Kingston ürünleri, herkesin Kingston ürünlerinden, tasarlandığı amaç için kullanıldığında yararlanması için satıldıkları yerin ilgili standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanır ve test edilir.

RoHS

Ürün Uyumu

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması anlamına gelmektedir ve elektrikli ve elektronik ürünlerde (EEE olarak bilinir) bulunan belirli tehlikeli malzemelerin kullanımını sınırlandırmaktadır. Her bölgenin/ülkenin RoHS gereksinimlerinde listelenen sınırlandırılmış malzemeler, çevreye zararlıdır, atık dolgu alanlarını kirletmektedir ve üretim ve geri dönüştürme sırasında meslekli işyerinde kalma açısından tehlikelidir. Kingston, tüm Kingston ürünlerinin ve ambalajlarının aşağıda listelenen RoHS düzenlemelerine göre uyumlu olduğundan emin olmak için şirket içi tasarım kontrolleri ve tedarik zinciri beyanlarıyla sıkı biçimde çalışmıştır. Uyum Beyanı istek üzerine sağlanabilir.

Kingston’ın her bölgede RoHS girişimi ile nasıl uyum gösterdiği hakkında daha fazla bilgi alın: AB & Tayvan.

Ürünlerimizin RoHS uyumuyla ilgili sorularınız varsa lütfen dağıtıcınız ya da bayinizle görüşün.

İnsanlarla Dost Ürünler

Kingston ürünleri, en büyük önceliği son kullanıcının güvenliğine veren kaliteli malzemelerle tasarlanmıştır.

Avrupa Kimyasallar Ajansının (ECHA-European Chemical Agency) tarafından oluşturulan REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Sınırlandırılması).

Kingston, ürünlerinde tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltmak için çalışarak Avrupa Birliği’nin halk sağlığını ve güvenliğini iyileştirme ve çevreyi koruma amacını desteklemektedir. Kingston’ın, REACH uyumu hakkında daha fazla bilgi alın.

California Proposition 65

Kingston, ürünlerinin, California Proposition 65 (1986 tarihli Güvenli İçme Suyu ve Toksik Yaptırım Yasası) uyarısı verilmeyecek hale getirecek şekilde uyumlu olan malzemelerle üretilmesini sağlamak için çaba göstermektedir. İstek üzerine bir beyan sağlanabilir.

Çevre Koruması için PFOS Sınırlaması

Kingston Technology, üretim süreçlerinin hiçbirinde Perflorooktil Sülfonatlar (PFOS) kullanmamaktadır.

Kingston’ın, PFOS beyanı

Kingston’ın kalıp bileşeni tedarikçilerinin yonga plakası operasyonlarının sınırlı bir kısmı, yonga plakası üretim süreçlerinde PFOS kullanabilir. Bu kullanımlar, PFOS kullanımını sınırlandıran 2006/122/ECOF AB Yönetmeliğine göre sağlanan istisnalar içindedir.

Kingston'un tedarikçileri tarafından sağlanan destekleyici verileri temel alarak, bize sağlanan hiçbir üretilmiş kalıp bileşen ürününde PFOS kalmadığını ve hiçbir Kingston ürününde PFOS olmadığını anlıyoruz.

WEEE Yönetmeliği

WEEE, The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Yönetmeliği) elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklı atıkları azaltmayı ve bu tür ürünlerin yaşam döngüsünde yer alan her şeyde çevresel performansı artırmayı hedeflemektedir.

Kingston’ın WEEE’yi Kullanımı

WEEE

WEE logosu, bu işareti taşıyan cihazların, genel çöplere ATILMAMASI, ayrıca toplanması ve yerel yönetmeliklere uygun biçimde işlenmesi gerektiğini göstermektedir.

Kingston ürünleri, son kullanıcılara, tekrar kullanımın genelde teşvik ediliyor olmasına karşın ürünün, onaylı bir yetkili arıtma tesisine (AAFT - Approved Authorized Treatment Facility) getirildiğinde düzgün biçimde tasnif edilebileceğini ve geri dönüştürülebileceğini aktarmak için WEE logosu ile işaretlidir.

Kingston ürünleri hakkında daha fazla bilgi isteyen tüm AATF'lerin, Kingston Technology Europe Co LLP / Kingston Digital Europe Co LLP'nin Yasal Uyum Görevlileri ile iletişim kurmaları önerilmektedir.

Triman birleşik geri dönüştürme işareti

Triman birleşik işareti, Fransa’daki tüketicilere ürünün (elektronik olmayan cihazlar) ya da ambalajının geri dönüştürülmek için ayrı ayrı tasnif edilebileceğini gösteren görsel bir simgedir.

Kingston Triman’ı Nasıl Kullanır

Triman

Kingston ürünleri, Fransa’daki son kullanıcılara ürünün ve/veya ambalajlarının geri dönüştürülmek için ayrı ayrı tasnif edilebileceğini göstermek için Triman logosu ile işaretlenmektedir.

Battery Disposal

 

Pil İçeren Ürünlerin Atılması

Lütfen elektrikli ya da pil içeren ürün atıklarını, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.

Pil İçeren Ürünlerin Atılması Hakkında Bilgi

Çevresel etkileri en aza indirmek için elektronik ürünlerinizi sorumlu biçimde atılması gerekmektedir. Lütfen pili üründen çıkartmaya çalışmayın, yalnızca Kingston ya da profesyonel bir servis sağlayıcı tarafından çıkartılabilir.

Piller ve bölgenizde ürünün sorumlu biçimde nasıl dönüştürüleceğiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen müşteri hizmetleri bölümümüzle iletişim kurun.