Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası

31 Aralık 2022 ile Biten Mali Yıl

Kingston Technology Corporation ve dünya çapındaki birimleri (birlikte “Kingston” olarak anılacak), bellek ürünleri geliştiren ABD merkezli bir şirkettir. Kingston, dünya çapında çeşitli üretim tesislerine sahiptir ve dünya genelinde birçok ülkede varlık göstermektedir. Bu nedenle dünya çapında insan haklarını desteklemek açısından hem yükümlüyüz, hem de kararlıyız. Zorla, bağımlı (borç karşılında çalıştırma dahil) ya da ödünç işçilik, hapishanede istemsiz çalıştırma, kölelik gibi tüm modern kölelik biçimlerine ya da Kingston sağlayıcısı tarafından ya da başka herhangi bir nedenden dolayı insan kaçakçılığına tolerans göstermeyiz.

Kingston’ın modern köleliği yasaklamak konusundaki kararlılığı, genel anlamda Kingston standartlarının temel değerlerimizle uyumlu hale getirme çabalarımızın bir parçasıdır: ticari dürüstlüğü ve ahlaki davranışları teşvik etmek ve tedarik zinciri şeffaflığı ve hesap verilebilirliği. Sosyal ve çevresel sorumluluğunuza bağlıyız ve şirketler ve çalışanlarının hizmet verdiği toplumlar ve insanlara güçlü ve olumlu katkılar yapmak konusunda kararlıyız. Ürünlerimizi, Kingston’ın doğrudan faaliyetlerinde ya da tedarik zincirinde modern köleliği yasaklayan yasalara bağlı kalarak insan haklarına ve iş onuruna saygı gösteren bir şirket ve tedarik zinciri üzerinden sunmak için çaba gösteririz.

Yapı, iş ve tedarik zinciri

Kingston, DRAM ve RAM modülleri ile SSD’ler, USB’ler, SD Kartlar ve okuyucuları gibi flash bellek ürünleri konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. Kingston, gelirlerini daha çok ürün satışından, OEM hizmetlerinden ve sözleşmeli üretimden elde etmektedir. Modern kölelikle mücadele çabamız, adımıza üretim yapan ya da hizmetler sağlayan dünya genelindeki tedarikçilerimizle güçlü ilişkilerimize güvenmemizi gerektirmektedir.

Kingston, dünya çapında donanım üretimi ve geniş işgücümüz dahil olmak üzere işimizi ve faaliyetlerimizi destekleyen birçok tedarikçi ile çalışmaktadır. Bu nedenle Kingston, tedarikçilerimizin, tedarik zincirlerinde modern kölelik oluşması riskini en aza indirmeye yönelik politikalara ve uygulamalara sahip olduğundan emin olmak için önlemler almaktadır.

İç yönetim, hesap verebilirlik ve programlar

Kingston’ın dünya genelindeki çalışanları, işçi ve insan hakları, çalışanların ve çalışma uygulamalarının sağlığı ve güvenliği, çevresel etkilerin dikkate alınması ve dünya çapında içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumları desteklemek dahil olmak üzere ahlaki uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak için kendini adamıştır. Kingston’ın üst yönetimi, kurumsal yöneticileri ve çalışanları, modern köleliğin her türlü formunu önlemek için birlikte çalışmaktadır ve şirket için programlarımızla iyileştirmeleri araştırmaya devam etmektedir.

Kingston, kendi süreçlerimizde ve ticari işlemlerimizde riski değerlendirmek için her yıl CSR Risk Değerlendirmesi yapmaktadır. CSR Risk Değerlendirmesi Programı, hem Kingston’ın Mesleki Ahlak Kuralları ve RBA standartları hem de ülkeye ve bölgeye göre federal ve yerel yasalar çerçevesinde geliştirilmiştir. CSR Risk Değerlendirmesi sonucunda elde edilen tüm bulgular, şirket içi süreçlerden en düşük riski sağlamak için buna göre ele alınacaktır. Ayrıca Kingston, kendi süreçlerimizde ve ticari işlemlerimizde riski değerlendirmek için her yıl CSR Risk Değerlendirmesi yapmaktadır. CSR Risk Değerlendirmesi Programı, hem Kingston’ın Mesleki Ahlak Kuralları ve RBA standartları hem de ülkeye ve bölgeye göre federal ve yerel yasalar çerçevesinde geliştirilmiştir. CSR Risk Değerlendirmesi sonucunda elde edilen tüm bulgular, şirket içi süreçlerden en düşük riski sağlamak için buna göre ele alınacaktır.

Kingston, özen gösterme konusundaki sorumluluğumuza şeffaflığın dahil olduğuna kesinlikle inanmaktadır. Modern köleliğe karşı çabalarımız dahil olmak üzere kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki kararlılığımıza yıllık Sürdürülebilirlik Raporu’ndan ulaşılabilir. Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standartlarına dayanmaktadır ve bir kuruluş olarak Kingston'ın finansal ve operasyonel faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Şeffaf raporlama, Kingston’ın hesap verebilir olmasını sağlar ve Kingston’ın modern köleliğin önlenmesine yönelik çabalarını gösterir.

Ahlaki davranış ve modern köleliğin önlenmesine yönelik politikalar

Kingston, Kingston çalışanları ve tedarikçiler için beklentilerini ortaya koyduğu bir Mesleki Ahlak Kuralları’na sahiptir. Kingston Mesleki Ahlak Kuralları, çalışanların sağlığını, güvenliğini ve gördüğü ahlaki muameleyi koruma amacına sahip olan ve her türlü modern köleliği yasaklayan politikaları belirlemektedir. Kingston, çalışanlarının, yüklenicilerinin ve tedarikçilerinin, taraflardan herhangi birinin Kingston’ın modern kölelikle ilgili şirket standartlarını karşılayamaması durumunda şirket içi hesap verebilirlik standartlarını ve yöntemlerini korumak için Mesleki Ahlak Kurallar’ına bağlı kalmasını beklemektedir. Kingston, hem çalışanlar hem de şirket dışından tarafların kullanabileceği bir hesap verebilirlik ve şikayet mekanizmasına sahiptir. Kingston, işinde ya da tedarik zincirinde tüm insan kaçakçılığı ve kölelik bildirimlerini inceleyecek ve sonuçta belirlediği tüm sorunları düzeltmek için gerekli işlemi yapacaktır. Son mali yılda bu tür bir bildirim alınmadı.

Daha fazla bilgi için lütfen Kingston Mesleki Ahlak Kuralları’na bakın

Kingston’ın gerekli özeni göstererek ve tedarikçi yönetimi ile Modern Köleliği Azaltma konusundaki taahhütleri

Kingston’ın gerekli özeni göstermesinin yollarından biri bir süredir devam ettirdiğimiz Responsible Business Alliance (RBA) üyeliğimizdir. RBA’nın bir üyesi olarak politikalarımızın çalışmalarımızın RBA Mesleki Ahlak Kuralları'nın gereklerine uyumlu hale getirmek ve tedarikçilerimizin ve alt yüklenicilerimizin de aynısını yapması için desteklemek konusunda kararlıyız. RBA üyeliği diğer birçok koşulun yanı sıra üyelerinin modern köleliğe karşı sağlam bir duruş sergilemesini gerektirmektedir.

RBA üyeliğinde Kingston’ın diğer RBA katılımcıları tarafından denetlenmesi olasılığının yanı sıra tedarikçilerimizin RBA Denetimi yaptırmalarını isteme olanağı yer almaktadır. RBA denetimleri, modern kölelik riskleri ve kontrolleri, bunların yönetimi ve onların kendi tedarikçilerini gözetimleriyle ile ilgili tedarikçilerin politikalarını ve uygulamalarını değerlendirmek için yapılmaktadır. RBA Denetimleri, RBA tarafından onaylanmış üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kingston Tedarikçi Denetimleri aynı zamanda tedarik zincirimizin farkındalığını ve modern kölelik risklerini azaltma çabalarımızı iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Tedarikçi Denetimleri, Kingston tarafından RBA denetim kurallarına uygun olarak yapılmaktadır ve düzeltici eylem ve takip açısından RBA’nın yapısı izlenmektedir. Olası düzeltici eylemleri ele almak ve tedarikçilerin hesap verilebilir olmasına yardımcı olmakta ve modern kölelikle mücadele için faaliyetlerini sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olmak için takip denetimleri yapılmaktadır. 2022 yılında 4 tedarikçi denetimi gerçekleştirildi.

Ayrıca Kingston, tedarikçilerinden, çalışma koşulları ve CSR programları ile ilgili kendi kendini değerlendirme anketleri (Self-Assessment Questionnaires - SAQ) doldurmalarını istemektedir. SAQ’lar, bir tedarikçi ile mevcut ilişkimizi sürdürme ya da değiştirme kararımızı etkileyecek işgücüyle ilgili tehlike işaretlerini belirlememizi sağlamaktadır. 2022 yılında 138 tedarikçi çevresel ve sosyal kriterlere göre değerlendirildi.

Kingston, modern köleliğin ortadan kaldırılmasına yardımcı olma taahhüdünün bir parçası olarak bir Çatışmalı Madenler Programı oluşturdu ve bunu sürdürmektedir. Kingston, modern köleliğin ve çocuk işçiliğin ele alınması konusunda çeşitli programlara sahip Responsible Minerals Initiative’e (RMI) üyedir. RMI üyesi olmak Kingston’ın, modern köleliği ya da çocuk işçiliği finanse eden madenlerden değerli madenler (şu anda kalay, tungsten, tantal, altın ve kobalt) almayan bir tedarik zincirini yönetmesine ve sürdürmesine olanak tanımaktadır.

Eğitim

Kingston, bölgesel sahalarının her birinde CSR eğitimlerini geliştirmeye ve uygulamaya devam etmektedir. Bu eğitim çalışanlarımızın, genişletilmiş işgücümüzün ve tedarikçilerimizin, yürürlükteki yasalara uymaları ve yasa dışı ya da ahlaki olmayan etkinliklerle ilgili kaygıları bildirmeleri konusundaki beklentiyi güçlendiren Kingston’ın Mesleki Ahlak Kuralları’nı kapsamaktadır.

Üst düzey yönetim, kurumsal yöneticiler ve önemli üretim tesislerimizde tedarik zinciri yönetiminde doğrudan sorumluluğa sahip çalışanlar, tedarik zincirindeki modern kölelik uyarı işaretlerini belirlemelerine yardımcı olması için Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası’nın unsurları hakkında düzenli eğitimler almaktadır. Şu anda dünya genelindeki tesislerimizde uygulanmak üzere bu eğitim programını daha da geliştirmek üzerinde çalışıyoruz.

Etkinliğin Değerlendirilmesi ve Raporlanması

Kingston RBA denetimleri ayarlamakta ve tedarikçileri ve onların tesislerinde kendi denetimlerini yapmaktadır. Bu denetimlerde, ayrıntılı tesis gezileri, yönetimle toplantılar, tesisteki çalışanlarla görüşmeler, belge gözden geçirmeleri ve yatakhaneler, kafeteryalar, atık su arıtma tesisleri ve depolar gibi ilgili alanların değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Denetim protokolü, tedarikçilerimizin modern kölelik riskini içeren Mesleki Ahlak Kuralları’mızda yer alan alanlardaki performansını değerlendirecek şekilde tasarlanmıştır.

Yukarıda da belirtildiği gibi hem RBA hem de Kingston denetimlerinde tespit edilenler, düzeltici eylemlerin etkinliğinden emin olmak için yakından takip edilmektedir.

Kingston, denetimlerin sınırlarının farkındadır. Bu nedenle Kingston, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dayalı olarak hangi öncelikli konuların iç ve dış paydaşlarımız için önemli olduğunu değerlendirmek üzere 2022 yılı için bir önceliklendirme değerlendirmesi yapmıştır. Yapılan değerlendirmelerin sonuçları, aşağıdaki konuların önemini ortaya koydu:

  1. Mesleki Sağlık ve Güvenlik
  2. Çalışan Refahı ve Çalışma Koşulları
  3. İş Ahlakı

Bu değerlendirmenin sonuçlarıyla Kingston, hem operasyonlarımızda hem de tedarikçilerimizde bu konulardaki iyileştirme alanlarını sürekli olarak değerlendirmeyi planlamaktadır. Bu, modern köleliği yasaklama taahhüdümüzle ilgili ve tutarlıdır. İç ve dış paydaşlarımızla uyumu sağlamak için periyodik olarak önceliklendirme değerlendirmeleri yapılacaktır.

Ayrıca Kingston, Kingston ürünlerinde bulunan malzemelerin, iş yaptıkları ülke ya da ülkelerdeki modern kölelikle ilgili yasalara uygun olduğunu onaylamak için doğrudan tedarikçilerine Kingston Mesleki Ahlak Kuralları ve doğrulama mektupları göndermektedir.

Modern Kölelikle ilgili Kaygıları Bildirme ve Sorunları Ortaya Koyma

Kingston’ın her bölgesel sahasında, çalışanlara ve geniş işgücüne bildirim seçenekleri sunan etkin bir gizli bildirim politikasına sahiptir. Sorunların isimsiz biçimde bildirilmesini sağlayacak bir seçenek olarak raporlama araçları farklı dillerde sunulmaktadır ve şirket içi politikalar, iletişimler ve eğitimlerde tanıtılmaktadır. Bu araçlar Kingston’ın Mesleki Ahlak Kuralları’yla tedarikçilerimize de genişletilmektedir. Mesleki Ahlak Kuralları’mız aynı zamanda kaygıların ortaya konması durumunda misilleme yapılmasını yasaklamaktadır.

Bildirim kanallarımız üzerinden modern kölelikle ilgili herhangi bir kaygı bildirildiğinde, Kingston, sorunu araştırmak ve ele almak için ilgili paydaşlarla koordinasyon sağlamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi yapılan işlemler, tedarikçi ile yapılan işin azaltılmasına yada askıya alınmasına ya da tamamen durdurulmasına neden olabilir. Şirket için bildirimler, uygun disiplin cezalarına ya da istihdamın sonlandırılmasıyla sonuçlanabilir.

Onaylar

Bu Birleşik Krallık Modern Kölelik Beyanı, Kingston Technology Company Inc. Yönetiminin Başkan Yardımcısı tarafından onaylanmış ve Kingston Technology Europe Co LLP ve Kingston Digital Europe Co LLP’nin Yönetim Kurulu tarafından tasdik edilmiştir.

Bu beyan Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası’nın gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmiştir ve aynı zamanda Kaliforniya Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası (SB 657) ve Avustralya Modern Kölelik Yasası’nın gereksinimlerini karşılamaktadır.

Yönetim Başkan Yardımcısı
Lawrence Gonzales signature
Lawrence Gonzales
Tarih: 19.06.2023

Önceki yıllık beyanlar - Yalnızca İngilizce

2022

2021

2020

2019

2018