Para consultar información acerca de cómo el virus COVID-19 ha afectado a nuestras operaciones comerciales, haga clic aquí.

Vyhlásenie o zhode (DoC) spoločnosti Kingston

Smernica o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ

Ak chcete získať kópiu vyhlásenia o zhode, odošlite písomnú žiadosť s údajmi o čísle produktu a modelu na jednu z adries:

[email protected]

alebo

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

¡Manténgase en contacto! Regístrese ahora para recibir nuestros emails con noticias de Kingston y más.