Kingstoni piiratud garantii avaldus

Allpool on toodud kogu teave Kingstoni garantiide kohta. Te võite minna otse jaotisse, mis teid huvitab, valides vajaliku teema järgnevast loendist:

Kingston garanteerib esialgsele lõppkasutajast kliendile, et tema toodetel ei esine materjali- ja tootmisdefekte vastavalt siin sätestatud tingimustele. Vastavalt alltoodud tingimustele ja piirangutele, Kingston kas parandab või asendab oma toote ükskõik millise osa, mis osutub defektseks tulenevalt nõuetele mittevastavast töökvaliteedist või materjalidest. Parandatud osad või asendustooted annab Kingston välja vahetuspõhiselt ning need on kas uued või resertifitseeritud. Kõik resertifitseeritud tooted on kontrollitud, et tagada nende võrdväärne funktsioneerimine uute toodetega. Kui Kingston ei saa toodet parandada ega asendada, tagastab ettevõte kas raha või krediidi toote praeguse või ostuhetke hinna ulatuses, valides kahest madalama. Esitada tuleb ostutõend, millel on näidatud algne ostukuupäev ja -koht, samuti toote kirjeldus ja hind.

See piiratud garantii ei kata toote kahjustusi, mis on põhjustatud a) ebaõigest paigaldamisest, õnnetusest, kuritarvitamisest, väärkasutusest, loodusõnnetusest, ebapiisavast või liigsest elektrivarustusest, ebatavalistest mehaanilistest või keskkonnatingimustest; b) kosmeetilisest kahjustusest, sealhulgas, kuid mitte ainult kriimustused, mõlgid ja praod puuteekraanidel või korpustel, või c) mis tahes volitamata lahtivõtmisest, parandamisest või muutmisest. See piiratud garantii ei kehti, kui: (i) toodet ei kasutatud kooskõlas tootega kaasasolevate juhistega või (ii) toodet ei kasutatud sihtotstarbe kohaselt.

See piiratud garantii ei kehti ka ühelegi tootele, mille algset identifitseerimisinfot on muudetud, kustutatud või eemaldatud, mida ei ole õigesti käsitsetud või pakendatud, mida on müüdud kasutatuna või mida on edasi müüdud, eirates USA ja muid kohaldatavaid ekspordieeskirju.

IronKey™ draivi ühilduvuse teabe leiate toote andmelehelt, mis on avaldatud veebisaidil www.kingston.com www.kingston.com. Kingston ei garanteeri, et IronKey™ tarkvara ühildub tulevaste riistvara või operatsioonisüsteemi muudatuste või uuendustega.

See piiratud garantii katab ainult defektsete Kingstoni toodete parandamise, asendamise, nende eest raha või krediidi tagastamise, nagu on ülalpool kirjeldatud. Kingston ei ole vastutav ega kata garantiiga mitte mingisuguseid kahjusid ega kulusid, mis tulenevad sisu või andmete kaost, kahjustamisest või rikutusest, ega kulusid süsteemiprobleemide tuvastamiseks või Kingstoni toodete eemaldamiseks, teenindamiseks või paigaldamiseks. Selle garantii alla ei kuulu kolmanda osapoole tarkvara, ühendatud seadmed ega salvestatud andmed. Kingston ei ole seetõttu vastutav otseste või kaudsete kulude ega kahjustuste eest, mis on põhjustatud kolmanda osapoole tarkvarast, ühendatud seadmetest või salvestatud andmetest. Nõude korral on Kingstoni ainus ja maksimaalne kohustus riistvara remontimine, välja vahetamine või tagasimakse tegemine Kingstoni äranägemisel.

Garantii kestus

Toote eluaegne garantii:**

Garantii kestus Toote eluaegne garantii:**

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Jaemüügimälu
 • Kingstoni süsteemispetsiifiline mälu

Välkmälukaardid, sealhulgas:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC ja XC, välja arvatud Industrial Temp & Endurance kaardid
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia
 • Välkmäluadapterid

Viieaastane garantii:

See garantii kehtib järgmistele Kingstoni toodetele viieaastase perioodi jooksul alates kuupäevast, mil algne lõppkasutajast klient toote soetas:

 • USB DataTraveler® draivid (v.a DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM (“CBD”)
 • IronKey™ draivid (v.a IKVP80ES, IKKP200, IKKP200C, IKD500SM)
 • Industrial Temp microSD-kaart (SDCIT).

Viieaastane tingimuslik SSD garantii:

See garantii hõlmab järgmisi Kingstoni tooteid, olenevalt sellest, milline järgmistest sündmustest leiab aset enne: i) viis (5) aastat alates kuupäevast, mil esialgne lõppkasutajast klient toote ostis; ii) kui SATA SSD-ketta kasutamine, mida mõõdetakse Kingstoni atribuudi SMART 231 rakendamisega, mis on märgistatud „SSD kulumisindikaatorina“, saavutab normaliseeritud väärtuse üks (1), nagu on näidanud Kingstoni SSD haldur („KSM”), või iii) kui kasutatakse NVME SSD-d, nagu näitab Kingstoni Health-atribuudi rakendamine „Kasutatud protsent”, mis saavutab või ületab KSM-i näidatud normaliseeritud väärtuse sada (100).

KSM on täpsustatud toodete andmelehel ja see on saadaval ka Kingstoni veebisaidil kingston.com/SSDmanager. SATA SSD-de puhul näitab uue kasutamata toote kulumisnäidiku väärtus sada (100), garantii kehtivuse piirini jõudnud toote puhul on kulumisnäidiku väärtus aga üks (1). NVMe SSD-de puhul näitab uus kasutamata toode kasutatud protsendimäära 0, samas kui toote garantii piirmäära saavutav toode näitab kasutatud protsendimäära sada (100) või rohkem.

Tootepõhise garantiiteabe leiate järgmisest SSD garantiitabelist:

5-aastane tingimuslik garantiitabel (SATA SSD)
Draivi rühmOsa number
DC600M SEDC600Mxxx
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
5-aastane tingimuslik garantiitabel (NVME SSD)
Draivi rühmOsa number
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BM8xxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
5-aastase tingimusliku garantii tabel (kaasaskantav SSD)
Draivi rühmOsa number
XS2000 SXS2000xxxx
XS1000 SXS1000xxx

Kolmeaastane garantii.

See garantii kehtib järgmistele Kingstoni toodetele kolmeaastase perioodi jooksul alates kuupäevast, mil esialgne lõppkasutajast klient toote soetas:

 • IronKey™ Vault Privacy 80 väline SSD (IKVP80ES), klaviatuur 200 (IKKP200), klaviatuur 200C (IKKP200C)
 • High Endurance microSD kaart (SDCE)
 • Tööstuslik kaart (SDCIT2, SDIT)
 • DataTraveler® microDuo3 G2(DTDUO3G2) ja need, kes valivad SSD-d, nagu on loetletud järgmises tabelis:
3-aastane garantiitabel (SATA SSD)
HyperX Savage SHSS37Axxx

Kolmeaastane tingimuslik SSD garantii:

See garantii hõlmab järgmisi Kingstoni tooteid, olenevalt sellest, milline järgmistest sündmustest leiab aset enne: i) kolm (3) aastat alates kuupäevast, mil esialgne lõppkasutajast klient toote ostis; ii) kui SATA SSD-ketta kasutamine, mida mõõdetakse Kingstoni atribuudi SMART 231 rakendamisega, mis on märgistatud „SSD kulumisindikaatorina“, saavutab normaliseeritud väärtuse üks (1), nagu on näidanud Kingstoni SSD haldur („KSM”), või iii) kui kasutatakse NVME SSD-d, nagu näitab Kingstoni Health-atribuudi rakendamine „Kasutatud protsent”, mis saavutab või ületab KSM-i näidatud normaliseeritud väärtuse sada (100).

KSM on täpsustatud konkreetse toote andmelehel ja see on saadaval ka Kingstoni veebisaidil kingston.com/SSDmanager. SATA SSD-de puhul näitab uue kasutamata toote kulumisnäidiku väärtus sada (100), garantii kehtivuse piirini jõudnud toote puhul on kulumisnäidiku väärtus aga üks (1). NVMe SSD-de puhul näitab uus kasutamata toode kasutatud protsendimäära 0, samas kui toote garantii piirmäära saavutav toode näitab kasutatud protsendimäära sada (100) või rohkem.

Tootepõhise garantiiteabe leiate järgmisest SSD garantiitabelist:

3-aastane tingimuslik garantiitabel (SATA SSD)
Draivi rühmOsa number
A400 SA400S37xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Kolmeaastase tingimusliku garantii tabel (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2xxx

Kaheaastane garantii:

Järgmised Kingstoni tooted on selle garantiiga kaetud kaheaastase perioodi jooksul alates esialgse lõppkasutaja poolt ostmise kuupäevast:

 • IronKey™ D500SM
 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - Gen 3
 • MobileLite® Wireless - Gen 2
 • MobileLite® luger
 • microSD luger
 • Nucleum
 • Töövoo jaam ja töövoo lugejad
 • Kingston Customization Programi alla kuuluvad tooted. Kingston Customization Programi tooted on kaheaastase garantiiperioodi jooksul piiratud krediidi või tagasimaksega. Mõnel juhul võib Kingston omal valikul otsustada asendada Kingston Customization Programi kaudu tellitud defektsed tooted funktsionaalselt samaväärsete toodetega.

Üheaastane garantii:

Järgmised Kingstoni tooted on selle garantiiga kaetud üheaastase perioodi jooksul alates esialgse lõppkasutaja poolt ostmise kuupäevast:

 • MobileLite® Wireless - Gen 1
 • DataTraveler® tarvikute komplekt
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • SD/MMC luger
 • Bali microSDHC klass 10 UHS-1

Juhul kui toode on tootmisest maha võetud, siis Kingston omal valikul kas parandab toote, pakub võimalust vahetada see sarnase toote vastu või maksab tagasi raha kas toote ostuhinna või praeguse väärtuse ulatuses, ükskõik kumb neist on madalam.

Parandatud või asendatud toodetele kehtib see piiratud garantii jätkuvalt kuni algse garantiiperioodi lõpuni või üheksakümmend (90) päeva, ükskõik kumb aeg on pikem.

See piiratud garantii kehtib ainult algsele lõppkasutajast kliendile ning sellele kehtivad siin kirjeldatud tingimused ja nõuded. See piiratud garantii ei ole loovutatav. Komplekti osana soetatud tooted tuleb tagastada terve komplektina, et garantii neile kehtiks.

Tasuta tehniline tugi

Kui teil tekib probleeme Kingstoni toote paigaldamise või selle edasise kasutamise käigus, võite te enne süsteemi teenindamist võtta ühendust Kingstoni tehnilise toe osakonnaga.

Interneti kaudu toe saamiseks külastage kingston.com/support.

Kingston pakub oma klientidele kogu maailmas ka tasuta ingliskeelset tuge.

USA ja Kanada:

Kingstoni tehnilise toega Ameerika Ühendriikides ja Kanadas saab otse ühendust võtta, helistades tasuta numbril: +1 (800) 435-0640.

Ladina-Ameerika:

Kingstoni tehnilise toe saamiseks Ladina-Ameerikas külastage aadressi kingston.com/support.

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika:

Kingstoni tehnilise toe saamiseks Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas (välja arvatud mujal loetletud riigid) minge aadressile kingston.com/support

Aasia:

Aasia tehnilise toe saamiseks minge aadressile kingston.com/support

Venemaa, Valgevene:

Võtke ühendust ettevõtte Kingston tehniliste tugiteenustega Venemaal: [email protected]

Ukraina:

Võtke ühendust Kingstoni tehnilise toega Ukrainas: [email protected]

Kesk-Aasia ja Kaukaasia riigid, Moldova:

Võtke ühendust Kingstoni tehnilise toega SRÜ riikides: [email protected]

Garantiinõuete menetlused ja nõuded

Garantiiteenuse saamiseks võite defektse toote tagastada oma algsesse ostukohta või Kingstoni volitatud edasimüüjale või edasimüüjale, kellelt Kingstoni toote ostsite. Kontrollige tagastamistingimusi enne toote tagastamist. Üldjuhul peate te esitama toote tuvastusandmed, sealhulgas mudeli numbri ja seerianumbri (olemasolul) ning detailse probleemikirjelduse. Peate esitama ostutõendi. Kõik tagastatud osad või tooted, kui need asendatakse või nende eest makstakse raha tagasi, muutuvad pärast kättesaamist Kingstoni omandiks. Parandatud või asendustoode saadetakse kohale Kingstoni kulul. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei kuulu see garantii alla toodetele, mida ei impordita ega müüda volitatud Kingstoni edasimüüjate või edasimüüjate kaudu. Selle eesmärk on tagada kvaliteedi sertifitseerimine. Saadaoleva garantii saamiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt olete need tooted ostnud.

USA.

Ameerika Ühendriikides võite saada garantiiteenust otse Kingstoni teeninduskeskusest pärast seda, kui olete Kingstonilt esmalt hankinud materjali tagastamise loa (Return Material Authorization, RMA) numbri. RMA numbri saate, külastades kingston.com/support või helistades Kingstoni klienditeenindusele numbril +1 (714) 438-1810 või +1 (800) 337-3719. ValueRAM-i mälutoodete tagastamiseks võtke RMA teeninduse ja toe saamiseks ühendust tehnilise toega numbril +1 (800) 435-0640.

Kui olete Kingstonilt RMA numbri hankinud, peate kolmekümne (30) päeva jooksul saatma toote Kingston Technology Company, Inc., klienditeenindus, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Teie vastutate tagastatud toodete kindlustamise ja saatmise kulude eest. Teeninduskeskusse saadetud tooted peavad olema korralikult pakendatud, et need transpordi käigus kahjustada ei saaks. Kingstoni RMA-number peab olema selgelt märgitud pakendi välisküljele. Kui te ei märgi RMA-numbrit pakendi välisküljele, tagastatakse pakk teile avamata kujul.

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika:

Kui te ei saa Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas garantiiteenindust oma algsest ostukohast või Kingstoni volitatud edasimüüjalt või edasimüüjalt, kellelt toote ostsite, võite saada garantiiteenust otse Kingstoni teeninduskeskusest pärast Kingstonilt kauba tagastuse taotluse (Return Material Authorization, RMA) numbri saamist. RMA-numbri saate aadressilt kingston.com/support. Teatud juhtudel võime me küsida ostu tõendavat dokumenti.

Kui olete saanud Kingstonilt RMA-numbri, peate kolmekümne (30) päeva jooksul saatma toote aadressil Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Tagastatud toodete kindlustamise ja saatmise kulude eest vastutate teie. Tooted peavad olema korralikult pakendatud, et need transpordi käigus kahjustada ei saaks. Kingstoni RMA-number peab olema selgelt märgitud pakendi välisküljele. Kui te ei märgi RMA-numbrit pakendi välisküljele, tagastatakse pakk teile avamata kujul.

Aasia:

Aasias vaadake teie kohta kehtivat piirkonda.

Taiwanis võite saada garantiiteenust (a) oma algsest ostukohast, (b) volitatud teeninduskeskusest, külastades aadressi kingston.com/support/taiwan-service-centers; või (c) otse Kingstoni teeninduskeskusest pärast esmalt Kingstonilt kauba tagastuse taotluse (Return Material Authorization, RMA) numbri saamist. RMA-numbri saate aadressilt kingston.com/support/tw-rma-apply. Teatud juhtudel võime me küsida ostu tõendavat dokumenti.

Kui olete Kingstonilt RMA-numbri saanud, peate kolme (3) päeva jooksul saatma toote aadressile Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Teie vastutate toodete kindlustamise ja saatmise kulude eest. Tooted peavad olema korralikult pakendatud, et need transpordi käigus kahjustada ei saaks. Kingstoni RMA-number peab olema selgelt märgitud pakendi välisküljele. Kui te ei märgi RMA-numbrit pakendi välisküljele, tagastatakse pakk teile avamata kujul.

Hiinas võite saada garantiiteenust kas volitatud edasimüüja kaudu või otse Kingstoni teeninduskeskusest. Hiina teeninduskeskuste loendi vaatamiseks külastage aadressi kingston.com/support/china/center.

Kõigis teistes Aasia riikides võtke garantiiteeninduse saamiseks ühendust oma algse ostukohaga. Kui te ei saa toodet algsesse ostukohta tagastada, võtke RMA teeninduse ja toe saamiseks ühendust Kingstoniga, külastades aadressi kingston.com/support.

LAHTIÜTLEMISED

KOHALDUVA SEADUSE ULATUSES ON JÄRGNEV KINGSTONI TOODETE TÄIELIK GARANTII JA SEE ASENDAB KÕIK TEISED GARANTIID JA AVALDUSED, ÜKSKÕIK KAS NEED ON SUULISED VÕI KIRJALIKUD. VÄLJA ARVATUD ÜLALPOOL SELGELT SÄTESTATUD JUHUD, EI KOHALDU KINGSTONI TOODETELE MINGID MUUD GARANTIID JA KINGSTON ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST, MIDA SIIN EI OLE VÄLJA TOODUD (KAASA ARVATUD KOOSKÕLAS KOHALDATAVA SEADUSEGA JA LUBATUD PIIRES IGASUGUSED GARANTIID, MIS VÕIVAD EKSISTEERIDA RIIGI, OSARIIGI, MAAKONNA VÕI KOHALIKU SEADUSE KOHASELT). SEAL HULGAS, KUID SELLEGA PIIRDUMATA KA IGASUGUSED KAUDSED RIKKUMATUSE, KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID. KÕIK GARANTIID, NII OTSESED KUI KA KAUDSED, ON PIIRATUD ÜLALTOODUD AJAVAHEMIKEGA. MÕNED RIIGID VÕI JURISDIKTSIOONID EI LUBA KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTAMIST EGA PIIRANGUID SELLELE, KUI KAUA KAUDNE GARANTII KEHTIB, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD PIIRANGUD TEILE LAIENEDA.

KINGSTONI TOOTED EI OLE LUBATUD KASUTAMISEKS KRIITILISTE KOMPONENTIDENA ELUSTAMISSEADMETES VÕI MUUDES RAKENDUSTES, KUS TOOTE RIKE VÕI TALITLUSHÄIRE PÕHJUSTAB OLUKORRA, MILLE TULEMUSEKS VÕIVAD TÕENÄOLISELT OLLA KEHAVIGASTUSED VÕI SURM. KINGSTON EI VASTUTA ÜHEGI INIMESE SURMA EGA INIMESTE VÕI VARA KAOTUSE, VIGASTUSTE VÕI KAHJUSTUSTE EEST, KUI TOODET KASUTATAKSE RAKENDUSTES, SEALHULGAS SÕJAVÄES VÕI SÕJAVÄES KASUTATAV VARUSTUS, LIIKLUSE JUHTIMISSEADMED, KATASTROOFIDE ENNETAMISE SÜSTEEMID JA MEDITSIINILISED VÕI MEDITSIINISEADMED.

KINGSTONI TÄIELIK VASTUTUS KÄESOLEVA VÕI MIS TAHES MUU SELGESÕNALISE VÕI KAUDSE GARANTII ALUSEL PIIRDUB PARANDAMISE, ASENDAMISE VÕI TAGASIMAKSMISEGA. PARANDAMINE, ASENDAMINE VÕI TAGASIMAKSMINE ON AINSAD JA AINUÕIGED ÕIGUSKAITSEVAHENDID GARANTII RIKKUMISE VÕI MIS TAHES MUU ÕIGUSLIKU TEOORIA KORRAL. KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI VÕTA KINGSTON VASTUTUST KINGSTONI TOOTE OSTJA VÕI LÕPPKASUTAJA-KLIENDI EES KAHJUSTUSTE, KULUDE, KADUNUD ANDMETE, KADUNUD TULU, KADUNUD SÄÄSTUDE, SAAMATAJÄÄNUD TULUDE EGA MINGITE JUHUSLIKE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KINGSTONI TOOTE OSTMISEST, KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST TOODET KASUTADA (ISEGI KUI KINGSTONIT ON SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALUSEST TEAVITATUD). MÕNED RIIGID VÕI JURISDIKTSIOONID EI LUBA JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD PIIRANGUD TEILE KEHTIDA.

SEE PIIRATUD GARANTII ANNAB TEILE KINDLAD ÕIGUSHÜVED JA LISAKS VÕIB TEIL OLLA MUID ÕIGUSI, MIS ERINEVAD RIIGITI VÕI JURISDIKTSIOONITI.

ÜHENDKUNINGRIIGI VÕI EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE KODANIKE PUHUL, KUI SEE TOODE ON OSTETUD TARBIJA POOLT JA MITTE ÄRITEGEVUSE KÄIGUS, LISANDUB KÄESOLEV GARANTII TEIE SEADUSLIKELE ÕIGUSTELE SEOSES DEFEKTSETE TOODETEGA. TEAVET OMA ÕIGUSHÜVEDE KOHTA SAATE KOHALIKUST TARBIJANÕUSTAMISKESKUSEST. SELLE LAHTIÜTLEMISE EESMÄRK EI OLE PIIRATA EGA VÄLISTADA KINGSTONI VASTUTUST SURMA VÕI VIGASTUSTE EEST, MILLE PÕHJUSTAJAKS ON HOOLETUS VÕI SIHILIK EKSITAMINE.

Selle garantii andjaks on:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
USA

Sisse kinnitatud ja DRAM-i komponendid

Tootespetsiifilise garantii kohta lisateabe saamiseks vaadake garantiiavaldusi jaotisest Embedded, DRAM ja Design-in SSD components (Sisseprojekteeritud SSD komponendid).

Austraalia tarbijad:

Garantiiteabe saamiseks vaadake Kingstoni piiratud garantiiavaldust Australia jaoks.

Redaktsioon: 01/2024

Varasemad garantiid

02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022
05/2022 - 09/2023
09/2023 - 10/2023
10/2023 - 01/2024