COVID-19が弊社の業務に与えた影響については、 こちら をクリックしてください。

Декларация за съответствие на Kingston (DoC)

ЧЕРВЕНА директива 2014/53/EU

За да получите копие от тази декларация за съответствие, изпратете писмена заявка, посочвайки детайли за продукта и номера на модела на:

[email protected]

или

Отдел за съответствие
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
Обединено кралство

情報をお届けします!Kingston ニュースなど、弊社からのメール情報をご登録ください。