Kingston’ın Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (Substances of Very High Concern - SVHC) ile ilgili REACH konusundaki Açıklaması

Ürünlerimiz SVHC'lere karşı gözden geçirilmiştir ve %0,1 eşik limitinin altında olduğu bulunmuştur. Aşağıdaki listede daha fazla bilgi bulunmaktadır:

Bileşen ParçalarıYüksek Önem Arz Eden MaddeCAS NumarasıYorumlar
PCB Kurşun 7439-92-1 Bu madde tüm rezistor içeren ürünlerde bulunmaktadır.

Yüksek Önem Arz Eden Maddeler

Ürün sağlayıcıları, Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC), ürünlerinde konsantrasyon sınırı olan %0,1'den daha fazla yer aldığında, alıcılara bu maddeler hakkında bilgi vermek zorundadırlar. SVHC, Avrupa Kimyasallar Kurumu (ECHA - European Chemicals Agency) tarafından hazırlanacak olan izin için aday maddeler listesi ile tanımlanacaktır.

Avrupa Adalet Divanı Aralık 2015'te karmaşık bir ürün olarak birleştirilen ya da monte edilen parçaların, parça olarak kaldığını ve yüksek önem arz eden bir maddeden kütlesine göre %0,1'den daha fazla bir konsantrasyonda içerdiğinde bilgilendirme ve bilgi sağlama yükümlülükleri kapsamında olduğuna karar verdi. Sağlayıcılar, Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC), bileşen parçası seviyesinde konsantrasyon sınırı olan %0,1'den daha fazla yer aldığında, alıcılara bu maddeler hakkında bilgi vermek zorundadırlar.

REACH Beyan Talepleri

Kingston tüm REACH gereksinimlerini karşılamak konusunda kararlıdır ve müşterilerine, ürünlerimizde tüzük kapsamında bulunan maddelerle ilgili bilgi verecektir. İstek üzerine bir beyan sağlanabilir.

COVID-19'un iş operasyonlarımızı nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklatın.