現在、英国のサイトにアクセスしていることに気づきました。代わりにメインサイトにアクセスしますか?

Prohlášení o omezené záruce společnosti Kingston

Úplné informace o zárukách společnosti Kingston najdete v seznamu níže. K požadované části můžete přejít rychleji výběrem příslušného tématu z níže uvedeného seznamu:

Společnost Kingston ručí původnímu koncovému zákazníkovi za to, že výrobky nevykazují vady materiálu ani zpracování. Na základě podmínek a omezení uvedených níže společnost Kingston podle své volby buď opraví nebo vymění jakoukoliv část svých výrobků, která se ukáže vadná v důsledku nesprávného dílenského zpracování nebo materiálu. Opravené součásti nebo náhradní výrobky budou společností Kingston poskytnuty výměnou za vadné produkty a budou buď nové nebo recertifikované. Všechny recertifikované výrobky byly otestovány tak, aby byla zaručena jejich funkčnost v rozsahu shodném s novými výrobky. Pokud společnost Kingston nedokáže opravit nebo vyměnit výrobek, vrátí buď částku v hodnotě výrobku, aktuální v době uplatnění reklamačního nároku, nebo částku ve výši pořizovací ceny, a to podle toho, která je nižší. Je třeba předložit doklad o koupi s uvedením původního data a místa nákupu, jakož i popisu výrobku a ceny.

Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné poškození výrobku, které je důsledkem (a) nesprávné instalace, nehody, zneužití, nesprávného použití, přírodní katastrofy, nedostatečného nebo nadměrného elektrického napájení, abnormálních mechanických nebo okolních podmínek, (b) kosmetického poškození včetně, ale nikoli výhradně, škrábanců, promáčklin a prasklin na dotykových obrazovkách nebo krytech, nebo (c) jakékoli neschválené demontáže, opravy či úpravy. Tato omezená záruka neplatí v následujících případech: (i) výrobek nebyl používán v souladu s přiloženým návodem nebo (ii) výrobek nebyl používán k určenému účelu.

Tato omezená záruka se také nevztahuje na žádný výrobek, na kterém byly změněny, vymazány nebo odstraněny původní identifikační údaje, se kterým nebylo manipulováno správně nebo který nebyl správně zabalen, který byl prodán jako zboží z druhé ruky nebo opětovně prodán v rozporu s vývozními předpisy USA nebo jinými platnými vývozními předpisy.

Informace o kompatibilitě disků IronKey™ naleznete v datovém listu výrobku, který je zveřejněný na adrese www.kingston.com. Společnost Kingston nezaručuje, že software IronKey™ bude kompatibilní s budoucími změnami nebo aktualizacemi hardwaru a operačního systému.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na opravy, výměny, vrácení peněz nebo přisouzení náhrady za vadné výrobky společnosti Kingston, jak je uvedeno výše. Společnost Kingston nenese odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku na jakékoli škody či ztrátu jakéhokoli druhu vyplývající ze ztráty, poškození či narušení obsahu nebo dat ani za žádné náklady související s určením zdroje potíží se systémem nebo odebráním, opravou či instalací výrobků společnosti Kingston. Tato záruka vylučuje software, připojené zařízení nebo uložená data třetích stran. Společnost Kingston z tohoto důvodu nenese odpovědnost za jakékoli skutečné nebo následné ztráty či škody související se softwarem, připojeným zařízením nebo uloženými daty třetích stran. V případě reklamace spočívá jediný a maximální závazek společnosti Kingston v opravě nebo výměně hardwaru nebo vyplacení náhrady, a to podle výhradního uvážení společnosti Kingston.

Délka záruky

Doživotní záruka na výrobek:**

Na níže uvedené výrobky Kingston se vztahuje tato záruka po celou dobu životnosti výrobku.

Paměťové moduly včetně následujícího:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Paměť pro maloobchodní prodej
 • Paměť určená pro systém Kingston

Paměťové karty Flash včetně:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC a XC kromě karet Industrial Temp a Endurance
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia
 • Flash adaptéry

Pětiletá záruka:

Následující výrobky značky Kingston jsou touto zárukou kryty po dobu pěti let od data zakoupení původním koncovým uživatelem:

 • USB disky DataTraveler® (tlačítka disku DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM („CBD“)
 • Disky IronKey™ (kromě IKVP80ES, IKKP200, IKKP200C, IKD500SM)
 • MicroSD karta Industrial Temp (SDCIT).

Pětiletá podmíněná záruka na SSD disky:

Na níže uvedené výrobky značky Kingston se vztahuje tato záruka po celou dobu životnosti výrobku podle toho, která z následujících událostí nastane dříve: (i) pět (5) let od data zakoupení původním koncovým zákazníkem, (ii) když použití SSD disku s rozhraním SATA (měřeno podle atributu SMART 231 zavedeného společnosti Kingston a označeného jako „ukazatel opotřebení SSD disku“) dosáhne normalizované hodnoty jedna (1) podle údajů nástroje Kingston SSD Manager („KSM“), nebo (iii) když použití SSD disku s rozhraním NVMe označeného atributem stavu „procento využití“ zavedeným společností Kingston, dosáhne nebo překročí normalizovanou hodnotu jedno sto (100) podle údajů nástroje KSM.

Nástroj KSM je popsán v datovém listu výrobků a je k dispozici na webu společnosti Kingston na adrese kingston.com/SSDmanager. V případě SSD disků s rozhraním SATA bude nový, nepoužitý výrobek vykazovat hodnotu ukazatele opotřebení jedno sto (100), zatímco výrobek, který dosáhl záruční meze, bude vykazovat hodnotu ukazatele opotřebení jedna (1). V případě SSD disků s rozhraním NVMe bude nový, nepoužitý výrobek vykazovat hodnotu procenta využití nula (0), zatímco výrobek, který dosáhl záruční meze, bude vykazovat hodnotu procenta využití větší nebo rovnou jednomu stu (100).

Záruční informace pro konkrétní výrobek naleznete v níže uvedené tabulce záruk na SSD disky:

Tabulka pětileté podmíněné záruky (SSD disk s rozhraním SATA)
Řada diskůČíslo dílu
DC600M SEDC600Mxxx
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Tabulka pětileté podmíněné záruky (SSD disk s rozhraním NVMe)
Řada diskůČíslo dílu
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BM8xxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
Tabulka pětileté podmíněné záruky (externí SSD disk)
Řada diskůČíslo dílu
XS2000 SXS2000xxxx
XS1000 SXS1000xxx

Tříletá záruka:

Tato záruka se vztahuje na následující výrobky značky Kingston po dobu tří let od data zakoupení původním koncovým zákazníkem:

 • Externí disk IronKey™ Vault Privacy 80 (IKVP80ES), Keypad 200 (IKKP200), Keypad 200C (IKKP200C)
 • Karta High Endurance microSD (SDCE)
 • Karta Industrial (SDCIT2, SDIT)
 • Data Traveler® microDuo3 G2 (DTDUO3G2) a vybrané SSD disky uvedené v následující tabulce:
Tabulka tříleté podmíněné záruky (SSD disk s rozhraním SATA)
HyperX Savage SHSS37Axxx

Tříletá podmíněná záruka na SSD disky:

Na níže uvedené výrobky značky Kingston se vztahuje tato záruka po celou dobu životnosti výrobku podle toho, která z následujících událostí nastane dříve: (i) tři roky od data zakoupení původním koncovým zákazníkem, (ii) když použití SSD disku s rozhraním SATA (měřeno podle atributu SMART 231 zavedeného společnosti Kingston a označeného jako „ukazatel opotřebení SSD disku“) dosáhne normalizované hodnoty jedna (1) podle údajů nástroje Kingston SSD Manager („KSM“), nebo (iii) když použití SSD disku s rozhraním NVMe označeného atributem stavu „procento využití“ zavedeným společností Kingston, dosáhne nebo překročí normalizovanou hodnotu jedno sto (100) podle údajů nástroje KSM.

Nástroj KSM je popsán v datovém listu konkrétního výrobku a je k dispozici na webu společnosti Kingston na adrese kingston.com/SSDmanager. V případě SSD disků s rozhraním SATA bude nový, nepoužitý výrobek vykazovat hodnotu ukazatele opotřebení jedno sto (100), zatímco výrobek, který dosáhl záruční meze, bude vykazovat hodnotu ukazatele opotřebení jedna (1). V případě SSD disků s rozhraním NVMe, bude nový, nepoužitý výrobek vykazovat hodnotu procenta využití nula (0), zatímco výrobek, který dosáhl záruční meze, bude vykazovat hodnotu procenta využití větší nebo rovnou jednomu stu (100).

Záruční informace pro konkrétní výrobek naleznete v níže uvedené tabulce záruk na SSD disky:

Tabulka tříleté podmíněné záruky (SSD disk s rozhraním SATA)
Řada diskůČíslo dílu
A400 SA400S37xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Tabulka tříleté podmíněné záruky (SSD disk s rozhraním NVMe)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2xxx

Dvouletá záruka:

Tato záruka se vztahuje na následující výrobky značky Kingston po dobu tří let od data zakoupení původním koncovým zákazníkem:

 • IronKey™ D500SM
 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - 3. generace
 • MobileLite® Wireless - 2. generace
 • Čtečka MobileLite®
 • Čtečka microSD
 • Nucleum
 • Stanice a čtečky Workflow
 • Výrobky zahrnuté v programu Kingston Customization Program. Záruka na výrobky v programu Kingston Customization Program je omezena na vrácení peněz nebo přisouzení náhrady během dvouleté záruční doby. V některých případech může společnost Kingston podle svého uvážení nahradit vadné výrobky objednané v rámci programu Kingston Customization Program za funkčně odpovídající výrobky.

Jednoletá záruka:

Tato záruka se vztahuje na následující výrobky značky Kingston po dobu jednoho roku od data zakoupení původním koncovým zákazníkem:

 • MobileLite® Wireless - 1. generace
 • Sada příslušenství DataTraveler®
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • Čtečka karet SD/MMC
 • Bali microSDHC třída 10 UHS-1

V případě, že se určitý produkt přestane vyrábět, společnost Kingston dle vlastního uvážení produkt buď opraví, nabídne za něj náhradu v podobě srovnatelného produktu, nebo jej proplatí částkou ve výši pořizovací ceny nebo ve výši aktuální hodnoty produktu podle toho, která z nich je nižší.

Na opravené nebo nahrazené produkty se nadále vztahuje tako omezená záruka po zbývající dobu původní záruky nebo po dobu devadesáti (90) dnů, podle toho, která z nich je delší.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního koncového zákazníka a podléhá podmínkám a požadavkům popsaným v tomto dokumentu. Tato omezená záruka je nepřenositelná. U produktů zakoupených jako součást sady je nutné vrátit celou sadu. Jen tak budete oprávněni k nárokům plynoucím ze záruky.

Bezplatná technická podpora

Dojde-li během instalace nebo následného užívání produktu Kingston k potížím, můžete se před odevzdáním produktu do servisu obrátit na oddělení technické podpory společnosti Kingston.

Internetovou podporu naleznete na webu kingston.com/support.

Společnost Kingston svým zákazníkům navíc poskytuje celosvětovou technickou podporu v anglickém jazyce.

Spojené státy a Kanada:

Na technickou podporu společnosti Kingston se ve Spojených státech a Kanadě můžete obrátit přímo na níže uvedené bezplatné lince: +1 (800) 435 0640

Latinská Amerika:

Technickou podporu společnosti Kingston v Latinské Americe naleznete na webu kingston.com/support.

Evropa, Blízký východ a Afrika:

Technickou podporu pro výrobky Kingston v Evropě, na Středním východě a v Africe (s výjimkou zemí uvedených jinde) naleznete na adrese kingston.com/support

Asie:

Technickou podporu pro výrobky Kingston v Asii naleznete na adrese: kingston.com/support

Rusko, Bělorusko:

Obraťte se na technickou podporu společnosti Kingston v Rusku: [email protected]

Ukrajina:

Obraťte se na technickou podporu společnosti Kingston na Ukrajině: [email protected]

Země ve střední Asii a na Kavkaze, Moldavsko:

Obraťte se na technickou podporu společnosti Kingston pro země SNS: [email protected]

Postup a požadavky při uplatňování reklamace

Pokud chcete využít služeb souvisejících se zárukou, můžete vadný výrobek vrátit v místě původního nákupu nebo u autorizovaného prodejce Kingston či distributora, u něhož jste výrobek Kingston zakoupili. Před vrácením výrobku potvrďte podmínky zásad vracení zboží. Obvykle je nutné zadat identifikační údaje produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla (je-li k dispozici) s podrobným popisem vašich potíží. Budete požádáni o předložení dokladu o koupi. Veškeré vrácené díly nebo výrobky se po výměně výrobku nebo vrácení peněz stanou po převzetímajetkem společnosti Kingston. Opravený nebo náhradní produkt zašle společnost Kingston na své náklady. V rozsahu povoleném platnými zákony se tato záruka nevztahuje na výrobky, které nebyly importovány nebo prodány prostřednictvím autorizovaných prodejců a distributorů společnosti Kingston. Tímto se zajišťuje certifikace kvality. Pokud vás zajímá dostupná záruka, obraťte se na prodejce, od kterého jste tyto výrobky zakoupili.

Spojené státy:

Ve Spojených státech lze získat záruční služby přímo od společnosti Kingston poté, co od společnosti Kingston obdržíte číslo RMA (Oprávnění k vrácení zboží). Číslo RMA lze získat na webu kingston.com/support, popřípadě volejte zákaznický servis společnosti Kingston na číslech +1 (714) 438 1810 nebo +1 (800) 337 3719. V případě pamětí ValueRAM se obraťte na technickou podporu na telefonním čísle +1 (800) 435 0640, kde získáte služby a podporu RMA.

Jakmile od společnosti Kingston obdržíte číslo RMA, je nutné zaslat výrobek během třiceti (30) dnů na adresu Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Odpovědnost za pojištění a přepravu vámi vracených výrobků nesete vy. Výrobky zasílané do servisního střediska musejí být řádně zabaleny, aby se předešlo poškození během přepravy. Číslo RMA Kingston je nutné zřetelně uvést na vnější straně obalu. Pokud na vnější straně balíku neuvedete číslo RMA, bude vám balík vrácen neotevřený.

Evropa, Blízký východ a Afrika:

Evropa, Střední východ a Afrika: Pokud nemůžete získat záruční služby v místě původního nákupu nebo u autorizovaného prodejce či distributora společnosti Kingston, u kterého jste výrobek zakoupili, lze záruční služby získat přímo od společnosti Kingston poté, co od společnosti Kingston obdržíte číslo RMA (Oprávnění k vrácení zboží). Číslo RMA lze získat na adrese kingston.com/support. Za určitých okolností můžeme vyžadovat doklad o zakoupení výrobku.

Jakmile od společnosti Kingston obdržíte číslo RMA, je nutné během třiceti (30) dnů odeslat výrobek na adresu Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Zodpovědnost za pojištění a přepravu vámi vraceného výrobku (výrobků) je na vaší straně. Výrobek (výrobky) je nutné řádně zabalit, aby se předešlo poškození během přepravy. Číslo RMA Kingston je nutné zřetelně uvést na vnější straně obalu. Pokud na vnější straně balíku neuvedete číslo RMA, bude vám balík vrácen neotevřený.

Asie:

V Asii: klikněte na oblast, ve které se nacházíte.

Na Tchaj-wanu můžete získat záruční servis prostřednictvím (a) místa původního zakoupení výrobku, (b) autorizovaného servisního střediska na adrese kingston.com/support/taiwan-service-centers, nebo (c) přímo ze servisního střediska společnosti Kingston poté, co nejprve od společnosti Kingston získáte číslo RMA (Oprávnění k vrácení zboží). Číslo RMA získáte na adrese kingston.com/support/tw-rma-apply. Za určitých okolností můžeme vyžadovat doklad o zakoupení výrobku.

Jakmile od společnosti Kingston získáte číslo RMA, musíte do tří (3) dnů odeslat výrobek na adresu Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Zodpovědnost za pojištění a přepravu vámi vraceného výrobku (výrobků) je na vaší straně. Výrobek (výrobky) je nutné řádně zabalit, aby se předešlo poškození během přepravy. Číslo RMA Kingston je nutné zřetelně uvést na vnější straně obalu. Pokud na vnější straně balíku neuvedete číslo RMA, bude vám balík vrácen neotevřený.

V Číně můžete získat záruční služby prostřednictvím autorizovaného distributora nebo přímo v servisním středisku společnosti Kingston. Seznam servisních středisek v Číně naleznete na adrese kingston.com/support/china/center.

Ve všech ostatních asijských zemích se pro získání záručních služeb obraťte na místo původního zakoupení výrobku. Pokud nemůžete výrobek vrátit do původního místa jeho zakoupení, kontaktujte společnost Kingston na adrese kingston.com/support, kde získáte služby a podporu RMA.

ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, JE VÝŠE UVEDENÝ TEXT ÚPLNOU ZÁRUKOU NA PRODUKTY SPOLEČNOSTI KINGSTON A NAHRAZUJE VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY A ZJIŠTĚNÍ, AŽ JIŽ ÚSTNÍ, ČI PÍSEMNÉ. S VÝJIMKOU VÝSLOVNÝCH USTANOVENÍ UVEDENÝCH VÝŠE SE V SOUVISLOSTI S VÝROBKY KINGSTON SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY A SPOLEČNOST KINGSTON VÝSLOVNĚ VYLUČUJE VEŠKERÉ ZDE NEUVEDENÉ ZÁRUKY, A TO VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK V ROZSAHU PLATNÝCH ZÁKONŮ, KTERÉ MOHOU EXISTOVAT V RÁMCI NÁRODNÍCH, STÁTNÍCH, OBLASTNÍCH ČI MÍSTNÍCH ZÁKONŮ VČETNĚ, MIMO JINÉ, JAKÝCHKOLI MLČKY PŘEDPOKLÁDÁNÝCH ZÁRUK NEPORUŠENOSTI, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, JSOU OMEZENY NA VÝŠE UVEDENÉ ČASOVÉ OBDOBÍ. NĚKTERÉ STÁTY ČI JINÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ČI OMEZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE DOBY TRVÁNÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, A VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE TAK NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

PRODUKTY KINGSTON NEMAJÍ OPRÁVNĚNÍ PRO POUŽITÍ JAKO KRITICKÉ SOUČÁSTI V ZAŘÍZENÍCH NA PODPORU ŽIVOTA NEBO APLIKACÍCH, V NICHŽ BY PŘI SELHÁNÍ ČI PORUŠE PRODUKTŮ MOHLO DOJÍT K SITUACI, KTERÁ BY PRAVDĚPODOBNĚ VEDLA KE ZRANĚNÍ NEBO ÚMRTÍ OSOB. SPOLEČNOST KINGSTON NENESE ODPOVĚDNOST ZA SMRT JAKÉKOLI OSOBY NEBO ZA ZTRÁTY, ZRANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ OSOB A MAJETKU ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM VÝROBKŮ POUŽÍVANÝCH V ZAŘÍZENÍCH VČETNĚ, MIMO JINÉ, VOJENSKÝCH NEBO S ARMÁDOU SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍCH, ZAŘÍZENÍCH PRO ŘÍZENÍ DOPRAVY, SYSTÉMŮ PRO PREVENCI KATASTROF A ZDRAVOTNICKÝCH ČI SE ZDRAVOTNICTVÍM SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍCH.

CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI KINGSTON NA ZÁKLADĚ TÉTO NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, JE OMEZENA NA OPRAVU, VÝMĚNU NEBO VRÁCENÍ PENĚZ. OPRAVA, VÝMĚNA NEBO VRÁCENÍ PENĚZ JSOU JEDINÝMI A VÝHRADNÍMI OPRAVNÝMI PROSTŘEDKY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO PRODUKTU KINGSTON ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, NÁKLADY, ZTRACENÁ DATA, ZTRACENÉ PŘÍJMY, ZTRACENÉ ÚSPORY, ZTRACENÉ ZISKY NEBO JAKÉKOLIV NAHODILÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁKUPU, POUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍT PRODUKT KINGSTON, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY BYLA SPOLEČNOST KINGSTON VYROZUMĚNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. NĚKTERÉ STÁTY ČI JINÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NAHODILÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, A VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ČI VÝLUKY SE NA VÁS PROTO NEMUSÍ VZTAHOVAT.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE MEZI JEDNOTLIVÝMI STÁTY ČI JURISDIKCEMI LIŠÍ.

S OHLEDEM NA OBČANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO ZEMÍ, KTERÉ JSOU ČLENY EVROPSKÉ UNIE, SE USTANOVUJE, ŽE POKUD JE TENTO VÝROBEK ZAKOUPEN SPOTŘEBITELEM A NIKOLI V RÁMCI PODNIKÁNÍ, TATO ZÁRUKA SE POSKYTUJE NAVÍC K VAŠIM ZÁKONNÝM PRÁVŮM V SOUVISLOSTI S VÝROBKY, KTERÉ JSOU VADNÉ. INFORMACE O SVÝCH ZÁKONNÝCH PRÁVECH ZÍSKÁTE V MÍSTNÍM STŘEDISKU PRO POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ SPOTŘEBITELŮM. TOTO ZŘEKNUTÍ SE PRÁV NENÍ OMEZENÍM NEBO VYLOUČENÍM ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI KINGSTON ZA ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ NEBO KLAMNÝM UVEDENÍM V OMYL.

Tuto záruku poskytuje:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Vestavěné výrobky a výrobky tvořící součásti pamětí DRAM

Další informace o záruce specifické pro daný výrobek naleznete v záručních podmínkách pro kategorie Vestavěné, DRAM a Design-in SSD komponenty.

Australští spotřebitelé:

Informace o zárukách poskytovaných v Austrálii naleznete v prohlášení o omezené záruce společnosti Kingston.

Revize: 01/2024

Předchozí záruky

02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022
05/2022 - 09/2023
09/2023 - 10/2023
10/2023 - 01/2024