Uzņēmuma Kingston ierobežotās garantijas paziņojums

Pilnīga informācija par uzņēmuma Kingston garantijām ir norādīta zemāk. Varat ātri pāriet tieši uz vajadzīgo sadaļu, izvēloties turpmāk redzamajā sarakstā sev interesējošo tēmu.

Kingston sākotnējam galalietotājam garantē, ka izstrādājumam nav materiālu un izstrādes defektu saskaņā ar šajā paziņojumā izklāstītajiem noteikumiem. Saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem un ierobežojumiem Kingston pēc saviem ieskatiem vai nu salabos, vai arī aizstās jebkuru sava izstrādājuma daļu, kas izrādīsies defektīva neatbilstošas izstrādes vai materiālu dēļ. Salabotās daļas vai aizstājējizstrādājumus Kingston nodrošinās nomaiņas ceļā, un šie izstrādājumi būs vai nu jauni, vai arī atkārtoti sertificēti. Visi atkārtoti sertificētie izstrādājumi ir testēti, lai nodrošinātu, ka tie ir funkcionāli ekvivalenti jauniem izstrādājumiem. Ja uzņēmums Kingston nevarēs salabot vai aizstāt izstrādājumu, tas atmaksās izstrādājuma vērtību, kāda tā būs garantijas pieprasījuma brīdī, vai nodrošinās kredītu šīs vērtības apjomā vai iegādes cenas apjomā (izvēloties mazāko vērtību). Ir jāiesniedz pirkuma apliecinājums, uzrādot sākotnējo iegādes datumu un vietu, kā arī produkta aprakstu un cenu.

Šī ierobežotā garantija neattiecas uz nekāda veida izstrādājuma bojājumiem, kas radušies: a) nepareizas uzstādīšanas, negadījuma, ļaunprātīgas vai neatbilstošas lietošanas, dabas katastrofas, nepietiekama vai pārmērīga elektroapgādes sprieguma, neparastu mehānisku vai vides apstākļu dēļ; b) kosmētisku bojājumu dēļ, tostarp, bet ne tikai, skrambu, iespiedumu un plaisu uz skārienekrāna vai korpusa dēļ; c) jebkāda veida neatļautas demontāžas, remonta vai pārveides dēļ. Šī ierobežotā garantija netiek piemērota, ja: i) izstrādājums tika lietots neievērojot komplektā iekļautās instrukcijas; ii) izstrādājums tika lietots tam neparedzētā nolūkā.

Šī ierobežotā garantija nav piemērojama arī izstrādājumam, kuram pārveidota, iznīcināta vai noņemta oriģinālā identifikācijas informācija, kurš nav pareizi aprūpēts un iepakots, kas pārdots tālāk citai personai kā lietota prece vai atkārtoti pārdots pretēji ASV un citiem spēkā esošiem eksporta noteikumiem.

Šī ierobežotā garantija ietver bojāto uzņēmuma Kingston izstrādājumu remontēšanu, aizstāšanu, vērtības atmaksu vai kredīta piešķiršanu, kā norādīts turpmāk. Uzņēmums Kingston neuzņemas atbildību un garantijā neietver jebkāda veida bojājumus vai zaudējumus, kā rezultātā zaudēts, bojāts vai sagrozīts saturs vai dati, kā arī jebkādas izmaksas, kas saistītas sistēmas problēmu noteikšanu vai uzņēmuma Kingston izstrādājumu izņemšanu, apkopi vai uzstādīšanu. Šī garantija neietver trešo pušu programmatūru, pievienoto aprīkojumu vai uzglabātos datus. Tāpēc uzņēmums Kingston nav atbildīgs par nekādiem faktiskiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas izskaidrojami ar trešo pušu programmatūru, pievienoto aprīkojumu vai uzglabātajiem datiem. Pretenzijas gadījumā uzņēmuma Kingston vienīgais un maksimālais pienākums ir aparatūras labošana vai nomaiņa vai naudas atmaksa pēc Kingston ieskatiem.

Garantijas ilgums

Izstrādājuma neierobežota termiņa garantija:**

Šī garantija attiecas uz tālāk norādītajiem Kingston izstrādājumiem to kalpošanas laikā.

Atmiņas moduļi, tostarp:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Retail Memory
 • Kingston sistēmai specifiska atmiņa

Zibatmiņas kartes, piemēram:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC un XC
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia, izņemot Industrial Temp microSD kartes
 • Zibatmiņu adapteri

Piecu gadu garantija:

Piecu gadu garantija attiecas uz šādiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem, sākot no brīža, kad sākotnējais gala patērētājs to ir iegādājies :

 • USB DataTraveler® diskdziņi (izņemot DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM („CBD”)
 • IronKey™ datneši (izņemot IKVP80ES)
 • Izmantošanai rūpnieciskas temperatūras diapazonā paredzēta microSD karte (SDCIT)

Piecu gadu nosacītā SSD garantija:

Šī garantija attiecas uz šādiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas vispirms: (i) pieci (5) gadi no datuma, kad galalietotājs iegādājies izstrādājumu; (ii) brīdis, kad SATA SSD izmantošana, ko mēra ar uzņēmuma Kingston SMART atribūtu 231 „SSD atlikušais kalpošanas laiks”, sasniedz normalizēto vērtību „viens” (1), kā to norāda SSD pārvaldnieks („KSM”); vai (iii) brīdis, kad NVME SSD lietošana, ko norāda uzņēmuma Kingston īstenotais Health atribūts „Izmantotie procenti” sasniedz vai pārsniedz normalizēto vērtību „simts” (100), kā to norāda KSM.

KSM ir norādīts izstrādājumu tehnisko datu lapā un Kingston tīmekļa vietnē kingston.com/ssdmanager. Attiecībā uz SATA SSD – jauna, nelietota izstrādājuma atlikušā kalpošanas laika indikatora vērtība būs „simts” (100), savukārt, ja ir sasniegts izstrādājuma garantijas termiņa beigas, atlikušā kalpošanas laika indikatora vērtība būs „viens” (1). Attiecībā uz NVMe SSD diskiem – jauna, nelietota izstrādājuma atribūta Izmantotie procenti vērtība būs „nulle” (0), savukārt, ja ir sasniegts izstrādājuma garantijas termiņa beigas, atribūta Izmantotie procenti vērtība būs vismaz „simts” (100).

Informāciju par konkrētu izstrādājumu garantiju, skatiet turpinājumā sniegtajā tabulā.

5 gadu nosacītās garantijas tabula (SATA SSD)
Diskdziņu grupaDetaļas numurs
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
5 gadu nosacītās garantijas tabula (NVME SSD)
Diskdziņu grupaDetaļas numurs
A1000 SA1000M8xxx
A2000 SA2000M8xxx
DC1000B SEDC1000BMBxxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
5 gadu nosacītās garantijas tabula (Pārvietojams SSD)
XS2000 SXS2000xxxx

Trīs gadu garantija:

Šī garantija attiecas uz šādiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem uz trīs gadu laika periodu no brīža, kad sākotnējais gala patērētājs tos iegādājas:

 • DataTraveler® 2000 (DT2000)
 • IronKey™ Vault Privacy 80ES (IKVP80ES)
 • High Endurance microSD karte (SDCE)
 • Rūpnieciskai izmantošanai paredzēta microSD karte (SDCIT2)
 • DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2) un SSD diski, kā norādīts šajā tabulā:
Trīs gadu garantijas tabula (SATA SSD)
Diskdziņu grupaDetaļas numurs
Hyper X Savage SHSS37Axxx

Trīs gadu nosacītā SSD garantija:

Šī garantija attiecas uz šādiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas vispirms: (i) pieci (5) gadi no datuma, kad galalietotājs iegādājies izstrādājumu; (ii) brīdis, kad SATA SSD izmantošana, ko mēra ar uzņēmuma Kingston SMART atribūtu 231 „SSD atlikušais kalpošanas laiks”, sasniedz normalizēto vērtību „viens” (1), kā to norāda SSD pārvaldnieks („KSM”); vai (iii) brīdis, kad NVME SSD lietošana, ko norāda uzņēmuma Kingston īstenotais Health atribūts „Izmantotie procenti” sasniedz vai pārsniedz normalizēto vērtību „simts” (100), kā to norāda KSM.

KSM ir norādīts konkrētā izstrādājuma tehnisko datu lapā un Kingston tīmekļa vietnē kingston.com/ssdmanager. Attiecībā uz SATA SSD – jauna, nelietota izstrādājuma atlikušā kalpošanas laika indikatora vērtība būs „simts” (100), ja ir sasniegts izstrādājuma garantijas termiņa beigas, atlikušā kalpošanas laika indikatora vērtība būs „viens” (1). Attiecībā uz NVMe SSD – jauna, nelietota izstrādājuma atlikušā kalpošanas laika atribūta Izmantotie procenti vērtība būs „nulle” (0), savukārt, ja ir sasniegts izstrādājuma garantijas termiņa beigas, atribūta Izmantotie procenti vērtība būs vismaz „simts” (100).

Lūdzu, skatiet šo SSD garantijas tabulu, lai iegūtu informāciju par izstrādājumu garantiju:

Trīs gadu nosacītās garantijas tabula (SATA SSD)
Diskdziņu grupaDetaļas numurs
A400 SA400S37xxx
HyperX Fury RGB SHFR200xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Trīs gadu nosacītās garantijas tabula (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx

Divu gadu garantija:

Šī garantija attiecas uz šādiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem uz divu gadu laika periodu no brīža, kad sākotnējais gala patērētājs tos iegādājas:

 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - 3. paaudze
 • MobileLite® Wireless - 2. paaudze
 • MobileLite® Reader
 • microSD Reader
 • Nucleum
 • Darbplūsmas stacija un darbplūsmas lasītāji
 • Izstrādājumi, kas ietilpst Kingston personalizēšanas programmā. Kingston personalizēšanas programmas izstrādājumiem ir ierobežots kredīta saņemšanas vai atmaksas divu gadu garantijas periods. Dažos gadījumos Kingston var opcionāli nolemt aizvietot bojātos izstrādājumus, kas pasūtīti, izmantojot Kingston personalizēšanas programmu, ar funkcionāli līdzvērtīgiem izstrādājumiem.

Viena gada garantija:

Šī garantija attiecas uz šādiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem uz viena gada laika periodu no brīža, kad sākotnējais gala patērētājs tos iegādājas:

 • MobileLite® Wireless - 1. paaudze
 • DataTraveler® piederumu komplekts
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • SD/MMC Reader
 • Bali microSDHC Class 10 UHS-1

Gadījumā, ja Kingston ir pārtraucis izstrādājuma ražošanu, uzņēmums pēc saviem ieskatiem vai nu remontē izstrādājumu, piedāvā to aizstāt ar līdzīgu izstrādājumu vai nodrošina atmaksu, ņemot vērā zemāko pirkuma cenu vai izstrādājuma pašreizējo vērtību.

Uz remontētajiem vai nomainītajiem izstrādājumiem attieksies šī ierobežotā garantija uz visu atlikušās sākotnējās garantijas perioda laiku vai deviņdesmit (90) dienām atkarībā no tā, kurš periods ir ilgāks.

Šī ierobežotā garantija ir spēkā tikai sākotnējam galalietotājam, un uz to attiecas šeit aprakstītie noteikumi un prasības. Šī ierobežotā garantija nav nododama citam. Lai varētu saņemt garantiju izstrādājumiem, kas iegādāti kā komplekta daļa, nepieciešams atgriezt pilnībā komplektu.

Bezmaksas tehniskais atbalsts

Ja Kingston izstrādājuma uzstādīšanas vai lietošanas laikā rodas sarežģījumi, pirms sistēmas remontdarbu veikšanas varat sazināties ar uzņēmuma Kingston Tehniskā atbalsta dienestu.

Lai saņemtu atbalstu, izmantojot internetu, atveriet tīmekļvietni kingston.com/support.

Uzņēmums Kingston visā pasaulē nodrošina bezmaksas tehnisko atbalstu angļu valodā.

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda

Ar Kingston Tehniskā atbalsta dienestu Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā varat sazināties tieši, zvanot uz numuru
+1 (714) 435-2639 vai bezmaksas numuru +1 (800) 435-0640.

Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika

Kingston tehniskā atbalsta nodaļas Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā (izņemot citur minētās valstis) kontaktinformācija ir sniegta tīmekļa vietnē kingston.com/support

Āzija

Lai saņemtu tehnisko atbalstu Āzijā, apmeklējiet tīmekļa vietni kingston.com/support.

Krievija, Baltkrievija:

Sazinieties ar Kingston tehnisko atbalstu Krievijā: [email protected] vai bezmaksas numuru Krievijas Federācijai, 8 (800) 700-1350.

Ukraina:

Sazinieties ar Kingston tehnisko atbalstu Ukrainā: [email protected]

Centrālāzijas un Kaukāza valstis, Moldova:

Sazinieties ar Kingston tehnisko atbalstu NVS valstīm: [email protected]

Garantijas pieprasīšanas procedūras un prasības

Lai saņemtu garantijas remontu, defektīvais izstrādājums jānogādā tā sākotnējā iegādes vietā vai uzņēmuma Kingston pilnvarotam tirgotājam vai izplatītājam, no kura pasūtījāt Kingston izstrādājumu. Pirms izstrādājuma atpakaļnosūtīšanas, lūdzu, piekrītiet atpakaļnosūtīšanas politikas noteikumiem. Parasti jānorāda izstrādājuma identifikācijas informācija, tostarp modeļa numurs un sērijas numurs (ja ir), ar detalizētu problēmas aprakstu. Jums būs jāsniedz iegādi apliecinošs dokuments. Visas atgrieztās detaļas vai izstrādājumi nomaiņas vai naudas atmaksas gadījumā pēc saņemšanas kļūs par uzņēmuma Kingston īpašumu. Saremontētais vai nomaiņas izstrādājums tiks nosūtīts par uzņēmuma Kingston līdzekļiem. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, šī garantija neattiecas uz izstrādājumiem, kas nav importēti vai pārdoti ar pilnvarotu Kingston tirgotāju vai izplatītāju starpniecību, un Kingston var piemērot maksu jūsu izstrādājuma remontam vai nomaiņai. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu kvalitāti. Lai noskaidrotu jums pieejamo garantiju, lūdzu, sazinieties ar tirgotāju, no kura esat iegādājies izstrādājumus.

Amerikas Savienotās Valstis

Amerikas Savienotajās Valstīs garantijas apkalpošanas pakalpojumus varat saņemt Kingston tehniskās apkopes centrā, ja no Kingston saņēmāt materiālu atgriešanas atļaujas (Return Material Authorization – RMA) numuru. RMA numuru var saņemt, apmeklējot tīmekļa vietni kingston.com/support vai zvanot Kingston klientu apkalpošanas nodaļai pa tālruni +1 (714) 438-1810 vai +1 (800) 337-3719. Jautājumos par ValueRAM atmiņas izstrādājumu atgriešanu sazinieties ar tehniskā atbalsta nodaļu pa tālruni +1 (800) 435-0640, lai saņemtu RMA tehniskās apkopes vai atbalsta pakalpojumus.

Kad no uzņēmuma Kingston ir saņemts RMA numurs, izstrādājums trīsdesmit (30) dienu laikā jānosūta uz adresi Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. Jums ir pienākums apmaksāt atpakaļ nosūtīto izstrādājumu apdrošināšanas un nosūtīšanas maksa. Izstrādājumiem, kas tiek nosūtīti tehniskās apkopes centram, jābūt atbilstoši iepakotiem, lai pasargātu no bojājumiem nosūtīšanas laikā. Kingston RMA numuram jābūt redzamam iepakojuma ārpusē. Ja RMA numurs nebūs redzams iepakojuma ārpusē, paka netiks atvērta un tiks nekavējoties atgriezta jums.

Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika

Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā, ja garantijas apkalpošanas pakalpojumu nevarat saņemt sākotnējā iegādes vietā vai no Kingston pilnvarota dīlera vai izplatītāja, no kura iegādājāties izstrādājumu, garantijas apkalpošanas pakalpojumu varat saņemt tieši Kingston tehniskās apkopes centrā, ja no Kingston saņēmāt materiālu atgriešanas atļaujas (Return Material Authorization – RMA) numuru. RMA numuru varat saņemt, apmeklējot tīmekļa vietni kingston.com/support. Dažos gadījumos varam lūgt uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu.

Kad no uzņēmuma Kingston ir saņemts RMA numurs, izstrādājums trīsdesmit (30) dienu laikā jānosūta uz adresi Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Jums ir pienākums apmaksāt atpakaļ nosūtīto izstrādājumu apdrošināšanas un nosūtīšanas maksa. Izstrādājumi atbilstoši jāiepako, lai pasargātu no bojājumiem nosūtīšanas laikā. Kingston RMA numuram jābūt redzamam iepakojuma ārpusē. Ja RMA numurs nebūs redzams iepakojuma ārpusē, paka netiks atvērta un tiks nekavējoties atgriezta jums.

Āzija

Āzijā, lūdzu, noklikšķiniet uz reģiona, kas attiecas uz jums.

Taivānā garantijas apkalpošanas pakalpojumus varat saņemt: a) sākotnējā iegādes vietā; b) pilnvarotā tehniskās apkopes centrā, apmeklējot tīmekļa vietni kingston.com/support/taiwan-service-centers; c) tieši Kingston tehniskās apkopes centrā, ja no Kingston saņēmāt materiālu atgriešanas atļaujas (Return Material Authorization – RMA) numuru. RMA numuru varat saņemt, apmeklējot tīmekļa vietni kingston.com/support/tw-rma-apply. Dažos gadījumos varam lūgt uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu.

Kad no uzņēmuma Kingston ir saņemts RMA numurs, izstrādājums trīs (3) dienu laikā jānosūta uz adresi Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Jums ir pienākums apmaksāt atpakaļ nosūtīto izstrādājumu apdrošināšanas un nosūtīšanas maksa. Izstrādājumi atbilstoši jāiepako, lai pasargātu no bojājumiem nosūtīšanas laikā. Kingston RMA numuram jābūt redzamam iepakojuma ārpusē. Ja RMA numurs nebūs redzams iepakojuma ārpusē, paka netiks atvērta un tiks nekavējoties atgriezta jums.

Ķīnā garantijas apkalpošanas pakalpojumus varat saņemt no pilnvarota izplatītāja vai tieši Kingston tehniskās apkopes centrā. Ķīnā esošo tehniskās apkopes centru sarakstu skatiet tīmekļa vietnē kingston.com/support/china/center.

Lai garantijas apkalpošanas pakalpojumus saņemtu visās citās Āzijas valstīs, sazinieties ar sākotnējo iegādes vietu. Ja izstrādājumu nevarat atgriezt sākotnējā iegādes vietā, sazinieties ar uzņēmumu Kingston, apmeklējot tīmekļa vietni kingston.com/support, lai saņemtu RMA tehniskās apkopes vai atbalsta pakalpojumus.

ATRUNAS

SASKAŅĀ AR SPĒKĀ ESOŠAJOS LIKUMOS NOTEIKTO APJOMU ŠĪ IR PILNĪGA UZŅĒMUMA KINGSTON IZSTRĀDĀJUMU GARANTIJA, KAS AIZSTĀJ JEBKĀDAS CITAS MUTISKAS VAI RAKSTISKAS GARANTIJAS. IZŅEMOT IEPRIEKŠ SKAIDRI NORĀDĪTO GARANTIJU, NEKĀDAS CITAS GARANTIJAS UZŅĒMUMA KINGSTON IZSTRĀDĀJUMIEM NETIEK PIEMĒROTAS, UN UZŅĒMUMS KINGSTON SKAIDRI ATSAUC VISAS GARANTIJAS, KAS ŠEIT NAV NOTEIKTAS, IEKĻAUJOT APJOMU, KO NOSAKA SPĒKĀ ESOŠIE LIKUMI, JEBKĀDAS GARANTIJAS, KAS VAR PASTĀVĒT SASKAŅĀ AR VALSTS, PAVALSTS, APGABALA VAI VIETĒJIEM LIKUMIEM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR, NEIEROBEŽOTU NETIEŠU GARANTIJU, PĀRDODAMĪBU VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. VISAS GARANTIJAS, GAN SKAIDRI IZTEIKTAS, GAN PIEDOMĀTAS, IR IEROBEŽOTAS LĪDZ IEPRIEKŠ NORĀDĪTAJAM LAIKA PERIODAM. DAŽAS VALSTIS VAI CITAS JURISDIKCIJAS NEATĻAUJ IZSLĒGT NETIEŠĀS GARANTIJAS VAI IEROBEŽOJUMUS, CIK ILGI NETIEŠĀ GARANTIJA IR SPĒKĀ, TĀPĒC IEPRIEKŠ NORĀDĪTIE IEROBEŽOJUMI UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES.

UZŅĒMUMA KINGSTON IZSTRĀDĀJUMI NAV PILNVAROTI IZMANTOŠANAI DZĪVĪBAI SVARĪGOS KOMPONENTOS VAI LIETOJUMOS, KUR ŠO IZSTRĀDĀJUMU ATTEICE VAI NEPAREIZA DARBĪBA VAR IZRAISĪT SITUĀCIJU, KURAS SEKAS VAR BŪT PERSONAS SAVAINOŠANA VAI NĀVE. KINGSTON NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDAS PERSONAS BOJĀEJU VAI ZAUDĒJUMIEM, KAITĒJUMIEM UN BOJĀJUMIEM, KAS NODARĪTI PERSONĀM VAI ĪPAŠUMIEM , LIETOJOT IZSTRĀJUMUS, KAS IZMANTOTI LIETOJUMPROGRAMMĀS, TOSTARP, BET NE TIKAI MILITĀRĀS VAI AR MILITĀRĀM LIETĀM SAISTĪTĀS IEKĀRTĀS, SATIKSMES VADĪBAS IERĪCĒS, KATASTROFU NOVĒRŠANAS SISTĒMĀS UN MEDICĪNAS VAI AR MEDICĪNU SAISTĪTĀS IEKĀRTĀS.

KINGSTON KOPĒJĀ ATBILDĪBA SASKAŅĀ AR ŠO VAI JEBKĀDU CITU GARANTIJU, GAN SKAIDRI IZTEIKTA, GAN PIEDOMĀTA, IR IEROBEŽOTA UN ATTIECAS TIKAI UZ REMONTU, NOMAIŅU VAI ATMAKSU. REMONTS, AIZSTĀŠANA VAI ATMAKSA IR VIENĪGIE GARANTIJAS PĀRKĀPŠANAS VAI JEBKURAS CITAS TIESĪBU TEORIJAS LĪDZEKĻI. SASKAŅĀ AR PILNĪGĀKO SPĒKĀ ESOŠO LIKUMU APJOMU UZŅĒMUMAM KINGSTON NAV JĀUZŅEMAS ATBILDĪBA PAR KINGSTON IZSTRĀDĀJUMU PASŪTĪTĀJA VAI GALALIETOTĀJA BOJĀJUMIEM, IZDEVUMIEM, DATU ZAUDĒJUMIEM, IENĀKUMU ZAUDĒJUMIEM, UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMIEM, PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKĀDIEM NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, KO RADĪJUSI UZŅĒMUMA KINGSTON IZSTRĀDĀJUMU IEGĀDE, LIETOŠANA VAI NESPĒJA TOS LIETOT, PAT TAD, JA UZŅĒMUMS KINGSTON IR PAZIŅOJIS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU. DAŽAS VALSTIS VAI CITAS JURISDIKCIJAS NEATĻAUJ IZSLĒGT VAI IEROBEŽOT NETĪŠU VAI IZRIETOŠU BOJĀJUMU NETIEŠĀS GARANTIJAS VAI IEROBEŽOJUMUS. TĀDĒĻ IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI VAI IZŅĒMUMI UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES.

ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA SNIEDZ JUMS ĪPAŠAS JURIDISKAS TIESĪBAS, UN JUMS VAR BŪT CITAS TIESĪBAS, KAS ATŠĶIRAS ATKARĪBĀ NO VALSTS VAI JURISDIKCIJAS.

ATTIECĪBĀ UZ APVIENOTĀS KARALISTES VAI EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU PILSOŅIEM, JA ŠO IZSTRĀDĀJUMU IR NOPIRCIS PATĒRĒTĀJS UN TAS NETIEK IZMANTOTS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ, ŠĪ GARANTIJA IR PAPILDINĀJUMS LIKUMOS NOTEIKTAJĀM TIESĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ DEFEKTĪVIEM IZSTRĀDĀJUMIEM. KONSULTĀCIJAS PAR SAVĀM TIESĪBĀM VARAT SAŅEMT VIETĒJĀ PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRĀ. ŠĪ ATRUNA NENOZĪMĒ, KA UZŅĒMUMS KINGSTON IEROBEŽO VAI IZSLĒDZ ATBILDĪBU PAR NĀVI VAI SAVAINOJUMIEM, KO IZRAISĪJUSI TĀ NOLAIDĪBA VAI KRĀPNIECISKA FAKTU SAGROZĪŠANA.

Šo garantiju ir izdevis:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
ASV

Iegultie un DRAM sastāvdaļu iztrādājumi

Papildinformāciju par konkrēta izstrādājuma garantiju skatiet garantijas paziņojumos, kas sniegti par iegultajiem izstrādājumiem, DRAM un Design-in SSD komponentiem.

Austrālijas patērētājiem:

Lai iegūtu garantijas informāciju par Austrāliju, lūdzu, skatiet uzņēmuma Kingston ierobežotās garantijas paziņojumu.

Pārskatīts 05/2022

Iepriekšējās garantijas

05/2013 - 02/2018
02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022