3 có hoạt động với thẻ SDXC không?
Đầu đọc này hỗ trợ thẻ SDXC.Xin lưu ý rằng đa số thẻ SDXC sử dụng hệ thống tập tin exFAT. Hầu hết các thiết bị nhận thẻ SDXC, như máy ảnh kỹ thuật số, đều đọc được hệ thống tập tin này.Do đó bạn cần chắc chắn hệ điều hành trên máy tính sẽ hỗ trợ exFAT hoặc có thể được cập nhật để hỗ trợ exFAT.

FAQ: KFR-032312-MLG3-01

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Trò chuyện trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Off
Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

+1 (800)435-0640 (Closed)