Uzņēmuma Kingston Limited paziņojums par garantiju

Tālāk ir norādīta pilnīga informācija par uzņēmuma Kingston garantijām. Varat ātri pāriet tieši uz vajadzīgo sadaļu, izvēloties turpmāk redzamajā sarakstā sev interesējošo tēmu.

Uzņēmums Kingston sākotnējam galalietotājam garantē, ka izstrādājumam nav materiālu un izstrādes defektu atbilstoši šeit izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem un ierobežojumiem uzņēmums Kingston pēc saviem ieskatiem vai nu salabos, vai arī aizstās jebkuru sava izstrādājuma daļu, kas izrādīsies defektīva neatbilstošas izstrādes vai materiālu dēļ. Salabotās daļas vai aizstājējizstrādājumus uzņēmums Kingston nodrošinās nomaiņas ceļā, un šie izstrādājumi būs vai nu jauni, vai arī atkārtoti sertificēti. Visi atkārtoti sertificētie izstrādājumi ir testēti, lai nodrošinātu, ka tie ir funkcionāli ekvivalenti jauniem izstrādājumiem. Ja uzņēmums Kingston nevarēs salabot vai aizstāt izstrādājumu, tas atmaksās izstrādājuma vērtību, kāda tā būs garantijas pieprasījuma brīdī, vai nodrošinās kredītu šīs vērtības apjomā vai iegādes cenas apjomā (izvēloties mazāko vērtību). Jāiesniedz pirkuma apliecinājums, norādot pirkuma datumu un vietu, kā arī izstrādājuma aprakstu un cenu.

Šī ierobežotā garantija neietver jebkādus šā izstrādājuma bojājumus, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, nelaimes gadījuma, nepareizas ekspluatācijas, dabas katastrofas, nepietiekamas vai pārmērīgas elektroapgādes, nepiemērotu mehānisku vai vides apstākļu vai jebkādas neatļautas demontāžas, remontēšanas vai pārveidošanas dēļ. Šo ierobežoto garantiju nepiemēro, ja: (i) izstrādājums netika izmantots saskaņā ar jebkuru pievienoto instrukciju, vai arī (ii) izstrādājums netika izmantots tam paredzētajai funkcijai.

Šī ierobežotā garantija nav piemērojama arī izstrādājumam, kuram pārveidota, iznīcināta vai noņemta oriģinālā identifikācijas informācija, kurš nav pareizi aprūpēts un iepakots, kas pārdots tālāk citai personai kā lietota prece vai atkārtoti pārdots pretēji ASVun citiem spēkā esošiem eksporta noteikumiem.

Šī ierobežotā garantija ietver bojāto uzņēmuma Kingston izstrādājumu remontēšanu, aizstāšanu, vērtības atmaksu vai kredīta piešķiršanu, kā norādīts iepriekš. Uzņēmums Kingston neuzņemas atbildību un garantijā neietver jebkāda veida bojājumus vai zaudējumus, kā rezultātā zaudēts, bojāts vai sagrozīts saturs vai dati, kā arī jebkādas izmaksas, kas saistītas ar sistēmas problēmu noteikšanu vai uzņēmuma Kingston izstrādājumu izņemšanu, apkopi vai uzstādīšanu. Šī garantija neietver trešo pušu programmatūru, pievienoto aprīkojumu vai uzglabātos datus. Tāpēc uzņēmums Kingston nav atbildīgs par jebkādiem faktiskiem vai izrietošiemzaudējumiem vai bojājumiem, kas izskaidrojami ar trešo pušu programmatūru, pievienoto aprīkojumu vai uzglabātajiem datiem. Pieprasījuma gadījumā uzņēmuma Kingston vienīgais un maksimālais pienākums ir salabot vai nomainīt aparatūru vai atmaksāt naudu pēc uzņēmuma Kingston saviem ieskatiem.

Garantijas ilgums

Izstrādājuma kalpošanas laika garantija:**

Kalpošanas laika garantija attiecas uz šādiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem:

atmiņas moduļiem, ietverot ValueRAM®, HyperX®, mazumtirdzniecības atmiņas moduļus un Kingston sistēmām piemērotu atmiņu, zibatmiņas kartēm (piem., Secure Digital, Secure Digital HC un XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia, izņemot Industrial Temp microSD kartes) un zibatmiņas adapteriem.

Piecu gadu garantija

Šī garantija attiecas uz tālāk uzskaitītajiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem uz pieciem gadiem no sākotnējā galalietotāja iegādes datuma: USB DataTraveler® diski (izņemot DataTraveler® Workspace), IronKey® USB diski un SSD Now® KC100 (cietvielu diski) un Industrial Temp microSD kartes.

Izstrādājuma garantija, kuras pamatā ir pieci gadi vai SSD atlikusī vērtība.

Šī garantija attiecas uz tālāk uzskaitītajiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem uz vienu no tālāk norādītajiem termiņiem atkarībā no tā, kas notiek vispirms: (i) pieci gadi no sākotnējā galalietotāja klienta veiktā pirkuma datuma vai (ii) līdz datumam, kad diska izmantošana, mērot ar Kingston SMART atribūtu 231 “SSD atlikušais kalpošanas laiks”, sasniedz normalizēto vērtību “viens” (1), kā to paziņo Kingston SSD pārvaldnieks (KSM): SSDNow® DC400 , SSDNow® KC400 un SSDNow® M.2 G.2 sērijas (SM2280SEG2) un DCP1000* sērijas SSD diski.

Kingston SSD pārvaldnieks (KSM) ir aprakstīts izstrādājuma datu lapā, un tam var piekļūt bez maksas, izmantojot Kingston tīmekļvietni www.kingston.com/ssdmanager. Jauna, neizmantota izstrādājuma uzrādītā nolietojuma indikatora vērtība ir simts (100), bet izstrādājuma, kas ir sasniedzis programmu izdzēšanas ciklu nogurumizturības robežu, uzrādītā nolietojuma indikatora vērtība ir viens (1).

*DCP1000 sērijas SSD disku gadījumā, ja viena vai vairāku no četriem (4) atsevišķiem SSDNow® M.2 diskiem, kuri veido DCP1000 disku, uzrādītā nolietojuma indikatora vērtība ir viens (1), tad šī garantija uz izstrādājumu vairs neattiecas.

Trīs gadu garantija

Šī garantija attiecas uz talāk uzskaitītajiem Kingston izstrādājumiem uz trim gadiem no sākotnējā galalietotāja veiktā pirkuma datuma: DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage un Predator) SSDNow® (Solid State Drives), izņemot SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 un SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) sērijas SSD diski.

Izstrādājuma garantija, kuras pamatā ir trīs gadi vai SSD diska atlikusī vērtība.

Šī garantija attiecas uz tālāk uzskaitītajiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem uz vienu no tālāk norādītajiem termiņiem atkarībā no tā, kas notiek vispirms: (i) trīs gadi no sākotnējā galalietotāja klienta veiktā pirkuma datuma vai (ii) līdz datumam, kad diska izmantošana, mērot ar Kingston SMART atribūtu 231 “SSD atlikušais kalpošanas laiks”, sasniedz normalizēto vērtību “viens” (1), kā to paziņo Kingston SSD pārvaldnieks (KSM): SSDNow® UV300 sērijas SSD diski.

Kingston SSD pārvaldnieks (KSM) ir aprakstīts izstrādājuma datu lapā, un tam var piekļūt bez maksas, izmantojot Kingston tīmekļvietni www.kingston.com/ssdmanager. Jauna, neizmantota izstrādājuma uzrādītā nolietojuma indikatora vērtība ir simts (100), bet izstrādājuma, kas ir sasniedzis programmu izdzēšanas ciklu nogurumizturības robežu, uzrādītā nolietojuma indikatora vērtība ir viens (1).

Viena gada garantija:

Šī garantija attiecas uz tālāk uzskaitītajiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem uz diviem gadiem no sākotnējā galalietotāja klienta iegādes datuma: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless — 3. paaudzes, bezvadu MobileLite® — 2. paaudzes, MobileLite® lasītajs, microSD lasītājs, HyperX™ mākoņa mikrofonaustiņas (izņemot visus komplektācijā iekļautos bezmaksas reklāmas vienumus), HyperX™ peles paliktņi, Nucleum™, HyperX™ tastatūras, HyperX™ peles un Kingston pielāgošanas programmā ietvertie izstrādājumi. Kingston personalizēšanas programmas izstrādājumiem ir ierobežots kredīta saņemšanas vai atmaksas divu gadu garantijas periods. Atsevišķos gadījumos uzņēmums Kingston var nolemt aizvietot bojātos izstrādājumus, kas pasūtīti, izmantojot Kingston personalizēšanas programmu, ar funkcionāli līdzvērtīgiem izstrādājumiem.

Divu gadu garantija:

Šī garantija attiecas uz tālāk uzskaitītajiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem uz vienu gadu no sākotnējā galalietotāja klienta iegādes datuma: bezvadu MobileLite® — 1. paaudzes, DataTraveler® piederumu komplekts, Wi-Drive®, TravelLite® SD/MMC lasītājs un HyperX™ ventilators

Sešu mēnešu garantija.

Šī garantija attiecas uz tālāk uzskaitītajiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem uz sešiem mēnešiem no sākotnējā galalietotāja klienta iegādes datuma: HyperX™ Cloud, Core un Cloud II mikrofonaustiņu piederumi, kas ietver noņemamus mikrofonus, ausu spilventiņus, vadības kārbas, duālus 3,5 mm pagarinātājkabeļus, personālā datora pagarinātājkabelus, mikrofonaustiņu sadalītājkabeļus, mikrofonaustiņu lidmašīnas adapterus un tīklveida somas.

Deviņdesmit dienu garantija.

Šī garantija attiecas uz tālāk uzskaitītajiem uzņēmuma Kingston izstrādājumiem uz deviņdesmit dienām no sākotnējā galalietotāja klienta iegādes datuma: atkārtoti sertificētas HyperX™ austiņas.

Gadījumā, ja izstrādājuma izplatīšana ir pārtraukta, uzņēmums Kingston pēc saviem ieskatiem vai nu salabo izstrādājumu, piedāvā to aizstāt ar salīdzināmu izstrādājumu, vai arī nodrošina kompensāciju pirkuma cenas vai izstrādājuma pašreizējās vērtības apmēra, atkarība no tā, kas ir zemāka.

Šī ierobežotā garantija paliks spēkā salabotajiem vai aizvietotajiem izstrādājumiem līdz sākotnējās garantijas termiņa beigām vai deviņdesmit (90) dienas atkarībā no tā, kurš termiņš ir garāks.

Šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz sākotnējo galalietotāju, un ir pakļauta šeit aprakstītajiem noteikumiem un prasībām. Šī ierobežotā garantija nav nododama citam. Lai varētu saņemt garantiju izstrādājumiem, kas iegādāti kā komplekta daļa, komplektu nepieciešams atgriezt pilnībā.

**Izstrādājuma kalpošanas laiks tiek definēts kā parastais paredzamais izstrādājumu lietošanas laiks nozarē. Taču kalpošanas laika garantija var būt pakļauta dažādu valstu noteiktajām definīcijām. Krievijai, kalpošanas laika garantija tiek noteikta uz desmit (10) gadu laika periodu no datuma, kad galalietotājs iegādājies izstrādājumu.

Bezmaksas tehniskais atbalsts

Ja Kingston izstrādājuma uzstādīšanas vai lietošanas laikā rodas sarežģījumi, pirms sistēmas remontdarbu veikšanas varat sazināties ar uzņēmuma Kingston tehniskā atbalsta dienestu.

Lai saņemtu atbalstu, izmantojot internetu, apmeklējiet tīmekļvietni www.kingston.com/support.

Uzņēmums Kingston visā pasaulē nodrošina bezmaksas tehnisko atbalstu angļu valodā.

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda

Ar Kingston tehniskā atbalsta dienestu Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā varat sazināties tieši, zvanot uz numuru +1 714 435 2639 vai bezmaksas numuru +1 800 435 0640.

Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika

Ar Kingston tehniskā atbalsta dienestu Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā, izņemot citur minētās valstis, var sazināties, zvanot uz tālruņa numuru +44 (0) 1932 738888 vai uz vietējo tarifu tālruņu numuriem, kurus varat skatīt tīmekļvietnē www.kingston.com/en/company/contacts .

Āzija

Ar Kingston tehniskā atbalsta dienestu Āzijā varat sazināties tieši:

 • zvanīšana no Austrālijas: 1800 620 569 (bezmaksas);
 • zvanīšana no Jaunzēlandes: 0800 546 478 (bezmaksas);
 • zvanīšana no Ķīnas: 800 810 1972 (bezmaksas);
 • zvanīšana no Honkongas: 800 900478 (bezmaksas);
 • zvanīšana no Indijas: 1 860 233 4515 (maksas; no pirmdienas līdz sestdienai; no plkst. 9.30 līdz 17.30);
 • Zvanīšana no Japānas: 00531 88 0018 (bezmaksas);
 • zvanīšana no Malaizijas: 1800-812078 (bezmaksas);
 • zvanīšana no Singapūras: 800 8861042 (bezmaksas);
 • zvanīšana no Taivānas: 0800 666 200 (bezmaksas);
 • zvanīšana no Taizemes: 001800 861 0018 (bezmaksas);
 • zvanīšana no citām Āzijas valstīm: +886 3500 1715, maksas.

Garantijas pieprasīšanas procedūras un prasības

Lai saņemtu garantijas remontu, defektīvais izstrādājums jānogādā tā sākotnējā iegādes vietā vai uzņēmuma Kingston pilnvarotam tirgotājam vai izplatītājam, no kura iegādājāties Kingston izstrādājumu. Pirms izstrādājuma nodošanas atpakaļ, lūdzu, piekrītiet atpakaļnodošanas politikas noteikumiem. Parasti jānorāda izstrādājuma identifikācijas informācija, tostarp modeļa numurs un sērijas numurs (ja ir), ar detalizētu problēmas aprakstu. Jums būs jāuzrāda iegādi apliecinošs dokuments. Visi atgrieztie izstrādājumi vai to daļas, ja tie tiek aizstāti vai tiek atmaksāta to vērtība, pēc saņemšanas kļūst par uzņēmuma Kingston īpašumu. Saremontētais vai nomaiņas izstrādājums tiks nosūtīts par uzņēmuma Kingston līdzekļiem. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, šī garantija neattiecas uz izstrādājumiem, kurus importē vai pārdod tirgotāji vai izplatītāji, kuri nav uzņēmuma Kingston pilnvaroti, un uzņēmums Kingston var nolemt labot vai nomainīt jūsu izstrādājumu, piemērojot maksu. Tas tiek darīts ar mērķi, lai nodrošinātu kvalitātes sertificēšanu. Lūdzu, sazinieties ar tirgotāju, no kura iegādājāties šādus izstrādājumus, lai iegūtu pieejamo garantiju.

Amerikas Savienotās Valstis

Amerikas Savienotajās Valstīs izstrādājumu var nosūtīt atpakaļ tieši uzņēmuma Kingston apkalpošanas centram. Pirms nosūtīšanas no uzņēmuma Kingston jāsaņem atpakaļnosūtīšanas materiāla autorizēšanas (RMA) numurs. RMA numuru var iegūt, apmeklējot tīmekļvietni kingston.com/us/support vai sazinoties ar Kingston klientu apkalpošanas dienestu, pa tālruni +1 714 438 1810 vai +1 800 337 3719. Par ValueRAM atmiņas izstrādājumu atpakaļnodošanu sazinieties ar tehniskā atbalsta centru pa tālruni +1 800 435 0640, lai saņemtu RMA pakalpojumus un atbalstu.

Kad no uzņēmuma Kingston ir saņemts RMA numurs, izstrādājums trīsdesmit (30) dienu laikā jānosūta uz šādu adresi: Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. Jūs uzņematies atbildību par atpakaļnosūtīto izstrādājumu apdrošināšanu un nosūtīšanu. Izstrādājumiem, kas tiek nosūtīti uz apkalpošanas centru, jābūt atbilstoši iepakotiem, lai novērstu bojājumus tranzītā. Kingston RMA numuram jābūt skaidri saredzamam uz iepakojuma ārpuses. Ja uz izstrādājuma iepakojuma ārpuses, ko jūs sūtāt uz apkalpošanas centru, nebūs skaidri saredzams RMA numurs, tas tiks neatvērtā veidā nosūtīts jums atpakaļ.

Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika

Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā, ja jums nav iespējams izstrādājumu nosūtīt atpakaļ sākotnējai iegādes vietai vai uzņēmuma Kingston pilnvarotam tirgotājam vai izplatītājam, no kura iegādājāties izstrādājumu, varat izstrādājumu nosūtīt atpakaļ tieši uzņēmuma Kingston apkalpošanas centram. Pirms nosūtīšanas no uzņēmuma Kingston jāsaņem atpakaļnosūtīšanas materiāla autorizēšanas (RMA) numurs. RMA numuru var saņemt, apmeklējot tīmekļvietni kingston.com/en/support.Dažos gadījumos mums var būt nepieciešams iegādi apliecinošs dokuments.

Kad no uzņēmuma Kingston ir saņemts RMA numurs, izstrādājums trīsdesmit (30) dienu laikā jānosūta uz šādu adresi: Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Jūs uzņematies atbildību par atpakaļnosūtītā(-o) izstrādājuma(-u) apdrošināšanu un nosūtīšanu. Izstrādājumi piemēroti jāiepako, lai pasargātu no bojājumiem nosūtīšanas laikā. Kingston RMA numuram jābūt skaidri saredzamam uz iepakojuma ārpuses. Ja nav norādīts RMA numurs, iepakojums tiek nosūtīts atpakaļ bez atvēršanas.

Āzija

Āzijā, lūdzu, skatiet jums atbilstošo reģionu. Taivānā jūs varat vai nu nodot bojāto izstrādājumu atpakaļ mūsu vietējam izplatītājam vai apkalpošanas centram, vai arī aizpildīt tiešsaistes pieteikuma procedūru. Lai sāktu, atveriet tīmekļvietni https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/. Ķīnā RMA numuru varat pieprasīt vai nu pilnvarotajam izplatītājam, vai arī pilnvarotajam apkalpošanas centram. Lai iegūtu apkalpošanas centru Ķīnā sarakstu, lūdzu, apmeklējiet tīmekļvietnes https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

Kad no uzņēmuma Kingston ir saņemts RMA numurs, izstrādājums trīs (3) dienu laikā jānosūta uz šādu adresi: Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Jūs uzņematies atbildību par atpakaļnosūtītā izstrādājuma apdrošināšanu un nosūtīšanu. Izstrādājumiem, kas tiek nosūtīti uz apkalpošanas centru, jābūt atbilstoši iepakotiem, lai novērstu bojājumus tranzītā. Kingston RMA numuram jābūt skaidri saredzamam uz iepakojuma ārpuses. Ja uz izstrādājuma iepakojuma ārpuses, ko jūs sūtāt uz apkalpošanas centru, nebūs skaidri saredzams RMA numurs, tas tiks neatvērtā veidā nosūtīts jums atpakaļ.

Visās pārējās Āzijas valstīs, lai izveidotu atpakaļnosūtīšanas materiāla autorizēšanas (RMA) numuru, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tirgotāju,.

Atrunas

SASKAŅĀ AR SPĒKĀ ESOŠAJOS LIKUMOS NOTEIKTO APJOMU ŠĪ IR PILNĪGA UZŅĒMUMA KINGSTON IZSTRĀDĀJUMU GARANTIJA, KAS AIZSTĀJ JEBKĀDAS CITAS MUTISKAS VAI RAKSTISKAS GARANTIJAS. IZŅEMOT IEPRIEKŠ SKAIDRI NORĀDĪTO GARANTIJU, NEKĀDAS CITAS GARANTIJAS UZŅĒMUMA KINGSTON IZSTRĀDĀJUMIEM NETIEK PIEMĒROTAS, UN UZŅĒMUMS KINGSTON SKAIDRI ATSAUC VISAS GARANTIJAS, KAS ŠEIT NAV NOTEIKTAS, IEKĻAUJOT APJOMU, KO NOSAKA SPĒKĀ ESOŠIE LIKUMI, JEBKĀDAS GARANTIJAS, KAS VAR PASTĀVĒT SASKAŅĀ AR VALSTS, PAVALSTS, APGABALA VAI VIETĒJIEM LIKUMIEM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR, NEIEROBEŽOTU NETIEŠU GARANTIJU, PĀRDODAMĪBU VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. VISAS GARANTIJAS, GAN SKAIDRI IZTEIKTAS, GAN PIEDOMĀTAS, IR IEROBEŽOTAS LĪDZ IEPRIEKŠ NORĀDĪTAJAM LAIKA PERIODAM. DAŽAS VALSTIS VAI CITAS JURISDIKCIJAS NEATĻAUJ IZSLĒGT NETIEŠĀS GARANTIJAS VAI IEROBEŽOJUMUS, CIK ILGI NETIEŠĀ GARANTIJA IR SPĒKĀ, TĀPĒC IEPRIEKŠ NORĀDĪTIE IEROBEŽOJUMI UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES.

UZŅĒMUMA KINGSTON IZSTRĀDĀJUMI NAV PILNVAROTI IZMANTOŠANAI DZĪVĪBAI SVARĪGOS KOMPONENTOS VAI LIETOJUMOS, KUR ŠO IZSTRĀDĀJUMU ATTEICE VAI NEPAREIZA DARBĪBA VAR IZRAISĪT SITUĀCIJU, KURAS SEKAS VAR BŪT PERSONAS SAVAINOŠANA VAI NĀVE. UZŅĒMUMS KINGSTON NAV ATBILDĪGS PAR NEVIENAS PERSONAS NĀVI VAI JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, IEVAINOJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS NODARĪTI PERSONĀM VAI ĪPAŠUMAM, IZMANTOJOT IZSTRĀDĀJUMUS, KAS IZMANTOTI LIETOJUMOS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR, MILITĀRAJĀM VAI AR MILITĀRO JOMU SAISTĪTĀM IEKĀRTĀM, SATIKSMES KONTROLES IEKĀRTAM, KATASTROFU NOVĒRŠANAS SISTĒMĀM UN MEDICĪNAS VAI AR MEDICĪNU SAISTĪTĀM IEKĀRTĀM.

UZŅĒMUMA KINGSTON KOPĒJĀS SAISTĪBAS SASKAŅĀ AR ŠO VAI JEBKURU CITU TIEŠU VAI NETIEŠU GARANTIJU IR IEROBEŽOTAS AR REMONTU, AIZVIETOŠANU VAI ATMAKSU. REMONTS, AIZSTĀŠANA VAI ATMAKSA IR VIENĪGIE GARANTIJAS VAI JEBKURAS CITAS TIESĪBU TEORIJAS PĀRKĀPŠANAS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI. SASKAŅĀ AR PILNĪGĀKO SPĒKĀ ESOŠO LIKUMU APJOMU UZŅĒMUMAM KINGSTON NAV JĀUZŅEMAS ATBILDĪBA PAR KINGSTON IZSTRĀDĀJUMU PASŪTĪTĀJA VAI GALALIETOTĀJA BOJĀJUMIEM, IZDEVUMIEM, DATU ZAUDĒJUMIEM, IENĀKUMU ZAUDĒJUMIEM, UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMIEM, PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKĀDIEM NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, KO RADĪJUSI UZŅĒMUMA KINGSTON IZSTRĀDĀJUMU IEGĀDE, LIETOŠANA VAI NESPĒJA TOS LIETOT, PAT TAD, JA UZŅĒMUMS KINGSTON IR PAZIŅOJIS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU. DAŽAS VALSTIS VAI CITAS JURISDIKCIJAS NEATĻAUJ IZSLĒGT VAI IEROBEŽOT NETĪŠU VAI IZRIETOŠU BOJĀJUMU NETIEŠĀS GARANTIJAS VAI IEROBEŽOJUMUS. TĀDĒĻ IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI VAI IZŅĒMUMI UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES.

ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA SNIEDZ JUMS ĪPAŠAS JURIDISKAS TIESĪBAS, UN JUMS VAR BŪT CITAS TIESĪBAS, KAS ATŠĶIRAS ATKARĪBĀ NO VALSTS VAI JURISDIKCIJAS.

ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU PILSOŅIEM, JA ŠO IZSTRĀDĀJUMU IR NOPIRCIS PATĒRĒTĀJS UN TAS NETIEK IZMANTOTS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ, ŠĪ GARANTIJA IR PAPILDINĀJUMS LIKUMOS NOTEIKTAJĀM TIESĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ DEFEKTĪVIEM IZSTRĀDĀJUMIEM. KONSULTĀCIJAS PAR SAVĀM TIESĪBĀM VARAT SAŅEMT VIETĒJĀ PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRĀ. ŠĪ ATRUNA NENOZĪMĒ, KA UZŅĒMUMS KINGSTON IEROBEŽO VAI IZSLĒDZ ATBILDĪBU PAR NĀVI VAI SAVAINOJUMIEM, KO IZRAISĪJUSI TĀ NOLAIDĪBA VAI KRĀPNIECISKA FAKTU SAGROZĪŠANA.

Šo garantiju ir izdevis:

Kingston Technology Company, Inc.,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
ASV

Austrālijas patērētājiem
Lai iegūtu garantijas informāciju par Australia, lūdzu, skatiet uzņēmuma Kingston ierobežotās garantijas paziņojumu.

Pārskatīts 2018 gada Februāris

Iepriekšējās garantijas
03/2012 - 05/2013
05/2013 - 09/2015  
09/2015 - 01/2017
01/2017 - 02/2018