Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi nổi bật

Thẻ flash trong bộ kit di động của tôi không hoạt động. Tôi có thể tìm hỗ trợ dành riêng cho thẻ ở đâu?

Đối với thẻ MBLY/1GB và 2GB, vui lòng nhấn vào liên kết dưới đây để đến trang hỗ trợ micro SD.

http://www.kingston.com/vn/support/technical/products?model=SDC

Đối với thẻ MLBY/4GB và 8GB, MLBYG2/4GB, 8GB và 16GB hoặc MLBY4G2/4GB, 8GB, 16GB và 32GB, vui lòng nhấn vào liên kết dưới đây để đến trang hỗ trợ micro SDHC Class 4.

http://www.kingston.com/vn/support/technical/products?model=SDC4

Đối với thẻ MLBY10G2/16GB và 32GB, vui lòng nhấn vào liên kết dưới đây để đến trang hỗ trợ micro SDHC Class 10.

http://www.kingston.com/vn/support/technical/products?model=SDC10

Đầu đọc USB trong bộ kit di động của tôi không hoạt động. Tôi có thể tìm hỗ trợ dành riêng cho đầu đọc ở đâu?

Đối với bộ kit MBLYG2, vui lòng nhấn vào liên kết dưới đây để đến trang hỗ trợ cho đầu đọc FCR-MRG2. http://www.kingston.com/vn/support/technical/products?model=FCR-MRG2

Xin lưu ý rằng mặc dù thẻ flash trong bộ kit được bảo hành trọn đời, thời gian bảo hành cho đầu đọc là 2 năm.

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Trò chuyện trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Trò chuyện ngay
Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

+1 (800)435-0640