Kingstons overensstemmelseserklæring

Radioudstyrsdirektivet 2014/53/EF

For at få en kopi af overensstemmelseserklæringen bedes du sende en skriftlig anmodning, med produktoplysninger og modelnummer, til enten:

EU_Compliance@kingston.eu

eller

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
Storbritannien