Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Các câu hỏi thường gặp

Thêm Nhiều Câu hỏi hơn

Có.Nếu bạn định dạng ổ cứng, bạn sẽ mất phần mềm urDrive.

FAQ: KUR-010010-1

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.