Các sản phẩm của Kingston được thiết kế và thử nghiệm để đáp ứng các tiêu chuẩn thích hợp tại nơi bán nhằm đảm bảo mọi người đều có thể dùng các sản phẩm của Kingston cho các mục đích của họ.

RoHS

Tính tuân thủ của sản phẩm

RoHS là viết tắt của Restriction of Hazardous Substances (Hạn chế các chất nguy hại) – một tiêu chuẩn nhằm hạn chế sử dụng các vật liệu nguy hại cụ thể có trong các sản phẩm điện và điện tử (được gọi là EEE). Được xác định theo các yêu cầu RoHS của từng khu vực/quốc gia, các vật liệu bị hạn chế này có tính chất nguy hại cho môi trường, gây ô nhiễm bãi chôn lấp và được xếp hạng nguy hiểm về phơi nhiễm nghề nghiệp trong quá trình sản xuất và tái chế. Kingston đã làm việc tích cực thông qua các quy trình kiểm soát thiết kế nội bộ và tuyên bố về chuỗi cung ứng để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm của Kingston và vật liệu đóng gói đều tuân thủ các quy định RoHS được liệt kê bên dưới. Tuyên bố về việc tuân thủ được cung cấp khi có yêu cầu.

Tìm hiểu thêm về cách Kingston tuân thủ sáng kiến RoHS ở từng khu vực: Châu Âu & Đài Loan.

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc tuân thủ RoHS của các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý bán lẻ của bạn.

Sản phẩm thân thiện với con người

Các sản phẩm của Kingston được thiết kế bằng vật liệu chất lượng để đảm bảo rằng sự an toàn của người dùng cuối luôn là ưu tiên hàng đầu.

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Đăng ký, đánh giá, chứng nhận và hạn chế các chất hóa học) là một quy định do Cơ quan hóa chất Châu Âu (ECHA) lập ra

Kingston ủng hộ mục tiêu của Liên minh Châu Âu nhằm nâng cao sức khỏe và an toàn cộng đồng cũng như bảo vệ môi trường bằng cách nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất độc hại trong các sản phẩm của chúng tôi. Xem thêm thông tin về việc tuân thủ REACH của Kingston.

Dự luật 65 của California

Kingston tiếp tục nỗ lực để đảm bảo các sản phẩm của mình được sản xuất bằng các vật liệu tuân thủ để không gây ra bất kì vi phạm nào liên quan đến Dự luật 65 của California (Đạo luật Thực thi Nước uống An toàn và Chất độc hại năm 1986) warning inapplicable. Có thể cung cấp một tuyên bố khi có yêu cầu.

Hạn chế PFOS để bảo vệ môi trường

Kingston Technology không sử dụng Perfluorooctyl Sulfonat (PFOS) trong bất kỳ quy trình sản xuất nào của mình.

Tuyên bố về PFOS của Kingston

Một số lượng hạn chế các hoạt động chế tạo phiến silicon từ các nhà cung cấp thành phần khuôn của Kingston có thể sử dụng PFOS trong quy trình sản xuất phiến silicon của họ. Tuy nhiên, việc sử dụng đó nằm trong giới hạn cho phép theo Chỉ thị EU 2006/122/ECOF về hạn chế sử dụng PFOS.

Dựa trên dữ liệu hỗ trợ được cung cấp bởi các nhà cung cấp của Kingston, chúng tôi hiểu rằng PFOS không còn tồn tại trong sản phẩm thành phần khuôn được sản xuất và cung cấp cho chúng tôi, và PFOS không có trong bất kỳ sản phẩm Kingston nào.

Chỉ thị WEEE

WEEE, viết tắt của The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (Chỉ thị về thiết bị điện và điện tử thải bỏ) hướng tới giảm thiểu chất thải phát sinh từ các thiết bị điện và điện tử, đồng thời cải thiện hiệu quả môi trường của mọi yếu tố liên quan đến vòng đời của những loại sản phẩm này.

Cách Kingston áp dụng WEEE

WEEE

Biểu tượng WEE cho biết các thiết bị mang dấu hiệu này KHÔNG được phép ném chung vào chất thải thông thường mà nên được thu gom riêng biệt và xử lý đúng cách theo quy định của địa phương.

Các sản phẩm của Kingston được đánh dấu bằng biểu tượng WEEE để thông báo với người dùng cuối rằng mặc dù việc tái sử dụng thường được khuyến khích, nhưng sản phẩm có thể được phân loại và tái chế đúng cách khi mang đến một Cơ sở xử lý ủy quyền đã được phê duyệt (AAFT).

Cơ sở AATF nào ở châu Âu cần thêm thông tin về sản phẩm của Kingston nên liên hệ với Viên chức tuân thủ tại Công ty Kingston Technology Châu Âu Co LLP / Kingston Digital châu Âu Co LLP.

Biển hiệu tái chế hợp nhất Triman

Biển hiệu Triman hợp nhất là một dấu hiệu trực quan thông báo cho người tiêu dùng ở Pháp biết rằng sản phẩm (không phải thiết bị điện tử) hoặc bao bì có thể được phân loại riêng biệt để tái chế.

Cách Kingston áp dụng Triman

Triman

Các sản phẩm của Kingston được đánh dấu bằng biểu tượng Triman để thông báo cho người dùng cuối tại Pháp biết rằng sản phẩm và/hoặc bao bì có thể được phân loại riêng để tái chế.

Battery Disposal

 

Thải bỏ các sản phẩm có chứa pin

Vui lòng không vứt bỏ sản phẩm điện tử hoặc sản phẩm có chứa pin cùng với các loại rác thải thông thường trong nhà của bạn.

Thông tin về việc thải bỏ các sản phẩm có chứa pin

Các sản phẩm điện tử phải được thải bỏ một cách có trách nhiệm để giảm thiểu tác động đến môi trường. Vui lòng không nên thử tháo pin ra khỏi sản phẩm; chỉ có Kingston hoặc một nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp mới có thể làm điều này.

Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin về pin và cách tái chế sản phẩm một cách có trách nhiệm ở khu vực của bạn.