Kingstoni piiratud garantii avaldus

Allpool on toodud täielik teave Kingstoni garantiide kohta. Te võite minna otse jaotisse, mis teid huvitab, valides vajaliku teema järgnevast loendist:

Kingston garanteerib esmasele lõppkasutajast kliendile, et ettevõtte tooted on siin toodud tingimustel defektivabad nii materjali kui ka töökvaliteedi osas. Vastavalt alltoodud tingimustele ja piirangutele, Kingston kas parandab või asendab oma toote ükskõik millise osa, mis osutub defektseks tulenevalt nõuetele mittevastavast töökvaliteedist või materjalidest. Parandatud osad või asendustooted annab Kingston välja vahetuspõhiselt ning need on kas uued või resertifitseeritud. Kõik resertifitseeritud tooted on kontrollitud, et tagada nende võrdväärne funktsioneerimine uute toodetega. Kui Kingston ei saa toodet parandada ega asendada, tagastab ettevõte kas raha või krediidi toote praeguse või ostuhetke hinna ulatuses, valides kahest madalama. Esitada tuleb ostutõend, mis näitab algset ostukuupäeva ja -kohta, toote kirjeldust ja hinda.

See piiratud garantii ei kata toote kahjustusi, mis on põhjustatud (a) ebaõigest paigaldamisest, õnnetusest, väärkasutusest, valest kasutamisest, loodusõnnetusest, ebapiisavast või liigsest elektrivarustusest, ebatavalistest mehaanilistest või keskkonnatingimustest, (b) kosmeetilisest kahjustusest, sealhulgas, kuid mitte ainult kriimustustest, mõlkidest ja pragudest puuteekraanidel või korpustel; või (c) mis tahes volitamata lahtivõtmisest, parandamisest või muutmisest. See piiratud garantii ei kehti, kui: (i) toodet ei kasutatud kooskõlas tootega kaasasolevate juhistega või (ii) toodet ei kasutatud sihtotstarbe kohaselt.

Samuti ei kehti see piiratud garantii ühelegi tootele, mille algsed tuvastusandmed on muudetud, ära kulunud või eemaldatud; mida ei ole nõuetekohaselt käideldud või pakendatud; mis on ostetud kasutatuna või mis on edasi müüdud USA ja muude kehtivate ekspordimääruste vastaselt.

See piiratud garantii katab ainult defektsete Kingstoni toodete parandamise, asendamise, nende eest raha või krediidi tagastamise, nagu on ülalpool kirjeldatud. Kingston ei ole vastutav ega kata garantiiga mitte mingisuguseid kahjusid ega kulusid, mis tulenevad sisu või andmete kaost, kahjustamisest või rikutusest, ega kulusid süsteemiprobleemide tuvastamiseks või Kingstoni toodete eemaldamiseks, teenindamiseks või paigaldamiseks. Selle garantii alla ei kuulu kolmanda osapoole tarkvara, ühendatud seadmed ega salvestatud andmed. Kingston ei ole seetõttu vastutav otseste või kaudsete kulude ega kahjustuste eest, mis on põhjustatud kolmanda osapoole tarkvarast, ühendatud seadmetest või salvestatud andmetest. Nõude korral on Kingstoni ainus ja maksimaalne kohustus riistvara remontimine, välja vahetamine või tagasimakse tegemine Kingstoni äranägemisel.

Garantii kestus

Toote kestuse garantii.**

Järgnevad Kingstoni tooted on kaetud selle garantiiga toote kestuse vältel.

Mälumoodulid, sealhulgas:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Jaemüügimälu
 • Kingstoni süsteemispetsiifiline mälu

Välkmälukaardid, sealhulgas:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC ja XC
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia, välja arvatud Industrial Temp microSD kaardid
 • Välkmäluadapterid

Viieaastane garantii.

Järgmistele Kingston toodetele kehtib viieaastane garantiiperiood alates toote ostmise kuupäevast, mil toote lõppkasutaja kauba soetas:

 • USB DataTraveler® draivid (välja arvatud DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM (“CBD”)
 • IronKey™ draivid (v.a IKVP80ES)
 • Industrial Temp microSD-mälukaart (SDCIT)

Viieaastane tingimuslik SSD-garantii:

See garantii hõlmab järgmisi Kingstoni tooteid, mis põhinevad järgmistel sündmustel esimesena: (i) viis (5) aastat pärast algse lõppkasutaja tehtud ostu kuupäeva; (ii) kui SATA SSD kasutamine jõuab mõõdetuna Kingstoni SMART atribuudi 231 tähisega „SSD kulumisnäidik” normaliseeritud väärtuseni üks (1), nagu on näidanud Kingstoni SSD Manager (KSM) või (iii) kui NVME SSD kasutamine jõuab või ületab mõõdetuna Kingstoni terviseatribuudi tähisega „Kasutatud protsent“ normaliseeritud väärtuse sada (100), nagu on näidanud KSM.

KSM on täpsustatud toodete andmelehel ja see on saadaval ka Kingstoni veebisaidil kingston.com/ssdmanager. SATA SSD-de puhul näitab uue kasutamata toote kulumisnäidiku väärtus sada (100), garantii kehtivuse piirini jõudnud toote puhul on kulumisnäidiku väärtus aga üks (1). NVMe SSD-de puhul näitab uus kasutamata toode kasutatud protsendimäära 0, samas kui toote garantii piirmäära saavutav toode näitab kasutatud protsendimäära sada (100) või rohkem.

Tootepõhise garantiiteabe leiate järgmisest SSD garantiitabelist:

5-aastane tingimuslik garantiitabel (SATA SSD)
Draivi rühmOsa number
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
5-aastane tingimuslik garantiitabel (NVME SSD)
Draivi rühmOsa number
A1000 SA1000M8xxx
A2000 SA2000M8xxx
DC1000B SEDC1000BMBxxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
5-aastane tingimuslik garantiitabel (Kaasaskantav SSD)
XS2000 SXS2000xxxx

Kolmeaastane garantii.

Järgmistele Kingstoni toodetele kehtib see garantii kolme aasta jooksul alates kuupäevast, mil algne lõppkasutaja ostis toote:

 • DataTraveler® 2000 (DT2000)
 • IronKey™ Vault Privacy 80ES (IKVP80ES)
 • High Endurance microSD kaart (SDCE)
 • Industrial microSD-mälukaart (SDCIT2)
 • DataTraveler microDuo3 G2 (DTDUO3G2) ning valitud SSD-d nagu toodud järgmises tabelis:
3-aastane garantiitabel (SATA SSD)
Draivi rühmOsa number
HyperX Savage SHSS37Axxx

Kolmeaastane tingimuslik SSD-garantii:

See garantii hõlmab järgmisi Kingstoni tooteid, mis põhinevad järgmistel sündmustel esimesena: (i) kolm (3) aastat pärast algse lõppkasutaja tehtud ostu kuupäeva; (ii) kui SATA SSD kasutamine jõuab mõõdetuna Kingstoni SMART atribuudi 231 tähisega „SSD kulumisnäidik” normaliseeritud väärtuseni üks (1), nagu on näidanud Kingstoni SSD Manager (KSM) või (iii) kui NVME SSD kasutamine jõuab või ületab mõõdetuna Kingstoni terviseatribuudi tähisega „Kasutatud protsent“ normaliseeritud väärtuse sada (100), nagu on näidanud KSM.

KSM on täpsustatud konkreetse toote andmelehel ja see on saadaval ka Kingstoni veebisaidil kingston.com/ssdmanager. SATA SSD-de puhul näitab uue kasutamata toote kulumisnäidiku väärtus sada (100), garantii kehtivuse piirini jõudnud toote puhul on kulumisnäidiku väärtus aga üks (1). NVMe SSD-de puhul näitab uus kasutamata toode kasutatud protsendimäära 0, samas kui toote garantii piirmäära saavutav toode näitab kasutatud protsendimäära sada (100) või rohkem.

Tootepõhise garantiiteabe leiate järgmisest SSD garantiitabelist:

3-aastane tingimuslik garantiitabel (SATA SSD)
Draivi rühmOsa number
A400 SA400S37xxx
HyperX FURY RGB SHFR200xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Kolmeaastase tingimusliku garantii tabel (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx

Kaheaastane garantii.

Järgmistele Kingstoni toodetele kehtib see garantii kahe aasta jooksul alates kuupäevast, mil algne lõppkasutaja ostis toote:

 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - Gen 3
 • MobileLite® Wireless - Gen 2
 • MobileLite® luger
 • microSD luger
 • Nucleum
 • Töövoo jaam ja töövoo lugerid
 • Kingston Customization Programi alla kuuluvad tooted. Kingston Customization Programi tooted on kaheaastase garantiiperioodi jooksul piiratud krediidi või tagasimaksega. Teatud juhtudel võib Kingston omal valikul otsustada asendada Kingston Customization Programi raames tellitud tooted talitluslikult samaväärsete toodetega.

Üheaastane garantii.

Järgmistele Kingstoni toodetele kehtib see garantii ühe aasta jooksul alates kuupäevast, mil algne lõppkasutaja ostis toote:

 • MobileLite® Wireless - Gen 1
 • DataTraveler® tarvikute komplekt
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • SD/MMC luger
 • Bali microSDHC klass 10 UHS-1

Kui toote müük lõpetatakse, parandab Kingston oma äranägemise järgi toote, teeb ettepaneku asendada see võrreldava tootega või pakub tagasimakset vastavalt ostuhinnale või toote praegusele väärtusele, olenevalt sellest, kumb on väiksem.

Parandatud või asendatud toodetele kehtib see piiratud garantii esialgse garantiiaja lõpuni või üheksakümne (90) päeva jooksul, olenevalt sellest, kumb on pikem.

See piiratud garantii kehtib ainult esmasele lõppkasutajast kliendile ja sellele kehtivad siin kirjeldatud tingimused ning nõuded. See piiratud garantii ei ole loovutatav. Komplekti osana soetatud tooted tuleb tagastada terve komplektina, et garantii neile kehtiks.

Tasuta tehniline tugi

Kui teil tekib probleeme Kingstoni toote paigaldamise või selle edasise kasutamise käigus, võite enne süsteemi teenindamist võtta ühendust Kingstoni tehnilise toe osakonnaga.

Võrgutugi on saadaval veebisaidil kingston.com/support.

Samuti pakub Kingston oma klientidele kogu maailmas tasuta ingliskeelset tuge.

USA ja Kanada:

Kingstoni tehnilise toega USAs ja Kanadas saab otse ühendust telefonil
+1 (714) 435-2639 või tasuta telefonil +1 (800) 435-0640.

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika:

Kingstoni tehnilise toe saamiseks Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas (välja arvatud mujal loetletud riigid) minge aadressile kingston.com/support

Aasia:

Aasia tehnilise toe saamiseks minge aadressile kingston.com/support.

Venemaa, Valgevene:

võtke ühendust ettevõtte Kingston tehniliste tugiteenustega Venemaal: [email protected] või Venemaa Föderatsiooni tasuta telefoninumbril, 8 (800) 700-1350.

Ukraina:

võtke ühendust ettevõtte Kingston tehniliste tugiteenustega Ukrainas: [email protected]

Kesk-Aasia ja Kaukaasia riigid, Moldova:

võtke ühendust ettevõtte Kingston tehniliste tugiteenustega Kesk-Aasias ja Kaukaasia riikides ning Moldovas: [email protected]

Garantiinõude esitamise kord ja tingimused

Garantiiteenuse saamiseks võite defektse toote tuua tagasi algsesse ostukohta või volitatud Kingstoni edasimüüja või levitaja kätte, kellelt te Kingstoni toote ostsite. Kontrollige tagastamistingimusi enne toote tagastamist. Üldjuhul peate te esitama toote tuvastusandmed, sealhulgas mudeli numbri ja seerianumbri (olemasolul) ning detailse probleemikirjelduse. Peate esitama ostutõendi. Kõik tagastatud osad või tooted, kui need asendatakse või nende eest makstakse raha tagasi, muutuvad pärast kättesaamist Kingstoni omandiks. Parandatud või asendustoode saadetakse kohale Kingstoni kulul. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei kehti see garantii toodetele, mida ei impordita ega müüda volitatud Kingstoni edasimüüjate või turustajate kaudu, ning Kingston võib teie toote remontida või välja vahetada tasu eest. Selle eesmärk on tagada kvaliteedi sertifitseerimine. Saadaval garantii saamiseks pöörduge edasimüüja poole, kellelt olete need tooteid ostnud.

USA.

Ameerika Ühendriikides võite saada garantiiteenust otse Kingstoni teeninduskeskusest pärast seda, kui olete Kingstonilt esmalt hankinud materjali tagastamise loa (Return Material Authorization, RMA) numbri. RMA-numbri saamiseks minge aadressile kingston.com/support või helistage Kingstoni klienditeenindusse telefonil +1 (714) 438-1810 või +1 (800) 337-3719. ValueRAM-i mälutoote tagastamise korral pöörduge RMA hoolduse ja toe saamiseks tehnilise toe poole telefonil +1 (800) 435-0640.

Kui olete Kingstonilt saanud RMA-numbri, peate kolmekümne (30) päeva jooksul saatma toote aadressil Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Tagastatud toote kindlustamise ja saatmise kulude eest vastutate teie. Teeninduskeskusse saadetud tooted peavad olema korralikult pakendatud, et need transpordi käigus kahjustada ei saaks. Kingstoni RMA-number peab olema selgelt märgitud pakendi välisküljele. Kui te ei märgi RMA-numbrit pakendi välisküljele, tagastatakse pakk teile avamata kujul.

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika:

Kui te ei saa Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas garantiiteenindust oma algsest ostukohast või Kingstoni volitatud edasimüüjalt või edasimüüjalt, kellelt toote ostsite, võite saada garantiiteenust otse Kingstoni teeninduskeskusest pärast Kingstonilt kauba tagastuse taotluse (Return Material Authorization, RMA) numbri saamist. RMA-numbri saate aadressilt kingston.com/support. Teatud juhtudel võime me küsida ostu tõendavat dokumenti.

Kui olete saanud Kingstonilt RMA-numbri, peate kolmekümne (30) päeva jooksul saatma toote aadressil Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Tagastatud toodete kindlustamise ja saatmise kulude eest vastutate teie. Tooted peavad olema korralikult pakendatud, et need transpordi käigus kahjustada ei saaks. Kingstoni RMA-number peab olema selgelt märgitud pakendi välisküljele. Kui te ei märgi RMA-numbrit pakendi välisküljele, tagastatakse pakk teile avamata kujul.

Aasia:

Aasiasvaadake piirkonda, mille kohta teavet soovite.

Taiwanis võite saada garantiiteenust (a) oma algsest ostukohast, (b) volitatud teeninduskeskusest, külastades aadressi kingston.com/support/taiwan-service-centers; või (c) otse Kingstoni teeninduskeskusest pärast esmalt Kingstonilt kauba tagastuse taotluse (Return Material Authorization, RMA) numbri saamist. RMA-numbri saate aadressilt kingston.com/support/tw-rma-apply. Teatud juhtudel võime me küsida ostu tõendavat dokumenti.

Kui olete Kingstonilt RMA-numbri saanud, peate kolme (3) päeva jooksul saatma toote aadressile Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Teie vastutate toodete kindlustamise ja saatmise kulude eest. Tooted peavad olema korralikult pakendatud, et need transpordi käigus kahjustada ei saaks. Kingstoni RMA-number peab olema selgelt märgitud pakendi välisküljele. Kui te ei märgi RMA-numbrit pakendi välisküljele, tagastatakse pakk teile avamata kujul.

Hiinas võite saada garantiiteenust kas volitatud edasimüüja kaudu või otse Kingstoni teeninduskeskusest. Hiina teeninduskeskuste loendi vaatamiseks külastage aadressi kingston.com/support/china/center.

Kõigis teistes Aasia riikides võtke garantiiteeninduse saamiseks ühendust oma algse ostukohaga. Kui te ei saa toodet algsesse ostukohta tagastada, võtke RMA teeninduse ja toe saamiseks ühendust Kingstoniga, külastades aadressi kingston.com/support.

LAHTIÜTLEMISED

KOHALDUVA SEADUSE ULATUSES ON JÄRGNEV KINGSTONI TOODETE TÄIELIK GARANTII JA SEE ASENDAB KÕIK TEISED GARANTIID JA AVALDUSED, ÜKSKÕIK KAS NEED ON SUULISED VÕI KIRJALIKUD. VÄLJA ARVATUD ÜLALPOOL SELGELT SÄTESTATUD JUHUD, EI KOHALDU KINGSTONI TOODETELE MINGID MUUD GARANTIID JA KINGSTON ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST, MIDA SIIN EI OLE VÄLJA TOODUD (KAASA ARVATUD KOOSKÕLAS KOHALDATAVA SEADUSEGA JA LUBATUD PIIRES IGASUGUSED GARANTIID, MIS VÕIVAD EKSISTEERIDA RIIGI, OSARIIGI, MAAKONNA VÕI KOHALIKU SEADUSE KOHASELT). SEAL HULGAS, KUID SELLEGA PIIRDUMATA KA IGASUGUSED KAUDSED RIKKUMATUSE, KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID. KÕIK GARANTIID, NII OTSESED KUI KA KAUDSED, ON PIIRATUD ÜLALTOODUD AJAVAHEMIKEGA. MÕNED RIIGID VÕI JURISDIKTSIOONID EI LUBA KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTAMIST EGA PIIRANGUID SELLELE, KUI KAUA KAUDNE GARANTII KEHTIB, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD PIIRANGUD TEILE LAIENEDA.

KINGSTONI TOOTED EI OLE LUBATUD KASUTAMISEKS KRIITILISTE KOMPONENTIDENA ELUSTAMISSEADMETES VÕI MUUDES RAKENDUSTES, KUS TOOTE RIKE VÕI TALITLUSHÄIRE PÕHJUSTAB OLUKORRA, MILLE TULEMUSEKS VÕIVAD TÕENÄOLISELT OLLA KEHAVIGASTUSED VÕI SURM. KINGSTON EI VASTUTA ÜHEGI INIMESE SURMA EGA INIMESTE VÕI VARA KAOTUSE, VIGASTUSTE VÕI KAHJUSTUSTE EEST, KUI TOODET KASUTATAKSE RAKENDUSTES, SEALHULGAS SÕJAVÄES VÕI SÕJAVÄES KASUTATAV VARUSTUS, LIIKLUSE JUHTIMISSEADMED, KATASTROOFIDE ENNETAMISE SÜSTEEMID JA MEDITSIINILISED VÕI MEDITSIINISEADMED.

KINGSTONI TÄIELIK VASTUTUS SELLE VÕI MIS TAHES MUU OTSESE VÕI KAUDSE GARANTII KOHASELT PIIRDUB REMONDI, ASENDAMISE JA TAGASTAMISEGA. PARANDAMINE, ASENDAMINE VÕI RAHA TAGASTAMINE ON AINSAD JA VÄLISTAVAD ABINÕUD GARANTII VÕI MÕNE MUU ÕIGUSTEOORIA RIKKUMISE EEST. KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI VÕTA KINGSTON VASTUTUST KINGSTONI TOOTE OSTJA VÕI LÕPPKASUTAJA-KLIENDI EES KAHJUSTUSTE, KULUDE, KADUNUD ANDMETE, KADUNUD TULU, KADUNUD SÄÄSTUDE, SAAMATAJÄÄNUD TULUDE EGA MINGITE JUHUSLIKE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KINGSTONI TOOTE OSTMISEST, KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST TOODET KASUTADA (ISEGI KUI KINGSTONIT ON SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALUSEST TEAVITATUD). MÕNED RIIGID VÕI JURISDIKTSIOONID EI LUBA JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD PIIRANGUD TEILE KEHTIDA.

SEE PIIRATUD GARANTII ANNAB TEILE KINDLAD ÕIGUSHÜVED JA LISAKS VÕIB TEIL OLLA MUID ÕIGUSI, MIS ERINEVAD RIIGITI VÕI JURISDIKTSIOONITI.

ÜHENDKUNINGRIIGI VÕI EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE KODANIKUD: JUHUL KUI KÄESOLEVA TOOTE OSTAB TARBIJA NING MITTE ETTEVÕTE, SIIS ON KÄESOLEV GARANTII ÕIGUSHÜVEDE LISA KAHJUSTATUD TOODETE PUHUL. TEAVET OMA ÕIGUSHÜVEDE KOHTA SAATE KOHALIKUST TARBIJANÕUSTAMISKESKUSEST. KÄESOLEVA LAHTIÜTLUSE EESMÄRK EI OLE PIIRATA VÕI VÄLISTADA ETTEVÕTTE KINGSTON VASTUTUST SURMA VÕI VIGASTUSTE TEKKIMISE KORRAL, MIS ON PÕHJUSTATUD ETTEVÕTTE HOOLETUSEST VÕI TEADLIKUST VALEANDMETE ESITAMISEST.

Selle garantii andjaks on:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Sisse kinnitatud ja DRAM-i komponendid

Tootespetsiifilise garantii kohta lisateabe saamiseks vaadake garantiiavaldusi jaotisest Embedded, DRAM ja Design-in SSD components (Sisseprojekteeritud SSD komponendid).

Austraalia tarbijad:

Lugege Kingstoni piiratud garantii avaldust, et saada teavet garantii kohta Austraalias.

Redaktsioon: 05/2022

Varasemad garantiid

05/2013 - 02/2018
02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022