Kingston Support will be closed two hours early on Friday May 27 and closed all day Monday for Memorial Day.

We wish you and your family an enjoyable Holiday weekend!

Kingston Technology’s Statement In Support of Ukraine - Learn More

Beágyazott

Jótállás

A Kingston Digital, Inc. („Kingston”) garantálja, hogy beágyazott termékeinek teljes családja normál használat és szervizelés esetén az alább meghatározott jótállási időszak végéig gyártási és anyaghibáktól mentes lesz. A „beágyazott termékek” kifejezés magában foglalja az eMMC, az eMCP és az MCP termékeket (a továbbiakban együttesen a „Termék” vagy „Termékek”). A jelen jótállás valamennyi Kingston Termékre érvényes a szállítás dátumától számított egy (1) évig („Jótállási időszak”). A Kingston valamennyi nem a garantált módon működő terméket saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli egy hasonló vagy funkcionálisan egyenértékű termékre, vagy a kifizetett árnak megfelelő összeget jóváírja az Ügyfél számláján minden olyan Termék esetében, amely az érvényes Jótállási időszakban meghibásodik. A Kingston valamennyi visszaküldött hibás termék esetében észszerű időn belül végzi el a javítást vagy a cserét, illetve a jóváírást az Ügyfél számláján.

Az OEM-ügyfél („Ügyfél”) jogosult az itt meghatározott Jótállásra, amennyiben elfogadja a vállalkozások közötti kereskedelmi szerződés feltételeit azon Termékek megvásárlásával kapcsolatban, amelyekhez a jelen Jótállás tartozik. A jelen Jótállás igénybevételéhez (i) az Ügyfélnek a Kingston visszaküldési utasításai szerint kell eljárnia; (ii) az Ügyfélnek azonnal írásban értesítenie kell a Kingstont az érvényes Jótállási időszakon belül, hogy a Termék hibás, és ismertetnie kell a hibát; (iii) az Ügyfélnek az ilyen Terméket saját kockázatára és költségére kell visszaküldenie a Kingston megadott szervizlétesítményébe; és (iv) a Kingstonnak meg kell győződnie arról, hogy a reklamált hibák valósak, és nem baleset, rendeltetésellenes használat, gondatlanság, módosítás, javítás, helytelen telepítés vagy helytelen tesztelés következményei. Amennyiben a Kingston megállapítja, hogy a visszaküldött Termék nem hibás, vagy hogy a hiba baleset, rendeltetésellenes használat, gondatlanság, módosítás, helytelen javítás, helytelen telepítés vagy helytelen tesztelés következménye, akkor a hibaelemző tesztelés és a szállítás költsége, valamint minden egyéb kapcsolódó költség az Ügyfelet terheli.

A jelen Jótállás nem vonatkozik a Termékre, ha azt rendeltetésellenesen használták (ideértve a statikus kisütést, helytelen telepítést, javítást, balesetet vagy a Kingston által rendelkezésre bocsátott utasításoknak nem megfelelő használatot), gondatlanul bántak vele vagy módosították, illetve ha a Kingston nem tudja tesztelni a Terméket a normál tesztelési körülményei között.

A túlzott írási aktivitás miatti meghibásodás „élettartam vége” állapotnak számít, és nem tartozik a jelen jótállás hatálya alá. A rendszer OEM-ének felelőssége, hogy elégséges tartalékkal biztosítsa a gazdarendszer és az alkalmazás kompatibilitását. A NAND-elhasználódással kapcsolatos hibákra a jelen jótállás nem terjed ki.

Valamennyi visszaküldött Termék a Kingston tulajdonába kerül. A csereként szolgáló Termék a Kingston saját belátása szerint új vagy felújított Termék is lehet. A kicserélt vagy megjavított Termékre az eredeti Jótállás hátralévő része, de legalább 90 napos korlátozott jótállás érvényes. A Kingston nem felel semmilyen egyedi szoftverért vagy firmware-ért, konfigurációs vagy memóriaadatokért, amelyeket a Kingston részére bármilyen garanciális okból visszaküldött Termékek tartalmaznak, tárolnak, vagy amelyekkel az ilyen Termékek integrálva vannak.

Az Ügyfélnek anyagvisszaküldési engedélyszámot („RMA”) kell beszereznie a Kingstontól,, mielőtt visszaküldené a Terméket a Kingston részére. Amennyiben a Kingston részére visszaküldött Termék csomagjának külsején nincs jól láthatóan feltüntetve az érvényes RMA szám, akkor a csomagot az Ügyfél költségén visszaküldjük az Ügyfél részére. Amennyiben az Ügyfél a Kingston RMA osztályának szállítási útmutatása szerint jár el, a Kingston vállalja a hibás termék visszaküldésének költségeit. A Kingstontól az Ügyfél részére történő visszaszállítás költségei a Kingstont terhelik.

A FENTI JÓTÁLLÁSTÓL ÉS AZ ITT MEGHATÁROZOTT MINDEN EGYÉB FELTÉTELTŐL ÉS KITÉTELTŐL FÜGGETLENÜL A KINGSTON MINDEN PROTOTÍPUST, REFERENCIATERVET ÉS SZOFTVERT „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN”, MINDENFAJTA JÓTÁLLÁS NÉLKÜL BOCSÁT RENDELKEZÉSRE A TERMÉKEKHEZ.

KIZÁRÓLAGOS JÓTÁLLÁSOK: AMENNYIBEN EGY KINGSTON TERMÉK NEM A FENTI JÓTÁLLÁSNAK MEGFELELŐEN MŰKÖDIK, A KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLAT AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA A TERMÉK JAVÍTÁSA VAGY CSERÉJE, ILLETVE AZ ADOTT TERMÉKNEK MEGFELELŐ JÓVÁÍRÁS, A KINGSTON SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT. A FENTI JÓTÁLLÁSOK ÉS JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK, ÉS MINDEN EGYÉB – KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS – JÓTÁLLÁS ÉS FELTÉTEL HELYÉBE LÉPNEK, DE FACTO VAGY DE IURE, TÖRVÉNYI VAGY EGYÉB MÓDON, IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET IS. A KINGSTON SEMMILYEN EGYÉB FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉKEI ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL, KARBANTARTÁSÁVAL VAGY HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN, ÉS NEM HATALMAZ FEL SEMMILYEN EGYÉB SZEMÉLYT ILYEN FELELŐSSÉGEK VÁLLALÁSÁRA A NEVÉBEN. A JELEN JÓTÁLLÁS ÉRTELMÉBEN A KINGSTON NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL, AMENNYIBEN AZ ÁLTALA VÉGZETT TESZTELÉS ÉS VIZSGÁLAT SORÁN KIDERÜL, HOGY A TERMÉK ÁLLÍTÓLAGOS HIBÁJA NEM LÉTEZIK, VAGY HOGY A HIBÁT AZ ÜGYFÉL VAGY BÁRMILYEN EGYÉB HARMADIK FÉL OKOZTA RENDELTETÉSELLENES HASZNÁLATTAL, GONDATLANSÁGGAL, HELYTELEN TELEPÍTÉSSEL VAGY TESZTELÉSSEL, ILLETÉKTELEN JAVÍTÁS MEGKÍSÉRLÉSÉVEL VAGY BÁRMI EGYÉBBEL, AMI KÍVÜL ESIK A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATON, VAGY A HIBA BALESET, TŰZ, VILLÁMLÁS VAGY EGYÉB KOCKÁZAT KÖVETKEZMÉNYE.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS: A KINGSTON SEMMILYEN ESETBEN – SEM SZERZŐDÉS, SEM MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNY (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) ALAPJÁN – NEM FELEL A VÉLETLEN, JÁRULÉKOS, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETÉSI JELLEGŰ KÁROK SEMMILYEN FAJTÁJÁÉRT, SEM A BEVÉTELKIESÉSÉRT, ÜZLETVESZTÉSÉRT ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGEKÉRT, AMELYEK A TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL, TELEPÍTÉSÉBŐL, KARBANTARTÁSÁBÓL, HASZNÁLATÁBÓL, MŰKÖDÉSÉBŐL, HIBÁJÁBÓL VAGY MŰKÖDÉSÜK MEGSZAKADÁSÁBÓL EREDNEK VAGY EZEKKEL FÜGGENEK ÖSSZE, MÉG AKKOR SEM, HA A KINGSTON ÉRTESÜLT ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A KINGSTON TELJES ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE AZ ÜGYFÉLLEL SZEMBEN SOHA NEM HALADJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A JÓTÁLLÁS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKÉRT FIZETETT VÉTELÁR ÉS A KINGSTON RÉSZÉRŐL FELMERÜLŐ SZÜKSÉGES KÖLTSÉGEK ÖSSZEGÉT.

A KINGSTON A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST. AMENNYIBEN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSOK ELHÁRÍTÁSÁT, AKKOR AZ ILYEN HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSOK A LEHETSÉGES MÉRTÉKIG A KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSOK IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓNAK. A KICSERÉLT TERMÉK JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKA AZONOS AZ EREDETI TERMÉK JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKÁNAK HÁTRALÉVŐ RÉSZÉVEL, DE LEGALÁBB 90 NAPOS KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS.