Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative - GRI)

GRI logo

Küresel sürdürülebilirlik raporlama standartlarının yaratıcısı olan Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative - GRI)* raporlama platformu, Kingston tarafından her tesisimizin çevresel ve sosyal etkilerini açıklamak için kullanılmaktadır. GRI raporlamasına uyarak ve katılarak işimizin çevresel ve sosyal etkilerini iyileştirme amacımızı, vizyonumuzu ve stratejimizi şeffaf biçimde açıklamayı hedefliyoruz.

Kingston'ın 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu görüntüleyin

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project - CDP)

CDP logo

Kingston, tam şeffaf bir şirket ve iş ortağı olarak kalmak için Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project - CDP)* raporlama platformunu kullanarak iklimi etkileyen etkinlikler ve bunların yönetimi hakkında her yıl rapor vermektedir. Bu dünya çapında kullanılan platform, Kingston ve dışardan aldığı hizmetlerin birlikte yarattığı iklimi etkileyen etkinlikler hakkında kapsamlı veriler istemektedir. Bu veriler, dünya genelinde bulunan tesislerimizin her birinden toplanır ve toplumlar üzerindeki etkilerimizi ölçmemizi ve bunları iyileştirmemizi sağlamaktadır.