Nos damos cuenta de que está visitando el sitio del Reino Unido. ¿Le gustaría visitar nuestro sitio principal?

Inkorporirano

Jamstvo

Tvrtka Kingston Technology Company, Inc. (“Kingston) jamči da su njezini ugrađeni proizvodi bez nedostataka u materijalu i izradi, pod normalnim uvjetima korištenja i servisa za dolje opisane primijenjene uvjete ovog jamstva. Izraz „ugrađeni proizvodi“ uključuje eMMC, eMCP, i MCP (u daljnjem tekstu „Proizvod“ ili „Proizvodi“). Ovo jamstvo pokriva svaki proizvod tvrtke Kingston za period od jedne (1) godine od datuma isporuke ("Period jamstva"). Tvrtka Kingston će na vlastitu odgovornost popraviti ili zamijeniti bilo koji proizvod, koji ne radi ali je pod jamstvom, sličnim ili istim proizvodom ili isplatiti novčanu naknadu na račun klijenta u iznosu koji je isti plaćenoj cijeni za taj Proizvod koji se pokvario unutar perioda jamstva. Tvrtka Kingston imat će razumno vrijeme za popravak ili zamjenu pokvarenih Proizvoda vraćenih pod Jamstvom ili će isplatiti novčanu naknadu na račun klijenta.

Pristankom na uvjete poslovanja i potpisom komercijalnog poslovnog ugovora za kupnju Proizvoda kojima je priloženo ovo Jamstvo, OEM klijent (“Klijent“) ima pravo na realizaciju ovdje navedenoga jamstva. Za sve prednosti ovog Jamstva, (i) Klijent mora slijediti upute za povratak proizvoda u tvrtki Kingston; (ii) Kupac mora u pismenom obliku i unutar primjenjivog razdoblja jamstva odmah obavijestiti tvrtku Kingston o kvaru proizvoda i mora objasniti uvjete u kojima je nastao kvar; (iii) takav proizvod mora se vratiti u servisnu odjel tvrtke Kingston na rizik Klijenta i o njegovom trošku; i (iv) Kingston mora provjeriti da li su postojeći kvarovi prouzročeni nezgodom, zlouporabom, nemarom, izmjenama, popravcima, neisptavnim instalacijama ili neispravnim testiranjem. Ako Kingston zaključi da Proizvod nema kvarova ili manjkova prouzročenih nezgodom, zlouporabom, nemarom, izmjenama, neispravnim popravima, neispravnom instalacijom ili neispravnim testiranjem, Klijent mora snositi sve troškove za neuspjeh prilikom testiranja, analize, otpreme i sve druge troškove.

Ovo jamstvo ne odnosi se na bilo koji Proizvod koji se zlouporabio (uključujući statične izboje, neispravnu instalaciju, popravak, nezgodu ili korištenje koje nije u skladu s uputama izdanima od strane tvrtke Kingston), zanemarivao ili modificirao ili na proizvode koje tvrtka Kingston ne može testirati u normalnim uvjetima testiranja.

Kvarovi zbog prevelike aktivnosti zapisa smatraju se uvjetima terminalnog kvara koje ne pokriva jamstvo. Odgovornost je sustava OEM da osigura kompatibilnost poslužiteljskog sustava i aplikacija u određenim rasponima. Kvarovi u odnosu na NAND isključeni su iz ovog jamstva.

Svi vraćeni proizvodi postaju vlasništvo tvrtke Kingston. Zamjenski proizvod može biti ili nov ili popravljen na trošak tvrtke Kingston. Bilo koji zamijenjeni ili popravljeni Proizvod nosi ili 90-dnevno ograničeno jamstvo ili podsjetnik o originalnom Jamstvu namijenjenom za takve specifične Proizvode. Tvrtka Kingston ne preuzima odgovornost za bilo koji prilagođeni softver ili firmver, informacije o konfiguraciji ili memorijskim podacima sadržanim u konfiguraciji, pohranjenoj na bilo koji proizvod vraćen tvrtki Kingston u razdoblju jamstva.

Klijent mora kontaktirati tvrtku Kingston za broj odobrenja za povrat materijala (RMA), prije slanja bilo kojeg Proizvoda u tvrtku Kingston. Bilo koji proizvod vraćen u Kingston bez validnog broja autorizacije potrebnoga za povrat materijala koji je jasno vidljiv na vanjskoj strani pakiranja, vratit će se Klijentu o njegovom trošku. Tvrtka Kingston preuzima troškove za povrat Proizvoda u kvaru ako Klijent bude slijedio upute o otpremi dane od strane TMA odjela tvrtke Kingston. Tvrtka Kingston odgovorna je za naknadu troškova isporuke iz tvrtke Kingston do Klijenta.

BEZ OBZIRA NA JAMSTVO ILI BILO KOJE OVDJE NAVEDENE ODREDBE I UVJETE, KINGSTON OMOGUĆUJE SVE PROTOTIPOVE; DIZAJNE I SOFTVERE ZA PROIZVODE; BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA.

EKSKLUZIVNA JAMSTVA AKO PROIZVODNJA TVRTKE KINGSTON NE DJELUJE U SKLADU S GORE OPISANIM JAMSTVOM, ODGOVORNOST JE KLIJENTA DA POPRAVI ILI ZAMIJENI PROIZVOD ILI DOBIJE SREDSTVA ZA POPRAVAK PROIZVODA OD STRANE TVRTKE KINGSTON. NAVEDENA JAMSTVA I POPRAVCI SU ISKLJUČIVI I U SKLADU SA SVIM DRUGIM JAMSTVOMA ILI UVJETIMA, IZRIČITIM ILI IMPLICIRANIMA, U SKLADU SA ZAKONIMA; STATUTIMA ILI DRUGIM, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA ILI UVJETE TRŽENJA I SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE ODREĐENE SVRHE. TVRTKA KINGSTON NE PREUZIMA I NE OVLAŠĆUJE BILO KOJU DRUGU OSOBU KOJA PREUZIMA BILO KOJU LIABILNOST U VEZI S PRODAJOM, UGRADNJOM, ODRŽAVANJEM ILI KORIŠTENJEM NJEZINIH PROIZVODA. TVRTKA KINGSTON POD OVIM JAMSTVOM NIJE ODGOVORNA AKO TESTIRANJE I PREGLED OTKRIJE KVAROVE U PROIZVODU KOJI NE POSTOJE ILI SU PROUZROČENI OD STRANE KLIJENTA ILI BILO KOJE TREĆE OSOBE, ZLOUPORABE, ZANEMARIVANJA, NEISPRAVNE UGRADNJE ILI TESTIRANJA, NEOVLAŠTENIH POKUŠAJA POPRAVAKA ILI DRUGIH UZROKA IZVAN RASPONA NAMIJENE UPOTREBE ILI NEZGODOM, POŽAROM, GROMOM ILI DRUGIM OPASNOSTIMA.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI NITI U BILO KOJEM SLUČAJU, ILI BAZIRANOM NA UGOVORU (UKLJUČUJUĆI ZANEMARIVANJA) KINGSTON NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA SLUČAJNA, INDIREKTNA, POSEBNA ILI KAŽNJIVA OŠTEĆENJA BILO KOJE VRSTE, GUBITAK POSLOVANJA ILI DRUGE FINANCIJSKE GUBITKE KOJI PROIZLAZE IZ BILO KOJE VEZE S PRODAJOM, UGRADNJOM, ODRŽAVANJEM, KORIŠTENJEM, PERFORMANSAMA, NEUSPJEHOM ILI KVAROM PROIZVODA, ČAK I AKO JE KINGSTON OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH OŠTEĆENJA. TOTALNA KUMULATIVNA ODGOVORNOST TVRTKE KINGSTON PREMA KUPCU NIKAAD NEĆE PREMAŠITI CIJENU KOJU JE KUPAC PLATIO ZA PROIZVOD POD JAMSTVOM PLUS NEOPHODNE TROŠKOVE NASTALE U TVRTKI KINGSTON.

TVRTKA KINGSTON SE ODRIČE ODGOVORNOSTI OD SVIH EKSPRESNIH I IMPLICIRANIH JAMSTAVA U GRANICAMA ODREĐENIMA ZAKONOM. AKO SE TVRTKA KINGSTON NE MOŽE ODREĆI IMLICIRANIH JAMSTAVA POD PRIMJENJIVIM ZAKONOM, ONDA SU DO ODREĐENIH RAZMJERA JAMSTVA OGRANIČENA NA TRAJANJE EKSPRESNOG JAMSTVA. TRAJANJE JAMSTVA NA BILO KOJI ZAMIJENJENI PROIZVOD BIT ĆE ILI 90 DNEVNO OGRANIČENO JAMSTVO ILI DIO PREOSTALOG PERIODA JAMSTVA NA ORIGINALNI PROIZVOD.