„Kingston“ riboto galiojimo garantijos pareiškimas

Išsami informacija apie „Kingston“ teikiamas garantijas išdėstyta toliau. Galite iš karto atsiverti jums rūpimą skyrių – jums tereikia pasirinkti reikiamą temą iš toliau pateikto sąrašo:

Pagal čia išdėstytas sąlygas ir nuostatas bendrovė „Kingston“ galutiniam naudotojui užtikrina, kad jos produktai pagaminti be medžiagų ir gamybos defektų. Atsižvelgdama į toliau nustatytas sąlygas ir apribojimus bendrovė „Kingston“ savo nuožiūra suremontuoja arba pakeičia bet kokią savo produktų dalį, jeigu įrodoma, kad jie turi defektų dėl netinkamos gamybos ar medžiagų. Suremontuotus ar pakeistus produktus bendrovė „Kingston“ pateikia mainų pagrindu ir jie bus nauji arba iš naujo patvirtinti. Visi iš naujo patvirtinti produktai išbandomi siekiant užtikrinti, kad jų veikimas atitiktų naujų produktų funkcijas. Jeigu bendrovė „Kingston“ negali suremontuoti ar pakeisti produkto, ji grąžina pinigus ar perveda pinigų sumą į sąskaitos kreditą, atsižvelgdama į esamą produkto vertę, kai pateikiama paraiška pasinaudoti garantijos sąlygomis, ar į produkto pirkimo kainą (naudojama mažesnioji vertė). Reikia pateikti pirkimo įrodymą, kuriame būtų nurodyta pradinio pirkimo data ir vieta, taip pat produkto aprašas ir kaina.

Ši riboto galiojimo garantija netaikoma jokiam šio produkto pažeidimui, kuris atsirado netinkamai sumontavus produktą, įvykus nelaimingam atsitikimui, neapdairiai naudojant produktą, jį naudojant ne pagal reikalavimus, įvykus gaivalinei nelaimei, neužtikrinus reikiamo elektros energijos tiekimo ar tiekiamai elektros energijai neatitinkant kokybės reikalavimų, produktą naudojant neįprastomis aplinkos ar mechaninio poveikio sąlygomis, arba neįgaliotam asmeniui atlikus produkto išmontavimą, remontą ar modifikavimą. Ši riboto galiojimo garantija nebus taikoma, jei: (i) produktas buvo naudojamas ne pagal pridėtas instrukcijas, arba (ii) produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį.

Ši riboto galiojimo garantija taip pat netaikoma produktui, kurio originali atpažinties informacija pakeista, ištrinta ar pašalinta, ir kuris buvo netinkamai tvarkomas ar supakuotas, buvo parduotas kaip naudotas produktas arba kuris pakartotinai parduotas pažeidžiant JAV ar kitas galiojančias eksporto taisykles.

Ši riboto galiojimo garantija taikoma tik remontuojant defektų turinčius bendrovės „Kingston“ produktus, juos keičiant, grąžinant už juos pinigus ar pervedant pinigų sumą į sąskaitos kreditą (kaip nurodyta pirmiau). Bendrovė „Kingston“ pagal garantiją neatsako už bet kokią žalą ar nuostolius ir neatlygina žalos ar nuostolių, kurie patirti pametus, pažeidus ar sugadinus turinį ar duomenis, arba neatlygina bet kokių išlaidų, patirtų nustatant sistemos trikčių priežastį ar šalinant „Kingston“ produktus, atliekant jų techninę priežiūrą arba juos sumontuojant. Ši garantija netaikoma trečiosios šalies programinei įrangai, prijungtai įrangai ar įrašytiems duomenims. Todėl bendrovė „Kingston“ neprisiima atsakomybės už jokius faktinius ar kaip pasekmė kilusius nuostolius ar žalą, kuri būtų padaryta trečiosios šalies programinei įrangai, prijungtai įrangai ar įrašytiems duomenims. Pretenzijos atveju vienintelis ir maksimalus bendrovės „Kingston“ įsipareigojimas yra pataisyti ar pakeisti aparatinę įrangą, arba, vien „Kingston“ nuožiūra, grąžinti pinigus.

Garantijos galiojimo trukmė

Produkto naudojimo trukmės garantija:**

Produkto naudojimo trukmės garantija taikoma toliau nurodytiems „Kingston“ produktams.

Atminties moduliams, įskaitant „ValueRAM®“, „HyperX®“, mažmeninei rinkai skirtoms atmintinėms ir „Kingston“ sistemos atmintinėms; „Flash“ atmintinėms (pvz., „Secure Digital“, „Secure Digital HC“ ir XC, „CompactFlash“, „MultiMediaCard“, „SmartMedia“, išskyrus pramoninei temperatūrai skirtas „microSD“ korteles) ir atminties kortelių adapteriams.

Penkerių metų garantija:

Toliau nurodytiems „Kingston“ produktams ši garantija taikoma penkerius metus nuo produkto pirkimo datos, kai jį įsigyja pirminis galutinis naudotojas: USB „DataTraveler®“ atminties įtaisams (išskyrus „DataTraveler® Workspace“), „IronKey®“ USB atminties įtaisams, „SSDNow® KC100“ (puslaidininkiniams diskams) ir pramoninei temperatūrai skirtoms „microSD“ kortelėms.

Produktams taikoma garantija pagrįsta penkerių metų laikotarpiu arba SSD disko likusio naudojimo laikotarpio reikšme:

Ši garantija taikoma toliau nurodytiems „Kingston“ produktams vieną iš nurodytų laikotarpių, atsižvelgiant į tai, kuris įvyks pirmiau: (i) penkerius metus nuo produkto pirkimo datos, kai jį įsigyja pirminis galutinis naudotojas, arba (ii) iki datos, kai disko naudojimas, išmatuojamas „Kingston“ įdiegtu SMART atributu 231 „Likusi SSD naudojimo trukmė“ pasiekia normalizuotą reikšmę, lygią vienam (1), remiantis „Kingston SSD Manager“ (KSM) ataskaita: „SSDNow® DC400“, „SSDNow® KC400“, taip pat „SSDNow®“ M.2 G.2 serijos (SM2280SEG2) ir DCP1000* serijos SSD diskams.

„Kingston SSD Manager“ (KSM) nurodyta produkto duomenų lape, taip pat nemokamai pasiekiama „Kingston“ svetainėje adresu www.kingston.com/ssdmanager.Naujo, nenaudoto produkto nusidėvėjimo indikatoriaus reikšmė yra šimtas (100), o produkto, pasiekusio programos trynimo ciklų ištvermės ribą, nusidėvėjimo indikatoriaus reikšmė lygi vienam (1).

* DCP1000 serijos SSD diskų atveju, jei vieno ar daugiau iš keturių (4) atskirų „SSDNow® M.2“ SSD diskų, kurie sudaro DCP1000, nusidėvėjimo indikatoriaus reikšmė lygi vienam (1), ši garantija tokiam produktui nebegalioja.

Trejų metų garantija:

Toliau nurodytiems „Kingston“ produktams ši garantija taikoma trejus metus nuo produkto pirkimo datos, kai jį įsigyja pirminis galutinis naudotojas: „DataTraveler 2000“, „HyperX SSD“ (FURY, „Savage“ ir „Predator“) „SSDNow®“ (puslaidininkiniams diskams), išskyrus „SSDNow® DC400“, „SSDNow® KC100“, „SSDNow® KC400“, „SSDNow® S200/30GB“, „SSDNow® SMS200/30GB“, „SSDNow® UV300“, „SSDNow® UV400“, „SSDNow® DCP1000“ ir „SSDNow®“ M.2 G.2 (SM2280SEG2) serijos SSD diskams.

Produktams taikoma garantija pagrįsta trejų metų laikotarpiu arba SSD disko likusio naudojimo laikotarpio reikšme:

Ši garantija taikoma toliau nurodytiems „Kingston“ produktams vieną iš nurodytų laikotarpių, atsižvelgiant į tai, kuris įvyks pirmiau: (i) trejus metus nuo produkto pirkimo datos, kai jį įsigyja pirminis galutinis naudotojas, arba (ii) iki datos, kai disko naudojimas, išmatuojamas „Kingston“ įdiegtu SMART atributu 231 „Likusi SSD naudojimo trukmė“ pasiekia normalizuotą reikšmę, lygią vienam (1), remiantis „Kingston SSD Manager“(KSM) ataskaita: „SSDNow® UV300“ serijos SSD diskams.

„Kingston SSD Manager“ (KSM) nurodyta produkto duomenų lape, taip pat nemokamai pasiekiama „Kingston“ svetainėje adresu www.kingston.com/ssdmanager.Naujo, nenaudoto produkto nusidėvėjimo indikatoriaus reikšmė yra šimtas (100), o produkto, pasiekusio programos trynimo ciklų ištvermės ribą, nusidėvėjimo indikatoriaus reikšmė lygi vienam (1).

Dvejų metų garantija:

Toliau nurodytiems „Kingston“ produktams ši garantija taikoma dvejus metus nuo produkto pirkimo datos, kai jį įsigyja pirminis galutinis naudotojas: „SSDNow® S200/30GB“, „SSDNow® SMS200/30GB“, „DataTraveler® Workspace“, „DataTraveler® Bolt Duo“, „MobileLite® Wireless“ – 3 kartos, „MobileLite® Wireless“ – 2 kartos, „MobileLite® Reader“, „microSD Reader“, „HyperX™ Cloud Headset“ (išskyrus į paketą įdėtas bet kokias nemokamas reklamines prekes), „HyperX™“ pelių kilimėliams, „Nucleum“™, „HyperX™“ klaviatūroms, „HyperX™“ pelėms ir „Kingston Customization“ programos produktams. „Kingston Customization“ programos produktams, kol jiems galioja dvejų metų garantinis laikotarpis, taikomas tik pinigų sumos pervedimas į sąskaitos kreditą ar pinigų grąžinimas. Tam tikrais atvejais „Kingston“ gali, savo nuožiūra, pasirinkti pakeisti defektų turinčius produktus, užsakytus pagal „Kingston Customization“ programą, funkciniu atžvilgiu lygiaverčiais produktais.

Vienų metų garantija:

Toliau nurodytiems „Kingston“ produktams ši garantija taikoma vienus metus nuo produkto pirkimo datos, kai jį įsigyja pirminis galutinis naudotojas: „MobileLite® Wireless“ – 1 kartos, „DataTraveler®“ priedų komplektui, „Wi-Drive®“, „TravelLite® SD/MMC Reader“ ir „HyperX™ Fan“.

Šešių mėnesių garantija:

Toliau nurodytiems „Kingston“ produktams ši garantija taikoma šešis mėnesius nuo produkto pirkimo datos, kai jį įsigyja pirminis galutinis naudotojas: „HyperX™ Cloud“, „Core“ ir „Cloud II“ ausinių priedams, kuriuos sudaro nuimami mikrofonai, ausinių kaušeliai, valdymo įtaisai, dvigubi 3,5 mm ilginimo laidai, kompiuterio ilginimo laidai, šakoti ausinių laidai, lėktuvams skirti ausinių adapteriai ir tinkliniai nešiojimo krepšeliai.

Devyniasdešimties dienų garantija:

Toliau nurodytiems „Kingston“ produktams ši garantija taikoma devyniasdešimt dienų nuo produkto pirkimo datos, kai jį įsigyja pirminis galutinis naudotojas: iš naujo patvirtintoms „HyperX™“ ausinėms.

Jei produktas nebegaminamas, „Kingston“, vien savo nuožiūra, gali produktą suremontuoti, pasiūlyti jį pakeisti lygiaverčiu produktu arba grąžinti sumą, lygią pirkimo kainai arba dabartinei produkto vertei, atsižvelgiant į tai, kuri suma mažesnė.

Sutaisytiems ar pakeistiems produktams ši riboto galiojimo garantija toliau bus taikoma likusį pradinį garantijos laikotarpį arba devyniasdešimt (90) dienų, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis.

Ši riboto galiojimo garantija taikoma tik pirminiam galutiniam naudotojui čia aprašytomis sąlygomis ir reikalavimais. Ši riboto galiojimo garantija neperduodama. Jei produktai įsigyjami kaip rinkinio dalis, norint, kad galiotų garantijos sąlygos, rinkinį reikia grąžinti visą.

** Produkto naudojimo trukmė apibūdinama kaip normali tikėtina produkto naudojimo pramonės srityje trukmė. Vis dėlto naudojimo trukmei taikoma garantija gali priklausyti nuo įvairių šalių nustatytų apibrėžčių. Rusijoje viso eksploatacijos laiko garantija yra dešimties (10) metų laikotarpis nuo datos, kai jį įsigyja pirmasis galutinis naudotojas.

Nemokama techninė pagalba

Jeigu montuojant ar vėliau naudojant bendrovės „Kingston“ produktus jums kyla sunkumų, prieš imdamiesi atlikti savo sistemos techninę priežiūrą galite susisiekti su „Kingston“ techninės pagalbos skyriumi.

Norėdami gauti pagalbos internetu, apsilankykite www.kingston.com/support.

Bendrovė „Kingston“ savo klientams visame pasaulyje taip pat teikia nemokamą techninę pagalbą anglų kalba.

Jungtinės Valstijos ir Kanada

Su „Kingston“ techninės pagalbos skyriumi Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje galima susisiekti skambinant šiuo telefonu: +1 (714) 435-2639 arba nemokamu numeriu: +1 (800) 435-0640.

Europa, Vidurinieji Rytai ir Afrika

Su „Kingston“ techninės pagalbos skyriumi Europoje, Viduriniuosiuose Rytuose ir Afrikoje, išskyrus kitur išvardytas šalis, galima susisiekti paskambinus telefono numeriu +44 (0) 1932 738888; nacionalinius telefono numerius galite rasti adresu www.kingston.com/en/company/contacts .

Azija

Su „Kingston“ techninės pagalbos skyriumi Azijoje galima susisiekti skambinant nurodytais telefonais.

 • Skambinti iš Australijos 1800-620-569, nemokamas telefono numeris
 • Skambinti iš Naujosios Zelandijos 0800-546-478, nemokamas telefono numeris
 • Skambinti iš Kinijos 800-810-1972, nemokamas telefono numeris
 • Skambinti iš Honkongo: 800-900478, nemokamas telefono numeris
 • Skambinti iš Indijos: 1-860-233-4515, mokamas telefono numeris (nuo pirmadienio iki šeštadienio, 9.30–17.30 val.)
 • Skambinti iš Japonijos: 00531-88-0018, nemokamas telefono numeris
 • Skambinti iš Malaizijos: 1800-812078, nemokamas telefono numeris
 • Skambinti iš Singapūro: 800-8861042, nemokamas telefono numeris
 • Skambinti iš Taivano: 0800-666-200, nemokamas telefono numeris
 • Skambinti iš Tailando: 001800-861-0018, nemokamas telefono numeris
 • Skambinti iš kitų Azijos šalių: +886-3-500-1715, mokamas telefono numeris

Prašymo naudotis garantijos sąlygomis pateikimo tvarka ir reikalavimai

Norėdami pasinaudoti garantijos sąlygomis, defektų turintį produktą galite grąžinti į jo pradinio pirkimo vietą arba įgaliotajam „Kingston“ prekybos atstovui ar platintojui, iš kurio pirkote „Kingston“ produktą. Prieš grąžindami produktą patvirtinkite jo grąžinimo politikos sąlygas. Paprastai turite nurodyti produkto atpažinties informaciją, įskaitant modelio ir serijos numerį (jeigu taikoma) ir išsamiai aprašyti patiriamą problemą. Turėsite pateikti pirkimo įrodymą, Visi grąžinti produktai ar dalys, jei bus pakeisti ar už juos grąžinti pinigai, po gavimo taps „Kingston“ nuosavybe. Suremontuoto ar pakeisto produkto siuntimą apmoka bendrovė „Kingston“. Atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, produktams, kuriuos importavo ar pardavė ne įgaliotieji „Kingston“ pardavėjai ar platintojai, ši garantija netaikoma, o „Kingston“ gali pasirinkti taisyti ar pakeisti jūsų produktą už mokestį. Tai daroma siekiant užtikrinti kokybės patvirtinimą. Dėl galimos garantijos kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote tokius produktus.

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jungtinėse Amerikos Valstijose produktą turite grąžinti tiesiogiai „Kingston“ techninės priežiūros centrui, tačiau pirmiau iš bendrovės „Kingston“ turite gauti Grąžinamų prekių leidimo (angl. „Return Material Authorization“ – RMA) numerį. RMA numerį galite gauti apsilankę svetainėje kingston.com/us/support arba paskambinę „Kingston“ klientų aptarnavimo skyriui tel. +1 (714) 438-1810 arba +1 (800) 337-3719. Jeigu norite grąžinti „ValueRAM“ atminties produktą, prašome susisiekti su techninės pagalbos skyriumi telefonu +1 (800) 435-0640 dėl RMA paslaugų ir pagalbos.

Iš bendrovės „Kingston“ gavę RMA numerį, per trisdešimt (30) dienų produktą turite nusiųsti adresu „Kingston Technology Company, Inc.“, Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. Jūs susimokate grąžinamų produktų draudimo ir gabenimo išlaidas. Techninės priežiūros centrui siunčiami produktai turi būti tinkamai įpakuoti, kad gabenant nebūtų pažeisti. „Kingston“ RMA numeris turi būti aiškiai matomas pakuotės išorėje. Jei techninės priežiūros centrui savo produktą nusiųsite be pakuotės išorėje aiškiai matomo RMA numerio, siuntinys jums bus grąžintas neatidarytas.

Europa, Vidurinieji Rytai ir Afrika

Europoje, Viduriniuosiuose Rytuose ir Afrikoje, jeigu jums nepavyksta grąžinti produkto jo pirkimo vietoje, įgaliotajam „Kingston“ prekybos atstovui ar platintojui, iš kurio pirkote produktą, galite produktą grąžinti tiesiogiai „Kingston“ techninės priežiūros centrui, tačiau pirmiau iš „Kingston“ turite gauti Grąžinamų prekių leidimo („RMA“) numerį. RMA numerį gausite apsilankę svetainėje kingston.com/en/support.Tam tikromis aplinkybėmis prašysime pateikti produkto pirkimo įrodymą.

Iš „Kingston“ gavę RMA numerį, per trisdešimt (30) dienų produktą turite nusiųsti adresu „Kingston Technology Europe Co LLP“, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Jūs susimokate produkto (-ų ) draudimo ir gabenimo išlaidas. Produktas (-ai) turi būti tinkamai supakuotas (-i), kad gabenant jis (jie) nebūtų pažeistas (-i). „Kingston“ RMA numeris turi būti aiškiai matomas pakuotės išorėje. Jeigu pakuotės nepaženklinate RMA numeriu, pakuotė grąžinama jos neatidarius.

Azija

Azijoje žr. savo regiono informaciją. Taivane galite grąžinti brokuotą produktą mūsų vietiniam platintojui ar techninės priežiūros centrui, arba pateikti paraišką internetu. Norėdami tęsti, eikite į https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/. Kinijoje RMA numerį galite gauti iš įgaliotojo platintojo ar įgaliotojo techninės priežiūros centro. Kinijos techninės priežiūros centrų sąrašą rasite apsilankę https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

Iš bendrovės „Kingston“ gavę RMA numerį turite per tris (3) dienas nusiųsti produktą adresu „Kingston Technology“ Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Jūs susimokate grąžinamo produkto draudimo ir gabenimo išlaidas. Techninės priežiūros centrui siunčiami produktai turi būti tinkamai įpakuoti, kad gabenant nebūtų pažeisti. „Kingston“ RMA numeris turi būti aiškiai matomas pakuotės išorėje. Jei techninės priežiūros centrui savo produktą nusiųsite be pakuotės išorėje aiškiai matomo RMA numerio, siuntinys jums bus grąžintas neatidarytas.

Visose kitose Azijos šalyse dėl Grąžinamų prekių leidimo (RMA) kreipkitės į vietinį platintoją ar pardavėją.

TEISINĖS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

ATSIŽVELGIANT Į GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS, MINĖTOS NUOSTATOS SUDARO VISĄ BENDROVĖS „KINGSTON“ PRODUKTŲ GARANTIJĄ, KURIA KEIČIAMOS VISOS KITOS ŽODINĖS AR RAŠYTINĖS GARANTIJOS IR PAREIŠKIMAI. IŠSKYRUS AIŠKIAI PIRMIAU NUSTATYTUS ATVEJUS, „KINGSTON“ PRODUKTAMS JOKIOS KITOS GARANTIJOS NESUTEIKIAMOS IR BENDROVĖ „KINGSTON“ TIESIOGIAI ATMETA BET KOKIAS PIRMIAU NENURODYTAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS TEISĖS AKTAI, BET KOKIĄ GARANTIJĄ, KURI GALI BŪTI NUSTATYTA PAGAL VALSTYBĖS, VALSTIJOS, PROVINCIJOS AR VIETINIO TEISĖS AKTO NUOSTATAS, ĮSKAITANT, TAČIAU NE VIEN TIK, BET KOKIĄ NUMANOMĄ SU KONKREČIU TIKSLU SUSIJUSIĄ GARANTIJĄ DĖL NEPAŽEIDIMO, TINKAMUMO PARDUOTI AR PRODUKTO BŪKLĖS. VISOMS NURODYTOMS AR NUMANOMOMS GARANTIJOMS TAIKOMI PIRMIAU NUSTATYTI LAIKOTARPIAI. TAM TIKROSE VALSTYBĖSE AR KITOSE JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA IŠBRAUKTI NUMANOMAS GARANTIJAS AR APRIBOJIMUS, KURIAIS NUSTATOMA NUMANOMOS GARANTIJOS GALIOJIMO TRUKMĖ, TODĖL PIRMIAU NUSTATYTI APRIBOJIMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI.

„KINGSTON“ PRODUKTŲ NEGALIMA NAUDOTI KAIP KRITINIŲ KOMPONENTŲ GYVYBĖS FUNKCIJŲ UŽTIKRINIMO ĮRANGOJE AR TAIS ATVEJAIS, KAI PRODUKTŲ TRIKTIS AR GEDIMAS LEMTŲ PADĖTĮ, KURIOJE GALĖTŲ BŪTI SUŽALOTI ARBA MIRTI ASMENYS. BENDROVĖ „KINGSTON“ NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIO ASMENS MIRTĮ, TAIP PAT BET KOKIUS NUOSTOLIUS, SUŽALOJIMUS AR ŽALĄ ASMENIMS ARBA NUOSAVYBEI, PRODUKTUS NAUDOJANT IŠVARDYTAI PASKIRČIAI, BET TUO NEAPSIRIBOJANT: KARINĖJE ARBA SU KARINE PASKIRTIMI SUSIJUSIOJE ĮRANGOJE, EISMO VALDYMO ĮRANGOJE, NELAIMIŲ PREVENCIJOS SISTEMOSE IR MEDICININĖJE AR SU MEDICINA SUSIJUSIOJE ĮRANGOJE.

VISA BENDROVĖS „KINGSTON“ ATSAKOMYBĖ PAGAL ŠIĄ AR BET KOKIĄ KITĄ AIŠKIAI IŠREIKŠTĄ AR NUMANOMĄ GARANTIJĄ APSIRIBOJA TAISYMU, PAKEITIMU AR PINIGŲ GRĄŽINIMU. PAŽEIDUS GARANTIJĄ AR BET KOKĮ KITĄ ĮSTATYMINĮ PAGRINDĄ REMONTAS, PAKEITIMAS AR PINIGŲ GRĄŽINIMAS YRA VIENINTELĖS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS. TIEK, KIEK ĮMANOMA PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS, BENDROVĖ „KINGSTON“ NĖRA ATSAKINGA „KINGSTON“ PRODUKTO PIRKĖJUI AR GALUTINIAM JO NAUDOTOJUI UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ NAUDOJANT ŠĮ PRODUKTĄ, SU PRODUKTU SUSIJUSIAS IŠLAIDAS, PRARASTUS DUOMENIS, NEGAUTAS PAJAMAS, PRARASTAS SANTAUPAS, NEGAUTĄ PELNĄ AR BET KURIUOS ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, PATIRTUS ĮSIGIJUS, NAUDOJANT AR NEGALINT NAUDOTI „KINGSTON“ PRODUKTO NET TUO ATVEJU, JEIGU BENDROVĖ „KINGSTON“ BUVO ĮSPĖTA APIE ŠIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ. KADANGI TAM TIKROS VALSTYBĖS IR KITOS JURISDIKCIJOS NENUMATO GALIMYBĖS NEĮTRAUKTI AR APRIBOTI ATSAKOMYBĖS, SUSIJUSIOS SU LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIA AR PAPILDOMA ŽALA, MINĖTI APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.

ŠI RIBOTO GALIOJIMO GARANTIJA SUTEIKIA JUMS KONKREČIAS JURIDINES TEISES IR JŪS TAIP PAT GALITE NAUDOTIS KITOMIS TEISĖMIS, KURIOS GALI BŪTI SKIRTINGOS KIEKVIENOJE VALSTYBĖJE AR JURISDIKCIJOJE.

JEIGU ŠĮ PRODUKTĄ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS PILIETIS NUSIPERKA NAUDOTI ASMENIŠKAI, O NE VERSLO REIKMĖMS, TADA ŠI GARANTIJA PAPILDO TAS ŠIO PILIEČIO JURIDINES TEISES, KURIAS JIS TURI DEFEKTŲ TURINČIO PRODUKTO ATŽVILGIU. DĖL SAVO JURIDINIŲ TEISIŲ GALITE TARTIS SU JŪSŲ VIETINIU VARTOTOJŲ KONSULTAVIMO CENTRU. ŠIUO TEISINĖS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMU NESIEKIAMA SUMAŽINTI AR PANAIKINTI BENDROVĖS „KINGSTON“ ATSAKOMYBĖS UŽ MIRTĮ AR SUŽALOJIMĄ DĖL APLAIDUMO AR MELAGINGOS INFORMACIJOS.

Šią garantiją suteikia:

„Kingston Technology Company, Inc.“,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Naudotojai Australijoje:
Žr. bendrovės „Kingston“ riboto galiojimo garantijos pareiškimą, kuriame pateikiama Australia skirta garantijos informacija.

Peržiūra: 2018 m. Vasaris

Ankstesnės garantijos
03/2012 - 05/2013
05/2013 - 02/2018