Kingston’ın Çevre Yönetmeliklerine Uyumluluğu

RoHS Uyum Bildirisi

RoHS 2 Yönetmeliği (2011/65/EU)

2011/65/EU yönetmeliği 21 Temmuz 2011 tarihinde yasalaştı. Yönetmelik, 2003 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından yasalaşan, mevcut Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması (RoHS 1 - Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmiş halidir. Yeni düzenleme, 2003 Yönetmeliğinde bulunan aynı elementler işaret edilmektedir: kurşun, kadmiyum, cıva, heksavalent krom, polibrominatlı bifenil (PBB) ve polibrominatlı difenil eter (PBDE). Ancak kapsamda şimdi elektrikli ve elektronik cihazlardaki yeni tehlikeli maddelerin değerlendirilmesi de yer alıyor. RoHS 2, daha iyi yasal koşullar geliştirmeyi ve yasal açıklık seviyesini arttırmayı hedefliyor. Aynı zamanda RoHS gereksinimlerinin, 22 Temmuz 2019'a kadar tam uyum elde edilmesi amacıyla tüm EEE'lere, kablolara ve yedek parçalara kademeli olarak genişletilmesini de gerektiriyor. RoHS 2 aynı zamanda işaretleme (CE işaretlemesi) ve uyum beyanı gereksinimlerini içeriyor. RoHS 2, 2 Ocak 2013'te yürürlüğe giriyor.

Kingston, Avrupa'ya satılan tüm ürünlerinin ve ambalaj malzemelerinin, tam RoHS 2 uyumlu olması için çok çalıştı. RoHS 2 Uyum Beyanı istek üzerine sağlanabilir. Yönetmelik gereksinimlerine göre Kingston on (10) yıl boyunca saklanacak teknik belgeler oluşturmakta ve derlemektedir (Kara No 768/2008/EC). İstek üzerine, uyumun gösterilmesi için teknik belgeler ulusal düzenleyici kuruma sağlanacaktır.

Ürünlerimizin RoHS uyumuyla ilgili sorularınız varsa lütfen dağıtıcınız ya da bayinizle görüşün.

Kingstonın REACH Uygulaması

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması), EC 1907/2006), Avrupa Birliği'nin 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren kimyasal tüzüğüdür. Kingston, REACH'in, kamu sağlığının ve güvenliğinin geliştirilmesi ve çevrenin korunması amaçları dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin kimyasallarla ilgili düzenleme sisteminin daha da geliştirilmesi olan hedefini desteklemektedir. Kingston, ürünlerimizde tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltmak için çalışmaktadır ve ürünlerimizde hiçbir tehlikeli kimyasal bulunmadığından emin olabilmemiz için tüm tedarik zincirimizde beyan programı ile uyumu sağladı.

Ürün sağlayıcıları, Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC), ürünlerinde konsantrasyon sınırı olan %0,1den daha fazla yer aldığında, alıcılara bu maddeler hakkında bilgi vermek zorundadırlar. SVHC, Avrupa Kimyasallar Kurumu (ECHA - European Chemicals Agency) tarafından hazırlanacak olan izin için aday maddeler listesi ile tanımlanacaktır.

Avrupa Adalet Divanı Aralık 2015'te karmaşık bir ürün olarak birleştirilen ya da monte edilen parçaların, parça olarak kaldığını ve yüksek önem arz eden bir maddeden kütlesine göre %0,1'den daha fazla bir konsantrasyonda içerdiğinde bilgilendirme ve bilgi sağlama yükümlülükleri kapsamında olduğuna karar verdi. Sağlayıcıların, Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC), bileşen parçası seviyesinde konsantrasyon sınırı olan %0,1'den daha fazla yer aldığında, alıcılara bu maddeler hakkında bilgi vermek zorundadırlar.

Kingston tüm REACH gereksinimlerini karşılamak konusunda kararlıdır ve müşterilerine, ürünlerimizde tüzük kapsamında bulunan maddelerle ilgili bilgi verecektir.

Ürünlerimiz SVHC'lere karşı gözden geçirilmiştir ve %0,1 eşik limitinin altında olduğu bulunmuştur. Aşağıdaki listede daha fazla bilgi bulunmaktadır:

Bileşen ParçalarıYüksek Önem Arz Eden MaddeCAS NumarasıYorumlar
Elektrikli ve elektronik donanımların kabloları ve diğer PVC esaslı bileşenleri DEHP, Bis (2-etileheksil)fitalat 117-81-7 Bu madde, ayrıca satılan bazı PVC kablolarda ya da kulaklık veya diğer mobil aksesuarlarla birlikte gelen PVC kablolar ya da parçalarda mevcuttur
Mikrofon fişi/jakı UV-327 2,4-di-ters-bütil-6-(5-klorobenzotriazol-2-il)fenol 3864-99-1 Bu madde, bazı kulaklıklarda yer alan mikrofon fişleri ya da jaklarında bulunmaktadır
Mikrofon borusu DMAC, N,N-dimetilasetamid 127-19-5 Bu madde belirli kulaklıkların mikrofon borularında bulunmaktadır
PCB B2O3, Diboron trioksit 1303-86-2 Bu madde, belirli kulaklıkların PCB yuvası kartlarında mevcuttur
Mikrofon borusu (pamuk ped) Diazen-1,2-dikarboksamid (C,C'-azodi(formamid)) (ADCA) 123-77-3 Bu madde belirli kulaklıkların mikrofon borularında bulunmaktadır
Mikrofon borusu Diaminodifenil eter 101-80-4 Bu madde belirli kulaklıkların mikrofon borularında bulunabilir
Adaptör Kablosu, Mikrofon borusu fişi Kadmiyum sülfit 1306-23-6 Bu madde belirli kulaklıkarın mikrofon borularında ya da kulaklıklarda kullanılan bazı adaptör kablolarında bulunmaktadır
Rezistörler (Chip R/ Net R) PbO, Kurşun monoksit (Kurşun oksit) 1317-36-8 Bu madde tüm elektronik ürünlerde bulunmaktadır

PFOS Uyum Bildirisi

Uyum Beyanı — Çevre Koruması için PFOS Kısıtlaması

Kingston Technology, üretim süreçlerinin hiçbirinde Perflorooktil Sülfonatlar (PFOS) kullanmamaktadır.

Kingstonun kalıp bileşen tedarikçilerinin az sayıdaki yonga plakası üretim işleminde, yonga plakası üretiminin fotolitografi sürecinin foto-dirençli kaplamalarındaki bazı önemli uygulamalarda PFOS kullanılmaktadır. Bu kullanımlar, PFOS kullanımını sınırlandıran 2006/122/ECOF AB Yönetmeliğine göre fotolitografi işlemleri için sağlanan istisnalar içindedir.

Kingstonun tedarikçileri tarafından sağlanan destekleyici verileri temel alarak, bize sağlanan hiçbir üretilmiş kalıp bileşen ürününde PFOS kalmadığını ve hiçbir Kingston ürününde PFOS olmadığını anlıyoruz.

WEEE Yönetmeliği (2012/19/EU)

Atık Elektrikli ve Elektronik Donanım Yönetmeliği (WEEE - The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), ABde elektrikli ve elektronik cihazlar üreten, satan ve dağıtan şirketler için geçerlidir. Çok sayıda büyük ve küçük ev cihazlarını, IT donanımlarını, radyo ve müzik cihazlarını, elektrikli aletleri, telekomünikasyon cihazlarını, elektrikli oyuncakları, vs. kapsamaktadır.

Yönetmelik, elektrikli ve elektronik cihazlardan kaynaklanan atıkları azaltmayı ve elektrikli ve elektronik cihazların tüm kullanım döngülerinde yer alan her hususun çevre performansını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedef, aşağıdaki gereksinimleri ortaya koymuştur: 

  • Elektrikli ve elektronik cihazların üreticilerin (imalatçı ya da ithalatçı) kendi ülkelerinde kayıtlı olması gerekecektir.
  • Özel haneler, WEEElerini, ücretsiz olarak toplama tesislerine verebilecek ve üreticiler, bu tesislerin finansmanından sorumlu olacaklardır.
  • Üreticilerin, bir dizi zorlu geri dönüşüm ve geri kazanım hedefini başarması gerekecektir.
  • Üreticilerin, ürünlerini üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu ile işaretlemeleri gerekecektir.
  • Bu sembol, bu işareti taşıyan cihazların, genel çöplere ATILMAMASI, ayrıca toplanması ve yerel yönetmeliklere uygun biçimde işlenmesi gerektiğini göstermektedir.

WEEE yönetmeliği, her bir AB üye ülkesinin yasalarına girmiştir ve bu nedenle tam zamanlama ve ayrıntılar ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor olmasına karşın yukarıdaki ilkeler geçerlidir. Özellikle, WEEEnin ayrıca toplanması, her bir ülke için farklılık gösterebilmektedir ancak örneğin şunları içerecektir: halka açık toplama noktaları, satıcıların geri alma programları, evlerden toplama, vs. Yönetmelikler, WEEEnin önlenmesi için tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve diğer geri kazanım biçimlerini teşvik etmektedir. Dolayısıyla ABdeki elektrikli ve elektronik cihaz kullanıcıları, WEEEnin azaltılmasında ve WEEEyi ayırarak ve uygun biçimde atarak çevrenin korunmasında önemli bir role sahip olabilmektedirler. Tüketiciler, Elektronik ve Elektrikli cihazlarını satın aldıkları sağlayıcıdan, WEEEnin atılması için yerel düzenlemeler hakkında bilgi isteyebilirler.

Kurumsal kullanıcıların, tekrar kullanım ya da geri dönüşüm için uygun olmayan WEEElerini, onaylı yetkili işleme tesisleri tarafından düzgün biçimde imha edildiğinden emin olmaları önerilmektedir. Ülkenizdeki Üretici, size yardımcı olabilir.

İngiltere'de Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Yönetmeliği 2006 (S.I. No. 3289), Aralık 2006'da parlamentoya sunulmuştur. Kingston Technology Europe Co LLP ve Kingston Digital Europe Co LLP, İngiltere'ye EEE ürünleri ithal etmelerinin sonucu olarak İngiltere'deki üreticiler olarak yükümlülüklerini yerine getirmek için İngiltere'deki uyum programlarına kayıt olmuşlardır. Her bir şirket için İngiltere EEE üretici tescil numarası şunlardır: Kingston Technology Europe Co LLP WEE/FA4113VU ve Kingston Digital Europe Co LLP WEE/EJ4112VT. Ancak bu U.K. EEE üreticisi tescillerinin yalnızca Kingston Technology Europe Co LLP ve Kingston Digital Europe Co LLP üzerinden İngiltere'de satın alınan ve İngiltere'de kalan ürünler için gereksinimlere uyum sağlayacağını unutmayın. Herhangi bir AB üye ülkesine herhangi bir Kingston ürünü ithal etmekten sorumlu her kişi, kendi ülkelerinde WEEE ya da diğer yürürlükteki yasalara uygun hareket ettiğinden emin olmak zorundadır.

Kingston, ürünlerimizin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve WEEE Yönetmeliğine uygun hareket etmek konusunda kararlıdır.

İşleme tesislerinin operatörleri için bilgileri

Genel olarak EEEnin tekrar kullanılması ya da geri dönüşümü, imha edilmesine göre daha fazla tercih edilmektedir. Eğer imha gerekiyorsa, bunun yalnızca bir onaylı yetkili işleme tesisi ("AATF - approved authorised treatment facility) tarafından yapılması gerekmektedir. Kingston ürünleri hakkında daha fazla bilgi isteyen tüm AATFlerin, Kingston Technology Europe Co LLP / Kingston Digital Europe Co LLP Yasal Uyum Görevlileri ile iletişim kurmaları önerilmektedir.

Triman ortak geri dönüşüm işareti (Sadece Fransa)

Ortak Triman işareti, tüketicilere ürünün (elektronik olmayan cihazlar) ya da ambalajının, geri dönüştürülmek üzere ayrılabileceğini belirten görsel bir işarettir.

Pil Bilgileri / Ürünün Atılması

Lütfen elektrikli ya da pil içeren ürün atıklarını, normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevresel etkileri en aza indirmek için elektronik ürünlerinizi sorumlu biçimde atılması gerekmektedir. Lütfen pili üründen çıkartmaya çalışmayın, yalnızca Kingston ya da profesyonel bir servis sağlayıcı tarafından çıkartılabilir.

Lütfen pil hakkında daha fazla bilgi ve ürünün sorumlu biçimde nasıl geri dönüştürüleceğiyle ilgili daha fazla bilgi için bizimle iletişim kurun.

Tayvan BSMI RoHS Direktifi

Haziran 2017'den itibaren Tayvan BSMI kuruluşu, kendi RoHS gerekliliklerini uygulamaya başlayacak. Bu gereklilikler, kullanımı kısıtlanan maddeler konusunda hem Çin'deki RoHS direktifi hem de AB'deki RoHS 2 gereklilikleriyle benzer.

Kısıtlama getirilen bu maddeler şunlardır: Pb (Kurşun), Cd (Kadmiyum), Hg (Civa), Cr+6 (Hekzavalan Krom), PBB (Polibrom Bifenil) ve PBDE'dir (Polibromlu Difenil Eter).

ayvan RoHS direktifi hakkında ürün bazında ayrıntılı bilgi edinin.

COVID-19'un iş operasyonlarımızı nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

İletişimde kalın! Kingston haberleri ve çok daha fazlası için e-postalarımıza kayıt olun.