Sulautetut

Takuu

Kingston Digital, Inc. ("Kingston") takaa, että sen koko sulautettujen tuotteiden linja on vapaa työn laadusta tai materiaaleista johtuvista vioista normaalikäytössä alapuolella kuvaillun sovellettavissa olevan takuun ajan. Termi ”sulautettujen tuotteiden linja” sisältää eMMC, eMCP ja MCP -tuotteet (tästä eteenpäin niihin viitataan ”Tuotteena” tai ”Tuotteina”). Tämä takuu kattaa jokaisen Kingstonin tuotteen yhdeksi vuodeksi kuljetuspäivämäärästä lähtien (”Takuuaika”). Kingston voi oman harkintansa mukaan korjata tai korvata minkä tahansa toimimattoman tuotteen vastaavalla tai toimintatavaltaan vastaavalla tuotteella takuun mukaisesti, tai hyvittää ostosummaa vastaavan summan asiakkaan tilille mistä tahansa tuotteesta, mikä hajoaa sovelletun takuuajan puitteissa. Kingstonilla on kohtuullinen aika korjata tai korvata mikä tahansa viallinen tuote, joka on palautettu takuuaikana tai hyvittää se asiakkaan tilille.

Hyväksymällä yritysmarkkinoinnin kauppasopimuksen ehdot tuotteen, mihin tämä takuu on liitetty, oston aikana, OEM asiakas (”Asiakas”) on oikeutettu takuuseen kuten kerrottu tästä eteenpäin. Hyödyntääkseen takuuta, (i) Asiakkaan pitää noudattaa Kingstonin palautusohjeita; (ii) Asiakkaan pitää viipymättä ilmoittaa kirjallisesti Kingstonille takuuajan puitteissa tuotteen viasta ja lisätä kuvaus puutteellisuudesta; (iii) Tuote pitää palauttaa Kingstonin määrittelemään palvelupisteeseen asiakkaan omalla riskillä ja kustannuksella; ja (iv) Kingstonin pitää hyväksyä, että väitetyt viat ovat olemassa, eivätkä johdu vahingosta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, muuntelusta, korjauksesta, vääränlaisesta asennuksesta tai sopimattomasta testauksesta. Jos palautetussa tuotteessa ei Kingstonin mukaan ole vikaa tai se johtuu vahingosta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, muuntelusta, vääränlaisesta asennuksesta tai sopimattomasta testauksesta, asiakas on vastuussa kaikista vian testaus, lähetys ja muista kuluista.

Tämä takuu ei ole sovellettavissa sellaiseen tuotteeseen, jota on väärinkäytetty (mukaan lukien staattinen purkaus, vääränlainen asennus, korjaus, vahinko tai Kingstonin käyttöohjeiden vastainen käyttö), laiminlyöty tai muunneltu, tai jota Kingston ei pysty testaamaan normaaleissa testiolosuhteissa.

Vikoja, jotka johtuvat liiallisesta kirjoitustoiminnasta, pidetään käyttöiän loppumisesta johtuvina, eivätkä sisälly tähän takuuseen. OEM elimen vastuulla on varmistaa pääkeskus ja sovelluksen yhteensopivuus riittävällä marginaalilla. NAND kulumiseen liittyvät viat ovat tämän takuun ulkopuolella.

Kaikista palautetuista tuotteista tulee Kingstonin omaisuutta. Korvaavat tuotteet voivat olla Kingstonin harkinnan mukaan uusia tai kunnostettuja. Kaikilla korvatuilla tai korjatuilla tuotteilla on joko 90 päivän rajoitettu takuu tai alkuperäisen takuun jäljellä oleva aika, riippuen siitä kumpi on pidempi. Kingston ei ole vastuussa mukautetuista tietokoneohjelmista tai sulautetuista ohjelmista, konfiguraatiotiedoista tai muistitiedoista, jotka ovat tallennettuja tai integroituina mihin tahansa takuuaikana Kingstonille palautettuun tuotteeseen.

Asiakkaan pitää ottaa yhteyttä Kingstoniin ennen minkään tuotteen palautusta Kingstonille saadakseen Return Material Authorization (RMA) -palautuskoodin. Mikä tahasa tuote, josta puuttuu selkeästi tuotteen ulkopuolelle merkitty RMA-palautuskoodi, palautetaan asiakkaalle asiakkaan omalla kustannuksella. Kingston vastaa viallisen tuotteen palautuskuluista, jos asiakas noudattaa Kingstonin RMA-osaston lähetysohjeita. Kingston on vastuussa Kingstonilta asiakkaalle aiheutuvista palautuskuluista.

HUOLIMATTA EDELTÄVÄSTÄ TAKUUSTA TAI MISTÄ TAHANSA TÄSSÄ MAINITUISTA EHDOISTA, KINGSTON TOIMITTAA PROTOTYYPIT, VERTAILUMALLIT JA TIETOKONEOHJELMAT SELLAISINA KUIN NE OVAT, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA.

POIS SULKEVAT TAKUUT: JOS KINGSTONIN TUOTE EI TOIMI YLLÄ KUVAILLUN TAKUUN MUKAISESTI, ASIAKKAAN AINOA KORVAUSVAATIMUS VOI OLLA TUOTTEEN KORJAUS TAI KORVAUS TAI OSTOSUMMAN HYVITYS, KINGSTONIN VALINNAN MUKAAN. EDELTÄVÄT TAKUUT JA KORVAUSVAATIMUKSET OVAT POIS SULKEVIA JA OVAT VOIMASSA MUIDEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN ASEMESTA, YKSIKÄSITTEISESTI TAI EPÄSUORASTI, TOSIASIALLISESTI TAI LAINMUKAISESTI, LAKISÄÄTEISESTI TAI MUUTEN, MUKAANLUKIEN TAKUUT TAI EHDOT KAUPPAKELPOISUUDESTA TIETYNLAISEEN KÄYTTÖÖN. KINGSTON EI VALTUUTA TOISTA HENKILÖÄ OTTAMAAN VASTUUTA MYYNTIIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA, ASENNUKSESTA, HUOLLOSTA TAI SEN TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ. KINSTON EI OLE VASTUULLINEN TÄMÄN TAKUUN MUKAISESTI, JOS TESTAUS JA TUTKIMUS MÄÄRITTELEVÄT, ETTÄ VÄITETTYÄ VIKAA EI OLE TUOTTEESSA TAI SE JOHTUU ASIAKKAAN TAI KENEN TAHANSA KOLMANNEN HENKILÖN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, LAIMINLYÖNNISTÄ, VÄÄRÄNLAISESTA ASENNUKSESTA TAI TESTAUKSESTA, LUVATTOMISTA KORJAUSYRITYKSISTÄ TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA KÄYTÖSTÄ, JOKA EI OLE TARKOITETUN KÄYTÖN MUKAISTA, TAI JOS SE JOHTUU ONNETTOMUUDESTA, TULIPALOSTA, SALAMASTA TAI MUUSTA VAARASTA.

VASTUUN RAJOITTAMINEN: KINGSTON EI OLE VASTUUSSA MISSÄÄN TILANTEESSA, PERUSTUU SOPIMUKSEEN TAI VAHINKOON (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), OHEISKULUISTA, MERKITTÄVISTÄ, EPÄSUORISTA, ERIKOISISTA TAI MINKÄÄNLAISISTA RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ, YRITYSTOIMINNAN MENETYKSESTÄ, TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA TALOUDELLISESTA MENETYKSESTÄ JOKA JOHTUU TAI ON YHTEYDESSÄ OSTOON, ASENNUKSEEN, HUOLTOON, KÄYTTÖÖN, SUORITUKSEEN, EPÄONNISTUMISEEN TAI TUOTTEEN KATKOKSEEN, VAIKKA KINGSTON OLISI SAANUT TIEDONANNON SELLAISTEN VAURIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA. KINGSTONIN TAKUUN KUMULATIIVISEEN VASTUUN SUMMA ASIAKKAALLE EI KOSKAAN YLITÄ SUMMAA, JONKA ASIAKAS MAKSOI TAKUUN ALAISESTA TUOTTEESTA JA VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ KINGSTONIN AIHEUTTAMIA KULUJA.

KINGSTON SANOUTUU IRTI KAIKISTA SUORISTA JA EPÄSUORISTA TAKUISTA TÄYDESSÄ LAAJUUDESSA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA. JOS KINGSTON EI VOI SANOUTUA IRTI EPÄSUORISTA TAKUISTA SOVELLETUN LAIN MUKAAN, SE SANOUTUU NIISTÄ IRTI MAHDOLLISIMMAN LAAJASTI, JA EPÄSUORAT TAKUUT OVAT RAJOITETTUJA SUORAN TAKUUN KESTOON. MINKÄ TAHANSA KORVATUN TUOTTEET TAKUUN KESTO ON JOKO 90 PÄIVÄN RAJOITETTU TAKUU TAI ALKUPERÄISEN TUOTTEEN JÄLJELLÄ OLEVAN TAKUUN KESTO, RIIPPUEN SIITÄ KUMPI ON PIDEMPI.