Các câu hỏi thường gặp

Part Specific FAQs

Khi tôi lắp IronKey này vào máy tính Windows, tôi nhận được lỗi "(IronKey) requires two free drive letters" hoặc "(IronKey) could not start." Tại sao?

IronKey này yêu cầu hai ký tự ổ cứng liên tiếp SAU đĩa vật lý cuối cùng xuất hiện trước ‘khoảng cách’ trong các phép gán ký tự ổ cứng (xem hình dưới đây). Điều này KHÔNG liên quan đến các phần chia mạng vì các phần chia này dành riêng cho cấu hình người dùng và không phải là bản thân cấu hình phần cứng hệ thống, do đó dường như sẵn có với hệ điều hành.

Điều này có nghĩa là, Windows có thể gán cho IronKey một ký tự ổ cứng đã được phần chia mạng hoặc đường dẫn Quy ước Đặt tên Chung (Universal Naming Convention - UNC) sử dụng, gây ra xung đột ký tự ổ cứng. Nếu điều này xảy ra, vui lòng tham khảo ý kiến quản trị viên của bạn hoặc bộ phận hỗ trợ về việc thay đổi phép gán ký tự ổ cứng trong Disk Management của Windows (phải có quyền quản trị.)

Trong ví dụ này, IronKey sử dụng ổ F:, đây là ký tự ổ đĩa trống đầu tiên sau ổ E: (đĩa vật lý cuối cùng trước khoảng cách ký tự ổ đĩa.) Vì ký tự G: là phần chia mạng và không nằm trong cấu hình phần cứng, IronKey có thể cố gắng sử dụng ký tự này làm ký tự ổ đĩa thứ hai của mình, gây ra xung đột.

Nếu không có phần chia mạng trên hệ thống và IronKey vẫn không tải được, có thể có một khoảng cách giữa các ký tự ổ mà chỉ có một ký tự ổ trống. Nếu bạn không có ký tự ổ nào khác hoặc có một khoảng cách lớn hơn hai ký tự ổ, kiểm tra xem bạn có cắm đầu đọc thẻ trên máy tính hay không. Trong nhiều trường hợp, những ký tự ổ này được ẩn đi cho đến khi thẻ được cắm vào.

Bạn cần di chuyển ký tự ổ gây xung đột để IronKey có thể hoạt động. Mở Control panel > Administrative Tools > Computer Management > Disk Management. Chú ý các ổ ở khung cửa sổ dưới đáy. Nhấp chuột phải vào ký tự ổ gây xung đột và chọn "Change drive letter and paths". Trên hộp thoại tiếp theo, nhấp vào nút "Change" và gán một ký tự ổ mới không xung đột với IronKey.

Có khả năng một đầu đọc thẻ, ổ đĩa tháo rời hoặc một thiết bị đã từng được lắp đặt trước đây đang giữ ký tự ổ được gán và vẫn gây ra xung đột.

Xin lưu ý rằng Drive Letter Management, hay DLM, đã cải tiến đáng kể trong Windows XP SP3, Vista và 7, nên có thể bạn sẽ không gặp phải vấn đề này, nhưng nếu không thể giải quyết xung đột, vui lòng liên hệ với Phòng Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston để được trợ giúp thêm.

FAQ: KDT-101916-D300-01
Khi tôi chạy phần mềm trên chiếc ổ D300 mới, nó yêu cầu mã kích hoạt. Làm thế nào để có mã này?

Điều này cho thấy bạn có một ổ D300 Quản lý (D300M). Các thiết bị được quản lý được thiết kế để triển khai trên quy mô lớn và cần sử dụng Dịch vụ Quản lý Doanh nghiệp IronKey được quản lý tập trung (giấy phép hàng năm cho mỗi thiết bị và mua riêng). Chính Dịch vụ Quản lý này sẽ cấp phát mã kích hoạt và do quản trị viên quản lý. Cần có ít nhất hai thiết bị để chạy tài khoản Doanh nghiệp. Ổ này không thể sử dụng làm ổ USB bảo mật độc lập.

FAQ: KDT-092916-D300M-01
Where do I find the serial number for my Ironkey drive?
For a non-managed model, here is where to find the serial number:

1. Plug In Ironkey drive
2. Run IronKey.exe
3.Enter password and login to IronKey
4. In the windows System tray (bottom right corner of windows), right click on IronKey icon and select "About IronKey D300"

 

5. Serial number will be visible here (Highlighted in red box):

 


For a managed or enterprise model that is not yet activated, here is where to find the serial number:

1. Plug in your IronKey drive
2. Run IronKey.exe
3. When you see the control panel asking for activation code, Hold the" CTRL" key and "Left Click" on the IronKey logo on the top left control panel (Picture below)

 

4. The Configuration window will pop up with the serial number (highlighted in the red box)


FAQ: KDT-0050918-IK-01
When I attempt to access my Ironkey D300 secure USB drive, MacOS displays “Ironkey D300” is not optimized for your Mac” or, after updating to MacOS 10.15 (Catalina) I get “Ironkey D300” needs to be updated.” How do I resolve this?
To resolve, you will need to update your Ironkey D300 secure USB drive for MacOS Catalina. To update, click on the link below to download the
IKD300_Updater.exe and IKD300 Updater Instructions. Note: Please read the updater instructions in its entirety prior to running the update.
Updater: https://media.kingston.com/support/downloads/IKD300_Updater.zip

For more information about the "App” not optimized or “App” needs update error message,
feel free to reference Apple’s support article. https://support.apple.com/en-us/HT208436

MacOS: Must update on Windows based system. IKD300_Updater.exe not supported on MacOS. FAQ: KIK-D300-CATA
Nếu tôi quên mật khẩu của mình hoặc ổ không còn chấp nhận mật khẩu của tôi nữa. Tôi có thể khôi phục lại dữ liệu trên ổ không?
Không. Bạn không thể khôi phục lại dữ liệu trên ổ. Ngay cả khi nếu bạn tạo một mật khẩu mới, dữ liệu trên ổ sẽ bị xóa và một khóa mã hóa mới sẽ được tạo. Ngoài ra, không thể tăng thêm số lần nhập mật khẩu sai. Trừ phi bạn có thể đưa ra một mật khẩu mà ổ chấp nhận, dữ liệu trên ổ sẽ bị mất.

FAQ: KDT-111714-PRV-05
Có thể định dạng USB flash bảo mật để nó hoạt động như một USB tiêu chuẩn không hay tính năng bảo mật sẽ bị vô hiệu hóa và không yêu cầu mật khẩu nữa?

Ổ này được thiết kế để luôn được mã hóa 100%. Tính năng bảo mật được tích hợp sẵn vào ổ và không thể bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa.

FAQ: KDT-012914-PRV-04
Sau khi nâng cấp lên Windows 10, tôi không thể đăng nhập vào ổ USB bảo mật của mình. Cửa sổ nhập mật khẩu xuất hiện tức thời và sau đó biến mất. Tôi giải quyết vấn đề này như thế nào?

Vấn đề có thể là do bản cập nhật đã xóa mất thư mục Temp của bạn. Ổ sử dụng thư mục này khi chạy phần mềm bảo mật.

Để truy cập vị trí của thư mục này, trước tiên bạn phải bỏ ẩn tất cả các tập tin và thư mục. Để bỏ ẩn tất cả các tập tin và thư mục, nhấn chuột phải vào nút Start và chọn File Explorer, nhấn vào File ở phía trên và sau đó Change Folder and Search Options. Nhấn vào thẻ View và chọn Show Hidden Files and Folders.

Để hủy ẩn, mở ổ C>Users>Username (trong đó username thường là tên bạn)>App Data. Nếu không có tập tin nào tên là Temp, tạo một thư mục mới và đặt tên là Temp. Khi đã thực hiện xong, hãy thử sử dụng lại ổ.

FAQ: KDT-101515-PRV-08

General USB FAQs

Tôi có thể sử dụng DataTraveler làm thiết bị USB khởi động không?

Mặc dù bạn có thể khởi động từ DataTraveler, đây là một tính năng mà Kingston không hỗ trợ.Những ổ này được thiết kế để làm thiết bị lưu trữ.

FAQ: KTD-082913-GEN-27
DataTraveler của tôi sẽ không nhận tập tin từ 4GB trở lên. Tại sao?

Để truyền các tập tin lớn hơn 4GB, DataTraveler phải có Hệ thống Tập tin Công nghệ Mới (NTFS ) hoặc hệ thống tập tin exFAT. Rất tiếc, hệ thống tập tin FAT32 không thể xử lý tập tin đơn lớn hơn 4GB (chính xác là thấp hơn 4GB một byte). Thực hiện theo các bước dưới đây để định dạng DataTraveler bằng hệ thống Tập tin NTFS:

Cảnh báo, tất cả dữ liệu trên DataTraveler sẽ bị mất! Vui lòng sao lưu dữ liệu trên DataTraveler trước khi tiến hành.

 1. 1. Vào My Computer (Computer trong Vista và Win 7). Nhấp chuột phải vào ổ cứng Kingston và chọn Format.
 2. Chọn NTFS hoặc exFAT từ danh sách thả xuống hệ thống tập tin.
 3. Chọn Quick Format làm tùy chọn Format và nhấp Start.
  Lưu ý: Nếu không sẵn có tùy chọn NTFS, đóng cửa sổ Format và làm theo các bước 4-9.
 4. Nhấp chuột phải vào My Computer (Computer trong Vista) và chọn Properties.
 5. Chọn tab Hardware và nhấp Device Manager.
 6. 6. Mở rộng ổ Đĩa và nhấp chuột phải vào ổ Kingston. Chọn Properties.
 7. Nhấp vào tab Policies và chọn "Optimize for performance".
 8. Nhấp OK.
 9. Lặp lại các bước 1-3.

Xin lưu ý rằng MacOS 10.6.5 sẽ hỗ trợ truy cập đọc và ghi hoàn toàn vào các ổ cứng đã được định dạng exFAT. MacOS vẫn có truy cập chỉ đọc vào các ổ cứng đã được định dạng NTFS.

Một số thiết bị (máy nghe nhạc MP3, khung ảnh kỹ thuật số, v.v...) sẽ không đọc các hệ thống tập tin NTFS hoặc exFAT.

Ngoài ra Windows XP và Vista sẽ cần cập nhật để truy cập exFAT.

FAQ: KDT-010611-GEN-05

Windows related FAQs

Khi tôi cho ổ đĩa của tôi vào và phần mềm bảo mật khởi chạy, tôi không nhận được thông báo nhắc nhập mật khẩu. Ổ đĩa có hoạt động trong chế độ quản trị viên. Tôi giải quyết vấn đề này bằng cách nào?

Chúng ta đã thấy hiện tượng này khi phần mềm bảo mật ngăn không cho người dùng ghi lên đĩa CD/DVD. Hãy chạy gpedit.msc và vào mục Windows settings>security setting>local policies>security options và đảm bảo rằng Devices: Lựa chọn Restrict CD-ROM access to locally logged-on user only bị vô hiệu hóa.

Tương tự, có quá nhiều mục nhập cho các thiết bị đã lắp trong máy tính cũ cũng có thể gây ra sự cố này. Khi tất cả các mục nhập đã được dọn sạch, ổ đĩa sẽ làm việc trở lại. Để thực hiện điều này, vào mục start và gõ regedit trong trường tìm kiếm. Hãy đảm bảo sao lưu registry của bạn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Đây là các hướng dẫn để sao lưu registry của bạn.

http://windows.microsoft.com/vi-VN/windows-vista/Back-up-the-registry

Trong danh sách thư mục ở bên trái, tìm mục nhập HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices. Xóa bỏ tất cả các mục nhập ngoại trừ mục nhập mặc định (dù thế nào mục nhập mặc định cũng sẽ không cho phép bạn xóa nó).

Bạn cũng có thể xem trong tác vụ Device Manager khi thiết bị Data Traveler được kết nối để xem ổ đĩa có báo hiệu dấu chấm than màu vàng không. Gỡ bỏ thiết bị có dấu chấm than màu vàng và quét lại phần cứng mới đôi khi cũng có tác dụng. Bạn cũng có thể cần thực hiện thao tác này ngay cả khi bạn không nhìn thấy bất kỳ dấu chấm than màu vàng nào cho thiết bị này. Bạn sẽ cần phải thực hiện thao tác gỡ bỏ với tư cách là Người Quản Trị để có thể thực hiện lệnh này khi bạn đăng nhập vào tài khoản không phải với tư cách là Người Quản Trị. Đồng thời kiểm tra thiết lập đối với các chương trình bảo mật (Norton, Symantec, v.v...).

FAQ: KDT-121311-PRV-03

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Trò chuyện trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Off
Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

+1 (800)435-0640 (Closed)