Ограничена гаранция на Kingston

По-долу следва подробна информация за гаранционните условия на Kingston. Можете да отидете директно на желания от вас раздел, като изберете съответната тема от списъка по-долу:

Kingston гарантира на първоначалния краен потребител, че продуктите нямат никакви дефекти в използваните материали и изработката, съгласно по-долу описаните общи условия. В съответствие с долуизброените условия и ограничения, Kingston, по свой избор, ще поправи или замени свои продукти, които са доказано дефектни поради неправилна изработка или материали. Поправените или новите продукти за смяна ще се предоставят от Kingston в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пре-сертифицирани за употреба. Всички пре-сертифицирани продукти са изпробвани, за да се гарантира, че функционално са еквивалентни на нови продукти. Ако Kingston не може да поправи или замени продукта, фирмата ще възстанови или кредитира равностойността на продукта към момента, в който е направен иск по гаранцията. Трябва да се предостави доказателство за покупка, показващо оригиналната дата и място на покупката, както и описанието и цената на продукта.

Тази ограничена гаранция не покрива никаква повреда на продукта, която е резултат от (а) неправилна инсталация, злополука, злоупотреба, неправилна употреба, природно бедствие, недостатъчно или прекомерно електрическо захранване, необичайни механични условия или условия на околната среда; (б) козметична повреда, включително, но не ограничено до драскотини, вдлъбнатини и пукнатини по сензорни екрани или корпуси; или (c) всякакъв вид неразрешено разглобяване, ремонт или модификация. Тази ограничена гаранция не се прилага, в случай че: (i) продуктът не е бил използван в съответствие с придружаващите го инструкции или (ii) продуктът не е бил използван по предназначение.

Настоящата ограничена гаранция също така не се отнася за продукти, чиято оригинална идентификационна информация е частично или напълно променена, или изтрита, продукти, които са неправилно или неподходящо опаковани, продукти, продадени като втора ръка, или продукти, които са препродадени в разрез с наредбите за износ на САЩ и други приложими наредби.

Информация за съвместимостта на драйвъри за IronKey™ може да бъде намерена в листа с данни на продукта, публикуван на www.kingston.com. Компания Kingston не гарантира, че софтуерът на IronKey™ ще бъде съвместим с бъдещи промени или надстройки на хардуера или операционната система.

Настоящата ограничена гаранция включва единствено ремонт, замяна, възстановяване или кредитиране на равностойността за дефектни продукти на Kingston съгласно по-горните условия. Kingston не носи отговорност и не поема гаранции по отношение на повреди или загуба от каквото и да е естество вследствие загуба, повреда или унищожаване на съдържание или данни, включително и по отношение на разходите, свързани с установяването на причината на проблема, или смяната, ремонта и инсталирането на продукти на Kingston. Настоящата гаранция не се отнася за софтуер на трети страни, включително оборудване или съхранени данни. По тази причина Kingston не поема отговорност в случай на пряка или последваща щета или повреда вследствие използването на софтуер на трети страни, оборудване или съхранени данни. В случай на рекламация, единственото и максимално задължение на Kingston е да поправи или подмени хардуера или да изплати възстановяване по собствено усмотрение на Kingston.

Продължителност на гаранцията

Доживотна гаранция на продукта:**

Следните продукти на Kingston имат гаранция за целия срок на потребление.

Модули памет, включително:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Сървър Premier
 • Памет за търговската мрежа
 • Специфична за системата Kingston памет

Карти с памет тип флаш, които включват:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC и XC с изключение на карти Industrial Temp и Endurance
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia
 • Адаптери за флаш карти

Петгодишна гаранция:

Следните продукти на Kingston са обхванати от тази гаранция за период от пет години от датата на покупката от първоначалния краен потребител:

 • USB устройства DataTraveler® (с изключение на DataTraveler 2000)
 • DRAM Design-In Client („CBD“)
 • Дискове IronKey™ (с изключение на IKVP80ES, IKKP200, IKKP200C, IKD500SM)
 • microSD карта Industrial Temp

Петгодишна гаранция на SSD:

Следните продукти на Kingston са обхванати от тази гаранция, въз основа на това, кое от следните събития настъпва първо: (i) пет (5) години от датата на закупуване от първоначалния краен потребител; (ii) когато използването на SATA SSD, измерено с прилагането на Kingston от атрибут SMART 231, обозначен като „SSD Wear Indicator“, достига нормализираната стойност от единица (1), както е посочено от SSD мениджъра на Kingston („KSM“), или (iii) когато използването на NVME SSD, както е посочено от прилагането на Kingston на атрибута Health „Използван процент” , достига или надвишава нормализираната стойност от сто (100), както е посочено от KSM.

KSM е посочен в листа с данни за продуктите и е достъпен чрез уебсайта на Kingston на адрес kingston.com/SSDmanager. За SATA SSD дисковете нов неизползван продукт ще покаже стойност сто (100) на индикатора за износване, докато продукт, който е достигнал гаранционния си лимит, ще покаже стойност едно (1) на индикатора за износване единица. За NVMe SSD дискове нов неизползван продукт ще покаже използваната стойност в проценти нула (0), докато продуктът, който достигне гаранционния лимит, ще покаже използваната стойност в проценти, по-голяма или равна на (100).

Моля, вижте следната таблица за гаранция за SSD за специфична информация за гаранцията за продукта:

Таблица за 5-годишна условна гаранция (SATA SSD)
Серия на устройствотоНомер на частта
DC600M SEDC600Mxxx
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
5-годишна таблица за условна гаранция (NVME SSD)
Серия на устройствотоНомер на частта
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BM8xxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
Таблица за 5-годишна условна гаранция (преносим SSD диск)
Серия на устройствотоНомер на частта
XS2000 SXS2000xxxx
XS1000 SXS1000xxx

Тригодишна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от три години от датата на покупка от първоначалния краен потребител:

 • Външен SSD диск IronKey™ Vault Privacy 80 (IKVP80ES), клавиатура 200 (IKKP200), клавиатура 200C (IKKP200C)
 • Устойчиви карти microSD (SDCE)
 • Карти Industrial (SDCIT2, SDIT)
 • DataTraveler® microDuo3 G2 (DTDUO3G2), както и SSD дисковете, изброени в следната таблица:
Таблица за три годишна гаранция (SATA SSD)
HyperX Savage SHSS37Axxx

Тригодишна условна гаранция на SSD:

Следните продукти на Kingston са обхванати от тази гаранция в зависимост от това кое от следните събития настъпи първо: (i) три години от датата на закупуване от първоначалния краен потребител; (ii) когато използването на SATA SSD, измерено с прилагането на Kingston от атрибут SMART 231, обозначен като „SSD Wear Indicator“, достига нормализираната стойност от единица (1), както е посочено от SSD мениджъра на Kingston („KSM“), или (iii) когато използването на NVME SSD, както е посочено от прилагането на Kingston на атрибута Health „Използван процент” , достига или надвишава нормализираната стойност от сто (100), както е посочено от KSM.

KSM е посочен в листа с данни за конкретния продукт и е достъпен чрез уебсайта на Kingston на адрес kingston.com/SSDmanager. При SATA SSD дискове нов неизползван продукт ще покаже стойност сто (100) на индикатора за износване, докато продуктът, който е достигнал гаранционния си лимит, ще показва стойност едно (1) на индикатора за износване. За NVMe SSD дисковете нов неизползван продукт ще покаже стойност на използвания процент нула (0), докато продуктът, който достигне гаранционния си лимит, ще показва стойност на използвания процент, по-голяма или равна на сто (100).

Таблица за 3-годишна условна гаранция (SATA SSD)
Серия на устройствотоНомер на частта
A400 SA400S37xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Таблица за тригодишна условна гаранция (SATA SSD)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2xxx

Двугодишна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от две години от датата на покупка от първоначалния краен потребител:

 • IronKey™ D500SM
 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - 3 генерация
 • MobileLite® Wireless - 2 генерация
 • MobileLite®-четец
 • microSD-четец
 • Nucleum
 • Докинг станция за четци и картови четци
 • Продукти от програмата за персонализиране на Kingston. Цената на продукти, обозначени с емблемата на „Kingston Customization Program“, може да бъде кредитирана или възстановена в рамките на двугодишния гаранционен срок. В определени случаи Kingston може, по свое усмотрение, да подмени дефектни продукти, заявени чрез Kingston Customization Program, с функционално еквивалентни продукти.

Едногодишна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от една година от датата на покупка от първоначалния краен потребител:

 • MobileLite® Wireless - 1 поколение
 • Комплект с аксесоари DataTraveler®
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • SD/MMC-четец
 • Bali microSDHC Class 10 UHS-1

В случай че продуктът е спрян от производство, Kingston ще реши, по свое усмотрение, дали да ремонтира продукта, да го замени с друг продукт, съразмерен по технически характеристики и ефективност на оригиналния, или да възстанови платената за него сума - което е по-малко от покупната цена или текущата равностойност на продукта.

Настоящата ограничена гаранция остава валидна за ремонтираните и заменените продукти за останалия срок от първоначалната гаранция или за деветдесет (90) дни - което е по-дълго.

Настоящата ограничена гаранция се отнася единствено за първоначалния краен потребител и е предмет на описаните тук условия и изисквания. Настоящата ограничена гаранция не може да се прехвърля на трети лица. Когато продукти са закупени като част от комплект, за да важи гаранцията, целият комплект трябва да бъде върнат в неговата цялост.

Безплатна техническа поддръжка

Ако имате затруднения при инсталиране или последваща употреба на продукт на Kingston, можете да се свържете с отдела за техническа поддръжка на фирмата преди да пристъпите към сервизно обслужване.

За поддръжка по интернет посетете страницата kingston.com/support.

Kingston предлага на своите клиенти безплатна техническа поддръжка на английски език в цял свят.

САЩ и Канада:

Телефонният номер на отдела за техническа поддръжка на компания Kingston за САЩ и Канада е: +1 (800) 4350640.

За Южна Америка:

За техническа поддръжка на устройствата Kingston за Южна Америка, моля, посетете kingston.com/support.

Европа, Близкия изток и Африка:

За техническа поддръжка на устройствата Kingston в Европа, Близкия изток и Африка (с изключение на страните, посочени другаде), моля, посетете kingston.com/support

Азия:

За техническа поддръжка за Азия, моля, посетете: kingston.com/support

Русия, Беларус:

За техническа поддръжка на устройствата Kingston за Русия: [email protected]

Украйна:

Свържете се с техническата поддръжка на Kingston за Украйна: [email protected]

Държави Централна Азия и Кавказ и Молдова:

За техническа поддръжка на устройствата Kingston за страни от ОНД: [email protected]

Процедури и условия за гаранционен иск

За да получите гаранционно обслужване, е необходимо да върнете дефектния продукт там, откъдето сте го закупили, или на упълномощения от Kingston търговски представител или дистрибутор, от когото сте закупили продукта. Консултирайте се с условията за връщане на продукта преди да го върнете. Обикновено е необходимо да приложите идентификационна информация за продукта като номер на модела или сериен номер (ако има такъв) и подробно описание на проблема. Ще трябва да представите доказателство за покупка. Всички върнати части или продукти, ако бъдат заменени или възстановени, ще станат собственост на Kingston при получаване. Транспортните разходи за ремонтирания или сменения продукт са за сметка на Kingston. До степента, разрешена от приложимите закони, продуктите, които не са внесени или продадени чрез оторизирани търговски представители или дистрибутори на Kingston, не са обхванати от тази гаранция и Kingston може да избере да поправи или замени вашия продукт срещу заплащане. Това е за да се гарантира сертифицирането на качеството. Моля, свържете се с търговския представител, от когото сте закупили такива продукти, за налична гаранция.

САЩ:

Ако се намирате в САЩ, можете да получите гаранционно обслужване директно от сервизния център на Kingston, след като получите оторизиращ номер за връщане на стока („RMA“) от Kingston. RMA номер се получава, като посетите kingston.com/support или се обадите отделението за връзка с клиенти на Kingston на +1 (714) 438-1810 или +1 (800) 337-3719. За връщане на продукти от серия ValueRAM памети, моля, свържете се с отделението за техническа поддръжка на +1 (800) 435-0640 за RMA услуга и поддръжка.

След като получите номер за връщане от Kingston, е необходимо в рамките на тридесет (30) дни да изпратите продукта на следния адрес: Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Разходите за застраховка и транспорт на продуктите, които връщате, са за ваша сметка. Изпратените до сервиза продукти следва да са опаковани подходящо с оглед предотвратяване на евентуални повреди по време на транспортирането. Оторизиращият номер за връщане на стока от Kingston трябва да бъде изписан на видно място върху опаковката. Ако не успеете да покажете RMA номера от външната страна на опаковката, пакетът ще ви бъде върнат неотворен.

Европа, Близкия изток и Африка:

Ако се намирате в Европа, Близкия изток и Африка и не можете да получите гаранционно обслужване там, където сте го закупили, или от упълномощен от Kingston търговски представител или дистрибутор, от когото сте закупили продукта, можете да получите гаранционно обслужване директно от сервизен център на Kingston, след като получите оторизиращ номер за връщане на стока („RMA“) от Kingston. Оторизиращият номер можете да получите на адрес kingston.com/support. В някои случаи е необходимо да представите доказателство за покупка.

След като получите оторизиращ номер за връщане на стока от Kingston, е необходимо в рамките на тридесет (30) дни да изпратите продукта на следния адрес: Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Разходите за застраховка и транспорт на продуктите, които връщате, са за ваша сметка. Продуктите следва да са с подходяща опаковка с оглед предотвратяване на евентуални повреди при транспорт. Оторизиращият номер за връщане на стока от Kingston трябва да бъде изписан на видно място върху опаковката. Ако не успеете да покажете RMA номера от външната страна на опаковката, пакетът ще ви бъде върнат неотворен.

Азия:

Ако се намирате в Азия, вижте за съответния регион.

В Тайван можете да получите гаранционно обслужване от (а) мястото, където сте закупили продукта, (б) оторизиран сервизен център, като посетите kingston.com/support/taiwan-service-centers; или (в) директно от сервизния център на Kingston, след като първо се снабдите с оторизиращ номер за връщане на стока („RMA“) от Kingston. Оторизиращият номер можете да получите на адрес kingston.com/support/tw-rma-apply. В някои случаи е необходимо да представите доказателство за покупка.

След като получите RMA номер от Kingston, трябва в рамките на три (3) дни да изпратите продукта на адрес Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Вие носите отговорност за разходите за застраховане и доставка на продуктите. Продуктите следва да са с подходяща опаковка с оглед предотвратяване на евентуални повреди при транспорт. Оторизиращият номер за връщане на стока от Kingston трябва да бъде изписан на видно място върху опаковката. Ако не успеете да покажете RMA номера от външната страна на опаковката, пакетът ще ви бъде върнат неотворен.

В Китай можете да получите гаранционно обслужване чрез оторизиран дистрибутор или директно от сервизния център на Kingston. За списък на сервизните центрове в Китай, моля, посетете kingston.com/support/china/center.

Във всички други азиатски страни, моля, свържете се с мястото, където сте закупили продукта, за да получите гаранционно обслужване. Ако не можете да върнете продукта на мястото, където сте го закупили, моля, свържете се с Kingston, като посетите kingston.com/support за RMA услуга и поддръжка.

ОТКАЗ ОТ ПРАВА

В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, ГОРЕУПОМЕНАТОТО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЪЛНАТА ГАРАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИ НА KINGSTON И ИМА ПРИОРИТЕТ НАД ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ ГАРАНЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ. ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО УПОМЕНАТО ПО-ГОРЕ, НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИ НА KINGSTON И KINGSTON ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА УПОМЕНАТИ В НАСТОЯЩОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, ГАРАНЦИИ, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ НАЦИОНАЛНИ, ДЪРЖАВНИ, ПРОВИНЦИАЛНИ ИЛИ МЕСТНИ ЗАКОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, СА ОГРАНИЧЕНИ В УПОМЕНАТИТЕ ПО-ГОРЕ СРОКОВЕ. В НЯКОИ ЩАТИ И ДРУГИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СРОКА НА ТАКИВА, В КОЙТО СЛУЧАЙ ПО-ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ СА ВАЛИДНИ ЗА ВАС.

ПРОДУКТИТЕ НА KINGSTON НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО КРИТИЧНО ВАЖНИ КОМПОНЕНТИ В ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ СИСТЕМИ ИЛИ В СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ЕВЕНТУАЛНА ПОВРЕДА ИЛИ ДЕФЕКТ В ПРОДУКТА БИ ДОВЕЛА ДО ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ СМЪРТ. KINGSTON НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА СМЪРТТА НА ЛИЦЕ ИЛИ ВСЯКАКВО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ УВРЕЖДАНЕТО НА ЛИЦА ИЛИ ВЕЩИ ОТ УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО ОГРАНИЧЕНИ НЕ САМО ДО ВОЕННО ИЛИ СВЪРЗАНО С ВОЕННО ОБОРУДВАНЕ, ОБОРУДВАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, СИСТЕМИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ И МЕДИЦИНСКО ИЛИ ЛЕКАРСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ.

ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА KINGSTON ПРИ ТОВА ИЛИ НЯКОЯ ДРУГА ГАРАНЦИЯ, ИЗРАЗЕНА ИЛИ РЕАЛИЗИРАНА, Е ОГРАНИЧЕНО ДО РЕМОНТ, ЗАМЯНА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. РЕМОНТЪТ, ЗАМЯНАТА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПЛАТЕНАТА СУМА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИНСТВЕНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В СЛУЧАЙ НА НАРУШАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ИЛИ КОЯТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА РАМКА. В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, KINGSTON НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ЗАКУПИЛИЯ ПРОДУКТА ИЛИ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, РАЗХОДИ, ЗАГУБЕНИ ДАННИ, ЗАГУБЕНИ СРЕДСТВА, ЗАГУБЕНИ СПЕСТЯВАНИЯ, ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ДРУГИ СЛУЧАЙНИ И ПРОИЗТИЧАЩИ ВРЕДИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОКУПКАТА, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ПРОДУКТ НА KINGSTON, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СЛУЧАЙ, ЧЕ KINGSTON Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА. В НЯКОИ ЩАТИ И ДРУГИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ВРЕДИ, В КОЙТО СЛУЧАЙ ГОРЕУПОМЕНАТИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ НЕ СА ВАЛИДНИ ЗА ВАС.

НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА КОНКРЕТНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, КАТО ОСВЕН ТЯХ ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЩАТА ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯТА, В КОЯТО СЕ НАМИРАТЕ.

ЩО СЕ КАСАЕ ДО ГРАЖДАНИ НА ВЕЛИКОБРИТЯНИЯ ИЛИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, АКО ПРОДУКТЪТ Е ЗАКУПЕН ОТ КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ, НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕХНИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ. КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ МЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ. НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ НЯМА ЗА ЦЕЛ ДА ОГРАНИЧИ ИЛИ ОТМЕНИ ОТГОВОРНОСТТА НА KINGSTON В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ИЛИ НАРАНЯВАНЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕБРЕЖНО ОТНОШЕНИЕ ИЛИ НЕВЕРНИ ДЕКЛАРАЦИИ.

Настоящата гаранция се предоставя от:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
САЩ

Вградени и DRAM компонентни продукти

За допълнителна информация за гаранцията на конкретен продукт, моля, вижте гаранционните декларации за Вградени, DRAM and Design-in SSD компоненти.

Потребители в Австралия:

Моля, вижте Декларацията за ограничена гаранция на Kingston за гаранционна информация за Австралия.

Последна актуализация: 01/2024

Предишни гаранции

02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022
05/2022 - 09/2023
09/2023 - 10/2023
10/2023 - 01/2024