Garantiją

Bendrovės „Kingston Limited“ garantiniai įsipareigojimai

Išsami informacija apie bendrovės „Kingston“ garantinius įsipareigojimus pateikta toliau. Galite iš karto atsiversti jums rūpimą skyrių – jums tereikia pasirinkti reikiamą temą iš toliau pateikto sąrašo:

Bendrovė „Kingston“ galutiniam vartotojui užtikrina, kad jos produktai pagaminti be medžiagų ir gamybos defektų. Atsižvelgdama į toliau nustatytas sąlygas ir apribojimus bendrovė „Kingston“ savo nuožiūra suremontuoja arba pakeičia bet kokią savo produktų dalį, jeigu įrodoma, kad jie yra defektiniai dėl netinkamos gamybos ar medžiagų. Suremontuotus ar pakeistus produktus bendrovė „Kingston “ pateikia mainų pagrindu ir jie bus nauji ar iš naujo patvirtinti. Visi iš naujo patvirtinti produktai yra išbandomi siekiant užtikrinti, kad jų veikimas atitiktų naujų produktų funkcijas. Jeigu bendrovė „Kingston“ negalės suremontuoti ar pakeisti produkto, ji grąžins pinigus ar perves pinigų sumą į sąskaitos kreditą atsižvelgdama į dabartinę produkto vertę, kai pateikiama paraiška pasinaudoti garantijos sąlygomis, ar produkto pirkimo kainą (naudojama mažesnioji vertė).

Ši riboto galiojimo garantija netaikoma jokiam šio produkto pažeidimui, kuris atsirado netinkamai sumontavus produktą, įvykus nelaimingam atsitikimui, neapdairiai naudojant produktą, jį naudojant ne pagal reikalavimus, įvykus gaivalinei nelaimei, neužtikrinus reikiamo elektros energijos tiekimo ar tiekiamai elektros energijai neatitinkant kokybės reikalavimų, produktą naudojant neįprastomis aplinkos ar mechaninio poveikio sąlygomis arba neįgaliotam asmeniui atlikus produkto išmontavimą, remontą ar modifikavimą. Ši ribota garantija negalioja, jei: (i) produktas buvo naudojamas ne pagal pridėtas instrukcijas, arba (ii) produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį. Ši riboto galiojimo garantija taip pat netaikoma produktui, kurio originali atpažinties informacija pakeista, ištrinta ar pašalinta ir kuris buvo netinkamai tvarkomas ar supakuotas, buvo parduotas kaip naudotas produktas arba kuris pakartotinai parduotas pažeidžiant JAV ar kitas galiojančias eksporto taisykles.

Ši riboto galiojimo garantija taikoma tik remontuojant defektinius bendrovės „Kingston“ produktus, juos keičiant, grąžinant už juos pinigus ar pervedant pinigų sumą į sąskaitos kreditą (kaip numatyta pirmiau). Bendrovė „Kingston“ pagal garantiją neatsako už bet kokią žalą ar nuostolius ir neatlygina žalos ar nuostolių, kurie patirti pametus, pažeidus ar sugadinus turinį ar duomenis arba neatlygina bet kokių išlaidų, patirtų nustatant sistemos trikčių priežastį ar šalinant „Kingston “ produktus, atliekant jų techninę priežiūrą arba juos sumontuojant. Ši garantija netaikoma trečiosios šalies programinei įrangai, prijungtai įrangai ar įrašytiems duomenims. Todėl bendrovė „Kingston “ neprisiima atsakomybės už jokią prarastą ar pažeistą trečiajai šaliai priskirtiną programinę įrangą, prijungtą įrangą ar įrašytus duomenis. Jeigu pateikiamas ieškinys, pagal išimtinį įsipareigojimą bendrovė „Kingston“ grąžina pinigus arba pakeičia techninę įrangą.

Garantijos galiojimo trukmė
Produkto naudojimo trukmės garantija.**

Produkto naudojimo trukmės garantija taikoma toliau nurodytiems „Kingston“ produktams.

Atminties moduliams, įskaitant „ValueRAM®“, „HyperX®“, mažmeninei rinkai skirtoms atmintinėms ir „Kingston“ sistemos atmintinėms; „Flash“ atmintinėms (pvz., „Secure Digital“, „Secure Digital HC“ ir XC, „CompactFlash“, „MultiMediaCard“, „SmartMedia“) ir atminties kortelės nuskaitymo adapteriams.

Penkerių metų garantija:

Penkerių metų garantija (nuo produkto pirkimo datos, kai jį įsigyja pirminis galutinis naudotojas) taikoma toliau nurodytiems „Kingston“ produktams. USB „DataTraveler®“ atminties įtaisams ir SSDNow KC100 (puslaidininkiams diskams).

Trejų metų garantija:

Trejų metų garantija (nuo produkto pirkimo datos, kai jį įsigyja pirminis galutinis naudotojas) taikoma toliau nurodytiems „Kingston“ produktams. SSDNow (puslaidininkiniams diskams), išskyrus SSDNow KC100, SSDNow S200/30GB ir SSDNow SMS200/30GB.

Dvejų metų garantija:

Dvejų metų garantija (nuo produkto pirkimo datos, kai jį įsigyja pirminis galutinis naudotojas) taikoma toliau nurodytiems „Kingston“ produktams. SSDNow S200/30GB, SSDNow SMS200/30GB, „MobileLite Reader“, „microSD Reader“ ir kitiems gaminiams pagal „Kingston Customization“ programą. „Kingston Customization“ programos produktams, kol jiems galioja dvejų metų garantinis laikotarpis, taikomas tik pinigų sumos pervedimas į sąskaitos kreditą ar pinigų grąžinimas. Tam tikrais atvejais „Kingston“ gali, savo nuožiūra, pasirinkti pakeisti defektų turinčius produktus, užsakytus pagal „Kingston Customization“ programą, funkciniu atžvilgiu lygiaverčiais produktais.

Vienerių metų garantija:

Vienų metų garantija (nuo produkto pirkimo datos, kai jį įsigyja pirminis galutinis naudotojas) taikoma toliau nurodytiems „Kingston“ produktams. „MobileLite Wireless“, „DataTraveler Accessory Kit“, „Wi-Drive“, „TravelLite SD/MMC Reader“ ir „HyperX Fan“.

Jeigu produkto gamyba buvo nutraukta, bendrovė „Kingston“ savo nuožiūra remontuoja produktą, siūlo jį pakeisti kitu lygiaverčiu produktu ar siūlo grąžinti pirkimo kainą ar dabartinę produkto kainą atitinkančią pinigų sumą (pasirenkama mažesnė vertė).

Suremontuotiems ar pakeistiems produktams likusios pirminės garantijos laikotarpiui ar devyniasdešimčiai dienų (90) toliau taikoma ši ribotos trukmės garantija (pasirenkamas ilgesnis laikotarpis).

Ši ribotos trukmės garantija pirminiam originalios įrangos naudotojui taikoma tik joje nurodytą produkto garantijos laikotarpį. Ši ribotos galiojimo trukmės garantija nėra perduodama. Jei produktai yra įsigyjami kaip rinkinio dalis, norint, kad galiotų garantijos sąlygos, rinkinį reikia grąžinti visą.

** Rusijoje viso eksploatacijos laiko garantija yra dešimties (10) metų laikotarpis nuo datos, kai jį įsigyja pirmasis galutinis naudotojas.

Nemokama techninė pagalba

Jeigu montuojant ar vėliau naudojant bendrovės „Kingston“ produktus jums kyla sunkumų, prieš imdamiesi atlikti savo sistemos techninę priežiūrą galite susisiekti su „Kingston“ Techninės pagalbos skyriumi.

Norėdami gauti pagalbą internetu, apsilankykite kingston.com/support.

Bendrovė „Kingston“ savo klientams visame pasaulyje taip pat teikia nemokamą techninę pagalbą anglų kalba.

Jungtinės Valstijos ir Kanada:

Su „Kingston“ Techninės pagalbos skyriumi Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje galima susisiekti skambinant šiuo telefonu: +1 (714) 435-2639 arba nemokamu numeriu: +1 (800) 435-0640.

Europa, Vidurio Rytai ir Afrika

Su „Kingston“ techninės pagalbos skyriumi Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje, išskyrus kitur išvardytas šalis, galima susisiekti skambinant telefono numeriu +44 (0) 1932 738888; arba jeigu norite susižinoti nacionalinius telefono numerius, žr. http://www.kingston.com/en/company/contacts.

Azijoje:

Su „Kingston“ techninės pagalbos skyriumi Azijoje galima susisiekti skambinant nurodytais telefonais.

 • Skambinant iš Australijos: 1800-620-569, nemokamas telefono numeris

 • Skambinant iš Naujosios Zelandijos: 0800-546-478, nemokamas telefono numeris

 • Skambinant iš Kinijos: 800-810-1972, nemokamas telefono numeris

 • Skambinant iš Hong Kongo: 800-900478, nemokamas telefono numeris

 • Skambinant iš Indijos: 1-860-233-4515/+917385709311/+917385709322, nemokamas telefono numeris (nuo pirmadienio iki šeštadienio, 9:30 val. - 17:30 val.)

 • Skambinant iš Japonijos: 00531-88-0018, nemokamas telefono numeris

 • Skambinant iš Malaizijos: 1800-812078, nemokamas telefono numeris

 • Skambinant iš Singapūro: 800-8861042, nemokamas telefono numeris

 • Skambinant iš Taivano: 0800-666-200, nemokamas telefono numeris

 • Skambinant iš Tailando: 001800-861-0018, nemokamas telefono numeris

 • Skambinant iš kitų Azijos šalių: +886-3-500-1715, nemokamas telefono numeris

Pasinaudojimo garantijos sąlygomis procedūra ir reikalavimai

Norėdami pasinaudoti garantijos sąlygomis, defektų turintį produktą galite grąžinti į jo pradinio pirkimo vietą arba įgaliotajam „Kingston“ prekybos atstovui ar platintojui, iš kurio pirkote „Kingston“ produktą. Prieš grąžindami produktą patvirtinkite jo grąžinimo politikos sąlygas. Paprastai turite nurodyti produkto atpažinties informaciją, įskaitant modelio ir serijos numerį (jeigu taikoma) ir išsamiai aprašyti patiriamą problemą. Taip pat turite įtraukti įrodymą, kuriuo būtų patvirtinama pirminio produkto pirkimo data, kad būtų galima nustatyti, ar produktui taikomas garantinis laikotarpis.

Jungtinės Valstijos:

Jungtinėse Valstijose produktą turite grąžinti tiesiogiai „Kingston“ techninės priežiūros centrui, tačiau pirmiau iš bendrovės „Kingston“ turite gauti Grąžinamų prekių leidimo (angl. Return Material Authorization – RMA) numerį. RMA numeris gaunamas apsilankius svetainėje kingston.com/us/support arba paskambinus į „Kingston“ klientų aptarnavimo centrą telefonu +1 (714) 438-1810 ar +1 (800) 337-3719. Jeigu norima grąžinti „ValueRAM“ atminties produktą, prašome susisiekti su Techninės pagalbos skyriumi telefonu +1 (800) 435-0640 dėl RMA paslaugų ir pagalbos.

Iš bendrovės „Kingston“ gavus RMA numerį, per trisdešimt (30) dienų produktą turite nusiųsti „Kingston Technology Company, Inc.“, Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Jūs susimokate grąžinamų produktų draudimo ir gabenimo išlaidas. Techninės priežiūros centrui siunčiami produktai turi būti tinkamai įpakuoti siekiant apsaugoti, kad gabenant jie nebūtų pažeisti. Pakuotės išorėje turite užrašyti aiškiai matomą „Kingston“ RMA numerį. Jeigu savo produktą techninės priežiūros centrui siųsite ant pakuotės aiškiai nenurodę RMA numerio, ši pakuotė bus jums grąžinta jos neatidarius.

Europa, Vidurio Rytai ir Afrika

Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje, jeigu jums nepavyksta grąžinti produkto jo pirkimo vietoje, įgaliotojam „Kingston“ prekybos atstovui ar platintojui, iš kurio esate pirkę produktą, galite produktą grąžinti tiesiogiai „Kingston“ techninės priežiūros centrui, tačiau pirmiau iš „Kingston“ turite gauti Grąžinamų prekių leidimą („RMA“). Šį RMA numerį gausite apsilankę svetainėje kingston.com/en/support. Tam tikromis aplinkybėmis prašysime pateikti produkto pirkimo įrodymą.

Iš „Kingston“ gavę RMA numerį, per trisdešimt (30) dienų produktą turite nusiųsti „Kingston Technology Europe Co LLP“, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, UK. Jūs susimokate grąžinamo (-ų) produkto (-ų) draudimo ir gabenimo išlaidas. Produktas (-ai) turi būti tinkamai supakuotas (-i), kad gabenant jis (jie) nebūtų pažeistas (-i). „Kingston“ RMA numeris turi būti aiškiai matomas pakuotės išorėje. Jeigu pakuotės nepaženklinate RMA numeriu, pakuotė grąžinama jos neatidarius.

Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas:

Azijoje spustelėkite ir pasirinkite savo regioną. Taivane defektų turintį produktą galite grąžinti savo vietiniam platintojui, techninės priežiūros centrui ar internetu pateikti paraišką. Paraišką teikite šiuo adresu http://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/. Kinijoje RMA numerį galite gauti iš įgaliotojo platintojo ar įgaliotojo techninės priežiūros centro. Techninės priežiūros centrų Kinijoje sąrašas pateiktas šiuo adresu http://legacy.kingston.com/china/support/center/network.htm.

Visose kitose Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono šalyse prašome susisiekti su savo vietiniu platintoju ar atstovu, kad gautumėte Grąžinamų prekių leidimą („RMA“).

Bendrovei „Kingston“ paskelbus RMA numerį, per tris būsimas dienas defektų turintis produktas turi būti tinkamai supakuotas ir jį apdraudus bendrovėje „FedEx“ išsiųstas į „Kingston Technology Far East Corp“, 4F, No. 8, Kedung 3RD., Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Bendrovė „Kingston“ neapmoka jokių produkto siuntimo ir muitinės procedūrų išlaidų. Išsamus „Kingston Technology Far East“ RMA politikos aprašymas pateiktas šiuo adresu (prieiga suteikiama tik „Kingston“ įgaliotiesiems platintojams ir prekybos atstovams): http://portal.kingston.com/portal/login.asp.

Grąžintas produktas laikomas „Kingston“ nuosavybe. Suremontuoto ar pakeisto produkto siuntimą apmoka bendrovė „Kingston“.

Teisinės atsakomybės apribojimas

ATSIŽVELGIANT Į GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS, MINĖTOS NUOSTATOS SUDARO VISĄ BENDROVĖS „KINGSTON“ PRODUKTŲ GARANTIJĄ, KURIA KEIČIAMOS VISOS KITOS ŽODINĖS AR RAŠYTINĖS GARANTIJOS IR PAREIŠKIMAI. IŠSKYRUS AIŠKIAI PIRMIAU NUSTATYTUS ATVEJUS, „KINGSTON“ PRODUKTAMS JOKIOS KITOS GARANTIJOS NESUTEIKIAMOS IR BENDROVĖ „KINGSTON“ TIESIOGIAI ATMETA BET KOKIAS PIRMIAU NENURODYTAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT, KIEK LEIDŽIA GALIOJNTYS TEISĖS AKTAI, BET KOKIĄ GARANTIJĄ, KURI GALI BŪTI NUSTATYTA PAGAL VALSTYBĖS, VALSTIJOS, PROVINCIJOS AR VIETINIO TEISĖS AKTO NUOSTATAS, ĮSKAITANT, TAČIAU NE VIEN TIK, BET KOKIĄ NUMANOMĄ SU KONKREČIU TIKSLU SUSIJUSIĄ GARANTIJĄ DĖL NEPAŽEIDIMO, TINKAMUMO PARDUOTI AR PRODUKTO BŪKLĖS. VISOMS NURODYTOMS AR NUMANOMOMS GARANTIJOMS TAIKOMI PIRMIAU NUSTATYTI LAIKOTARPIAI. TAM TIKROSE VALSTYBĖSE AR KITOSE JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA IŠBRAUKTI NUMANOMAS GARANTIJAS AR APRIBOJIMUS, KURIAIS NUSTATOMA NUMANOMOS GARANTIJOS GALIOJIMO TRUKMĖ, TODĖL PIRMIAU NUSTATYTI APRIBOJIMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI.

„KINGSTON“ PRODUKTŲ NEGALIMA NAUDOTI KAIP KRITINIŲ KOMPONENTŲ GYVYBĖS FUNCKIJŲ UŽTIKRINIMO ĮRANGOJE AR TAIS ATVEJAIS, KAI PRODUKTŲ TRIKTIS AR GEDIMAS LEMTŲ PADĖTĮ, KURIOJE GALĖTŲ BŪTI SUŽALOTI ARBA MIRTI ASMENYS. BENDROVĖ „KINGSTON“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIO ASMENS MIRTIES ARBA NUOSTOLIŲ, SUŽEIDIMO AR ŽALOS ARBA TURTO PRARADIMO, JO PAŽEIDIMO, KURIS ĮVYKO PRODUKTUS NAUDOJANT, ĮSKAITANT, TAČIAU NE VIEN TIK, KARINĖJE ĮRANGOJE AR SU KARINIAIS DALYKAIS SUSIJUSIOJE ĮRANGOJE, EISMO VALDYMO ĮRANGOJE, NELAIMIŲ PREVENCIJOS SISTEMOSE IR MEDICINOS ĮRANGOJE ARBA SU MEDICINOS POREIKIAIS SUSIJUSIOJE ĮRANGOJE.

BENDROVĖS „KINGSTON“ BENDROJI ATSAKOMYBĖ PAGAL ŠIĄ AR BET KOKIĄ KITĄ TIESIOGINĘ AR NUMANOMĄ ATSAKOMYBĘ TĖRA SUSIJUSI SU REMONTU, PAKEITIMU AR PINIGŲ GRĄŽINIMU. PAŽEIDUS GARANTIJĄ AR BET KOKIĄ KITĄ ĮSTATYMINĮ PAGRINDĄ REMONTAS, PAKEITIMAS AR PINIGŲ GRĄŽINIMAS YRA VIENINTELĖS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS. TIEK, KIEK ĮMANOMA PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS, BENDROVĖ „KINGSTON“ NĖRA ATSAKINGA „KINGSTON“ PRODUKTO PIRKĖJUI AR GALUTINIAM JO NAUDOTOJUI UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ NAUDOJANT ŠĮ PRODUKTĄ, SU PRODUKTU SUSIJUSIAS IŠLAIDAS, PRARASTUS DUOMENIS, NEGAUTAS PAJAMAS, PRARASTAS SANTAUPAS, NEGAUTĄ PELNĄ AR BET KURIUOS ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, PATIRTUS ĮSIGIJUS, NAUDOJANT AR NEGALINT NAUDOTI „KINGSTON“ PRODUKTO NET TUO ATVEJU, JEIGU BENDROVĖ „KINGSTON“ BUVO ĮSPĖTA APIE ŠIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ. KADANGI TAM TIKROS VALSTYBĖS IR KITOS JURISDIKCIJOS NENUMATO GALIMYBĖS NEĮTRAUKTI AR APRIBOTI ATSAKOMYBĖS, SUSIJUSIOS SU LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIA AR PAPILDOMA ŽALA, MINĖTI APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.

ŠI RIBOTA GARANTIJA SUTEIKIA JUMS KONKREČIAS JURIDINES TEISES IR JŪS TAIP PAT GALITE NAUDOTIS KITOMIS TEISĖMIS, KURIOS GALI BŪTI SKIRTINGOS KIEKVIENOJE VALSTYBĖJE AR JURISDIKCIJOJE.

JEIGU ŠĮ PRODUKTĄ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS PILIETIS NUSIPERKA ASMENINIAM NAUDOJIMUI, O NE VERSLO REIKMĖMS, TADA ŠI GARANTIJA PAPILDO TAS ŠIO PILIEČIO JURIDINES TEISES, KURIAS JIS TURI DEFEKTŲ TURINČIO PRODUKTO ATŽVILGIU. DĖL SAVO JURIDINIŲ TEISIŲ GALITE TARTIS SU JŪSŲ VIETINIU VARTOTOJŲ KONSULTAVIMO CENTRU. ŠIUO TEISINĖS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMU NESIEKIAMA SUMAŽINTI AR PANAIKINTI BENDROVĖS „KINGSTON“ ATSAKOMYBĖS UŽ MIRTĮ AR SUŽALOJIMĄ DĖL APLAIDUMO AR MELAGINGOS INFORMACIJOS.

Šią garantiją suteikia:

„Kingston Technology Company, Inc.“,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Naudotojai Australijoje
Žr. bendrovės „Kingston Limited“ garantinius įsipareigojimus, kuriuose pateikiama su Australija susijusi informacija.

Peržiūra: 2013 m. geg

Ankstesnės garantijos

07/2007 - 28/07/2008
28/07/2008 - 30/11/2010
01/03/2012 - 31/05/2013

    Back To Top