Încorporat

Garanţii

Kingston Technology Company, Inc. („Kingston") garantează că întreaga sa gamă de produse integrate nu prezintă defecte de material și nici de fabricație, în condiții normale de utilizare și funcționare, pentru termenul de garanție aplicabil descris mai jos. Termenul „produse integrate” include eMMC, eMCP și MCP (denumite în continuare în mod colectiv ca „Produse” sau „Produs”). Această garanție acoperă fiecare produs Kingston timp de un (1) an de la data expedierii („Perioada de garanție”). Conform propriei sale alegeri, firma Kingston va repara sau înlocui cu un produs similar sau echivalent din punct de vedere al funcționalității orice produs care nu funcționează conform garanției, ori va vărsa în contul Clientului o sumă egală cu prețul plătit pentru acel produs care se defectează în timpul perioadei de garanție aplicabilă. Compania Kingston va avea la dispoziţie o perioadă de timp rezonabilă pentru a repara sau înlocui orice produs defect returnat în baza garanției, sau pentru a face un ramburs în contul Clientului.

Fiind de acord cu termenii de vânzare-cumpărare din contractul comercial de vânzare-cumpărare a produselor pentru care se acordă această garanție, Clientul OEM („Client”) are dreptul la garanția stabilită în continuare. Pentru a beneficia de această garanție, (i) Clientul trebuie să aplice instrucțiunile companiei Kingston cu privire la retur; (ii) Clientul trebuie să notifice cu promptitudine firma Kingston, în scris, pe durata perioadei aplicabile de garanție, precum că produsul este defect și trebuie să dea o explicaţie referitoare la deficienţă; (iii) produsul trebuie returnat la centrul de service desemnat de firma Kingston, pe riscul și cheltuiala Clientului; și (iv) firma Kingston trebuie să fie convinsă că deficienţele reclamate există și nu au fost cauzate prin accident, utilizare necorespunzătoare, neglijență, modificări, reparații, instalare inadecvată sau testare inadecvată. Dacă firma Kingston constată că produsul returnat nu este defect sau că deficienţa a fost cauzată prin accident, utilizare necorespunzătoare, neglijență, modificări, reparații, instalare inadecvată sau testare indecvată, Clientul va suporta toate costurile pentru analizarea defectelor, pentru expediere și toate celelalte costuri în legătură cu aceasta.

Prezenta garanție nu se aplică unui produs care a fost utilizat în mod necorespunzător (inclusiv descărcare statică, instalare inadecvată, reparare, accident sau utilizare neconformă cu instrucțiunile date de firma Kingston), a fost neglijat sau modificat sau pe care firma Kingston nu îl poate testa în condiții normale de testare.

Defecțiunile datorate activităţii de scriere excesivă sunt considerate a fi stare de sfârșit al duratei de viață și nu sunt acoperite de această garanție. Sistemul OEM are responsabilitatea de a asigura compatibilitatea sistemului gazdă și a aplicației cu o marjă suficientă. Defecțiunile legate de uzura NAND nu fac obiectul acestei garanții.

Toate produsele returnate devin proprietatea firmei Kingston. Produsele vor fi înlocuite cu altele noi sau vor fi recondiționate, la alegerea companiei Kingston. Orice produs înlocuit sau reparat va avea o garanție limitată de 90 de zile, sau perioada rămasă din garanția inițială stabilită pentru acel produs specific la data respectivă, oricare dintre acestea două reprezintă o perioadă mai îndelungată. Firma Kingston nu este responsabilă pentru software-ul sau firmware-ul Clientului, pentru datele de configurare nici pentru datele de memorie conținute, stocate pe acestea, sau integrate în oricare produs / din produsele) returnat(e) la Kingston în baza unei garanții.

Clientul trebuie să contacteze firma Kingston pentru un număr aferent Autorizației de Retur Bunuri (ARB) anterior returnării unui produs la firma Kingston. Orice produs returnat la firma Kingston fără un număr valid de Autorizație de Retur Bunuri marcat clar pe exteriorul pachetului va fi returnat Clientului, pe cheltuiala acestuia. Firma Kingston își va asuma costurile pentru returul produselor defecte cu condiția respectării de către Client a instrucțiunilor de expediere date de departamentul ARB de la compania Kingston. Firma Kingston este responsabilă pentru costurile de expediere de la Kingston la Client.

FĂRĂ A ADUCE ATINGERE GARANȚIEI ANTERIOARE SAU ALTOR TERMENI ȘI CONDIȚII STABILITE ÎN PREZENTUL DOCUMENT, KINGSTON FURNIZEAZĂ TOATE PROTOTIPURILE, CONCEPTELE ȘI SOFTWARE-UL DE REFERINȚĂ ȘI PENTRU PRODUSE „CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE.

GARANȚII EXCLUSIVE: DACĂ UN PRODUS KINGSTON NU FUNCȚIONEAZĂ AȘA CUM SE GARANTEAZĂ MAI SUS, SINGURUL REMEDIU PENTRU CLIENT VA FI REPARAREA SAU ÎNLOCUIREA PRODUSULUI SAU OBȚINEREA UNUI RAMBURS PENTRU PRODUSUL ÎN DISCUȚIE, LA ALEGEREA FIRMEI KINGSTON. GARANȚIILE ȘI REMEDIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE ȘI ȚIN LOCUL TUTUROR CELORLALTE GARANȚII SAU CONDIȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎN FAPT SAU PRIN EFECTUL LEGII, STATUTARE SAU ÎN ALT FEL, INCLUSIV GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE DE COMERCIALIZARE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUME SCOP. KINGSTON NU ÎȘI ASUMĂ ȘI NICI NU AUTORIZEAZĂ NICI O ALTĂ PERSOANĂ SĂ ÎȘI ASUME ÎN NUMELE SĂU NICI O ALTĂ RESPONSABILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU VÂNZAREA, INSTALAREA, MENTENANȚA SAU UTILIZAREA PRODUSELOR SALE. FIRMA KINGSTON NU VA FI CONSIDERATĂ CA RESPONSABILĂ ÎN BAZA ACESTEI GARANȚII DACĂ DUPĂ TESTĂRI ȘI EXAMINARE SE DOVEDEȘTE CĂ DEFECTUL RECLAMAT AL PRODUSULUI NU EXISTĂ SAU A FOST CAUZAT DE UTILIZAREA INCORECTĂ, NEGLIJAREA, INSTALAREA SAU TESTAREA INADECVATĂ DE CĂTRE CLIENT SAU DE CĂTRE UN TERȚ, TENTATIVA DE REPARARE NEAUTORIZATĂ SAU ORICE ALTĂ CAUZĂ ÎN AFARA SCOPULUI DESEMNAT, SAU DATORITĂ UNUI ACCIDENT, INCENDIU, TRĂSNET SAU ALT FEL DE PERICOL.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII FISCALE: ÎN NICIUN CAZ, INDIFERENT DACĂ ESTE ÎN BAZA CONTRACTULUI SAU A UNUI DELICT (INCLUSIV DIN NEGLIJENȚĂ), FIRMA KINGSTON NU VA FI CONSIDERATĂ RESPONSABILĂ PENTRU PAGUBE INCIDENTE, CONSECUTIVE, INDIRECTE, SPECIALE SAU PUNITIVE DE ORICE FEL, NICI PENTRU PIERDEREA DE VENITURI, PIERDERI COMERCIALE SAU ALTE PIERDERI FINANCIARE CE AR FI PROVOCATE DE SAU LEGATE DE VÂNZAREA, INSTALAREA, MENTENANȚA, UTILIZAREA, PERFORMANȚA, EȘECUL SAU ÎNTRERUPEREA PRODUSELOR, CHIAR DACĂ FIRMA KINGSTON A FOST ÎNȘTIINȚATĂ DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE. RESPONSABILITATEA CUMULATĂ TOTALĂ, ÎN BAZA GARANȚIEI, A FIRMEI KINGSTON FAȚĂ DE CLIENT NU VA DEPĂȘI PREȚUL PE CARE CLIENTUL L-A PLĂTIT PLUS COSTURILE NECESARE SUPORTATE DE FIRMA KINGSTON.

FIRMA KINGSTON DECLINĂ TOATE GARANȚIILE EXPRESE ȘI IMPLICITE ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE. DACĂ FIRMA KINGSTON NU POATE SĂ DECLINE GARANȚIILE IMPLICITE ÎN BAZA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE, ATUNCI, ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE POSIBIL, ACESTE GARANȚII IMPLICITE SE LIMITEAZĂ LA DURATA GARANȚIEI EXPRESE. DURATA GARANȚIEI ORICĂRUIA DINTRE PRODUSELE ÎNLOCUITE VA FI ORI DE 90 DE ZILE, ORI ACEA PARTE DIN PERIOADA DE GARANȚIE CARE A MAI RĂMAS PENTRU PRODUSUL INIȚIAL, ORICARE DINTRE ACESTE DOUĂ PERIOADE VA FI MAI ÎNDELUNGATĂ.