Pour savoir comment COVID-19 a affecté nos activités commerciales, cliquez ici.

Vyhlásenie o zhode (DoC) spoločnosti Kingston

Smernica o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ

Ak chcete získať kópiu vyhlásenia o zhode, odošlite písomnú žiadosť s údajmi o čísle produktu a modelu na jednu z adries:

[email protected]

alebo

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

Restons en contact. Inscrivez-vous pour recevoir toutes les actualités Kingston.