ISO 14001 - Çevre Yönetimi Sistemi Uyum Beyanı

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini belirlemek ve azaltmak konusunda giderek artan kaygılara karşılık olarak Kingston'un yönetim ekibi, dünyanın çeşitli yerlerindeki tüm üretim tesislerimiz için Çevre Yönetim Sistemleri'ne yatırım yapılması ve bu sistemlerin uygulanmasına karar verdi. Bu sistemler, Çevre Yönetim Sistemi'nin oluşturulması ve devam ettirilmesinde şirketlere yardımcı olan ISO 14001 standardıyla uyumlu olacak şekilde modellenmiştir.

ISO 14001 - Çevre Yönetimi Sistemi Uyum Beyanı

ISO 14001 standardı sertifikası, küresel çevre üzerindeki etkimizi azaltmak konusunda Kingston'un kararlılığını göstermektedir.

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemleri için uluslararası alanda kabul edilen standarttır. ISO 14001 standardı, şirketlerin etkinlikleriyle ilgili çevresel sorunları belirlemesine ve bunları başarıyla yönetmesine yardımcı olmak amacıyla değerli çevresel ilkeleri ve uygulamaları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Standartta performans gereksinimlerine özel hiçbir husus bulunmazken, kirliliğin önlenmesinin yanı sıra yasal gereksinimlere uyum konusunda kararlılıkla ilgili gereksinimler yer alır. Daha da önemlisi, şirketin, yönetilen performans ve sürekli gelişimle başarılan, çevre üzerinde olumlu etkinlerini de takdir eder.

ISO 14001 Politikası Belgeleri
Kingston, Fountain Valley, ISO 14001 KTFVISO14001.pdf
Kingston, Çin, ISO 14001 KTCN_ISO14001.pdf
Kingston, Tayvan, ISO 14001 KTTW-ISO14001.pdf
Kingston, İngiltere, ISO 14001 KTUKISO14001.pdf
Kingston, İrlanda, ISO 14001 KT-IE-ISO14001.pdf

ISO 45001 - Mesleki Sağlık ve Güvenlik Uyum Beyanı

ISO 45001 - Mesleki Sağlık ve Güvenlik Uyum Beyanı

Kingston, tüm dünyadan çalışanları, müteahhitleri ve ziyaretçileri için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak konusunda kararlıdır. Kingston, ISO 45001 ile ilgili yürürlükteki tüm yerel, eyalet ve federal yasalarına uygun hareket eder.

ISO 45001, sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri için Mesleki Sağlık ve Güvenlik Değerlendirmesi Serisi'dir (Occupational Health and Safety Assessment Series). Bir kuruluşun, mesleki sağlık ve güvenlik risklerini kontrol etmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Sertifikalandırılacak ve değerlendirilecek kabul gören bir standarda olan geniş talebe yanıt olarak önde gelen uluslararası standartlar kuruluşları tarafından işbirliği içinde geliştirilmiştir. Standartta performans gereksinimlerine özel hiçbir husus bulunmazken, tehlikeler ve risklerin yönetiminin yanı sıra yasal gereksinimlere uyum konusunda kararlılıkla ilgili gereksinimler yer alır.

Kingston çok çeşitli programlar ve süreçler uygulamaktadır. Bunlar arasında ergonomi, makine korumaları, kilitleme/engelleme ve daha fazla koruma sağlamak ve çalışanlarda, yüklenicilerde ve ziyaretçilerde mesleki yaralanma ve hastalıkları önlemek için kişisel koruyucu teçhizatların kullanımı gösterilebilir. Tüm çalışanlar, güvenlik sorunlarını belirlemek ve bildirmek konusunda kararlıdırlar ve her türlü olası tehlike için çözümlerin uygulanmasında yer alırlar.

ISO 45001 Politikası Belgeleri
Kingston, Çin, ISO 45001 KTCN-ISO45001.pdf
Kingston, Tayvan, ISO 45001:2018 KTTW-ISO-45001.pdf
Kingston, Tayvan, CNS 45001:2018 KTTW-CNS-45001.pdf
Kingston, İrlanda, ISO 45001 KTIL-ISO45001.pdf
Kingston, Fountain Valley, ISO 45001 KTCFV-ISO45001.pdf
Kingston, İngiltere, ISO 45001 KTUKISO45001.pdf