Kingston begrenset garanti

Fullstendig informasjon om Kingstons garantier er oppført nedenfor. Du kan hoppe direkte til ønsket avsnitt ved å velge et emne fra listen nedenfor:

Kingston garanterer overfor den opprinnelige sluttbrukeren at produktene er fri for feil i materiale og utførelse i henhold til betingelsene og vilkårene som er angitt her. Underlagt vilkårene og begrensningene som følger nedenfor vil Kingston, etter eget valg, enten reparere eller erstatte deler av sine produkter som viser seg å være defekt på grunn av feil ved utførelse eller med materialer. Reparerte deler eller erstatningsprodukter vil bli gitt av Kingston i bytte, og vil være enten nye eller gjensertifisert. Alle gjensertifiserte produkter har blitt testet for å sikre at de er funksjonelt likeverdig med nye produkter. Hvis Kingston ikke kan reparere eller erstatte produktet, vil de refundere eller kreditere det minste beløpet av den nåværende verdien av produktet på det tidspunktet garantikravet gjøres eller kjøpesummen. Et kjøpsbevis må oppgis, og det må vise den originale kjøpsdatoen og kjøpsstedet, i tillegg til en beskrivelse av og prisen til produktet.

Denne begrensede garantien dekker ikke skade på dette produktet som resulterer fra feilaktig installering, ulykke, misbruk, naturkatastrofer, utilstrekkelig eller for sterk strømforsyning, unormale mekaniske eller miljømessige forhold, eller uautorisert demontering, reparasjon eller endring. Denne begrensede garantien vil ikke gjelde hvis: (i) produktet ikke ble brukt i samsvar med eventuelle medfølgende bruksanvisning, eller (ii) produktet ikke ble brukt til sin tiltenkte funksjon.

Denne begrensede garantien gjelder heller ikke for produkter for hvilke den originale identifikasjonsinformasjonen har blitt endret, slettet eller fjernet, som ikke er behandlet eller pakket riktig, som har blitt videresolgt som brukt, eller som har blitt videresolgt i strid med amerikanske. og andre gjeldende eksportbestemmelser.

Denne begrensede garantien dekker kun reparasjon, erstatning, refusjon eller kreditt for defekte Kingston produkter, som forklart ovenfor. Kingston er ikke ansvarlig for, og dekker ikke under garantien, skader eller tap av noe slag som følge av tap av, skade på eller ødeleggelse av datainnhold eller kostnader forbundet med fastsettelse av kilden til systemproblemer eller fjerning av, service på eller installasjon av Kingston produkter. Denne garantien dekker ikke tredjeparts programvare, tilkoblet utstyr eller lagrede data. Kingston er dermed ikke ansvarlig for faktiske eller påfølgende tap eller skade som skyldes tredjeparts programvare, tilkoblet utstyr eller lagrede data. Ved et eventuelt krav, skal Kingstons eneste og maksimale forpluktelse være å reparere eller erstatte maskinvaren eller utstede refusjon etter Kingstons eget skjønn.

Garantivarighet

Livstidsgaranti på produkter:**

Følgende Kingston produkter er dekket av denne garantien for levetiden til produktet:

Følgende Kingston produkter er dekket av denne garantien for levetiden til produktet: Minnemoduler inkludert ValueRAM®, HyperX®, Retail Memory og Kingston system spesifikk minne; Flash minnekort (f.eks., Secure Digital, Secure Digital HC og XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia eksklusive Industrial Temp microSD-kort) og Flash adaptere.

Fem års garanti

De følgende Kingston-produktene dekkes av denne garantien i en periode på fem år fra kjøpsdatoen til den opprinnelige sluttbrukerkunden: USB DataTraveler®-stasjoner (unntatt DataTraveler® Workspace), IronKey® USB-stasjoner og SSDNow® KC100 (Solid State-diskenheter) og Industrial Temp microSD-kort.

Produktgaranti basert på fem år eller den gjenværende SSD-levetiden:

De følgende Kingston-produktene dekkes av denne garantien i én av de følgende periodene, avhengig av hva som skjer først: (i) fem år fra kjøpsdatoen til den opprinnelige sluttbrukerkunden eller (ii) til den datoen når bruken av stasjonen som målt av Kingstons implementasjon av SMART-attributtet 231 "Gjenværende SSD-liv" når en normalisert verdi på én (1) som rapportert av Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® DC400 , SSD-er i SSDNow® KC400 og SSDNow® M.2 G.2-serien (SM2280SEG2) og DCP1000*-serien.

Kingston SSD Manager (KSM) er angitt i dataarket til produktet og kan lese gratis ved å besøke Kingstons nettsted på www.kingston.com/ssdmanager. Et nytt, ubrukt produkt vil vise en slitasjeindikatorverdi på hundre (100), mens et produkt som har nådd bruksgrensen for programslettingssykluser vil vise en slitasjeindikatorverdi på én (1).

*For SSD-er i DCP1000-serien, hvis bruken av én eller flere av de fire (4) individuelle SSDNow® M.2 SSDene som utgjøre DCP1000 viser en slitasjeindikasjonsverdi på én (1), vil ikke lenger produktet være dekket under denne garantien.

Tre års garanti:

De følgende Kingston-produktene dekkes av denne garantien i en periode på tre år fra kjøpsdatoen til den opprinnelige sluttbrukerkunden: DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage og Predator) SSDNow® (Solid State-diskstasjoner), unntatt SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 og SSD-er i SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2)-serien.

Produktgaranti basert på tre år eller den gjenværende SSD-levetiden:

De følgende Kingston-produktene dekkes av denne garantien i én av de følgende periodene, avhengig av hva som skjer først: (i) fem år fra kjøpsdatoen til den opprinnelige sluttbrukerkunden eller (ii) til den datoen når bruken av stasjonen som målt av Kingstons implementasjon av SMART-attributtet 231 "Gjenværende SSD-liv" når en normalisert verdi på én (1) som rapporert av Kingston SSD Manager (KSM): SSD-er i SSDNow® UV300-serien.

Kingston SSD Manager (KSM) er angitt i dataarket til produktet og kan lese gratis ved å besøke Kingstons nettsted på www.kingston.com/ssdmanager. Et nytt, ubrukt produkt vil vise en slitasjeindikatorverdi på hundre (100), mens et produkt som har nådd bruksgrensen for programslettingssykluser vil vise en slitasjeindikatorverdi på én (1).

To års garanti

De følgende Kingston-produktene dekkes av denne garantien i en periode på to år fra kjøpsdatoen til den opprinnelige sluttbrukerkunden SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, MobileLite® Reader, microSD Reader, HyperX™ Cloud Headset (unntatt eventuelle gratis kampanjedeler som følger med i pakken), HyperX™ musematter, Nucleum™, HyperX™-tastatur, HyperX™-mus og produkter under Kingstons tilpasningsprogram. Produkter fra Kingstons tilpasningsprogram er begrenset til kreditt eller refusjon i løpet av garantiperioden på to år. I noen tilfeller kan Kingston, etter eget ønske, velge å erstatte defekte produkter bestilt gjennom Kingstons tilpasningsprogram med funksjonelt tilsvarende produkter.

Ett års garanti

De følgende Kingston-produktene dekkes av denne garantien i en periode på ett år fra kjøpsdatoen til den opprinnelige sluttbrukerkunden: MobileLite® Wireless - Gen 1, DataTraveler® Accessory Kit, Wi-Drive®, TravelLite® SD/MMC Reader og HyperX™-vifte.

Seks måneders garanti:

Seks måneders garanti: De følgende Kingston-produktene dekkes av denne garantien i en periode på seks måneder fra kjøpsdatoen til den opprinnelige sluttbrukerkunden: HyperX™ Cloud, Core og Cloud II-headsettilbehør, bestående av avtakbare mikrofoner, øreklokker, kontrollbokser, dobbelt 3,5mm skjøteledninger, PC-skjøteledninger, splitterkabler til headset, flyadaptere for hodetelefoner og nettingbærevesker.

Nitti dagers garanti:

Følgende Kingston produkter er dekket av denne garantien for en periode på nitti dager fra kjøpsdatoen for den opprinnelige sluttbrukeren: Resertifiserte HyperX™-headset

Hvis et produkt er avsluttet, skal Kingston etter eget skjønn enten reparere produktet, tilby å erstatte det med et tilsvarende produkt eller enten refundere minstepris eller produktets nåværende verdi.

Reparerte eller erstattede produkter vil fortsette å være dekket av denne begrensede garantien for den gjenværende tiden til garantien eller i nitti (90) dager, eller det som er lengst.

Denne begrensede verdien gjelder bare for den opprinnelige sluttbrukerkunden og er underlagt betingelsene og vilkårene som er beskrevet i dette. Denne begrensede garantien er ikke overførbar. For produkter kjøpt som en del av et sett kreves det at settet bli returnert i sin helhet for å kvalifisere for garantien.

**Produktets levetid er definert som den normale levetiden til bruken av produkter i bransjen. Men livstidsgarantien kan være underlagt definisjoner angitt av forskjellige land. **For Russland, er det fastsatt at en livstidsgaranti skal gjelde i en periode på ti (10) år fra kjøpsdatoen til den opprinnelige sluttkunden.

Gratis teknisk støtte

Hvis du opplever problemer under installasjonen eller påfølgende bruk av et Kingston produkt, kan du kontakte Kingstons teknisk støtteavdeling før service utføres på systemet.

For støtte via Internett, gå til www.kingston.com/support.

Kingston tilbyr også gratis teknisk støtte på engelsk til sine kunder verden over.

USA og Canada:

For direkte kontakt med Kingston teknisk støtte i USA og Canada kan du ringe: +1 (714) 435-2639 eller gratis på: +1 (800) 435-0640.

Europa, Midtøsten og Afrika:

Kingston teknisk støtte i Europa, Midtøsten og Afrika med unntak av landene som er nevnt andre steder kan kontaktes ved å ringe +44 (0) 1932 738888, eller for individuelle telefonnumre for samtalepriser innenlands, besøk www.kingston.com/en/company/contacts .

Asia:

For direkte kontakt med Kingston teknisk støtte i Asia kan du ringe:

 • Samtaler fra Australia: 1800-620-569, gratis
 • Samtaler fra New Zealand: 0800-546-478, gratis
 • Samtaler fra Kina: 800-810-1972, gratis
 • Samtaler fra Hong Kong: 0800800-900478, gratis
 • Samtaler fra India: 1-860-233-4515, ordinære samtalepriser (mandag til lørdag, 09:30 til 17:30)
 • Samtaler fra Japan: 00531-88-0018, gratis
 • Samtaler fra Malaysia: 1800-620-812078, gratis
 • Samtaler fra Singapore: 800-8861042, gratis
 • Samtaler fra Taiwan: 0800-666-200, gratis
 • Samtaler fra Thailand: 001800-861-0018, gratis
 • Samtaler fra andre asiatiske land: +886-3-500-1715, ordinære samtalepriser

Prosedyrer og krav ved garantikrav

For å få garantiservice kan du returnere et defekt produkt til utsalgsstedet eller den autoriserte Kingston forhandleren eller distributøren som solgte deg Kingston produktet. Vennligst bekreft retningslinjene for retur før du returnerer produktet. Vanligvis må du inkludere identifikasjonsinformasjon for produktet, inkludert modell- og serienummer (hvis aktuelt) med en detaljert beskrivelse av problemet du opplever. Du vil bli spurt om å oppgi kjøpsbevis. Alle returnerte deler eller produkter, uansett om de er erstattet eller refunsert, blir Kingstons eiendom ved mottak. Kingston betaler for sending av reparerte eller erstattede produkter. I den grad gjeldende lov tillater det, er ikke produkter som er importert eller solgt gjennom autoriserte Kingston-forhandlere eller -leverandører dekket av denne garantien, og Kingston kan velge å reparere eller erstatte produktet ditt mot en avgift. Dette er for å sikre kvaliteten. Ta kontakt med forhandleren du kjøpte disse produktene fra for å få informasjon om hvilken garanti som finnes.

USA:

I USA kan du returnere produktet direkte til Kingston servicesenteret etter først å ha mottatt et RMA-nummer ("Return Material Authorization") fra Kingston. Du får et RMA-nummer ved å besøke kingston.com/us/support eller ved å ringe til Kingston kundeservice på +1 (714) 438-1810, eller +1 (800) 337-3719. For retur av ValueRAM-minneprodukter, ta kontakt med teknisk support på +1 (800) 435-0640 for RMA-service og support.

Når du har fått et RMA-nummer fra Kingston må du, innen tretti (30) dager, sende produktet til Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Du er selv ansvarlig for kostnadene med å forsikre og sende produkter i retur. Produkter som sendes til servicesenteret må være riktig pakket for å hindre skader under forsendelse. Kingston RMA-nummeret må vises tydelig på utsiden av pakken. Hvis du sender produktet til servicesenteret uten RMA-nummeret tydelig plassert på utsiden av pakken, blir det returnerte til deg uåpnet.

Europa, Midtøsten og Afrika:

I Europa, Midtøsten og Afrika, hvis du ikke kan returnere produktet til det opprinnelige utsalgsstedet eller til den autoriserte Kingston forhandleren eller distributøren der kjøpte produktet, kan du returnere produktet direkte til Kingston servicesenteret etter å ha mottatt et RMA-nummer ("Return Material Authorization") fra Kingston. Du får et RMA-nummer ved å besøke kingston.com/en/support. I noen tilfeller kan vi kreve kjøpsbevis.

Når du har fått et RMA-nummer fra Kingston må du, innen tretti (30) dager, sende produktet til Kingston Technology Europe Limited, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, UK. Du er selv ansvarlig for kostnadene med å forsikre og sende produkter i retur. Produktet/produktene må være riktig pakket for å unngå skade under transport. Kingston RMA-nummeret må vises tydelig på utsiden av pakken. Hvis ikke RMA-nummeret vises på ,pakken vil det bli returnert til deg uåpnet.

Asia:

I Asia, vennligst se på den regionen som gjelder for deg. I Taiwan, kan du enten returnere et defekt produkt til vår lokale distributør eller servicesenter, eller fylle ut en elektronisk søknad. Gå til https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/ for å fortsette. I Kina kan du søke om et RMA-nummer gjennom en autorisert distributør eller et autorisert servicesenter. Hvis du vil ha en liste over servicesentre i Kina, kan du besøke https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

Når du har mottatt et RMA-nummer fra Kingson, må du i løpet av tre (3) dager sender produktet til Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Du er selv ansvarlig for kostnadene med å forsikre og sende produkter i retur. Produkter som sendes til servicesenteret må være riktig pakket for å hindre skader under forsendelse. Kingston RMA-nummeret må vises tydelig på utsiden av pakken. Hvis du sender produktet til servicesenteret uten RMA-nummeret tydelig plassert på utsiden av pakken, blir det returnerte til deg uåpnet.

I alle andre asiatiske land må du ta kontakt med din lokale distribuør eller forhandler for å avtale en RMA ("Return Material Authorization".

ANSVARSFRASKRIVELSER

I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, ER DET FOREGÅENDE DEN KOMPLETTE GARANTI FOR KINGSTON PRODUKTER OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG REPRESENTASJONER, BÅDE MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG. BORTSETT FRA DET SOM ER UTTRYKKELIG NEVNT OVENFOR, ER INGEN ANDRE GARANTIER GITT FOR KINGSTON PRODUKTER OG KINGSTON FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER SOM IKKE ER FREMSATT HER, INKLUDERT, I DEN GRAD GJELDENDE LOVER TILLATER, ALLE EVENTUELLE GARANTIER SOM EKSISTERER UNDER NASJONALE, STATLIGE, PROVINSIELLE ELLER LOKALE LOVER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR UKRENKELIGHET, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, ER BEGRENSET TIL PERIODENE FREMSATT OVENFOR. NOEN DELSTATER ELLER ANDRE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN GARANTI VARER, SÅ DET KAN VÆRE AT BEGRENSNINGENE NEVNT OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

KINGSTON PRODUKTER ER IKKE GODKJENT FOR BRUK SOM KRITISKE KOMPONENTER I LIVREDNINGSUTSTYR ELLER FOR APPLIKASJONER HVOR FEIL ELLER FUNKSJONSFEIL PÅ PRODUKTENE VILLE SKAPE EN SITUASJON SOM KAN FØRE TIL PERSONSKADE ELLER DØDSFALL. KINGSTON SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR DØD ELLER FOR TAP AV ELLER SKADER PÅ PERSONER ELLER EIENDOM SOM RESULTAT AV BRUK AV PRODUKTER I APPLIKASJONER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, MILITÆRT ELLER MILITÆR-RELATERT UTSTYR, TRAFIKKREGULERINGSUTSTYR, KATASTROFEPREVENSJONSYSTEMER OG MEDISINSKE ELLER MEDISINSK-RELATERT UTSTYR.

KINGSTON TOTALE ANSVAR UNDER DENNE ELLER ANNEN GARANTI, EKSPLISITT ELLER UNDERFORSTÅTT, ER BEGRENSET TIL REPARASJON, ERSTATNING ELLER REFUSJON. REPARASJON, ERSTATNING ELLER REFUSJON ER DE ENESTE MISLIGHOLDSBEFØYELSER ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER. SÅ LANGT DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, SKAL KINGSTON IKKE VÆRE ANSVAR OVERFOR KJØPEREN ELLER SLUTTBRUKEREN AV ET KINGSTON PRODUKT FOR SKADER, UTGIFTER, TAPTE DATA, TAPTE INNTEKTER, TAPT OPPSPARTE MIDLER, TAPT FORTJENESTE ELLER TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER SOM OPPSTÅR FRA KJØP, BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL BRUK AV KINGSTON PRODUKTET, SELV OM KINGSTON HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. NOEN DELSTATER ELLER ANDRE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, SÅ DET KAN VÆRE AT BEGRENSNINGENE NEVNT OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU HAR KANSKJE OGSÅ ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND OG JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

FOR INNBYGGERNE I LAND SOM ER MEDLEM AV DEN EUROPEISKE UNION, HVIS DETTE PRODUKTET BLIR KJØPT AV EN FORBRUKER OG IKKE I FORBINDELSE MED NÆRING, GJELDER DENNE GARANTIEN I TILLEGG TIL DINE JURIDISKE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED PRODUKTER SOM ER DEFEKTE. RÅD OM DINE JURIDISKE RETTIGHETER ER TILGJENGELIGE HOS DITT LOKALE FORBRUKERRÅD. DENNE FRASKRIVELSEN HEVDER IKKE Å BEGRENSE ELLER UTELUKKE KINGSTONS ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADER SOM SKYLDES UAKTSOMHET ELLER FOR BEDRAGERSK FEILAKTIG FREMSTILLING.

Denne garantien blir gitt av:

Kingston Technology Company, Inc.,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Australske forbrukere:
Vennligst se Kingstons begrenset garantierklæring for garantiinformasjon for Australia.

Revisjon: februar 2018

Tidligere garantier
03/2012 - 05/2013
05/2013 - 09/2015