Kingstons erklæring om begrænset garanti

De fuldstændige oplysninger om Kingstons garantier er angivet nedenfor. Du kan gå direkte til det ønskede afsnit ved at vælge det emne, du søger, på nedenstående liste:

Kingston garanter over for den oprindelige slutbrugerkunde, at dets produkter er fejlfri i materiale og forarbejdning under de vilkår og bestemmelser, som er angivet heri. Underlagt de vilkår og begrænsninger, der er angivet herunder, vil Kingston, efter eget skøn, enten reparere eller udskifte en vilkårlig del af sit produkt, der viser sig at være defekt på grund af fejlagtig udførelse eller materialer. Reparerede dele eller erstatningsprodukter leveres af Kingston til udskiftning og vil enten være nye eller recertificerede. Alle recertificerede produkter er blevet testet for at sikre, at de svarer funktionsmæssigt til nye produkter. Hvis Kingston ikke er i stand til at reparere eller erstatte produktet, vil Kingston tilbagebetale eller kreditere produktets aktuelle værdi, enten fra det tidspunkt garantikravet blev forelagt, eller da produktet blev købt, afhængigt af hvilken af de to der er mindst. Der skal forelægges købskvittering, som viser den oprindelige købsdato og -sted samt produktbeskrivelse og pris.

Denne begrænsede garanti dækker ikke over skader på produktet, som skyldes forkert installation, uheld, misbrug, forkert anvendelse, Denne begrænsede garanti dækker ikke skader på produktet, som skyldes (a) forkert installation, uheld, misbrug, forkert anvendelse, naturkatastrofer, utilstrækkelig eller for høj elektrisk spænding, unormale mekaniske eller miljømæssige forhold, (b) kosmetiske skader, herunder, men ikke begrænset til, ridser, buler og revner på berøringsskærme eller kabinetter, eller (c) en ikke-autoriseret demontering, reparation eller ændring. Den begrænsede garanti gælder ikke, hvis: (i) produktet ikke blev brugt i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, eller hvis (ii) produktet ikke blev brugt til dets tilsigtede funktion.

Denne begrænsede garanti dækker heller ikke for produkter, hvor de oprindelige identifikationsoplysninger er blevet ændret, udvisket eller fjernet, som ikke er blevet håndteret eller emballeret korrekt, som er blevet solgt som brugt, eller som er solgt videre i modstrid mod USA's og andre gældende eksportregler.

Denne begrænsede garanti dækker kun for reparation, udskiftning, tilbagebetaling eller kreditering for defekte Kingston-produkter, som angivet ovenfor. Kingston er ikke ansvarlig for, og dækker ikke under garanti, skader eller tab af nogen art, som måtte resultere fra tab, beskadigelse eller forvanskning af indhold eller data eller nogen anden omkostning forbundet med fejlsøgning ved systemproblemer eller ved afmontering, servicering eller installation af Kingston-produkter. Garantien dækker ikke tredjepartssoftware, tilsluttet udstyr eller gemte data. Kingston hæfter derfor ikke for eventuelle faktiske eller følgemæssige skader eller skader, som kan tilskrives tredjepartssoftware, tilsluttet udstyr eller gemte data. I tilfælde af et erstatningskrav, er Kingston udelukkende forpligtet til at reparere eller udskifte hardwaren eller yde en refusion efter Kingstons eget skøn.

Garantiens varighed

Livstidsgaranti:**

Nedenstående Kingston-produkter er dækket af denne garanti under produktets levetid.

Hukommelsesmoduler, herunder:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Hukommelse til detail
 • Kingstons systemspecifikke hukommelse

Flash-hukommelseskort, herunder:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC og XC
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia, bortset fra Industrial Temp microSD-kort
 • Flash-adaptere

Fem års garanti:

Følgende Kingston-produkter er dækket i denne garantiperiode på fem år, som gælder fra den oprindelige slutbrugerkundes købsdato:

 • USB DataTraveler®-drev (bortset fra DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM ("CBD")
 • IronKey™-drev (undtagen IKVP80ES)
 • Industrial Temp microSD-kort (SDCIT)

Fem års betinget SSD-garanti:

Følgende Kingston-produkter er dækket af denne garanti, alt efter hvilken hændelse der optræder først: (i) fem (5) år efter købsdatoen af den oprindelige slutbrugerkunde, (ii) når anvendelsen af et SATA SSD-drev, målt ved hjælp af Kingstons implementering af SMART-attributten 231, kaldet "SSD Wear Indicator", når en normaliseret værdi på én (1), som angivet af Kingstons SSD Manager ("KSM"), eller (iii) når brugen af et NVME SSD-drev, som angivet af Kingstons implementering af helbredsattributten "Percentage Used", når eller overskrider en normaliseret værdi på ét hundrede (100), som angivet af KSM.

KSM er angivet i dataarket for produkterne og er tilgængelig på Kingstons hjemmeside på kingston.com/ssdmanager. For SATA SSD-drev vil et nyt, ubrugt produkt have en slidindikatorværdi på ét hundrede (100), mens et produkt, der har nået sin garantigrænse, vil have en slidindikatorværdi på én (1). For NVMe SSD-drev vil et nyt ubrugt produkt have en Percentage Used-værdi på nul (0), mens et produkt, der har nået sin garantigrænse, vil have en Percentage Used-værdi, der er større end eller lig med ét hundrede (100).

Se nedenstående SSD-garantitabel for produktspecifikke garantioplysninger:

Tabel for 5 års betinget garanti (SATA SSD)
DrevserieVarenummer
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Tabel for 5 års betinget garanti (NVME SSD)
DrevserieVarenummer
A1000 SA1000M8xxx
A2000 SA2000M8xxx
DC1000B SEDC1000BMBxxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
Tabel for 5 års betinget garanti (Portable SSD)
XS2000 SXS2000xxxx

Tre års garanti:

Følgende Kingston-produkter er dækket af denne garanti i en periode på tre år fra den oprindelige slutbrugerkundes købsdato:

 • DataTraveler® 2000 (DT2000)
 • IronKey™ Vault Privacy 80ES (IKVP80ES)
 • High Endurance microSD-kort (SDCE)
 • Industrial microSD-kort (SDCIT2)
 • DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2) og de udvalgte SSD'er, som angivet i følgende tabel:
Tabel for 3 års garanti (SATA SSD)
DrevserieVarenummer
HyperX Savage SHSS37Axxx

Tre års betinget SSD-garanti:

Følgende Kingston-produkter er dækket af denne garanti, alt efter hvilken hændelse der optræder først: (i) tre år efter købsdatoen af den oprindelige slutbrugerkunde, (ii) når anvendelsen af et SATA SSD-drev, målt ved hjælp af Kingstons implementering af SMART-attributten 231, kaldet "SSD Wear Indicator", når en normaliseret værdi på én (1), som angivet af Kingston SSD Manager ("KSM"), eller (iii) når brugen af et NVME SSD-drev, som målt af Kingstons implementering af helbredsattributten "Percentage Used", når eller overskrider en normaliseret værdi på ét hundrede (100), som angivet af KSM.

KSM er angivet i dataarket for det specifikke produkt og er tilgængelig på Kingstons hjemmeside på kingston.com/ssdmanager. For SATA SSD-drev gælder, at et nyt, ubrugt produkt har en slidindikatorværdi på ét hundrede (100), mens et produkt, der har nået sin garantigrænse, har en slidindikatorværdi på én (1). For NVMe SSD-drev gælder, at et nyt ubrugt produkt har en Percentage Used-værdi på nul (0), mens et produkt, der har nået sin garantigrænse, har en Percentage Used-værdi, der er større end eller lig med ét hundrede (100).

Se nedenstående SSD-garantitabel for produktspecifikke garantioplysninger:

Tabel for 3 års betinget garanti (SATA SSD)
DrevserieVarenummer
A400 SA400S37xxx
HyperX Fury RGB SHFR200xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Tabel for 3 års betinget garanti (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx

To års garanti:

Følgende Kingston-produkter er dækket af denne garanti i en periode på to år fra den oprindelige slutbrugerkundes købsdato:

 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - Gen 3
 • MobileLite® Wireless - Gen 2
 • MobileLite®-læser
 • microSD-læser
 • Nucleum
 • Workflow Station og Workflow Readers
 • Produkter under Kingston Customization-programmet. Produkter under Kingston's Customization-programmet er begrænset til kreditering eller tilbagebetaling under den toårige garantiperiode. I visse tilfælde kan Kingston efter eget skøn vælge at udskifte fejlbehæftede produkter, der er bestilt via Kingston Customization-programmet, med funktionsmæssigt tilsvarende produkter.

Ét års garanti:

Følgende Kingston-produkter er dækket af denne garanti i en periode på ét år fra den oprindelige slutbrugerkundes købsdato:

 • MobileLite® Wireless - Gen 1
 • DataTraveler®-tilbehørssæt
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • SD/MMC-læser
 • Bali microSDHC, klasse 10 UHS-1

I tilfælde af, at et produkt udgår, vil Kingston efter eget skøn enten reparere produktet, tilbyde at erstatte det med et sammenligneligt produkt, eller tilbyde en refusion af købsprisen eller produktets nuværende værdi, alt efter hvad der er mindst.

Reparerede eller udskiftede produkter vil fortsat være dækket af denne begrænsede garanti i den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller halvfems (90) dage, alt efter hvad der er længst.

Denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige slutbrugerkunde og er underlagt de vilkår og krav, der er beskrevet heri. Denne begrænsede garanti kan ikke overføres til andre. Produkter, som blev købt som del af et sæt, skal returneres samlet for at kunne være omfattet af garantien.

Gratis teknisk support

Hvis du oplever problemer under installationen eller den efterfølgende brug af et Kingston-produkt, kan du kontakte Kingstons afdeling for teknisk support, før du sender dit system til service.

Du finder support via internettet på kingston.com/support.

Kingston yder også gratis teknisk support på Engelsk til sine kunder verden over.

USA og Canada:

Kingstons tekniske support i USA og Canada: kan kontaktes direkte ved at ringe til:
+1 (714) 435-2639 eller uden opkaldsafgift til: +1 (800) 435-0640.

Europa, Mellemøsten og Afrika:

Kingstons tekniske support i Europa, Mellemøsten og Afrika (bortset fra de lande, der er angivet andetsteds) kan kontaktes ved at gå til kingston.com/support

Asien:

Teknisk support i Asien kan kontaktes ved at gå til: kingston.com/support.

Rusland, Hviderusland:

Kontakt Kingston Technical Support i Rusland:[email protected] eller gratisnummer i Rusland 8 (800) 700-1350.

Ukraine:

Kontakt Kingston Technical Support i Ukraine: [email protected]

Lande i Centralasien og Kaukasus, Moldova:

Kontakt Kingston Technical Support for CIS-lande: [email protected]

Forudsætninger og procedurer for garantikrav

For at få garantiservice kan du returnere et defekt produkt til dit oprindelige købssted eller til den autoriserede Kingston-forhandler eller -distributør, hvor du købte Kingston-produktet. Sørg for, at du overholder forudsætningerne for deres returpolitik, inden du returnerer produktet. Almindeligvis skal du inkludere oplysninger som produkt-id, modelnummer og serienummer (hvis relevant) sammen med en udførlig beskrivelse af det problem, du oplever. Du skal forelægge købskvittering. Alle returnerede dele af produktet, hvis disse udskiftes eller refunderes, overgår som Kingstons ejendom efter modtagelse. Et repareret eller et udskiftet produkt vil blive afsendt på Kingstons regning. I den udstrækning, det er gyldigt ved gældende lov, vil produkter, der ikke er importeret eller solgt via autoriserede Kingston-forhandlere eller -distributører, ikke være dækket af denne garanti, og Kingston kan vælge at reparere eller udskifte dit produkt mod et gebyr. Dette skal sikre certificering af kvalitet. Kontakt den forhandler, hvor du har købt disse produkter, for at få oplysninger om tilgængelig garanti.

USA:

I USA kan du få garantiservice direkte hos Kingstons servicecenter, efter at du først har modtaget et RMA ("Return Material Authorization")-nummer fra Kingston. Du kan få et RMA-nummer ved at gå til kingston.com/support eller ved at ringe til Kingstons kundeservice på +1 (714) 438-1810 eller +1 (800) 337-3719. For returnering af ValueRAM-hukommelsesprodukter bedes du kontakte teknisk support på +1 (800) 435-0640 for at få RMA-service og -support.

Når du har modtaget et RMA-nummer fra Kingston, skal du inden tredive (30) dage sende produktet til Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Du skal selv stå for fragt- og forsikringsomkostninger for dine returnerede produkter. Produkter, som sendes til servicecenteret, skal emballeres forsvarligt for at undgå skader under transport. RMA-nummeret fra Kingston skal fremgå tydeligt og letlæseligt på pakkens ydre. Hvis du sender produktet uden RMA-nummeret på ydersiden af pakken, vil pakken blive returneret til dig uåbnet.

Europa, Mellemøsten og Afrika:

Hvis du i Europa, Mellemøsten og Afrika ikke kan få garantiservice hos det oprindelige købssted eller hos den autoriserede Kingston-forhandler, kan du få garantiservice direkte hos Kingstons servicecenter, efter at du først har modtaget et RMA ("Return Material Authorization")-nummer fra Kingston. Du kan få et RMA-nummer ved at gå til kingston.com/support. I visse tilfælde kan vi kræve, at du fremviser et købsbevis.

Når du har modtaget et RMA-nummer fra Kingston, skal du inden tredive (30) dage sende produktet til Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, Storbritannien. Du skal selv stå for fragt- og forsikringsomkostninger for dine produkter. Produkterne skal pakkes forsvarligt for at undgå beskadigelse under transport. RMA-nummeret fra Kingston skal fremgå tydeligt og letlæseligt på pakkens ydre. Hvis du sender produktet uden RMA-nummeret på ydersiden af pakken, vil pakken blive returneret til dig uåbnet.

Asien:

Se oplysningerne, der vedrører din region.

I Taiwan kan du få garantiservice hos (a) dit oprindelige købssted, (b) et autoriseret servicecenter ved at gå til kingston.com/support/taiwan-service-centers; eller (c) direkte hos Kingstons servicecenter, efter at du først har modtaget et RMA ("Return Material Authorization")-nummer fra Kingston. Du kan få et RMA-nummer ved at gå til kingston.com/support/tw-rma-apply. I visse tilfælde kan vi kræve, at du fremviser et købsbevis.

Når du har modtaget et RMA-nummer fra Kingston, skal du inden tre (3) dage sende produktet til Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Du skal selv stå for fragt- og forsikringsomkostninger for dine produkter. Produkterne skal pakkes forsvarligt for at undgå beskadigelse under transport. RMA-nummeret fra Kingston skal fremgå tydeligt og letlæseligt på pakkens ydre. Hvis du sender produktet uden RMA-nummeret på ydersiden af pakken, vil pakken blive returneret til dig uåbnet.

I Kina kan du få garantiservice hos en autoriseret distributør eller direkte hos Kingstons servicecenter. Du finder en liste over servicecentre i Kina på kingston.com/support/china/center.

I alle andre asiatiske lande bedes du kontakte dit oprindelige købssted for at få garantiservice. Hvis du ikke kan returnere produktet til dit oprindelige købssted, bedes du kontakte Kingston ved at gå til kingston.com/support for RMA-service og support.

ANSVARSFRASKRIVELSER

SÅ VIDT DET ER GYLDIGT VED GÆLDENDE LOV, UDGØR FØRNÆVNTE DEN SAMLEDE GARANTI FOR KINGSTON-PRODUKTER, HVILKET TILSIDESÆTTER ALLE ANDRE GARANTIER OG FREMSTILLINGER, MUNDTLIGE SÅVEL SOM SKRIFTLIGE. MED UNDTAGELSE AF DEN TYDELIGE FREMSTILLING FREMSAT OVENFOR, FREMSTILLES INGEN ANDRE GARANTIER FOR KINGSTON-PRODUKTER, OG KINGSTON FRASKRIVER SIG ETHVERT GARANTIANSVAR, SOM IKKE ER NÆVNT HERI, OG, I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER DET, OGSÅ ENHVER GARANTI, SOM KAN FOREKOMME I NATIONAL, STATSLIG, PROVINSIEL ELLER LOKAL LOV, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER INDIREKTE FORMULERET GARANTI, SOM MÅTTE EKSISTERE SOM FØLGE AF EN LOV OM PATENTKRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ALLE GARANTIER, FREMSAT UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, ER BEGRÆNSET TIL DE TIDSPERIODER, DER ER ANGIVET OVENFOR. NOGLE STATER ELLER RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI SKAL GÆLDE, HVORFOR DET ER MULIGT, AT DENNE BEGRÆNSNING IKKE GÆLDER FOR DIG.

KINGSTON-PRODUKTER ER IKKE GODKENDTE TIL BRUG SOM FUNKTIONSKRITISKE KOMPONENTER I LIVSBEVARENDE UDSTYR ELLER TIL BRUG I ANVENDELSER, HVOR EN FUNKTIONSFEJL ELLER EN DRIFTSFORSTYRRELSE AF PRODUKTET KUNNE SKABE EN SITUATION, SOM KUNNE MEDFØRE PERSONSKADE ELLER DØD. KINGSTON KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR NOGEN PERSONS DØD ELLER EVENTUELT TAB SKADE ELLER MÉN PÅ PERSON ELLER SKADE PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTETS ANVENDELSE I, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MILITÆRT UDSTYR, TRAFIKUDSTYR, UDSTYR MOD NATURKATASTROFER, MEDICINSK UDSTYR ELLER UDSTYR RELATERET TIL MEDICINSK ANVENDELSE.

KINGSTON'S SAMLEDE ANSVAR UNDER DENNE ELLER ENHVER ANDEN GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, ER BEGRÆNSET TIL REPARATION, UDSKIFTNING ELLER REFUSION. REPARATION, UDSKIFTNING ELLER REFUSION UDGØR DEN ENESTE BOD, DER KAN YDES FOR GARANTIBRUD ELLER NOGEN SOM HELST ANDEN JURIDISK TÆNKELIG SITUATION. SÅ VIDT DET ER GYLDIGT VED GÆLDENDE LOV, HÆFTER KINGSTON OVER FOR KØBEREN ELLER SLUTBRUGEREN AF ET KINGSTON-PRODUKT IKKE FOR SKADER, UDGIFTER, TABTE DATA, TABT INDKOMST, TABTE OPSPARINGER, TABT PROFIT, ELLER ANDRE TILFÆLDIGE ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADER, SOM KAN OPSTÅ FRA KØBET, BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF KINGSTON-PRODUKTET, SELV HVIS KINGSTON FORINDEN BLEV ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE STATER ELLER RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF TILFÆLDIGE ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADER, HVORFOR DET ER MULIGT, AT OVERSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE IKKE GÆLDER FOR DIG.

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER FRA RETSKREDS TIL RETSKREDS.

MED HENSYN TIL BORGERE I STORBRITANNIEN ELLER LANDE, SOM ER MEDLEMMER AF DEN EUROPÆISKE UNION, SÅ GÆLDER DET, AT HVIS PRODUKTET ER KØBT AF EN FORBRUGER, OG DET IKKE ER SKER I FORBINDELSE MED ERHVERV, SÅ UDGØR DENNE GARANTI EN TILFØJELSE TIL DINE JURIDISKE RETTIGHEDER FOR DEFEKTE PRODUKTER. DU KAN FÅ RÅDGIVNING OM DINE JURIDISKE RETTIGHEDER FRA DIN LOKALE FORBRUGERORGANISATION. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE HAR IKKE SOM FORMÅL AT BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE KINGSTONS ANSVAR VED DØDSFALD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF FORSØMMELIGHED ELLER VILDLEDENDE FREMSTILLINGER.

Denne garanti ydes af:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Indlejrede og DRAM-komponentprodukter

Du finder yderligere produktspecifikke garantioplysninger i garantierklæringerne for integrerede, DRAM- og Design-in SSD-komponenter.

Kunder i Australien:

Se Kingstons erklæring om begrænset garanti for Australien.

Revision: 05/2022

Tidligere garantier

05/2013 - 02/2018
02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022