Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Vyhlásenie o zhode (DoC) spoločnosti Kingston

Smernica o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ

Ak chcete získať kópiu vyhlásenia o zhode, odošlite písomnú žiadosť s údajmi o čísle produktu a modelu na jednu z adries:

[email protected]

alebo

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.