Kingstonova Izjava o ograničenoj garanciji

Sve informacije o Kingstonovoj garanciji navedene su ispod. Brže ćete preći direktno na odeljak koji želite ako izaberete odgovarajuću temu sa liste koja sledi:

Kingston garantuje prvobitnom krajnjem korisniku-kupcu da njegovi proizvodi nemaju nedostataka u smislu materijala i kvaliteta izrade, u skladu sa navedenim uslovima. Shodno uslovima i ograničenjima navedenim dole, Kingston će, po sopstvenom nahođenju, ili popraviti ili zameniti bilo koji deo svojih proizvoda za koje se utvrdi da imaju nedostataka nastalih zbog neodgovarajuće izrade ili materijala. Popravljene delove ili zamenjene proizvode Kingston će obezbediti po principu razmene i biće ili novi ili sa obnovljenim sertifikatom. Svi proizvodi sa obnovljenim sertifikatom su ispitani da bi se utvrdilo da li funkcionišu isto kao novi proizvodi. Ukoliko Kingston ne može da popravi ili zameni proizvod, refundiraće ili kreditirati iznos ili trenutne vrednosti proizvoda u trenutku potraživanja garancije ili iznos za koji je proizvod kupljen, koji god od ta dva je niži. Neophodno je dostaviti dokaz o kupovini koji pokazuje datum i mesto kupovine, kao i opis proizvoda i njegovu cenu.

Ova ograničena garancija ne pokriva oštećenja ovog proizvoda nastala usled nepravilne instalacije, nezgode, zloupotrebe, pogrešne upotrebe, prirodne katastrofe, preslabog ili prejakog električnog napajanja, neuobičajenih mehaničkih uslova ili uslova u okruženju, ili usled neovlašćenog rasklapanja, popravljanja ili modifikovanja. Ova ograničena garancija ne važi ukoliko: (i) proizvod nije korišćen u skladu sa pratećim uputstvom ili (ii) proizvod nije korišćen u skladu sa svojom namenom.

Ova ograničena garancija se takođe ne odnosi na bilo koji proizvod na kome su originalni identifikacioni podaci izmenjeni, uništeni ili uklonjeni, proizvod kojim se nije pravilno rukovalo ili koji nije pravilno upakovan, koji je prodat kao polovan ili preprodan suprotno propisima SAD ili drugim primenljivim propisima koji se odnose na izvoz.

Ova ograničena garancija pokriva samo popravke, zamene, refundiranje ili kreditiranje za neispravan Kingston proizvod, koje su gore navedene. Kingston nije odgovoran niti pokriva garancijom bilo kakva oštećenja ili gubitke bilo koje vrste nastale usled gubitka, štete ili kvarova sadržaja ili podataka, niti je odgovoran za bilo kakve troškove proistekle iz postupka utvrđivanja uzroka problema sa sistemom ili demontaže, servisiranja ili instaliranja Kingstonovih proizvoda. Ova garancija isključuje softver treće strane, priključenu opremu ili memorisane podatke. Kingston dakle nije odgovoran za bilo kakve gubitke ili oštećenja koji se pripisuju softveru treće strane, priključenoj opremi ili memorisanim podacima. U slučaju reklamacije, jedina i maksimalna obaveza Kingstona je da popravi ili zameni hardver ili refundira iznos po sopstvenom nahođenju.

Trajanje garancije

Doživotna garancija proizvoda.**

Sledeći Kingstonovi proizvodi su pokriveni ovom garancijom dok god traje njihova proizvodnja:

Memorijski moduli obuhvataju:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Retail memoriju
 • Kingston memorija specifična za sistem

Fleš memorijske kartice sadrže:

 • SD karticu
 • SD HC i XC
 • Kompaktni fleš
 • Multimedijalnu karticu
 • SmartMedia bez Industrial Temp microSD kartice
 • Fleš adaptere

Petogodišnja garancija:

Ovom garancijom pokriveni su sledeći Kingston proizvodi u periodu od pet godina od dana kupovine od strane prvobitnog krajnjeg korisnika-kupca:

 • USB DataTraveler® diskovi (izuzev DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM („CBD“)
 • IronKey® USB uređaji
 • microSD kartica za industrijske temperature (SDCIT)

Uslovna petogodišnja SSD garancija:

Sledeći Kingstonovi proizvodi pokriveni su ovom garancijom, na osnovu toga šta se od sledećih stvari desi prvo: (i) pet (5) godina od datuma kupovine od strane prvobitnog krajnjeg korisnika-kupca; (ii) kada upotreba SATA SSD diska, koja se meri Kingstonovim implementiranim SMART karakteristikama 231, označenim kao ,,SSD Wear Indicator” (Pokazatelj istrošenosti SSD diska), dostigne normalizovanu vrednost od jedan (1) kao što pokazuje Kingstonov SSD Menadžer (,,KSM”), ili (iii) kada upotreba NVME SSD diska, koja se meri Kingstonovim implementiranim karakteristikama stanja uređaja“njegov Procenat iskorišćenosti” dostigne ili premaši normalizovanu vrednost od sto (100) kao što pokazuje KSM.

KSM se nalazi u informacijama o proizvodima i dostupan je na Kingstonovom veb sajtu www.kingston.com/SSDmanager. Za SATA SSD diskove, novi nekorišćeni proizvod će pokazati vrednost istrošenosti od sto (100), dok će vrednost istrošenosti proizvoda koji je pred istekom garancije biti jedan (1) Za NVMe SSD diskove, novi nekorišćeni proizvod će pokazati vrednost Procenta iskorišćenosti 0, dok će vrednost Procenta iskorišćenosti proizvoda kome je istekla garancija biti sto (100) ili veća od toga.

Pogledajte tabelu garancije za SSD za informacije o garanciji određenog proizvoda:

Tabela uslovne petogodišnje garancije (SATA SSD)
Porodica diskovaOznaka uređaja
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Tabela uslovne petogodišnje garancije (NVME SSD)
Porodica diskovaOznaka uređaja
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BMBxxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
Tabela uslovne petogodišnje garancije (Prijenosni SSD)
XS2000 SXS2000xxxx

Trogodišnja garancija:

Ovom garancijom su pokriveni sledeći Kingstonovi proizvodi u periodu od tri godine od dana kupovine od strane prvobitnog krajnjeg korisnika-kupca:

 • DataTraveler 2000
 • microSD kartica (SDCE) visoke izdržljivosti
 • Industrijska microSD kartica (SDCIT2)
 • DataTraveler microDuo3 G2 (DTDUO3G2) i izabrani SSD uređaji kao što je navedeno u sledećoj tabeli:
Tabela trogodišnje garancije (SATA SSD)
Porodica diskovaOznaka uređaja
HyperX Savage SHSS37Axxx

Trogodišnja garancija za SSD:

Sledeći Kingstonovi proizvodi pokriveni su ovom garancijom, na osnovu toga šta se od sledećih stvari desiti prvo: (i) tri godine od datuma kupovine od strane prvobitnog krajnjeg korisnika-kupca; (ii) kada upotreba SATA SSD diska, koja se meri Kingstonovim implementiranim SMART karakteristikama 231, označenim kao ,,SSD Wear Indicator” (Pokazatelj istrošenosti SSD diska), dostigne normalizovanu vrednost od jedan (1) kao što pokazuje Kingstonov SSD Menadžer (,,KSM”), ili (iii) kada upotreba NVME SSD diska, koja se meri Kingstonovim implementiranim karakteristikama stanja uređaja“Procenat iskorišćenosti” dostigne ili premaši normalizovanu vrednost od sto (100) kao što pokazuje KSM.

KSM se nalazi u informacijama o proizvodima i dostupan je na Kingstonovom veb sajtu www.kingston.com/SSDmanager. Za SATA SSD diskove, novi nekorišćeni proizvod će pokazati vrednost istrošenosti od sto (100), dok će vrednost istrošenosti proizvoda koji je pred istekom garancije biti jedan (1). Za NVMe SSD diskove, novi nekorišćeni proizvod će pokazati vrednost Procenta iskorišćenosti 0, dok će vrednost Procenta iskorišćenosti proizvoda kome je istekla garancija biti sto (100) ili veća od toga.

Pogledajte tabelu garancije za SSD za informacije o garanciji određenog proizvoda:

Tabela trogodišnje uslovne garancije SATA SSD)
Porodica diskovaOznaka uređaja
A400 SA400S37xxx
HyperX FURY RGB SHFR200xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Tabela trogodišnje uslovne garancije (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx

Dvogofišnja garancija:

Sledeći proizvodi kompanije Kingston pokriveni su ovom garancijom u periodu od dve godine od datuma kupovine od strane prvobitnog krajnjeg korisnika:

 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® bežični – 3. generacije
 • MobileLite® bežični – 2. generacije
 • MobileLite® čitač
 • microSD čitač
 • Nucleum
 • Postaja radnog procesa i čitači radnih procesa
 • Proizvodi obuhvaćeni programom prilagođavanja kompanije Kingston. Proizvodi programa prilagođavanja kompanije Kingston ograničeni su na kredit ili povraćaj tokom dvogodišnjeg garantnog perioda. U nekim slučajevima, kompanija Kingston može, kao svoj izbor, odlučiti da zameni neispravne proizvode naručene putem programa prilagođavanja kompanije Kingston funkcionalno ekvivalentnim proizvodima.

Jednogodišnja garancija:

Sledeći proizvodi kompanije Kingston pokriveni su ovom garancijom u periodu od jedne godine od datuma kupovine od strane prvobitnog krajnjeg korisnika:

 • MobileLite® bežični – 1. generacije
 • DataTraveler® komplet pribora
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • SD/MMC čitač
 • Bali microSDHC klase 10 UHS-1

U slučaju da je prestala prodaja proizvoda, Kingston će, po sopstvenom nahođenju, ili popraviti proizvod, ponuditi da ga zameni uporednim proizvodom ili obezbediti povrat novca po nižoj vrednosti otkupa ili trenutne vrednosti proizvoda.

Popravljeni ili zamenjeni proizvodi će i dalje biti pokriveni ovom ograničenom garancijom tokom ostatka prvobitnog garantnog roka ili devedeset (90) dana, u zavisnosti od toga što je duže.

Ova ograničena garancija se odnosi samo na prvobitnog krajnjeg korisnika i u skladu je sa ovde opisanim uslovima i zahtevima. Ova ograničena garancija se ne može preneti na treće lice. Proizvodi kupljeni kao deo kompleta zahtevaju vraćanje celog kompleta kako bi se ostvarilo pravo na garanciju.

Besplatna tehnička podrška

Ukoliko naiđete na teškoće prilikom instaliranja ili kasnije upotrebe Kingstonovog proizvoda, možete se obratiti odeljenju tehničke podrške kompanije Kingston pre nego što servisirate sistem.

Za podršku na internetu, posetite sajt kingston.com/support.

Kingston pruža besplatnu podršku na engleskom jeziku korisnicima širom sveta.

Sjedinjene Države i Kanada:

Kingstonovu tehničku podršku u Sjedinjenim Državama i Kanadi možete da kontaktirate direktno pozivom na:
+1 (714) 435-2639 ili besplatno na: +1 (800) 435-0640.

Evropa, Srednji istok i Afrika

Kingstonova tehnička podrška u Evropi, na Srednjem istoku i u Africi, izuzev zemalja koje su posebno navedene, može se dobiti pozivom na +44 (0) 1932 738888; ili za telefonske brojeve čije se pozivanje naplaćuje po nacionalnoj tarifi, posetite www.kingston.com/en/company/contacts.

Azija:

Za kontakt broj tehničke podrške u Aziji, posetite sledeće veb stranice:
Za Kingstonove proizvode, posetite https://www.kingston.com/en/support

Rusija, Belorusija:

Kontaktirajte Kingston tehničku podršku u Rusiji: [email protected] besplatan poziv za Federaciju Rusije, 8 (800) 700-1350.

Ukrajina:

Kontaktirajte Kingston tehničku podršku u Ukrajini: ua_s[email protected]

Zemlje Centralne Azije i Kavkaz, Moldavija:

Kontaktirajte Kingston tehničku podršku u Zajednici nezavisnih država, CIS: [email protected]

Postupci i zahtevi za ostvarivanje prava na garanciju

Da biste ostvarili pravo na garanciju, možete da vratite neispravan proizvod u prodavnicu u kojoj ste proizvod kupili ili ovlašćenom prodavcu Kingston proizvoda ili distributeru od koga ste kupili Kingston proizvod. Molimo vas da pre vraćanja proizvoda proverite uslove za njegovo vraćanje. Uobičajeno je da navedete identifikacione podatke o proizvodu, uključujući broj modela i serijski broj (ako je moguće) uz detaljan opis problema na koji ste naišli. Od Vas će se zahtevati da dostavite dokaz o kupovini. Svi vraćeni delovi ili proizvodi, ukoliko se zamene ili refundira novac za njih, po prijemu će postati vlasništvo Kingstona. Popravljeni ili zamenjeni proizvod se šalje o trošku Kingstona. U meri u kojoj to dopuštaju važeći zakoni, proizvodi koji nisu uvezeni ili prodati putem ovlaštenih Kingstonovih distributera ili distributera nisu obuhvaćeni ovom garancijom, i Kingston može izabrati da popravi ili zameni Vaš proizvod uz naknadu. Ovo se radi zarad potvrde kvaliteta. Za dostupnu garanciju, kontaktirajte prodavca od kog ste kupili takve proizvode.

Sjedinjene Države:

U Sjedinjenim Državama, možete da vratite proizvod direktno Kingstonovom servisnom centru nakon što dobijete broj ovlašćenja za povraćaj materijala ("RMA") od kompanije Kingston. RMA broj se dobija na sajtu kingston.com/us/support ili pozivom Kingstonovog centra za korisnike na broj +1 (714) 438-1810, or +1 (800) 337-3719. Za povraćaj proizvoda ValueRAM memorije, kontaktirajte tehničku podršku za RMA usluge na +1 (800) 435-0640.

Kada dobijete RMA broj od Kingstona, morate u roku od trideset (30) dana da pošaljete proizvod na adresu Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 Sjedinjene Američke države. Vi preuzimate troškove osiguranja i otpremanja vraćenih proizvoda. Proizvodi koji se pošalju u servisni centar moraju biti pravilno upakovani da bi se sprečilo oštećivanje prilikom tranzita. Kingston RMA broj mora biti istaknut na vidnom mestu sa spoljne strane paketa. Ako svoj proizvod pošaljete u servisni centar bez RMA broja vidno prikazanog na spoljnoj strani paketa, biće vam vraćen neotvoren.

Evropa, Srednji istok i Afrika:

U Evropi, na Srednjem istoku i u Africi, ukoliko ne možete da vratite proizvod na mesto na kome ste ga kupili ili ovlašćenom prodavcu Kingston proizvoda ili distributeru od koga ste kupili proizvod, proizvod možete da vratite direktno u Kingston servisni centar pošto prvo dobijete broj ovlašćenja za povraćaj materijala ("RMA") od kompanije Kingston. RMA broj se dobija na sajtu kingston.com/en/support. U određenim okolnostima možda ćemo tražiti dokaz o kupovini.

Kada dobijete RMA broj od Kingstona, morate u roku od trideset (30) dana da pošaljete proizvod na adresu Kingston Technology Europe Limited, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, UK. Vi preuzimate troškove osiguranja i otpremanja vraćenih proizvoda. Proizvod(i) se moraju pravilno upakovati da bi se sprečilo njihovo oštećivanje u tranzitu. Kingston RMA broj mora biti istaknut na vidnom mestu sa spoljne strane paketa. Ako ne naznačite RMA broj, paket će vam biti vraćen neotvoren.

Azija:

U Aziji, kliknite na region u kome se nalazite. U Tajvanu, možete ili da vratite neispravan proizvod lokalnom distributeru ili servisnom centru, ili da popunite onlajn prijavu. Posetite https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply za nastavak. U Kini, možete tražiti RMA broj ili preko ovlašćenog distributera ili od ovlašćenog servisnog centra. Za listu servisnih centara u Kini,posetite https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

Kada dobijete RMA broj od Kingstona, morate u roku od tri (3) dana da pošaljete proizvod na adresu Kingston Technology Daleki Istok Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taivan 35053, R.O.C. Vi preuzimate troškove osiguranja i otpremanja vraćenog(ih) proizvoda. Proizvodi koji se pošalju u servisni centar moraju biti pravilno upakovani da bi se sprečilo oštećivanje prilikom tranzita. Kingston RMA broj mora biti istaknut na vidnom mestu sa spoljne strane paketa. Ako svoj proizvod pošaljete u servisni centar bez RMA broja vidno prikazanog na spoljnoj strani paketa, biće vam vraćen neotvoren.

U svim ostalim azijskim zemljama kontaktirajte svog lokalnog distributera ili prodavca da biste dogovorili autorizaciju povratnog materijala („RMA“).

ODRICANJE PRAVA

U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA VAŽEĆI ZAKON, OVO ŠTO SLEDI JE POTPUNA GARANCIJA ZA KINGSTONOVE PROIZVODE I UKIDA SVE DRUGE GARANCIJE I REPREZENTACIJE, BILO DA SU DATI USMENO ILI U PISANOM OBLIKU. UKOLIKO TO NIJE IZRIČITO NAVEDENO GORE, NE DAJU SE NIKAKVE DRUGE GARANCIJE ZA KINGSTONOVE PROIZVODE I KINGSTON SE IZRIČITO ODRIČE SVIH GARANCIJA KOJE OVDE NISU NAVEDENE, UKLJUČUJUĆI, U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA VAŽEĆI ZAKON, BILO KAKVU GARANCIJU KOJA MOŽE POSTOJATI PO NACIONALNIM, DRŽAVNIM, PROVINCIJSKIM ILI LOKALNIM ZAKONIMA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANU GARANCIJU ZA NENARUŠAVANJE, PODESNOST ZA TRGOVINU ILI NA ODREĐENU NAMENU. SVE GARANCIJE, BILO DA SU IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, OGRANIČENE SU NA PERIOD VAŽENJA KOJI JE GORE NAVEDEN. NEKE DRŽAVE ILI DRUGE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE ILI OGRANIČENJA U SMISLU DUŽINE TRAJANJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE, PA SE NAVEDENA OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

KINGSTONOVI PROIZVODI NEMAJU DOZVOLU ZA KORIŠĆENJE KAO KLJUČNE KOMPONENTE OPREME ZA ODRŽAVANJE ŽIVOTA ILI ZA PRIMENE KOD KOJIH KVAR ILI NEISPRAVNOST PROIZVODA MOGU DA DOVEDU DO SITUACIJE SA VEROVATNIM POVREDAMA LICA ILI SMRTNIM ISHODOM. KINGSTON NEĆE BITI ODGOVORAN ZA SMRT BILO KOJE OSOBE ILI BILO KAKAV GUBITAK, POVREDU ILI ŠTETU NANEŠENU LJUDIMA ILI IMOVINI UPOTREBOM PROIZVODA KOJI SE KORISTE U APLIKACIJAMA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, VOJNU ILI SLIČNU OPREMU, OPREMU ZA KONTROLU SAOBRAĆAJA, SISTEME ZA PREVENCIJU KATASTROFA I MEDICINSKU I SLIČNU OPREMU.

UKUPNA ODGOVORNOST KINGSTONA POD OVOM ILI BILO KOJIM DRUGIM GARANCIJAMA, IZRAŽENIM ILI IMPLICIRANIM, OGRANIČENA JE NA POPRAVKU, ZAMENU ILI REFUNDIRANJE. POPRAVKA, ZAMENA ILI REFUNDIRANJE SU JEDINA I ISKLJUČIVA REŠENJA ZA NARUŠAVANJE GARANCIJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE. U PUNOJ MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA VAŽEĆI ZAKON, KINGSTON NEĆE BITI ODGOVORAN KUPCU ILI KRAJNJEM KORISNIKU-KUPCU KINGSTONOVOG PROIZVODA ZA BILO KAKVA OŠTEĆENJA, TROŠKOVE, IZGUBLJENE PODATKE, IZGUBLJEN PROFIT, IZGUBLJENU UŠTEĐEVINU ILI SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE NASTALE KUPOVINOM, KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA KINGSTONOVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KINGSTON UPOZOREN NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVIH ŠTETA. NEKE DRŽAVE ILI DRUGE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNIH ILI POSLEDIČNIH ŠTETA, PA SE NAVEDENA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČIVANJE MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

OVA OGRANIČENA GARANCIJA VAM DAJE SPECIFIČNA ZAKONSKA PRAVA, ALI MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE ILI OD JURISDIKCIJE DO JURISDIKCIJE.

KADA SE RADI O GRAĐANIMA UK ILI DRŽAVA KOJE SU ČLANICE EVROPSKE UNIJE, AKO OVAJ PROIZVOD KUPUJE POTROŠAČ A NE PRAVNO LICE, OVA GARANCIJA JE DODATAK VAŠIM ZAKONSKIM PRAVIMA KOJA SE ODNOSE NA NEISPRAVNE PROIZVODE. SAVET O VAŠIM ZAKONSKIM PRAVIMA MOŽETE DOBITI OD SVOG LOKALNOG UDRUŽENJA ZA SAVETOVANJE POTROŠAČA. OVO ODRICANJE PRAVA NEMA ZA CILJ DA OGRANIČI ILI ISKLJUČI ODGOVORNOST KINGSTONA ZA SMRTNI ISHOD ILI POVREDU NASTALE ZBOG NEMARA KOMPANIJE KINGSTON ILI LAŽNOG POGREŠNOG PREDSTAVLJANJA.

Ovu garanciju daje:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Ugrađeni proizvodi i DRAM komponente

Dodatne informacije o garanciji za specifičan proizvod potražite u izjavama o garanciji za Embedded, DRAM i Design-in SSD komponente.

Australijsli potrošači:

Pročitajte Kingstonovu Izjavu o ograničenoj garanciji za dodatne informacije za Australiju.

Revizija: 12/2021

Prethodne garancije

05/2013 - 02/2018
02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021