support category ssd
DC1000B M.2 NVMe SSD (SEDC1000BM8)

DC1000B M.2 NVMe SSD - Підтримка

Поширені запитання

Да, вы сможете использовать накопитель, но сначала необходимо отключить функцию безопасности для накопителя в исходном компьютере. Тогда вы сможете заново включить её в целевом компьютере.

FAQ: KSD-011411-ENC-02

Чи була ця інформація корисною?

Нет. Если вы забудете пароль к диску, доступ к нему будет невозможен. Помните, что утрата пароля не охватывается условиями гарантии компании Kingston.

Единственным исключением из этого правила является использование мастер-пароля или пароля администратора для диска. Система BIOS должна поддерживать эту функцию, её также необходимо включить перед инициализацией функции безопасности ATA для этого диска. Использование мастер-пароля позволит администратору выполнить сброс пароля для накопителя.

FAQ: KSD-011411-ENC-03

Чи була ця інформація корисною?

Це звичайне явище для флеш-накопичувачів, чи то внутрішній SSD-накопичувач, чи то зовнішній USB-накопичувач, яке частково пояснюється відмінностями в розрахунку мегабайтів виробниками флеш-пам’яті та механічних жорстких дисків. Виробники жорстких дисків розраховують мегабайт (або 1000x1000 байт) як 1000 КБ, тоді як згідно з двійковою системою числення мегабайт флеш-накопичувача становить 1024 КБ.

Приклад: Візьмемо накопичувач на базі флеш-пам’яті ємністю 1 ТБ. ОС Windows порахує, що його ємність становить 931,32 ГБ. (1 000 000 000 000÷1024÷1024÷1024=931,32 ГБ).

Крім того, Kingston резервує частину заявленої ємності для форматування та інших функцій, як-от інформація про прошивку та/або контролер, і тому частина заявленої ємності недоступна для зберігання даних.

FAQ: KDT-010611-GEN-06

Чи була ця інформація корисною?

Твердотельные накопители не требуют дефрагментации. Поскольку в них не используются физические магнитные диски, нет необходимости в упорядочении данных для уменьшения время поиска. Поэтому дефрагментация твердотельного накопителя заведомо неэффективна. Кроме того, дефрагментация твердотельного накопителя может привести к чрезмерному износу отдельных областей диска. Твердотельные накопители разработаны для равномерной записи данных по всему объему диска, чтобы снизить чрезмерный износ его отдельных областей. Тем не менее, если провести дефрагментацию твердотельного накопителя несколько раз, это ему не повредит. Однако если эта операция выполняется непрерывно в течение длительного периода времени, в результате может сократиться срок службы привода.

FAQ: KSD-011411-GEN-03

Чи була ця інформація корисною?

У Windows перейдіть у Control Panel (Панель керування)>Administrative Tools (Інструменти адміністрування)>Computer Management (Керування комп’ютером). Натисніть Disk Management (Керування дисками) та подивіться, чи відображається SSD-накопичувач у правій панелі вікна. Якщо це так, натисніть правою кнопкою миші на місці, де SSD-накопичувач позначений як диск 1, диск 2 тощо, і виберіть Initialize disk (Ініціалізувати диск) (може з’явитися автоматично після переходу в розділ Disk Management (Керування дисками)). Далі натисніть правою кнопкою миші в області праворуч від мітки диска та виберіть New Simple Volume (Створити простий том). Продовжте роботу з майстром, вибравши розмір, букву диска та форматування розділу.

У macOS з’явиться вікно Disk insertion (Вставка диска). Натисніть кнопку Initialize (Ініціалізувати). Відкриється дискова утиліта. Виберіть диск Kingston зі списку дисків у лівій частині вікна. Серед можливих дій виберіть розділ. Для параметра Volume Scheme (Схема тому) виберіть 1 partition (1 розділ). Щодо формату виберіть MacOS extended для постійного диска. Для зовнішнього диска виберіть ExFAT (доступно в MacOS 10.6.6 і вище). Натисніть Apply (Застосувати). З’явиться вікно з попередженням про видалення всіх даних з диска. Натисніть кнопку розділу внизу.

FAQ: KSD-060314-GEN-14

Чи була ця інформація корисною?

Если SSD отображается в BIOS, но в процессе установки Windows 7 не распознается накопитель:
Выполните следующие действия:

Отсоедините все другие жесткие диски или SSD. Выполните загрузку с установочного диска Windows 7. Выберите функцию исправления, затем расширенные функции, затем командную строку. Введите: "diskpart" (без кавычек) и нажмите Enter. Командная строка будет иметь название "diskpart". Введите следующие команды, нажимая Enter после каждой команды.

Diskpart > Select Disk 0
Diskpart > Clean
Diskpart > Create Partition Primary Align=1024
Diskpart > Format Quick FS=NTFS
Diskpart > List Partition
Diskpart > Active
Diskpart > Exit

Затем перезапустите компьютер с установочного диска Windows 7.

KSD-100214-GEN-20

FAQ: KSD-100214-GEN-20

Чи була ця інформація корисною?

Під час інсталяції ОС перейдіть у розділ UTILITIES (УТИЛІТИ) / TERMINAL (ТЕРМІНАЛ)

У вікні термінала введіть:

diskutil list

Потім натисніть RETURN. Прокрутіть вгору та перевірте SSD-накопичувач Kingston (наприклад, disk0, disk1 тощо).

Потім введіть:

diskutil mountDISK disk0 (або той disk, під номером якого зареєстрований SSD Kingston).

Потім натисніть RETURN. На екрані з’явиться повідомлення «успішно змонтовано».

Потім введіть:

diskutil eraseDISK apfs YOURDRIVENAME disk0 (або той disk, під номером якого зареєстрований SSD Kingston)

Попередження: цей крок (команда eraseDISK) призведе до видалення всіх даних на цільовому накопичувачі. Переконайтеся, що ви вибрали накопичувач, який хочете видалити, і перейдіть до подальших дій.

Потім натисніть RETURN. На екрані з’явиться повідомлення «успішно виконано». Потім вийдіть із терміналу та перейдіть до звичайної інсталяції ОС.

FAQ: KSD-092917-GEN-21

Чи була ця інформація корисною?

Щоб дізнатись, який драйвер NVMe використовує SSD-накопичувач, можна запустити інструмент AS SSD Benchmark і вибрати ваш NVMe SSD-накопичувач Kingston в розкривному меню. Інструмент повідомить про драйвер, який використовується для цього накопичувача. Якщо драйвер має назву «iaStorAC», ваш накопичувач використовує драйвер Intel. Якщо драйвер має назву «stornvme», ваш накопичувач використовує драйвер Microsoft. Примітка. NVMe SSD-накопичувачі компанії Kingston працюють за принципом «під’єднай і працюй», тому ми не надаємо додаткових драйверів.

FAQ: KSD-001525-001-00

Чи була ця інформація корисною?

Посібник користувача з Secure Erase у Linux

Цей посібник допоможе вам виконати Secure Erase на твердотільному накопичувачі Kingston за допомогою інструментів Linux.

Процедура Secure Erase на SATA накопичувачах

Попередження

Переконайтеся, що всі важливі дані повністю збережено, перш ніж продовжити!

Передумови

 • Ви повинні отримати root-права.
 • Твердотільний накопичувач має бути підключений до системи як додатковий диск (який не містить ОС).
 • У вас мають бути встановлені lsscsi та hdparm. Можливо, вам доведеться інсталювати їх за допомогою менеджера пакетів вашого дистрибутиву.
 • Ваш накопичувач не повинен перебувати в стані security freeze (заморожування системи безпеки).
 • Ваш накопичувач не повинен бути захищений паролем.

Інструкція

1. Знайдіть ім’я накопичувача (/dev/sdX), який ви хочете очистити:

# lsscsi

2. Переконайтеся, що систему безпеки накопичувача не заморожено:

# hdparm -I /dev/sdX | grep frozen

Якщо у вікні виведення інформації відображається повідомлення «frozen» (замість «not frozen»), ви не можете перейти до наступного кроку. Спробуйте відмінити security freeze, використавши один із наведених далі методів:

Метод 1.
Переведіть систему у сплячий режим (suspend to RAM), а потім розбудіть її. У більшості дистрибутивів для призупинення використовується така команда:

# systemctl suspend

Тепер знову введіть команду hdparm. Якщо це спрацює, у вікні виведення інформації відобразиться повідомлення «not frozen» (замість «frozen»).

Метод 2.
Гаряче підключення накопичувача. Щоб виконати гаряче підключення, необхідно від’єднати кабель живлення SATA від накопичувача та повторно приєднати його, коли систему ввімкнено. Можливо, вам потрібно буде активувати гаряче підключення в BIOS. Не всі системи підтримують гаряче підключення.

Тепер знову введіть команду hdparm. Якщо це спрацює, у вікні виведення інформації відобразиться повідомлення «not frozen» (замість «frozen»).

3. Встановіть пароль користувача на накопичувачі. Пароль може бути будь-яким. Тут ми встановлюємо пароль «p»:

# hdparm --security-set-pass p /dev/sdX

4. Введіть команду Secure Erase на накопичувачі, використовуючи той самий пароль: 1234567890 - 1234567890 -

# hdparm --security-erase p /dev/sdX

Виконання цієї команди може зайняти кілька хвилин. Пароль накопичувача видаляється після успішного виконання Secure Erase.

Якщо Secure Erase буде перервано або станеться збій, ваш накопичувач може бути заблоковано системою безпеки. У цьому разі ви можете видалити блокування за допомогою наведеної нижче команди, а потім повторити процедуру Secure Erase:

# hdparm --security-disable p /dev/sdX
Приклад Secure Erase на SATA накопичувачах
SATA Secure Erase Example


Процедура Secure Erase на NVMe накопичувачах
Попередження

Переконайтеся, що всі важливі дані повністю збережено, перш ніж продовжити!

Передумови

 • Ви повинні отримати root-права.
 • Твердотільний накопичувач має бути підключений до системи як додатковий диск (який не містить ОС).
 • У вас має бути встановлений nvme-cli. Можливо, вам доведеться інсталювати його за допомогою менеджера пакетів вашого дистрибутиву.
 • Ваш накопичувач не повинен бути захищений паролем.

Інструкція

1. Знайдіть ім’я накопичувача (/dev/nvmeXn1), який ви хочете очистити:

# nvme list

2. Введіть команду форматування для накопичувача. Тут ми встановлюємо для параметра Secure Erase значення 1, що вказує на стирання даних користувача:

# nvme format /dev/nvmeXn1 --ses=1

Виконання цієї команди може зайняти кілька хвилин.

Приклад Secure Erase на NVMe накопичувачах
NVMe Secure Erase Example

FAQ: KSM-SE-LIX

Чи була ця інформація корисною?

Нет. Если вы забудете пароль к диску, доступ к нему будет невозможен. Помните, что утрата пароля не охватывается условиями гарантии компании Kingston.

Единственным исключением из этого правила является использование мастер-пароля или пароля администратора для диска. Система BIOS должна поддерживать эту функцию, её также необходимо включить перед инициализацией функции безопасности ATA для этого диска. Использование мастер-пароля позволит администратору выполнить сброс пароля для накопителя.

FAQ: KSD-011411-ENC-03

Чи була ця інформація корисною?

Да, вы сможете использовать накопитель, но сначала необходимо отключить функцию безопасности для накопителя в исходном компьютере. Тогда вы сможете заново включить её в целевом компьютере.

FAQ: KSD-011411-ENC-02

Чи була ця інформація корисною?

Сначала откройте окно командной строки с повышенными правами.

Чтобы открыть окно командной строки с повышенными правами, выполните следующие действия: Нажмите на кружок кнопки "Пуск" > введите CMD.exe в поле поиска > щелкните правой кнопкой мыши по команде CMD и выберите пункт "Запуск от имени администратора" (если появится запрос на подтверждение, нажмите "Да").

Чтобы проверить, включено ли использование команды TRIM, введите следующую команду и нажмите "Ввод" в командной строке, запущенной с повышенными правами:

fsutil behavior query disabledeletenotify

В результате появится следующее сообщение:DisableDeleteNotify = 1 (использование команд Windows TRIM отключено)DisableDeleteNotify = 0 (использование команд Windows TRIM включено)

Чтобы включить использование команды TRIM, введите следующую команду и нажмите "Ввод" в командной строке, запущенной с повышенными правами::

fsutil behavior set disabledeletenotify 0

Чтобы отключить использование команды TRIM, введите следующую команду и нажмите "Ввод" в командной строке, запущенной с повышенными правами:

fsutil behavior set disabledeletenotify 1

FAQ: KSD-072211-GEN-18

Чи була ця інформація корисною?

Kingston понимает всю важность сохранения конфиденциальности и обеспечения защиты личных данных и информации заказчиков. Компания Kingston принимает меры, чтобы гарантировать защиту личных данных своих заказчиков при возврате твердотельных накопителей в подразделение гарантийного возврата для замены или ремонта по гарантии. Твердотельный накопитель, попавший в наш ремонтный центр, подвергается тщательному тестированию. В ходе первой фазы тестирования твердотельный накопитель проходит процедуру безопасного удаления данных в соответствии со стандартом ATA при которой с накопителя удаляются все данные. Безопасное удаление в соответствии со стандартом ATA — это процедура удаления данных, одобренная Национальным институтом стандартов и технологии США (NIST 800-88) в качестве законодательно разрешенного способа безвозвратного удаления конфиденциальных данных пользователей. Если твердотельный накопитель не функционирует и не способен выполнить процедуру безопасного удаления данных в соответствии со стандартом ATA, он подвергается демонтажу, а микросхемы флэш-памяти NAND уничтожаются.

FAQ: KSD-022411-GEN-15

Чи була ця інформація корисною?

Любой из твердотельных накопителей нашей компании может использоваться для создания RAID-массива. Однако, по причине технических ограничений на износ накопителей, в RAID-массивах следует использовать только устройства с определенными номерами по каталогу. Перед установкой твердотельных накопителей в серверы свяжитесь с компанией Kingston, чтобы определить лучшие твердотельные накопители Kingston для обслуживания вашей рабочей нагрузки.

FAQ: KSD-052511-GEN-17

Чи була ця інформація корисною?

Технология самоконтроля с проведением анализа и выдачей отчетов (S.M.A.R.T.) — это встроенная функция отслеживания состояния жестких дисков и твердотельных накопителей. Она дает возможность пользователям отслеживать состояние устройств. Для снятия показаний S.M.A.R.T. используется специализированное программное обеспечение. Все выпускаемые нашей компанией твердотельные накопители SSDNow поддерживают функцию S.M.A.R.T.

FAQ: KSD-011411-GEN-10

Чи була ця інформація корисною?

Технология самоконтроля с проведением анализа и выдачей отчетов (S.M.A.R.T.) — это встроенная функция отслеживания состояния жестких дисков и твердотельных накопителей. Она дает возможность пользователям отслеживать состояние устройств. Для снятия показаний S.M.A.R.T. используется специализированное программное обеспечение. Все выпускаемые нашей компанией твердотельные накопители SSDNow поддерживают функцию S.M.A.R.T.

FAQ: KSD-011411-GEN-10

Чи була ця інформація корисною?

TRIM и очистка памяти — это технологии, применяемые в современных твердотельных накопителях для увеличения производительности и эксплуатационного ресурса. До начала использования твердотельного накопителя все блоки NAND пусты, поэтому новые данные могут записываться в пустые блоки за одну операцию. Со временем большинство пустых блоков станут используемыми и будут содержать пользовательские данные. Чтобы записать новые данные в используемые блоки, SSD-накопитель должен выполнить цикл чтения-изменения-записи. Цикл чтения-изменения-записи снижает общую производительность накопителя, потому что теперь он должен выполнять три операции вместо одной. Цикл чтения-изменения-записи также приводит к увеличению объема записи, что сокращает общий эксплуатационный ресурс SSD-накопителя.

Функции Trim и очистки памяти могут работать вместе, чтобы увеличить производительность и эксплуатационный ресурс SSD-накопителя за счет освобождения использованных блоков. Очистка памяти — это встроенная в контроллер SSD-накопителя функция, которая объединяет данные, хранящиеся в использованных блоках, для освобождения большего количества блоков. Этот процесс выполняется в фоновом режиме и полностью обрабатывается самим SSD-накопителем. Однако SSD-накопителю может быть неизвестно, какие блоки содержат данные пользователя, а какие — устаревшие данные, которые пользователь уже удалил. Здесь на помощь приходит функция TRIM. TRIM позволяет операционной системе информировать SSD-накопитель об удалении данных, чтобы тот мог освободить ранее использованные блоки. Для работы функции TRIM она должна поддерживаться и операционной системой, и SSD-накопителем. В настоящее время большинство современных операционных систем и твердотельных накопителей поддерживают функцию TRIM, однако большинство конфигураций RAID ее не поддерживают.

В твердотельных накопителях Kingston используются и технология сбора мусора, и технологии TRIM для поддержки максимально возможной производительности и эксплуатационного ресурса в течение всего срока службы.

Узнать больше

FAQ: KSD-011411-GEN-13

Чи була ця інформація корисною?

Электростатический разряд (ЭСР) – это разряд накопленного статического электричества. ЭСР не стоит недооценивать, это одно из немногих воздействий, которым человек может повредить или привести в негодность компьютер или компоненты оборудования. Например, он возникает, если потереть ногами о ковер, а затем коснуться чего-нибудь металлического. Человек может не почувствовать ЭСР; он возникает только при работе внутри компьютера или при касании оборудования.

Как предотвратить ЭСР
Лучшим способом избегнуть ЭСР является антистатический браслет или контур/плита заземления. Однако большинству пользователей эти меры недоступны, поэтому ниже приведены способы максимального снижения риска ЭСР.

 • Работа стоя – при работе с компонентами компьютера рекомендуется стоять. При сидении на стуле образуется больший электростатический заряд.
 • Провода – убедитесь, что из задней панели компьютера извлечены все провода (провод питания, мыши, клавиатуры и т.д.).
 • Одежда – не надевайте одежду, создающую большой электростатический заряд (например, шерстяной свитер).
 • Аксессуары – для снижения ЭСР и предотвращения других проблем снимите с себя все украшения.
 • Погода – электрические бури (грозы) могут увеличить риск ЭСР; постарайтесь не работать с компьютером во время грозы, если это не необходимо. В регионах с сухим климатом воздух сам становится частью системы, накапливающей электростатический заряд, при каждом потоке воздуха (ветер, кондиционирование воздуха, вентилятор), проходящего по изолированной поверхности. С другой стороны, высокий уровень влажности приводит к коррозии соединительных кабелей и других электрических подключений.

Чтобы узнать больше о ЭСР и защите электронного оборудования, перейдите на следующий сайт.

ESD Association
https://www.esda.org

FAQ: KTC-Gen-ESD

Чи була ця інформація корисною?

Можливо, ваша система завантажує драйвер Intel RST замість драйвера Microsoft NVMe. Існує відома проблема несумісності з драйвером Intel RST, що може заважати командам оновлення прошивки NVMe пристрою. Крім того, KSM підтримується лише в Windows системах. Тому, якщо ви намагаєтеся запустити KSM на macOS або Linux, на жаль, ці операційні системи не сумісні з KSM.

FAQ: KSM-001125-002-01

Чи була ця інформація корисною?

Kingston SSD Manager (KSM) припиняє підтримку ОС Microsoft Windows 7. Останньою версію KSM, що підтримує ОС Windows 7, була 1.1.2.5. Якщо ви використовуєте ОС Windows 7 і маєте складнощі з KSM, переконайтеся, що в налаштуваннях BIOS активовано режим AHCI, та інсталюйте останню версію драйвера Intel RST, наданого виробником вашої системи. Якщо ви досі потребуєте допомоги, зверніться до нашого відділу технічної підтримки Kingston.

FAQ: KSM-001125-001-00

Чи була ця інформація корисною?

Kingston SSD Manager версії 1.1.2.6 не пропонуватиме оновлення прошивки для твердотільних накопичувачів NVMe, поки не буде вимкнено підтримку IEEE 1667. Щоб завершити оновлення прошивки, необхідно виконати такі дії:

1. По-перше, ми рекомендуємо створити резервну копію ваших даних.
2. Використовуйте додаткову систему, щоб виконати команду REVERT за допомогою PSID, розташованого на етикетці накопичувача. Примітка. Виконання команди REVERT призведе до повного видалення всіх даних на накопичувачі.
3. Вимкніть підтримку IEEE 1667
4. Оновлення прошивки стане доступним після оновлення або перезапуску KSM

FAQ: KSM-001125-001-01

Чи була ця інформація корисною?

Увага! Використання наведених нижче обхідних шляхів спричинить пошкодження RAID-масивів RST, що може призвести до втрати даних. Якщо у вашій системі використовуються RAID-масиви RST, вам слід розглянути альтернативне рішення.

Обхідний шлях 1: Вимкніть RST Control у BIOS

Цей обхідний шлях потребує наявності відповідних опцій у BIOS для ввімкнення або вимкнення RST Control і доступний не на всіх системах.

Примітка. Створіть резервну копію всіх важливих даних, перш ніж продовжити!

 1. Перезавантажте систему та увійдіть у BIOS
 2. Знайдіть параметри конфігурації RST в BIOS.
 3. Змініть параметр «RST Controlled» на «Not RST Controlled»
 4. Збережіть зміни та вийдіть із BIOS
 5. Відкрийте KSM і оновіть прошивку драйвера

Після завершення цих кроків за бажанням ви можете знову виставити параметр «RST Controlled» у BIOS.

Обхідний шлях 2: Зміна режиму RAID на AHCI в BIOS

Цей обхідний шлях полягає в зміні режиму зберігання даних RAID на AHCI і повинен працювати на всіх системах.

Примітка. Створіть резервну копію всіх важливих даних, перш ніж продовжити!

 1. Відкрийте msconfig
 2. Виберіть вкладку Boot (Завантаження)
 3. Встановіть прапорець напроти пункту Safe boot (minimal) (Безпечний режим (мінімальна))
 4. Натисніть OK і перезавантажте систему.
 5. Після перезавантаження системи увійдіть у BIOS.
 6. Змініть режим зберігання даних RAID на AHCI
 7. Збережіть зміни та вийдіть із BIOS
 8. Почекайте, поки Windows завантажиться в безпечному режимі
 9. Відкрийте msconfig
 10. Виберіть вкладку Boot (Завантаження)
 11. Зніміть прапорець напроти пункту Safe boot (Безпечний режим)
 12. Натисніть OK і перезавантажте систему.
 13. Почекайте, поки Windows завантажиться в звичайному режимі
 14. Відкрийте KSM і оновіть прошивку драйвера

Після завершення цих кроків за бажанням ви можете знову виставити режим зберігання даних RAID у BIOS.

FAQ: KSD-001525-001-01

Чи була ця інформація корисною?

Still Need Assistance?

Позвонить в службу технической поддержки

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

Chat With Support

Чат