Kingstoni piiratud garantii avaldus

Allpool on välja toodud kogu teave, mis on seotud Kingstoni garantiidega. Võite minna otse end huvitava jaotisse juurde, valides vajaliku teema alljärgnevast loendist:

Kingston garanteerib esmasele lõppkasutajast kliendile, et ettevõtte tooted on selles avalduses sätestatud tingimustel defektivabad nii materjali kui ka töökvaliteedi osas. Vastavalt alltoodud tingimustele ja piirangutele, Kingston kas parandab või asendab oma toote ükskõik millise osa, mis osutub defektseks tulenevalt nõuetele mittevastavast töökvaliteedist või materjalidest. Parandatud osad või asendustooted annab Kingston välja vahetuspõhiselt ning need on kas uued või resertifitseeritud. Kõik resertifitseeritud tooted on kontrollitud, et tagada nende võrdväärne funktsioneerimine uute toodetega. Kui Kingston ei saa toodet parandada ega asendada, tagastab ettevõte kas raha või krediidi toote praeguse või ostuhetke hinna ulatuses, valides kahest madalama. Esitada tuleb ostutõend, mis tõendab algset ostukuupäeva ja -kohta ning toote kirjeldust ja hinda.

See piiratud garantii ei kata kahjusid, mis on tootele põhjustatud nõuetele mittevastavast paigaldamisest, õnnetusest, hoolimatust kasutusest, väärkasutusest, loodusõnnetusest, ebapiisavast või liigsest elektritoitest, sobimatutest mehhaanilistest või keskkonnatingimustest või volitamata demonteerimisest, parandamisest või modifitseerimisest. See piiratud garantii ei kehti järgmis(t)el tingimus(t)el: (i) toodet ei kasutatud kooskõlas tootega kaasnevate juhistega või (ii) toodet ei kasutatud sihtotstarbe kohaselt.

Samuti ei kehti see piiratud garantii ühelegi tootele, mille algsed tuvastusandmed on muudetud, ära kulunud või eemaldatud; mida ei ole nõuetekohaselt käideldud või pakendatud; mis on ostetud kasutatuna või mis on edasi müüdud vastuolus USA ja muude kehtivate ekspordimäärustega.

See piiratud garantii katab ainult defektsete Kingstoni toodete parandamise, asendamise, nende eest raha või krediidi tagastamise, nagu on ülalpool kirjeldatud. Kingston ei ole vastutav ega kata garantiiga mitte mingisuguseid kahjusid ega kulusid, mis tulenevad sisu või andmete kaost, kahjustamisest või rikutusest, ega kulusid süsteemiprobleemide tuvastamiseks või Kingstoni toodete eemaldamiseks, teenindamiseks või paigaldamiseks. Selle garantii alla ei kuulu kolmanda osapoole tarkvara, ühendatud seadmed ega salvestatud andmed. Kingston ei ole seetõttu vastutav otseste või kaudsete kulude ega kahjustuste eest, mis on põhjustatud kolmanda osapoole tarkvarast, ühendatud seadmetest või salvestatud andmetest. Nõude korral on Kingstoni ainus ja maksimaalne kohustus oma äranägemise järgi kas parandada või asendada riistvara või tagastada raha.

Garantii kestus

Toote eluaegne garantii**

Alljärgnevatele Kingstoni toodetele kehtib see garantii toote kestuse vältel:

mälumoodulid nagu ValueRAM®, HyperX®, Retail Memory ja Kingstoni süsteemispetsiifiline mälu; välkmälukaardid (nt Secure Digital, Secure Digital HC ja XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia, v.a Industrial Temp microSD kaardid) ja välkmälu adapterid.

Viieaastane garantii

Alljärgnevatele Kingstoni toodetele kehtib see garantii viis aastat alates esmase lõppkasutajast kliendi ostu sooritamise kuupäevast: USB DataTraveler®-i draiverid (v.a DataTraveler® Workspace), IronKey® USB-draiverid ja SSDNow® KC100 (pooljuhtkettad) ja Industrial Temp microSD kaardid.

Toote garantii, mis kehtib viis aastat või SSD eluea lõpuni:

Alljärgnevatele Kingstoni toodetele kehtib see garantii ühe järgmise perioodi vältel, olenevalt sellest, kumb täitub enne: (i) viis aastat alates esmase lõppkasutajast kliendi ostu sooritamise kuupäevast või (ii) kuupäevani, mil draiveri kasutusiga jõuab Kingstoni SMART kvaliteedinäitaja 231 „SSD Life Remaining“ mõõdetud väärtuseni üks (1), nagu on sätestatud Kingstoni SSD haldajas (KSM): SSDNow® DC400 , SSDNow® KC400 ja SSDNow® M.2 G.2 seeria (SM2280SEG2) ja DCP1000* seeria SSD-d.

Kingstoni SSD-haldaja (KSM) andmed on toodud välja toote andmelehel ja neid saab tasuta vaadata Kingstoni veebisaidil www.kingston.com/ssdmanager. Uue kasutamata toote kulumisväärtus on sada (100) ja tootel, mille programmi kustutustsüklite kulumisväärtus on jõudnud piirmäärani, on kulumisväärtus üks (1).

*DCP1000 seeria SSD-de puhul, kui üks või rohkem neljast (4) individuaalsest SSDNow® M.2 SSD-st, mis moodustavad DCP1000, näitab kulumisväärtuseks ühte (1), siis ei kuulu toode enam garantii alla.

Kolmeaastane garantii

Alljärgnevatele Kingstoni toodetele kehtib see garantii kolm aastat alates esmase lõppkasutajast kliendi ostu sooritamise kuupäevast; DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage ja Predator) SSDNow® (pooljuhtkettad), v.a SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 ja SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) seeria SSD-d.

Toote garantii, mis kehtib kolm aastat või SSD eluea lõpuni:

Alljärgnevatele Kingstoni toodetele kehtib see garantii ühe järgmise perioodi vältel, olenevalt sellest, kumb täitub enne: (i) kolm aastat alates esmase lõppkasutajast kliendi ostu sooritamise kuupäevast või (ii) kuupäevani, mil draiveri kasutusiga jõuab Kingstoni SMART kvaliteedinäitaja 231 „SSD Life Remaining“ mõõdetud väärtuseni üks (1), nagu on sätestatud Kingstoni SSD haldajas (KSM): SSDNow® UV300 seeria SSD-d.

Kingstoni SSD-haldaja (KSM) andmed on toodud välja toote andmelehel ja neid saab tasuta vaadata Kingstoni veebisaidil www.kingston.com/ssdmanager. Uue kasutamata toote kulumisväärtus on sada (100) ja tootel, mille programmi kustutustsüklite kulumisväärtus on jõudnud piirmäärani, on kulumisväärtus üks (1).

Kaheaastane garantii

Alljärgnevatele Kingstoni toodetele kehtib see garantii kaks aastat alates esmase lõppkasutajast kliendi ostu sooritamise kuupäevast: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless – Gen 2, MobileLite®-i lugeja, microSD lugeja, HyperX™ Cloudi kuularid (v.a mis tahes komplektiga kaasasolevad tasuta reklaamesemed), HyperX™ hiirepadjad, Nucleum™, HyperX™ klaviatuurid, HyperX™ hiired ja Kingston Customization Programi juurde kuuluvad tooted. Kingston Customization Programi tooted on piiratud krediidi või raha tagastamisega kaheaastase garantiiperioodi jooksul. Teatud juhtudel võib Kingston omal valikul otsustada asendada Kingston Customization Programi raames tellitud tooted samaväärsete toodetega.

Üheaastane garantii

Alljärgnevatele Kingstoni toodetele kehtib see garantii üks aasta alates esmase lõppkasutajast kliendi ostu sooritamise kuupäevast: MobileLite® Wireless – Gen 1, DataTraveler®-i lisatarvikute komplekt, Wi-Drive®, TravelLite® SD/MMC lugeja ja HyperX™-i ventilaator.

Kuuekuune garantii

Alljärgnevatele Kingstoni toodetele kehtib see garantii kuus kuud alates esmase lõppkasutajast kliendi ostu sooritamise kuupäevast: HyperX™ Cloud, Core ja Cloud II kuularite lisatarvikud, sh eemaldatavad mikrofonid, kuulari padjad, juhtboksid, kahekordsed 3,5 mm pikenduskaablid, personaalarvuti pikenduskaablid, kuulari jaotavad kaablid, lennukis kasutatavad kuulari adapterid ja võrgust kandekotid.

Üheksapäevane garantii

Alljärgnevatele Kingstoni toodetele kehtib see garantii üheksa päeva alates esmase lõppkasutajast kliendi ostu sooritamise kuupäevast. Ümbersertifitseeritud HyperX™-i kuularid.

Kui toote tootmine on lõpetatud, siis võib Kingston oma äranägemise järgi kas parandada toote, pakkuda vahetust sarnase toote vastu või tagastada raha summas, mis on toote ostuhinnast või hetkeväärtusest väiksem.

Parandatud või asendatud toodetele kehtib see piiratud garantii algse garantii järelejäänud perioodi vältel või üheksakümmend (90) päeva, olenevalt sellest, kumb on pikem.

See piiratud garantii kehtib ainult esmasele lõppkasutajast kliendile kooskõlas selles avalduses väljatoodud tingimuste ja nõuetega. See piiratud garantii ei ole loovutatav. Komplekti osana soetatud tooted tuleb tagastada terve komplektina, et garantii neile kehtiks.

**Toote eluiga tähendab tööstuses kasutatavate toodete normaalset eeldatavat tööiga. Kuid eluaegne garantii võib eri riikide määratlustest olenevalt erineda. **Venemaal ,tähistab eluaegne garantii kümmet (10) aastat alates esmase lõppkasutajast kliendi ostu sooritamise kuupäevast.

Tasuta tehniline tugi

Kui teil tekib probleeme Kingstoni toote paigaldamise või selle edasise kasutamise käigus, võite enne süsteemi hooldamist võtta ühendust Kingstoni tehnilise toe osakonnaga.

Võrgutugi on saadaval veebisaidil www.kingston.com/support.

Kingston pakub oma klientidele kogu maailmas ka tasuta ingliskeelset tuge.

USA ja Kanada:

Kingstoni tehnilise toega USAs ja Kanadas saab otse ühendust telefonil +1 (714) 435-2639 või tasuta telefonil +1 (800) 435-0640.

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika:

Kingstoni tehnilise toega Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas (välja arvatud riigid, mis on mujal eraldi välja toodud) saab ühendust võtta telefonil +44 (0) 1932 738888; riigisisese tariifiga telefoninumbrid leiate aadressilt www.kingston.com/en/company/contacts .

Aasia:

Kingstoni tehnilise toega Aasias saab otse ühendust võtta telefonil:

 • Austraaliast helistades: 1800-620-569, tasuta
 • Uus-Meremaalt helistades: 0800-546-478, tasuta
 • Hiinast helistades: 800-810-1972, tasuta
 • Hongkongist helistades: 800-900478, tasuta
 • Indiast helistades: 1-860-233-4515, tasuline kõne (esmaspäevast laupäevani, kell 9.30 kuni 17.30)
 • Jaapanist helistades: 00531-88-0018, tasuta
 • Malaisiast helistades: 1800-812078, tasuta
 • Singapurist helistades: 800-8861042, tasuta
 • Taiwanist helistades: 0800-666-200, tasuta
 • Taist helistades: 001800-861-0018, tasuta
 • Teistest Aasia riikidest helistades: +886-3-500-1715, tasuline

Garantiinõude esitamise kord ja tingimused

Garantiiteenuse saamiseks võite tagastada defektse toote algsesse ostukohta või volitatud Kingstoni edasimüüjale või levitajale, kellelt Kingstoni toote ostsite. Kontrollige tagastamistingimusi enne toote tagastamist. Üldjuhul peate te esitama toote tuvastusandmed, sealhulgas mudeli numbri ja seerianumbri (olemasolul) ning detailse probleemikirjelduse. Peate esitama ostutõendi. Kõik tagastatud osad või tooted, mis asendatakse või mille eest makstakse raha tagasi, kuuluvad pärast kättesaamist Kingstonile. Parandatud või asendustoode saadetakse kohale Kingstoni kulul. Kohalduvate seadustega lubatud määras ei ole tooted, mis on imporditud või müüdud väljaspool volitatud Kingstoni edasimüüjaid või levitajaid, selle garantiiga kaetud ja sellise toote puhul võib Kingston küsida toote parandamise või vahetamise eest raha. See on vajalik kvaliteedi tagamiseks. Saadaoleva garantii kohta uurimiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest selliseid tooteid ostsite.

Ameerika Ühendriigid

Ameerika Ühendriikides võite tagastada toote otse Kingstoni teeninduskeskusse, kui olete kõigepealt hankinud Kingstonilt materjali tagastamise volituse (Return Material Authorization, RMA) numbri. RMA-numbri saate aadressilt kingston.com/us/support või helistades Kingstoni klienditeeninduse telefoninumbril +1 (714) 438-1810 või +1 (800) 337-3719. ValueRAM-mälutoodete tagastamiseks võtke ühendust tehnilise toega telefoninumbril +1 (800) 435-0640, mis pakub RMA-teenindust ja tuge.

Kui olete Kingstonilt saanud RMA-numbri, peate kolmekümne (30) päeva jooksul saatma toote aadressile Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. Tagastatud toodete kindlustamise ja saatmise eest vastutate teie. Teeninduskeskusse saadetud tooted peavad olema korralikult pakendatud, et need transpordi käigus kahjustada ei saaks. Kingstoni RMA-number peab olema märgitud selgelt pakendi välisküljele. Kui saadate toote teeninduskeskusesse nii, et RMA-number ei ole selgelt pakendi välisküljele märgitud, siis saadetakse see teile avamata kujul tagasi.

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika:

Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas: kui te ei saa toodet algsesse ostukohta ega teile toote müünud Kingstoni ametlikule edasimüüjale või levitajale tagastada, võite viia selle otse Kingstoni teeninduskeskusse, kui te olete esmalt hankinud Kingstonilt materjali tagastamise volituse (RMA) numbri. RMA-numbri saate aadressilt kingston.com/en/support. Teatud juhtudel võime küsida ostu tõendavat dokumenti

Kui olete saanud Kingstonilt RMA-numbri, peate kolmekümne (30) päeva jooksul saatma toote aadressile Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, UK. Tagastatud toodete kindlustamise ja saatmise eest vastutate teie. Tooted peavad olema korralikult pakendatud, et need transpordi käigus kahjustada ei saaks. Kingstoni RMA-number peab olema märgitud selgelt pakendi välisküljele. Kui RMA-numbrit ei ole pakendil näha, saadetakse pakk teile avamata kujul tagasi.

Aasia

Aasia: palun vaadake piirkonda, mis teile puhul kehtib. Taiwan: võite defektse toote tagastada volitatud Kingstoni edasimüüjale või teeninduskeskusesse või täita taotluse veebis. Jätkamiseks minge aadressile https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/ Hiinas saate taotleda RMA-d volitatud levitajalt või volitatud teeninduskeskusest. Hiinas olevate teeninduskeskuste loendi leiate aadressilt https://www.kingston.com/cn/support/china/center

Kui olete saanud Kingstonilt RMA-numbri, peate kolme (3) päeva jooksul saatma toote aadressile Kingston Technology EFar East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Tagastatud toote kindlustamise ja saatmise kulude eest vastutate teie. Teeninduskeskusse saadetud tooted peavad olema korralikult pakendatud, et need transpordi käigus kahjustada ei saaks. Kingstoni RMA-number peab olema märgitud selgelt pakendi välisküljele. Kui saadate toote teeninduskeskusesse nii, et RMA-number ei ole selgelt pakendi välisküljele märgitud, siis saadetakse see teile avamata kujul tagasi.

Teistes Aasia riikides võtke materjali tagastamise volituse (RMA) numbri saamiseks ühendust oma kohaliku edasimüüja või levitajaga.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE

KOHALDUVATE SEADUSTEGA LUBATUD MÄÄRAL ON EELNEVALT NIMETATUD GARANTII KINGSTONI TOODETE TÄIELIK GARANTII JA SEE ASENDAB KÕIK TEISED SUULISED VÕI KIRJALIKUD GARANTIID JA AVALDUSED. VÄLJA ARVATUD ÜLALPOOL SELGELT SÄTESTATUD JUHUD, EI KOHALDU KINGSTONI TOODETELE MINGID MUUD GARANTIID JA KINGSTON ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST, MIDA SIIN EI OLE VÄLJA TOODUD (KAASA ARVATUD KOOSKÕLAS KOHALDATAVA SEADUSEGA JA LUBATUD PIIRES IGASUGUSED GARANTIID, MIS VÕIVAD EKSISTEERIDA RIIGI, OSARIIGI, MAAKONNA VÕI KOHALIKU SEADUSE KOHASELT). SEAL HULGAS, KUID SELLEGA PIIRDUMATA KA IGASUGUSED KAUDSED RIKKUMATUSE, KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID. KÕIK GARANTIID, NII OTSESED KUI KA KAUDSED, ON PIIRATUD ÜLALTOODUD AJAVAHEMIKEGA. MÕNED RIIGID VÕI JURISDIKTSIOONID EI LUBA KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTAMIST EGA PIIRANGUID SELLELE, KUI KAUA KAUDNE GARANTII KEHTIB, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD PIIRANGUD TEILE LAIENEDA.

KINGSTONI TOOTEID EI OLE LUBATUD KASUTADA KRIITILISTE KOMPONENTIDENA ELUSTAMISSEADMETES VÕI MUUDES RAKENDUSTES, KUS TOOTE RIKE VÕI TALITLUSHÄIRE PÕHJUSTAB OLUKORRA, MILLE TULEMUSEKS VÕIVAD TÕENÄOLISELT OLLA KEHAVIGASTUSED VÕI SURM. KINGSTON EI VÕTA VASTUTUST ISIKUTE SURMA VÕI VIGASTUSTE VÕI VARA KADUMISE VÕI KAHJUSTAMISE EEST, KUI TOODET KASUTATAKSE (MUU HULGAS, KUID MITTE AINULT) SÕJALISE OTSTARBEGA KOMPONENTIDE JA SEOTUD VARUSTUSE, LIIKLUSKORRALDUSSEADMETE, KATASTROOFE ENNETAVATE SÜSTEEMIDE JA MEDITSIINISEADMETE VÕI MEDITSIINIGA SEOTUD VARUSTUSE JUURES.

KINGSTONI KOGUVASTUTUS SELLE JA MIS TAHES TEISTE OTSESTE JA KAUDSETE GARANTIIDE KOHASELT PIIRDUB TOOTE PARANDAMISE, ASENDAMISE VÕI RAHA TAGASTAMISEGA. PARANDAMINE, ASENDAMINE VÕI RAHA TAGASTAMINE ON AINSAD JA VÄLISTAVAD ABINÕUD GARANTII VÕI MÕNE MUU ÕIGUSTEOORIA RIKKUMISE EEST. KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI VÕTA KINGSTON VASTUTUST KINGSTONI TOOTE OSTJA VÕI LÕPPKASUTAJA-KLIENDI EES KAHJUSTUSTE, KULUDE, KADUNUD ANDMETE, KADUNUD TULU, KADUNUD SÄÄSTUDE, SAAMATAJÄÄNUD TULUDE EGA MINGITE JUHUSLIKE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KINGSTONI TOOTE OSTMISEST, KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST TOODET KASUTADA (ISEGI KUI KINGSTONIT ON SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALUSEST TEAVITATUD). MÕNED RIIGID VÕI JURISDIKTSIOONID EI LUBA JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD PIIRANGUD TEILE KEHTIDA.

SEE PIIRATUD GARANTII ANNAB TEILE KINDLAD ÕIGUSHÜVED JA LISAKS VÕIB TEIL OLLA MUID ÕIGUSI, MIS ERINEVAD RIIGITI VÕI JURISDIKTSIOONITI.

EUROOPA LIITU KUULUVATE RIIKIDE KODANIKELE ON SEE GARANTII TÄIENDUSEKS NENDE DEFEKTSETE TOODETEGA SEOTUD ÕIGUSHÜVEDELE, KUI SELLE TOOTE ON OSTNUD TARBIJA JA SEE ON OSTETUD MITTEÄRILISEKS KASUTAMISEKS. TEAVET OMA ÕIGUSHÜVEDE KOHTA SAATE KOHALIKUST TARBIJANÕUSTAMISKESKUSEST. SELLE VASTUTUSE VÄLISTAMISE EESMÄRK EI OLE PIIRATA EGA VÄLISTADA KINGSTONI VASTUTUST SURMA VÕI VIGASTUSTE EEST, MILLE PÕHJUSTAJAKS ON HOOLETUS VÕI SIHILIK EKSITAMINE.

Selle garantii andjaks on:

Kingston Technology Company, Inc.,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Austraalia tarbijad:
Lugege Kingstoni piiratud garantii avaldust, et saada teavet garantii kohta Austraalias.

Redaktsioon: Veebruar 2018

Varasemad garantiid
03/2012 - 05/2013
05/2013 - 02/2018