Izjava kompanije Kingston o ograničenoj odgovornosti

Slede kompletne informacije o garancijama kompanije Kingston. Brže ćete preći direktno na odeljak koji želite ako izaberete odgovarajuću temu sa liste koja sledi:

Kingston garantuje prvobitnom krajnjem korisniku-kupcu da njegovi proizvodi nemaju nedostataka u smislu materijala i kvaliteta izrade, u skladu sa navedenim uslovima. Shodno uslovima i ograničenjima navedenim dole, Kingston će, po sopstvenom nahođenju, ili popraviti ili zameniti bilo koji deo svojih proizvoda za koje se utvrdi da imaju nedostataka nastalih zbog neodgovarajuće izrade ili materijala. Popravljene delove ili zamenjene proizvode Kingston će obezbediti po principu razmene i biće ili novi ili sa obnovljenim sertifikatom. Svi proizvodi sa obnovljenim sertifikatom su ispitani da bi se utvrdilo da li funkcionišu isto kao novi proizvodi. Ukoliko Kingston ne može da popravi ili zameni proizvod, refundiraće ili kreditirati iznos ili trenutne vrednosti proizvoda u trenutku potraživanja garancije ili iznos za koji je proizvod kupljen, koji god od ta dva je niži. Mora se dostaviti dokaz o kupovini koji pokazuje originalni datum i mesto kupovine, kao i opis proizvoda i cenu.

Ova ograničena garancija ne pokriva bilo kakvu štetu na proizvodu koja je nastala usled (a) nepravilne instalacije, nezgode, zloupotrebe, pogrešne upotrebe, prirodne katastrofe, nedovoljnog ili prekomernog napajanja električnom energijom, abnormalnih mehaničkih uslova ili uslova okoline, (b) kozmetičkih oštećenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na ogrebotine, udubljenja i pukotine na ekranima osetljivim na dodir ili kućištima; ili (c) bilo kakvog neovlašćenog rastavljanja, popravke ili modifikacije. Ova ograničena garancija se neće primenjivati ako: (i) proizvod nije korišćen u skladu sa pratećim uputstvom ili (ii) proizvod nije korišćen u skladu sa svojom namenom.

Ova ograničena garancija se takođe ne odnosi na bilo koji proizvod na kome su originalni identifikacioni podaci izmenjeni, uništeni ili uklonjeni, proizvod kojim se nije pravilno rukovalo ili koji nije pravilno upakovan, koji je prodat kao polovan ili preprodan suprotno propisima SAD ili drugim primenljivim propisima koji se odnose na izvoz.

Za IronKey™ drajvove, informacije o kompatibilnosti mogu se naći u tehničkom listu proizvoda objavljenom na www.kingston.com. Kingston ne garantuje da će softver IronKey™ biti kompatibilan sa budućim promenama ili nadogradnjom hardvera ili operativnog sistema.

Ova ograničena garancija pokriva samo popravke, zamene, refundiranje ili kreditiranje za neispravan Kingston proizvod, koje su gore navedene. Kingston nije odgovoran niti pokriva garancijom bilo kakva oštećenja ili gubitke bilo koje vrste nastale usled gubitka, štete ili kvarova sadržaja ili podataka, niti je odgovoran za bilo kakve troškove proistekle iz postupka utvrđivanja uzroka problema sa sistemom ili demontaže, servisiranja ili instaliranja Kingstonovih proizvoda. Ova garancija isključuje softver treće strane, priključenu opremu ili memorisane podatke. Kingston dakle nije odgovoran za bilo kakve gubitke ili oštećenja koji se pripisuju softveru treće strane, priključenoj opremi ili memorisanim podacima. U slučaju reklamacije, jedina i maksimalna obaveza Kingstona je da popravi ili zameni hardver ili refundira iznos po sopstvenom nahođenju.

Važenje garancije

Doživotna garancija za proizvod:**

Sledeći Kingstonovi proizvodi su pokriveni ovom garancijom tokom životnog veka proizvoda

Memorijski moduli uključujući:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Prodajna memorija
 • Memorija specifična za Kingston sistem

Flash memorijske kartice uključujući:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC i XC, isključujući Industrial Temp i Endurance kartice
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia
 • Flash adapteri

Petogodišnja garancija:

Ovom garancijom pokriveni su sledeći Kingston proizvodi u periodu od pet godina od dana kupovine od strane prvobitnog krajnjeg korisnika-kupca:

 • USB DataTraveler® drajvovi (isključujući DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM (“CBD”)
 • IronKey™ drajvovi (isključujući IKVP80ES, IKKP200, IKKP200C, IKD500SM)
 • Industrial Temp microSD kartica (SDCIT).

Uslovna petogodišnja SSD garancija:

Sledeći Kingstonovi proizvodi pokriveni su ovom garancijom, na osnovu toga šta se od sledećih stvari desiti prvo: (i) pet (5) godina od datuma kupovine od strane prvobitnog krajnjeg korisnika-kupca; (ii) kada upotreba SATA SSD diska, koja se meri Kingstonovim implementiranim SMART karakteristikama 231, označenim kao ,,SSD Wear Indicator” (Pokazatelj istrošenosti SSD diska), dostigne normalizovanu vrednost od jedan (1) kao što pokazuje Kingstonov SSD Menadžer (,,KSM”), ili (iii) kada upotreba NVME SSD diska, koja se meri Kingstonovim implementiranim karakteristikama stanja uređaja njegov "Procenat iskorišćenosti" dostigne ili premaši normalizovanu vrednost od sto (100) kao što pokazuje KSM.

KSM se nalazi u informacijama o proizvodima i dostupan je na Kingstonovom veb sajtu kingston.com/SSDmanager. Za SATA SSD diskove, novi nekorišćeni proizvod će pokazati vrednost istrošenosti od sto (100), dok će vrednost istrošenosti proizvoda koji je pred istekom garancije biti jedan (1) Za NVMe SSD diskove, novi nekorišćeni proizvod će pokazati vrednost Procenta iskorišćenosti nula 0, dok će vrednost Procenta iskorišćenosti proizvoda kome je istekla garancija biti sto (100) ili veća od toga.

Pogledajte tabelu garancije za SSD za informacije o garanciji određenog proizvoda:

Tabela uslovne petogodišnje garancije (SATA SSD)
Porodica diskovaOznaka uređaja
DC600M SEDC600Mxxx
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Tabela uslovne petogodišnje garancije (NVME SSD)
Porodica diskovaOznaka uređaja
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BM8xxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
Tabela uslovne petogodišnje garancije (prenosni SSD)
Porodica diskovaOznaka uređaja
XS2000 SXS2000xxxx
XS1000 SXS1000xxx

Trogodišnja garancija:

Ovom garancijom su pokriveni sledeći Kingstonovi proizvodi u periodu od tri godine od dana kupovine od strane prvobitnog krajnjeg korisnika-kupca:

 • IronKey™ Vault Privacy 80 External SSD (IKVP80ES), Keypad 200 (IKKP200), Keypad 200C (IKKP200C)
 • High Endurance microSD kartica (SDCE)
 • Industrial kartica (SDCIT2, SDIT)
 • DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2), i odabrani SSD diskovi kao što je navedeno u sledećoj tabeli:
Tabela trogodišnje garancije (SATA SSD)
HyperX Savage SHSS37Axxx

Trogodišnja garancija za SSD:

Sledeći Kingstonovi proizvodi pokriveni su ovom garancijom, na osnovu toga šta se od sledećih stvari desiti prvo: (i) tri (5) godine od datuma kupovine od strane prvobitnog krajnjeg korisnika-kupca; (ii) kada upotreba SATA SSD diska, koja se meri Kingstonovim implementiranim SMART karakteristikama 231, označenim kao ,,SSD Wear Indicator” (Pokazatelj istrošenosti SSD diska), dostigne normalizovanu vrednost od jedan (1) kao što pokazuje Kingstonov SSD Menadžer (,,KSM”), ili (iii) kada upotreba NVME SSD diska, koja se meri Kingstonovim implementiranim karakteristikama stanja uređaja njegov "Procenat iskorišćenosti" dostigne ili premaši normalizovanu vrednost od sto (100) kao što pokazuje KSM.

KSM se nalazi u informacijama o specifičnom proizvodu i dostupan je na Kingstonovom veb sajtu kingston.com/SSDmanager. Za SATA SSD diskove, novi nekorišćeni proizvod će pokazati vrednost istrošenosti od sto (100), dok će vrednost istrošenosti proizvoda koji je pred istekom garancije biti jedan (1). Za NVMe SSD diskove, novi nekorišćeni proizvod će pokazati vrednost Procenta iskorišćenosti nula (0), dok će vrednost Procenta iskorišćenosti proizvoda kome je istekla garancija biti sto (100) ili veća od toga.

Pogledajte tabelu garancije za SSD za informacije o garanciji određenog proizvoda:

Tabela trogodišnje uslovne garancije SATA SSD)
Porodica diskovaOznaka uređaja
A400 SA400S37xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Tabela trogodišnje uslovne garancije (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2xxx

Dvogodišnja garancija:

Sledeći proizvodi kompanije Kingston pokriveni su ovom garancijom u periodu od dve godine od datuma kupovine od strane prvobitnog krajnjeg korisnika:

 • IronKey™ D500SM
 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - Gen 3
 • MobileLite® Wireless - Gen 2
 • MobileLite® Reader
 • microSD Reader
 • Nucleum
 • Workflow Station i Workflow Readers
 • Proizvodi pod Kingston programom prilagođavanja. Proizvodi programa prilagođavanja kompanije Kingston ograničeni su na kredit ili povraćaj tokom dvogodišnjeg garantnog perioda. U nekim slučajevima, kompanija Kingston može, kao svoj izbor, odlučiti da zameni neispravne proizvode naručene putem programa prilagođavanja kompanije Kingston funkcionalno ekvivalentnim proizvodima.

Jednogodišnja garancija:

Sledeći proizvodi kompanije Kingston pokriveni su ovom garancijom u periodu od jedne godine od datuma kupovine od strane prvobitnog krajnjeg korisnika:

 • MobileLite® Wireless - Gen 1
 • DataTraveler® pribor
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • SD/MMC Reader
 • Bali microSDHC Class 10 UHS-1

U slučaju obustavljanja proizvodnje, Kingston po sopstvenom nahođenju može da popravi proizvod, da ponudi njegovu zamenu odgovarajućim proizvodom ili da obezbedi refundiranje iznosa u visini kupovne cene ili trenutne vrednosti proizvoda, koji god od ta dva je niži.

Popravljeni ili zamenjeni proizvodi će i dalje biti pokriveni ovom ograničenom garancijom do isteka prvobitnog garantnog roka ili u periodu od devedeset (90) dana, koji god od dva perioda je duži.

Ova ograničena garancija se odnosi samo na prvobitnog krajnjeg korisnika i u skladu je sa ovde opisanim uslovima i zahtevima. Ova ograničena garancija se ne može preneti na treće lice. Proizvodi kupljeni kao deo kompleta zahtevaju vraćanje celog kompleta kako bi se ostvarilo pravo na garanciju.

Besplatna tehnička podrška

Ukoliko naiđete na teškoće tokom instaliranja ili kasnije upotrebe Kingstonovog proizvoda, možete se obratiti odeljenju tehničke podrške kompanije Kingston pre nego što servisirate sistem.

Za podršku na internetu, posetite sajt kingston.com/support.

Kingston svojim korisnicima širom sveta takođe pruža besplatnu tehničku podršku na engleskom jeziku.

Sjedinjene Države i Kanada:

Kingstonovu tehničku podršku u Sjedinjenim Državama i Kanadi možete da kontaktirate direktno besplatnim pozivom na: +1 (800) 435-0640.

Latinska Amerika:

Za Kingston tehničku podršku u Latinskoj Americi, posetite kingston.com/support.

Evropa, Srednji istok i Afrika:

Za Kingston tehničku podršku u Evropi, Bliskom istoku i Africi (sa izuzetkom zemalja navedenih na drugim mestima), kingston.com/support

Azija:

Za tehničku podršku u Aziji posetite: kingston.com/support

Rusija, Belorusija:

Kontaktirajte Kingston tehničku podršku u Rusiji: [email protected]

Ukrajina:

Kontaktirajte Kingston tehničku podršku u Ukrajini: [email protected]

Zemlje Centralne Azije i Kavkaz, Moldavija:

Kontaktirajte Kingston tehničku podršku u Zajednici nezavisnih država, CIS: [email protected]

Postupci i uslovi za polaganje prava na garanciju

Da biste ostvarili pravo na garanciju, možete da vratite pokvaren proizvod u prodavnicu u kojoj ste proizvod kupili ili ovlašćenom prodavcu Kingston proizvoda ili distributeru od koga ste kupili Kingston proizvod. Molimo vas da pre vraćanja proizvoda proverite uslove za njegovo vraćanje. Uobičajeno je da navedete identifikacione podatke o proizvodu, uključujući broj modela i serijski broj (ako je moguće) uz detaljan opis problema na koji ste naišli. Od Vas će se zahtevati da dostavite dokaz o kupovini. Svi vraćeni delovi ili proizvodi, ukoliko se zamene ili refundira novac za njih, po prijemu će postati vlasništvo Kingstona. Popravljeni ili zamenjeni proizvod se šalje o trošku Kingstona. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, proizvodi koji nisu uvezeni ili prodati preko ovlašćenih Kingston dilera ili distributera nisu pokriveni ovom garancijom. Ovo se radi zarad potvrde kvaliteta. Za dostupnu garanciju, kontaktirajte prodavca od kog ste kupili takve proizvode.

Sjedinjene Države:

U Sjedinjenim Državama, možete da iskoristite uslugu garancije direktno Kingstonovom servisnom centru nakon što dobijete broj ovlašćenja od materijala ("RMA") od kompanije Kingston. RMA broj se dobije tako da posetite kingston.com/support ili pozovete Kingston korisničku službu na +1 (714) 438-1810 ili +1 (800) 337-3719. Za vraćanje ValueRAM memorijskih proizvoda, kontaktirajte tehničku podršku na +1 (800) 435-0640 za RMA servis i podršku.

Kada dobijete RMA broj od Kingstona, morate u roku od trideset (30) dana da pošaljete proizvod na adresu Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 Sjedinjene Američke države. Vi preuzimate troškove osiguranja i otpremanja vraćenih proizvoda. Proizvodi koji se pošalju u servisni centar moraju biti pravilno upakovani da bi se sprečilo oštećivanje prilikom tranzita. Kingston RMA broj mora biti istaknut na vidnom mestu sa spoljne strane paketa. Ako ne naznačite RMA broj na vanjskom delu paketa, paket će vam biti vraćen neotvoren.

Evropa, Srednji istok i Afrika:

U Evropi, na Srednjem istoku i u Africi, ukoliko ne možete da iskoristite uslugu garancije na mestu na kome ste ga kupili proizvod ili kod ovlašćenog prodavca Kingston proizvoda ili distributera od koga ste kupili proizvod, iskoristite uslugu garancije direktno u Kingston servisnom centru pošto prvo dobijete broj ovlašćenja za povraćaj materijala ("RMA") od kompanije Kingston. RMA broj se dobija na adresi kingston.com/support. Pod određenim okolnostima možda ćemo tražiti dokaz o kupovini.

Kada dobijete RMA broj od Kingstona, morate u roku od trideset (30) dana da pošaljete proizvod na adresu Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Vi preuzimate troškove osiguranja i otpremanja vraćenog(ih) proizvoda. Proizvod(i) se moraju pravilno upakovati da bi se sprečilo njihovo oštećivanje u tranzitu. Kingston RMA broj mora biti istaknut na vidnom mestu sa spoljne strane paketa. Ako ne naznačite RMA broj na vanjskom delu paketa, paket će vam biti vraćen neotvoren.

Azija:

U Aziji, kliknite na region u kome se nalazite.

Na Tajvanu možete dobiti uslugu garancije preko (a) originalnog mesta kupovine, (b) ovlašćenog servisnog centra tako što ćete posetiti kingston.com/support/taiwan-service-centers; ili (c) direktno kontaktirati Kingston servisni centar nakon što prvo dobijete broj ovlašćenja za povraćaj materijala („RMA“) od konpanije Kingston. RMA broj dobija na adresi kingston.com/support/tw-rma-apply. Pod određenim okolnostima možda ćemo tražiti dokaz o kupovini.

Kada dobijete RMA broj od Kingstona, morate u roku od tri (3) dana da pošaljete proizvod na adresu Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Vi preuzimate troškove osiguranja i otpremanja vraćenog(ih) proizvoda. Proizvod(i) se moraju pravilno upakovati da bi se sprečilo njihovo oštećivanje u tranzitu. Kingston RMA broj mora biti istaknut na vidnom mestu sa spoljne strane paketa. Ako ne naznačite RMA broj na vanjskom delu paketa, paket će vam biti vraćen neotvoren.

U Kini možete dobiti uslugu garancije ili preko ovlašćenog distributera ili direktno iz Kingston servisnog centra. Za listu servisnih centara u Kini, posetite kingston.com/support/china/center.

U svim ostalim azijskim zemljama, kontaktirajte svoje prvobitno mesto kupovine da biste dobili servis u garanciji. Ako ne možete da vratite proizvod na mesto kupovine, kontaktirajte Kingston tako što ćete posetiti kingston.com/support za RMA uslugu i podršku.

ODRICANJA PRAVA

U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA VAŽEĆI ZAKON, OVO ŠTO SLEDI JE POTPUNA GARANCIJA ZA KINGSTONOVE PROIZVODE I UKIDA SVE DRUGE GARANCIJE I PREDSTAVLJANJA, BILO DA SU DATI USMENO ILI U PISANOM OBLIKU. UKOLIKO TO NIJE IZRIČITO NAVEDENO GORE, NE DAJU SE NIKAKVE DRUGE GARANCIJE ZA KINGSTONOVE PROIZVODE I KINGSTON SE IZRIČITO ODRIČE SVIH GARANCIJA KOJE OVDE NISU NAVEDENE, UKLJUČUJUĆI, U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA VAŽEĆI ZAKON, BILO KAKVU GARANCIJU KOJA MOŽE POSTOJATI PO NACIONALNIM, DRŽAVNIM, PROVINCIJSKIM ILI LOKALNIM ZAKONIMA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANU GARANCIJU ZA NENARUŠAVANJE, PODESNOST ZA TRGOVINU ILI NA ODREĐENU NAMENU. SVE GARANCIJE, BILO DA SU IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, OGRANIČENE SU NA PERIOD VAŽENJA KOJI JE GORE NAVEDEN. NEKE DRŽAVE ILI DRUGE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE ILI OGRANIČENJA U SMISLU DUŽINE TRAJANJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE, PA SE NAVEDENA OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

KINGSTONOVI PROIZVODI NEMAJU DOZVOLU ZA KORIŠĆENJE KAO KLJUČNE KOMPONENTE OPREME ZA ODRŽAVANJE ŽIVOTA ILI ZA PRIMENE KOD KOJIH KVAR ILI NEISPRAVNOST PROIZVODA MOGU DA DOVEDU DO SITUACIJE SA VEROVATNIM POVREDAMA LICA ILI SMRTNIM ISHODOM. KINGSTON NEĆE BITI ODGOVORAN ZA SMRT BILO KOJE OSOBE ILI BILO KAKAV GUBITAK, POVREDU ILI ŠTETU NANEŠENU LJUDIMA ILI IMOVINI UPOTREBOM PROIZVODA KOJI SE KORISTE U APLIKACIJAMA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, VOJNU ILI SLIČNU OPREMU, OPREMU ZA KONTROLU SAOBRAĆAJA, SISTEME ZA PREVENCIJU KATASTROFA I MEDICINSKU I SLIČNU OPREMU.

UKUPNA ODGOVORNOST KINGSTONA POD OVOM ILI BILO KOJIM DRUGIM GARANCIJAMA, IZRAŽENIM ILI IMPLICIRANIM, OGRANIČENA JE NA POPRAVKU, ZAMENU ILI REFUNDIRANJE. POPRAVKA, ZAMENA ILI REFUNDIRANJE SU JEDINA I ISKLJUČIVA REŠENJA ZA NARUŠAVANJE GARANCIJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE. U PUNOJ MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA VAŽEĆI ZAKON, KINGSTON NEĆE BITI ODGOVORAN KUPCU ILI KRAJNJEM KORISNIKU-KUPCU KINGSTONOVOG PROIZVODA ZA BILO KAKVA OŠTEĆENJA, TROŠKOVE, IZGUBLJENE PODATKE, IZGUBLJEN PROFIT, IZGUBLJENU UŠTEĐEVINU ILI SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE NASTALE KUPOVINOM, KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA KINGSTONOVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KINGSTON UPOZOREN NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVIH ŠTETA. NEKE DRŽAVE ILI DRUGE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNIH ILI POSLEDIČNIH ŠTETA, PA SE NAVEDENA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČIVANJE MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

OVA OGRANIČENA GARANCIJA VAM DAJE SPECIFIČNA ZAKONSKA PRAVA, ALI MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE ILI OD JURISDIKCIJE DO JURISDIKCIJE.

KADA SE RADI O GRAĐANIMA UK ILI DRŽAVA KOJE SU ČLANICE EVROPSKE UNIJE, AKO OVAJ PROIZVOD KUPUJE POTROŠAČ A NE PRAVNO LICE, OVA GARANCIJA JE DODATAK VAŠIM ZAKONSKIM PRAVIMA KOJA SE ODNOSE NA NEISPRAVNE PROIZVODE. SAVET O VAŠIM ZAKONSKIM PRAVIMA MOŽETE DOBITI OD SVOG LOKALNOG UDRUŽENJA ZA SAVETOVANJE POTROŠAČA. OVO ODRICANJE PRAVA NEMA ZA CILJ DA OGRANIČI ILI ISKLJUČI ODGOVORNOST KINGSTONA ZA SMRTNI ISHOD ILI POVREDU NASTALE ZBOG NEMARA KOMPANIJE KINGSTON ILI LAŽNOG POGREŠNOG PREDSTAVLJANJA.

Ovu garanciju daje:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Ugrađeni proizvodi i DRAM komponente

Za dodatne informacije o garanciji za specifične proizvode, pogledajte izjave o garanciji za Embedded, DRAM i Design-in SSD komponente.

Potrošači u Australiji:

Pročitajte Kingstonovu Izjavu o ograničenoj garanciji za dodatne informacije za Australiju.

Revizija: 01/2024

Prethodne garancije

05/2013 - 02/2018
02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 09/2023
09/2023 - 10/2023
10/2023 - 01/2024