Kingston begrenset garantierklæring

Fullstendig informasjon om Kingstons garantier står oppført nedenfor. Du kan hoppe direkte til ønsket avsnitt ved å velge et emne fra listen nedenfor:

Kingston garanterer overfor den opprinnelige sluttbrukeren at produktene er fri for feil i materiale og utførelse etter de vilkår som er angitt her.. Underlagt vilkårene og begrensningene som følger nedenfor vil Kingston, etter eget valg, enten reparere eller erstatte deler av sine produkter som viser seg å være defekt på grunn av feil ved utførelse eller med materialer. Reparerte deler eller erstatningsprodukter vil bli gitt av Kingston i bytte, og vil være enten nye eller gjensertifisert. Alle gjensertifiserte produkter har blitt testet for å sikre at de er funksjonelt likeverdig med nye produkter. Hvis Kingston ikke kan reparere eller erstatte produktet, vil de refundere eller kreditere det minste beløpet av den nåværende verdien av produktet på det tidspunktet garantikravet gjøres eller kjøpesummen. Kjøpsbevis må fremlegges som viser den opprinnelige kjøpsdatoen og -stedet, samt produktbeskrivelsen og prisen.

Denne begrensede garantien dekker ikke skade på produktet som skyldes (a) feilmontering, ulykker, misbruk, feil bruk, naturkatastrofer, utilstrekkelig eller overdreven strømforsyning, unormale mekaniske eller miljømessige forhold, (b) kosmetisk skade, deriblant men ikke begrenset til riper, bulker og sprekker på berøringsskjermer eller fôringsrør; eller (c) enhver uautorisert demontering, reparasjon eller modifikasjon. Denne begrensede garantien skal ikke gjelde hvis: (i) produktet ikke ble brukt i samsvar med eventuelle medfølgende bruksanvisning, eller (ii) produktet ikke ble brukt til sin tiltenkte funksjon.

Denne begrensede garantien gjelder heller ikke for produkter for hvilke den originale identifikasjonsinformasjonen har blitt endret, slettet eller fjernet, som ikke er behandlet eller pakket riktig, som har blitt videresolgt som brukt, eller som har blitt videresolgt i strid med amerikansk og andre gjeldende eksportbestemmelser.

For IronKey™-drivere, kan kompatibilitetsinformasjon finnes på produktdataarket publisert på www.kingston.com. Kingston gir ingen garanti for at IronKey™-programvaren vil være kompatibel med fremtidige endringer eller oppgraderinger i maskinvaren eller operativsystemet.

Denne begrensede garantien dekker kun reparasjon, erstatning, refusjon eller kreditt for defekte Kingston produkter, som forklart ovenfor. Kingston er ikke ansvarlig for, og dekker ikke under garantien, skader eller tap av noe slag som følge av tap av, skade på eller ødeleggelse av datainnhold eller kostnader forbundet med fastsettelse av kilden til systemproblemer eller fjerning av, service på eller installasjon av Kingston produkter. Denne garantien dekker ikke tredjeparts programvare, tilkoblet utstyr eller lagrede data. Kingston er dermed ikke ansvarlig for faktisk eller følgeessig tap eller skade som skyldes tredjeparts programvare, tilkoblet utstyr eller lagrede data. Ved et eventuelt krav skal Kingstons eneste og maksimale forpliktelse være å reparere og erstatte maskinvare eller utstede en refusjon etter Kingstons eget skjønn.

Garantivarighet

Livstidsgaranti på produkter:**

Følgende Kingston produkter er dekket av denne garantien for produktets levetid:

Minnemoduler inkluderer:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Utsalgsminne
 • Kingston systemspesifikt minne

Flash-minnekort inkluderer:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC og XC Industrial Temp og Endurance-kort
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia
 • Flash-adaptere

Fem års garanti:

Følgende Kingston-produkter er dekket av denne garantien for en periode på fem år fra kjøpsdatoen til den opprinnelige sluttbrukeren:

 • USB DataTraveler®-diskenheter (unntatt DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM («CBD»)
 • IronKey™-drivere (unntatt IKVP80ES, IKKP200, IKKP200C, IKD500SM)
 • Industrial Temp microSD-kort (SDCIT).

Fem års betinget SSD-garanti:

Følgende Kingston-produkter dekkes av denne garantien, som vil utgjøre grunnlaget for følgende hendelser først: (i) fem (5) år fra kjøpsdatoen for den opprinnelige sluttbrukerkunden; (ii) når bruken av en SATA SSD målt ved Kingstons implementering av SMART-attributtet 231, merket som «SSD Wear Indicator», når en normalisert verdi på én (1) som indikert av Kingstons SSD Manager («KSM»), eller (iii) når bruken av en NVME SSD som indikert ved Kingstons implementering av helseattributtet « Prosentandel brukt » når eller overskrider en normalisert verdi på hundre (100) som angitt av KSM.

KSM er spesifisert i databladet for produktene og er tilgjengelig via Kingstons nettsted på kingston.com/SSDmanager. Et nytt, ubrukt produkt vil vise en slitasjeindikatorverdi på hundre (100), mens et produkt som har nådd utholdenhetsgrensen for programslettesykluser vil vise en slitasjeindikatorverdi på en (1) For NVMe SSD-er vil et nytt ubrukt produkt vise en Prosent brukt-verdi på null (0), mens et produkt som når slutten av sin garantigrense vil vise en Prosent brukt-verdi som er større enn eller lik hundre (100).

Se følgende SSD-garantitabell for produktspesifikk garantiinformasjon:

5 års betinget garantitabell (SATA SSD)
DriverfamilieDelenummer
DC600M SEDC600Mxxx
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
5 års betinget garantitabell (NVME SSD)
DriverfamilieDelenummer
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BM8xxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
5 års betinget garantitabell (bærbar SSD)
DriverfamilieDelenummer
XS2000 SXS2000xxxx
XS1000 SXS1000xxx

Tre års garanti:

Følgende Kingston-produkter er dekket av denne garantien for en periode på tre år fra kjøpsdatoen til den opprinnelige sluttbrukeren:

 • IronKey™ Vault Privacy 80 External SSD (IKVP80ES), Keypad 200 (IKKP200), Keypad 200C (IKKP200C)
 • High Endurance microSD-kort (SDCE)
 • Industrial card (SDCIT2, SDIT)
 • DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2) og de utvalgte SSD-ene som oppført i følgende tabell:
Tre års garantitabell (SATA SSD)
HyperX Savage SHSS37Axxx

Tre års betinget SSD-garanti:

Følgende Kingston-produkter dekkes av denne garantien, som vil utgjøre grunnlaget for følgende hendelser først: (i) tre år fra kjøpsdatoen for den opprinnelige sluttbrukerkunden; (ii) når bruken av en SATA SSD målt ved Kingstons implementering av SMART-attributtet 231, merket som «SSD Wear Indicator», når en normalisert verdi på én (1) som målt av Kingstons SSD Manager («KSM»); eller (iii) når bruken av en NVME SSD som indikert ved Kingstons implementering av helseattributtet « Prosent brukt » når eller overskrider en normalisert verdi på hundre (100) som angitt av KSM.

KSM er spesifisert i databladet for det spesifikke produktet og er tilgjengelig via Kingstons nettsted på kingston.com/SSDmanager. For SATA SSD-er vil et nytt, ubrukt produkt vil vise en slitasjeindikatorverdi på hundre (100), mens et produkt som har nådd garantigrensen vil vise en slitasjeindikatorverdi på en (1). For NVMe SSD-er vil et nytt ubrukt produkt vise en Prosent brukt-verdi på null (0), mens et produkt som når slutten av sin garantigrense vil vise en Prosent brukt-verdi som er større enn eller lik hundre (100).

Se følgende SSD-garantitabell for produktspesifikk garantiinformasjon:

Tre års betinget garantitabell (SATA SSD)
DriverfamilieDelenummer
A400 SA400S37xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Tre års betinget garantitabell (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2xxx

To års garanti:

Følgende Kingston produkter er dekket av denne garantien for en periode på to år fra kjøpsdatoen for den opprinnelige sluttbrukeren:

 • IronKey™ D500SM
 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - Gen 3
 • MobileLite® Wireless - Gen 2
 • MobileLite® Reader
 • microSD-kortleser
 • Nucleum
 • Arbeidsflytstasjon og arbeidsflytlesere
 • Produkter fra Kingstons tilpasningsprogram. Produkter fra Kingstons tilpasningsprogram er begrenset til kreditt eller refusjon i løpet av garantiperioden på to år. I noen tilfeller kan Kingston, etter eget ønske, velge å erstatte defekte produkter bestilt gjennom Kingstons tilpasningsprogram med funksjonelt tilsvarende produkter.

Ett års garanti:

Følgende Kingston produkter er dekket av denne garantien for en periode på ett år fra kjøpsdatoen til den opprinnelige sluttbrukeren:

 • MobileLite® Wireless - Gen 1
 • DataTraveler® tilbehørssett
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • SD/MMC-kortleser
 • Bali microSDHC klasse 10 UHS-1

I tilfeller der et produkt er utgått skal Kingston, etter eget skjønn, enten reparere produktet, tilby å erstatte det med et tilsvarende produkt eller gi refusjon tilsvarende beløpet som er minst av kjøpesummen eller produktets nåværende verdi.

Reparert eller erstattet produkter vil fortsette å være dekket av denne begrensede garantien for resten av den opprinnelige garantiperioden eller i nitti (90) dager, avhengig av hva som er lengre.

Denne begrensede garantien gjelder bare for den opprinnelige sluttbrukeren og er underlagt vilkårene og kravene beskrevet heri. Denne begrensede garantien er ikke overførbar. For produkter kjøpt som en del av et sett kreves det at settet bli returnert i sin helhet for å kvalifisere for garantien.

Gratis teknisk støtte

Hvis du opplever problemer under installasjonen eller påfølgende bruk av et Kingston produkt, kan du kontakte Kingstons teknisk støtteavdeling før service utføres på systemet.

For støtte via Internett, besøk kingston.com/support.

Kingston tilbyr også gratis teknisk støtte på engelsk til sine kunder verden over.

USA og Canada:

For direkte kontakt med Kingston teknisk støtte i USA og Canada kan du ringe gratis på: +1 (800) 435-0640.

Latin-Amerika:

For teknisk støtte fra Kingston i Latin-Amerika kan du besøke kingston.com/support.

Europa, Midtøsten og Afrika:

For teknisk støtte fra Kingston i Europa, Midtøsten og Afrika (med unntak av land oppført andre steder) kan du besøke kingston.com/support

Asia:

For teknisk støtte i Asia kan du besøke: kingston.com/support

Russland, Hviterussland:

Kontakte Kingston teknisk kundestøtte i Russland: [email protected]

Ukraina:

Kontakte Kingston teknisk kundestøtte i Ukraina: [email protected]

Landene i Sentral-Asia og Kaukasus, Moldova:

Kontakte Kingston teknisk kundestøtte for CIS-land: [email protected]

Prosedyrer og krav ved garantikrav

For å få garantiservice kan du returnere et defekt produkt til utsalgsstedet eller den autoriserte Kingston forhandleren eller distributøren som solgte deg Kingston produktet. Vennligst bekreft retningslinjene for retur før du returnerer produktet. Vanligvis må du inkludere identifikasjonsinformasjon for produktet, inkludert modell- og serienummer (hvis aktuelt) med en detaljert beskrivelse av problemet du opplever. Du må fremlegge kjøpsbevis. Alle returnerte deler eller produkter, hvis erstattet eller tilbakebetalt, blir Kingstons eiendom ved mottakelse. Kingston betaler for sending av reparerte eller erstattede produkter. I den grad det er tillatt av gjeldende lover, dekkes ikke produkter som ikke importeres eller selges gjennom autoriserte Kingston-forhandlere eller -distributører av denne garantien. Dette skal sikre sertifisering av kvalitet. Kontakt forhandleren du har kjøpt slike produkter fra for tilgjengelig garanti.

USA:

I USA, kan du få garantiservice direkte fra Kingston servicesenteret etter først å ha mottatt et RMA-nummer («Return Material Authorization») fra Kingston. Du får et RMA-nummer ved å gå til kingston.com/support eller ved å ringe Kingston kundeservice på +1 (714) 438-1810 eller +1 (800) 337-3719. For retur av ValueRAM-minneprodukter kan du ta kontakt med kundestøtte på +1 (800) 435-0640 for RMA-service og -støtte.

Når du har fått et RMA-nummer fra Kingston må du, innen tretti (30) dager, sende produktet til Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. Du er selv ansvarlig for kostnadene med å forsikre og sende produkter i retur. Produkter som sendes til servicesenteret må være riktig pakket for å hindre skader under transport. Kingston RMA-nummeret må vises tydelig på utsiden av pakken. Hvis ikke RMA-nummeret vises på utsiden av pakken, vil den bli returnert til deg uåpnet.

Europa, Midtøsten og Afrika:

I Europa, Midtøsten og Afrika, hvis du ikke kan få garantiservice fra det opprinnelige utsalgsstedet eller den autoriserte Kingston forhandleren eller distributøren der kjøpte produktet, kan du få garantiservice direkte fra Kingston servicesenteret etter å ha mottatt et RMA-nummer ("Return Material Authorization") fra Kingston. Du får et RMA-nummer ved å besøke kingston.com/support . I noen tilfeller kan vi kreve kjøpsbevis.

Når du har fått et RMA-nummer fra Kingston må du, innen tretti (30) dager, sende produktet til Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Du er selv ansvarlig for kostnadene med å forsikre og sende produkter i retur. Produktet/produktene må være riktig pakket for å unngå skade under transport. Kingston RMA-nummeret må vises tydelig på utsiden av pakken. Hvis ikke RMA-nummeret vises på utsiden av pakken, vil den bli returnert til deg uåpnet.

Asia:

I Asia henviser du til regionen som gjelder for deg.

I Taiwan kan du få garantiservice ved (a) ditt opprinnelige kjøpssted, (b) et autorisert servicesenter ved å besøke kingston.com/support/taiwan-service-centers; eller (c) direkte kontakt med Kingstons servicesenter etter først å ha mottatt et returmaterialeautorisasjonsnummer («RMA») fra Kingston. Du får et RMA-nummer ved å besøke kingston.com/support/tw-rma-apply. I noen tilfeller kan vi kreve kjøpsbevis.

Når du har fått et RMA-nummer fra Kingston må du, innen tretti (3) dager, sende produktet til Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Du er ansvarlig for kostnaden ved å forsikre og sende produktet(e). Produktet/produktene må være riktig pakket for å unngå skade under transport. Kingston RMA-nummeret må vises tydelig på utsiden av pakken. Hvis ikke RMA-nummeret vises på utsiden av pakken, vil den bli returnert til deg uåpnet.

I Kina kan du få garantiservice ved hjelp av en autorisert distributør eller direkte fra Kingstons servicesenter. For en liste over servicesentre i Kina kan du besøke kingston.com/support/china/center.

I alle andre asiatiske land, ta kontakt med det opprinnelige kjøpsstedet ditt for å få garantiservice. Hvis du ikke kan returnere produktet til det opprinnelige kjøpsstedet ditt, ta kontakt med Kingston ved å gå til kingston.com/support for RMA-service og -støtte.

ANSVARSFRASKRIVELSER

I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, ER DET FOREGÅENDE DEN KOMPLETTE GARANTI FOR KINGSTON PRODUKTER OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG REPRESENTASJONER, BÅDE MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG. BORTSETT FRA DET SOM ER UTTRYKKELIG NEVNT OVENFOR, ER INGEN ANDRE GARANTIER GITT FOR KINGSTON PRODUKTER OG KINGSTON FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER SOM IKKE ER FREMSATT HER, INKLUDERT, I DEN GRAD GJELDENDE LOVER TILLATER, ALLE EVENTUELLE GARANTIER SOM EKSISTERER UNDER NASJONALE, STATLIGE, PROVINSIELLE ELLER LOKALE LOVER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR UKRENKELIGHET, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, ER BEGRENSET TIL PERIODENE FREMSATT OVENFOR. NOEN DELSTATER ELLER ANDRE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN GARANTI VARER, SÅ DET KAN VÆRE AT BEGRENSNINGENE NEVNT OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

KINGSTON PRODUKTER ER IKKE GODKJENT FOR BRUK SOM KRITISKE KOMPONENTER I LIVREDNINGSUTSTYR ELLER FOR APPLIKASJONER HVOR FEIL ELLER FUNKSJONSFEIL PÅ PRODUKTENE VILLE SKAPE EN SITUASJON SOM KAN FØRE TIL PERSONSKADE ELLER DØDSFALL. KINGSTON SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR DØD ELLER FOR TAP AV ELLER SKADER PÅ PERSONER ELLER EIENDOM SOM RESULTAT AV BRUK AV PRODUKTER I APPLIKASJONER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, MILITÆRT ELLER MILITÆR-RELATERT UTSTYR, TRAFIKKREGULERINGSUTSTYR, KATASTROFEPREVENSJONSSYSTEMER OG MEDISINSKE ELLER MEDISINSK-RELATERT UTSTYR.

KINGSTON TOTALE ANSVAR UNDER DENNE ELLER ANNEN GARANTI, EKSPLISITT ELLER UNDERFORSTÅTT, ER BEGRENSET TIL REPARASJON, ERSTATNING ELLER REFUSJON. REPARASJON, ERSTATNING ELLER REFUSJON ER DE ENESTE MISLIGHOLDSBEFØYELSER ELLER ENHVER ANNEN JURIDISK TEORI. SÅ LANGT DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, SKAL KINGSTON IKKE VÆRE ANSVAR OVERFOR KJØPEREN ELLER SLUTTBRUKEREN AV ET KINGSTON PRODUKT FOR SKADER, UTGIFTER, TAPTE DATA, TAPTE INNTEKTER, TAPT OPPSPARTE MIDLER, TAPT FORTJENESTE ELLER TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER SOM OPPSTÅR FRA KJØP, BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL BRUK AV KINGSTON PRODUKTET, SELV OM KINGSTON HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. NOEN DELSTATER ELLER ANDRE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, SÅ DET KAN VÆRE AT BEGRENSNINGENE NEVNT OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU HAR KANSKJE OGSÅ ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND OG JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

FOR INNBYGGERNE I STORBRITANNIA ELLER LAND SOM ER MEDLEM AV DEN EUROPEISKE UNION, HVIS DETTE PRODUKTET BLIR KJØPT AV EN FORBRUKER OG IKKE I FORBINDELSE MED NÆRING, GJELDER DENNE GARANTIEN I TILLEGG TIL DINE JURIDISKE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED PRODUKTER SOM ER DEFEKTE. ADVICE ABOUT YOUR LEGAL RIGHTS IS AVAILABLE FROM YOUR LOCAL CONSUMER ADVICE CENTRE. DENNE FRASKRIVELSEN HEVDER IKKE Å BEGRENSE ELLER UTELUKKE KINGSTONS ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADER SOM SKYLDES UAKTSOMHET ELLER FOR BEDRAGERSK FEILAKTIG FREMSTILLING.

Denne garantien blir gitt av:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
USA

Embedded- og DRAM-komponentprodukter

For ytterligere produktspesifikk garantiinformasjon, se garantierklæringene for Embedded, DRAM og Design-in SSD-komponenter .

Australske forbrukere:

Vennligst se Kingstons begrenset garantierklæring for garantiinformasjon for Australia.

Rev. 01/2024

Tidligere garantier

02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022
05/2022 - 09/2023
09/2023 - 10/2023
10/2023 - 01/2024