ISO 14001 – Tuyên bố tuân thủ Hệ thống quản lý môi trường

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sự nhận biết cũng như giảm tác động mà các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi gây ra với môi trường, đội ngũ quản lý của Kingston đã cam kết đầu tư và triển khai Hệ thống quản lý môi trường cho từng địa điểm sản xuất trên toàn thế giới của chúng tôi. Các hệ thống này được lập mô hình để tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001, hỗ trợ các công ty trong việc tạo lập và duy trì một Hệ thống quản lý môi trường.

ISO 14001 – Tuyên bố tuân thủ Hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 cho thấy cam kết của Kingston trong việc tích cực giải quyết các tác động của chúng tôi đối với môi trường toàn cầu.

ISO 14001 là tiêu chuẩn được công nhận quốc tế cho các Hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 nhằm đồng bộ hóa các nguyên tắc và thực tiễn môi trường có giá trị với mục tiêu giúp các công ty xác định các vấn đề môi trường gắn với hoạt động của họ và để quản lý các vấn đề đó thành công. Mặc dù không có các yêu cầu thực hiện cụ thể, tiêu chuẩn này có bao gồm các yêu cầu cam kết ngăn chặn ô nhiễm cũng như tuân thủ với các yêu cầu theo quy định. Quan trọng hơn, tiêu chuẩn này ghi nhận tác động môi trường tích cực mà một công ty đạt được thông qua hoạt động được quản lý và cải tiến liên tục.

 

Tài liệu chính sách ISO 14001
Kingston, Fountain Valley, ISO 14001 KTFVISO14001.pdf
Kingston, Trung Quốc, ISO 14001 KTCN_ISO14001.pdf
Kingston, Đài Loan, ISO 14001 KTTW-ISO14001.pdf
Kingston, Vương quốc Anh, ISO 14001 KTUKISO14001.pdf
Kingston, Ireland, ISO 14001 KT-IE-ISO14001.pdf

ISO 45001 - Tuyên bố tuân thủ An toàn & Sức khoẻ Nghề nghiệp

ISO 45001 - Tuyên bố tuân thủ An toàn & Sức khoẻ Nghề nghiệp

Kingston chuyên tâm tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho nhân viên, nhà thầu và khách tham quan trên toàn thế giới. Kingston tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang và liên bang liên quan đến ISO 45001.

ISO 45001, trước đây gọi là OHSAS 18001, là Chuỗi đánh giá an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp dành cho các hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn. Tiêu chuẩn này được thiết kế để giúp một tổ chức kiểm soát các nguy cơ về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn. Tiêu chuẩn này được phát triển dưới sự hợp tác giữa các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu rộng rãi cần có một tiêu chuẩn được công nhận để dựa vào đó tiến hành chứng nhận và đánh giá các tổ chức. Mặc dù không có các yêu cầu thực hiện cụ thể, tiêu chuẩn này có bao gồm các yêu cầu cam kết quản lý nguy cơ và rủi ro cũng như tuân thủ với các yêu cầu theo quy định.

Kingston thực hiện một loạt các chương trình và quy trình, bao gồm các thiết bị công thái, bảo vệ máy, khóa/chặn và sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân để tạo ra mức bảo vệ tốt hơn đồng thời ngăn ngừa tai nạn nghề nghiệp và bệnh tật cho nhân viên, nhà thầu và khách tham quan. Tất cả các nhân viên đều cam kết xác định và báo cáo mối lo ngại về an toàn và tham gia thực hiện các giải pháp đề phòng mọi nguy cơ tiềm ẩn.

Tài liệu chính sách ISO 45001
Kingston, Trung Quốc, ISO 45001 KTCN-ISO45001.pdf
Kingston, Đài Loan, ISO 45001:2018 KTTW-ISO-45001.pdf
Kingston, Đài Loan, CNS 45001:2018 KTTW-CNS-45001.pdf
Kingston, Ireland, ISO 45001 KTIL-ISO45001.pdf
Kingston, Fountain Valley, ISO 45001 KTCFV-ISO45001.pdf
Kingston, Vương quốc Anh, ISO 45001 KTUKISO45001.pdf