Kingston-erklæring om begrænset garanti

Udførlige oplysninger om Kingston's garantipolitik er oplistet forneden. Du kan gå direkte til det ønskede afsnit ved at vælge det emne, du søger, på nedenstående liste:

Kingston garanterer over for den oprindelige slutbrugerkunde, at dets produkter er fri for fejl i materiale og udførelse. Underlagt de vilkår og begrænsninger, der er angivet herunder, vil Kingston, efter eget skøn, enten reparere eller udskifte en enhver del af sit produkt, der viser sig at være defekt på grund af fejlagtig udførelse eller materialer. Reparerede dele eller erstatningsprodukter leveres af Kingston som bytte og vil enten være nye eller recertificerede. Alle recertificerede produkter er blevet testet for at sikre, at de svarer funktionsmæssigt til nye produkter. Hvis Kingston ikke er i stand til at reparere eller erstatte produktet, vil Kingston tilbagebetale eller kreditere produktets aktuelle værdi, enten fra det tidspunkt garantikravet blev forelagt, eller da produktet blev købt, afhængigt af hvilken af de to der er mindst. Der skal vises dokumentation, som angiver dato og sted for det oprindelige køb samt produktbeskrivelse og pris.

Denne begrænsede garanti omfatter ikke skader på produktet, som skyldes (a) forkert installation, uheld, misbrug, forkert brug, naturkatastrofe, utilstrækkelig eller for stor elektrisk spænding, unormale mekaniske eller miljømæssige forhold, (b) kosmetiske skader, herunder, men ikke begrænset til ridser, buler og revner på berøringsskærme eller kabinetter: eller (c) enhver form for uautoriseret adskillelse, reparation eller ændring. Den begrænsede garanti gælder ikke, hvis: (i) produktet ikke blev brugt i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, eller hvis (ii) produktet ikke blev brugt til dets tilsigtede funktion.

Denne begrænsede garanti dækker heller ikke for produkter, hvor de originale identifikationsoplysninger er blevet ændret, udvisket eller fjernet, som ikke er blevet transporteret eller pakket korrekt, som er blevet solgt som brugte, eller som er videresolgt i modstrid mod USA's og andre gældende eksportregler.

Vedrørende IronKey™-drev kan oplysninger om kompatibilitet findes på produktets dataark, som er udgivet på www.kingston.com. Kingston giver ingen garanti for, at IronKey™-softwaren vil være kompatibel med fremtidig hardware eller ændringer eller opgraderinger af operativsystemer.

Denne begrænsede garanti dækker kun over reparation, udskiftning, tilbagebetaling eller kreditering for defekte Kingston-produkter, som angivet ovenfor. Kingston er ikke ansvarlig for, og dækker ikke under garanti, skader eller tab af nogen art, som måtte resultere fra tab, beskadigelse eller forvanskning af indhold eller data, eller nogen anden omkostning forbundet med fejlsøgning ved systemproblemer eller ved afmontering, servicering eller installation af Kingston-produkter. Garantien dækker ikke tredjepartssoftware, tilsluttet udstyr eller gemte data. Kingston hæfter derfor ikke for eventuelle faktiske eller følgemæssige skader eller skader, som kan tilskrives tredjepartssoftware, tilsluttet udstyr eller gemte data. I tilfælde af et erstatningskrav, er Kingston udelukkende forpligtet til at reparere eller udskifte hardwaren eller yde en refusion efter Kingstons eget skøn.

Garantiens varighed

Livstidsgaranti for produkt:**

Følgende Kingston-produkter er omfattet af denne garanti i produktets levetid.

Hukommelsesmoduler, herunder:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Detailhukommelse
 • Kingstons systemspecifikke hukommelse

Flash-hukommelseskort, herunder:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC og XC, ekskl. Industrial Temp- og Endurance-kort
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia
 • Flash-adaptere

Fem års garanti:

Følgende Kingston-produkter er dækket under denne garanti i en periode på fem år, som gælder fra den oprindelige slutbrugerkundes købsdato:

 • USB DataTraveler®-drev (bortset fra DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM ("CBD")
 • IronKey™-drev (bortset fra IKVP80ES, IKKP200, IKKP200C, IKD500SM)
 • Industrial Temp microSD-kort (SDCIT).

Fem års betinget SSD-garanti:

Følgende Kingston-produkter er dækket under denne garanti, baseret på hvilken af følgende hændelser, som optræder først: (i) fem (5) år efter den oprindelige slutbrugerkundes købsdato, (ii) når anvendelsen af et SATA SSD-drev, målt ved hjælp af Kingstons implementering af SMART-attributten 231, kaldet "SSD Wear Indicator", når en normaliseret værdi på én (1), som angivet af Kingstons SSD Manager ("KSM"), eller (iii) når brugen af et NVME SSD-drev som angivet af Kingstons implementering af sundhedsattributten "Percentage Used", når eller overskrider en normaliseret værdi på ét hundrede (100) som angivet af KSM.

KSM er angivet i dataarket for produkterne og er tilgængelig på Kingstons hjemmeside på kingston.com/SSDmanager. For SATA SSD-drev vil et nyt, ubrugt produkt have en slidindikatorværdi på ét hundrede (100), mens et produkt, der har nået sin garantigrænse, vil have en slidindikatorværdi på én (1). For NVMe SSD-drev vil et nyt ubrugt produkt have en Percentage Used-værdi på nul (0), mens et produkt, der har nået sin garantigrænse, vil have en Percentage Used-værdi, der er større end eller lig med ét hundrede (100).

Se nedenstående SSD-garantitabel for produktspecifikke garantioplysninger:

Tabel for 5 års betinget garanti (SATA SSD)
DrevserieVarenummer
DC600M SEDC600Mxxx
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Tabel for 5 års betinget garanti (NVME SSD)
DrevserieVarenummer
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BM8xxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
Tabel over 5 års betinget garanti (Portable SSD)
DrevserieVarenummer
XS2000 SXS2000xxxx
XS1000 SXS1000xxx

Tre års garanti:

Følgende Kingston-produkter er dækket under denne garanti i en periode på tre år, som gælder fra den oprindelige slutbrugerkundes købsdato:

 • IronKey™ Vault Privacy 80 External SSD (IKVP80ES), Keypad 200 (IKKP200), Keypad 200C (IKKP200C)
 • High Endurance microSD-kort (SDCE)
 • Industrial-kort (SDCIT2, SDIT)
 • DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2) og de udvalgte SSD'er, som er angivet i følgende tabel:
Tabel for 3 års garanti (SATA SSD)
HyperX Savage SHSS37Axxx

Tre års betinget SSD-garanti:

Følgende Kingston-produkter er dækket under denne garanti, baseret på hvilken af følgende hændelser, som optræder først: (i) tre år fra den oprindelige slutbrugerkundes købsdato; (ii) når anvendelsen af et SATA SSD-drev som målt med Kingstons implementering af SMART-attributten 231, kaldet "SSD Wear Indicator" (SSD-slidindikator) når en normaliseret værdi på én (1) som angivet af Kingstons SSD Manager ("KSM"), eller (iii) når brugen af et NVMe SSD, som angivet af Kingstons implementering af tilstandsattributten "Percentage Used" når eller overskrider en normaliseret værdi på ét hundrede (100) som angivet af KSM.

KSM er angivet i dataarket for det specifikke produkt og er tilgængelig på Kingstons hjemmeside på kingston.com/SSDmanager. For SATA SSD-drev gælder, at et nyt, ubrugt produkt har en slidindikatorværdi på ét hundrede (100), mens et produkt, der har nået sin garantigrænse, har en slidindikatorværdi på én (1). For NVMe SSD-drev gælder, at et nyt ubrugt produkt har en Percentage Used-værdi på nul (0), mens et produkt, der har nået sin garantigrænse, har en Percentage Used-værdi, der er større end eller lig med ét hundrede (100).

Se nedenstående SSD-garantitabel for produktspecifikke garantioplysninger:

Tabel for 3 års betinget garanti (SATA SSD)
DrevserieVarenummer
A400 SA400S37xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Tabel for 3 års betinget garanti (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2xxx

To års garanti:

Følgende Kingston-produkter er dækket under denne garanti i en periode på to år, som gælder fra den oprindelige slutbrugerkundes købsdato:

 • IronKey™ D500SM
 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - Gen 3
 • MobileLite® Wireless - Gen 2
 • MobileLite® Reader
 • microSD Reader
 • Nucleum
 • Workflow Station og Workflow Readers
 • Produkter under Kingstons Customization-program Produkter under Kingstons Customization-programmet er begrænsede til kreditering eller tilbagebetaling under den toårige garantiperiode. I visse tilfælde kan Kingston efter eget skøn vælge at udskifte fejlbehæftede produkter, der er bestilt via Kingston Customization-programmet, med funktionsmæssigt tilsvarende produkter.

Ét års garanti:

Følgende Kingston-produkter er dækket under denne garanti i en periode på ét år, som gælder fra den oprindelige slutbrugerkundes købsdato:

 • MobileLite® Wireless - Gen 1
 • DataTraveler® Accessory Kit
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • SD/MMC Reader
 • Bali microSDHC Class 10 UHS-1

I tilfælde af at produkt udgår, forbeholder Kingston sig retten til enten at reparere produktet, erstatte det med et sammenligneligt produkt, eller yde en refusion, enten af den aktuelle værdi, eller af købsprisen, afhængigt af hvilken en af de to er mindre.

Reparerede eller erstattede produkter vil fortsat være dækket af denne begrænsede garanti, indtil udgangen af den oprindelige garanti, eller halvfems (90) dage, afhængigt af hvilken en af de to dækker længst.

Denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige slutbrugerkunde og er underlagt de vilkår og krav, som er beskrevet heri. Denne begrænsede garanti kan ikke overføres til andre. Produkter som blev købt som del af et sæt skal returneres samlet, for at kunne modtage garantiservice.

Gratis teknisk support

Hvis du oplever vanskelligheder under installationen eller efterfølgende brug af et Kingston-produkt, kan du kontakte Kingston's tekniske supportafdeling, inden du servicerer dit system.

Du finder support via internettet på kingston.com/support.

Kingston yder også gratis teknisk support på Engelsk for sine kunder verden over.

USA og Canada:

Kingstons tekniske support i USA kan kontaktes direkte ved at ringe på gratisnummeret: +1 (800) 435-0640.

Latinamerika:

Kingstons tekniske support i Latinamerika kan kontaktes ved at gå til kingston.com/support.

Europa, Mellemøsten og Afrika:

Kingstons tekniske support i Europa, Mellemøsten og Afrika (bortset fra de lande, der er angivet andetsteds) kan kontaktes ved at gå til kingston.com/support

Asien:

Teknisk support i Asien kan kontaktes ved at gå til: kingston.com/support

Rusland, Hviderusland:

Kontakt Kingston Technical Support i Rusland: [email protected]

Ukraine:

Kontakt Kingstons tekniske support i Ukraine: [email protected]

Lande i Centralasien og Kaukasus, Moldova:

Kontakt Kingstons tekniske support for CIS-lande: [email protected]

Forudsætninger og procedurer for garantikrav

For at modtage garantiservice, kan du returnere et defekt produkt til det oprindelige indkøbssted, eller den autoriserede Kingston-forhandler eller -distributør, hvor du købte Kingston-produktet. Sørg for, at du overholder forudsætningerne for deres returpolitik, inden du returnerer produktet. Almindeligvis skal du inkludere oplysninger som produkt-id, modelnummer og serienummer (hvis relevant) sammen med en udførlig beskrivelse af det problem, du oplever. Du skal forelægge købskvittering. Alle returnerede dele af produktet, hvis disse udskiftes eller refunderes, overgår som Kingstons ejendom efter modtagelse. Et repareret eller udskiftet produkt vil blive afsendt på Kingstons regning. I den udstrækning, det er tilladt ifølge gældende lov, er produkter, som ikke er importeret eller solgt via autoriserede Kingston-forhandlere eller -distributører, ikke dækket af denne garanti. Dette skal sikre certificering af kvalitet. Kontakt den forhandler, hvor du har købt disse produkter for at få oplysninger om tilgængelig garanti.

USA:

I USA kan du få garantiservice direkte hos Kingstons servicecenter, efter at du først har modtaget et RMA ("Return Material Authorization")-nummer fra Kingston. Du kan få et RMA-nummer ved at gå til kingston.com/support eller ved at ringe til Kingston's kundeservice på +1 (714) 438-1810 eller +1 (800) 337-3719. Vedrørende returnering a ValueRAM-hukommelsesprodukter bedes du kontakte teknisk support på +1 (800) 435-0640 for at få RMA-service og support.

Når du har modtaget et RMA-nummer fra Kingston, skal du inden tredve (30) dage sende produktet til Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Du skal selv stå for fragt- og forsikringsomkostninger for dine returnere produkter. Produkter, som sendes til servicecenteret, skal emballeres forsvarligt for at undgå skader under transport. RMA-nummeret fra Kingston skal fremgå tydeligt og letlæseligt på pakkens ydre. Hvis du sender produktet uden RMA-nummeret på ydersiden af pakken, vil pakken blive returneret til dig uåbnet.

Europa, Mellemøsten og Afrika:

Hvis du i Europa, Mellemøsten og Afrika ikke kan få garantiservice hos det oprindelige købssted eller hos den autoriserede Kingston-forhandler, kan du få garantiservice direkte hos Kingstons servicecenter, efter at du først har modtaget et RMA ("Return Material Authorization")-nummer fra Kingston. Du kan få et RMA-nummer ved at gå til kingston.com/support. I visse tilfælde kan vi kræve, at du fremviser et købsbevis.

Når du har modtaget et RMA-nummer fra Kingston, skal du inden tredive (30) dage sende produktet til Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, Storbritannien. Du skal selv stå for fragt- og forsikringsomkostninger for dine produkter. Produkterne skal pakkes forsvarligt for at undgå beskadigelse under transport. RMA-nummeret fra Kingston skal fremgå tydeligt og letlæseligt på pakkens ydre. Hvis du sender produktet uden RMA-nummeret på ydersiden af pakken, vil pakken blive returneret til dig uåbnet.

Asien:

I Asien henvises du til den region, som er gældende for dig.

I Taiwan kan du få garantiservice hos (a) dit oprindelige købssted, (b) et autoriseret servicecenter ved at gå til kingston.com/support/taiwan-service-centers; eller (c) direkte hos Kingstons servicecenter, efter at du først har modtaget et RMA ("Return Material Authorization")-nummer fra Kingston. Du kan få et RMA-nummer ved at gå til kingston.com/support/tw-rma-apply. I visse tilfælde kan vi kræve, at du fremviser et købsbevis.

Når du har modtaget et RMA-nummer fra Kingston, skal du inden tre (3) dage sende produktet til Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Du skal selv stå for fragt- og forsikringsomkostninger for dine produkter. Produkterne skal pakkes forsvarligt for at undgå beskadigelse under transport. RMA-nummeret fra Kingston skal fremgå tydeligt og letlæseligt på pakkens ydre. Hvis du sender produktet uden RMA-nummeret på ydersiden af pakken, vil pakken blive returneret til dig uåbnet.

I Kina kan du få garantiservice via en autoriseret forhandler eller direkte fra Kingstons servicecenter. Du finder en liste over servicecentre i Kina på kingston.com/support/china/center.

II alle andre asiatiske lande bedes du kontakte dit oprindelige købssted for at få garantiservice. Hvis du ikke kan returnere produktet til dit oprindelige købssted, bedes du kontakte Kingston ved at gå til kingston.com/support for RMA-service og support.

ANSVARSFRASKRIVELSE

SÅ VIDT DET GYLDIGT VED GÆLDENDE LOV, UDGØR DEN FØRNÆVNTE TEKST DEN SAMLEDE GARANTI FOR KINGSTON-PRODUKTER, HVILKET TILSIDESÆTTER ALLE ANDRE GARANTIER OG FREMSTILLINGER, MUNDLIGE SÅVEL SOM SKRIFTLIGE. MED UNDTAGELSE AF DEN TYDELIGE FREMSTILLING FREMSAT OVENFOR FREMSÆTTES INGEN ANDRE GARANTIER FOR KINGSTON-PRODUKTER, OG KINGSTON FRASKRIVER SIG ETHVERT GARANTIANSVAR, SOM IKKE ER NÆVNT HERI, OG, I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER DET, OGSÅ ENHVER GARANTI, SOM KAN FOREKOMME I NATIONAL, STATSLIG, REGIONAL ELLER LOKAL LOV, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER INDIREKTE FORMULERET GARANTI, DER MÅTTE EKSISTERE SOM FØLGE AF EN LOV OM PATENTKRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ALLE GARANTIER, FREMSAT UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, ER BEGRÆNSET TIL DE TIDSPERIODER, DER ER ANGIVET OVENFOR. NOGLE STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI SKAL GÆLDE, HVORFOR DET ER MULIGT, AT DISSEE BEGRÆNSNINGER IKKE GÆLDER FOR DIG.

KINGSTON-PRODUKTER ER IKKE GODKENDTE TIL ANVENDELSE SOM FUNKTIONSKRITISKE KOMPONENTER I LIVSBEVARENDE UDSTYR ELLER FOR ANVENDELSER I HVILKE EN FUNKTIONSFEJL ELLER EN DRIFTSFORSTYRRELSE AF PRODUKTET KUNNE FØRE TIL EN SITUATION SOM SYNLIGGØR PERSONSKADE ELLER DØD. KINGSTON KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR NOGEN PERSONS DØD, ENHVER SKADE ELLER MÉN PÅ PERSON, SKADE PÅ EJENDOM, SOM FØLGE AF PRODUKTETS ANVENDELSE I, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MILITÆRT UDSTYR, TRAFIKUDSTYR, UDSTYR MOD NATURKATASTROFER, MEDICINSK UDSTYR ELLER UDSTYR RELATERET TIL MEDICINSK ANVENDELSE.

KINGSTON'S SAMLEDE ANSVAR UNDER DENNE, ELLER ENHVER ANDEN EKSPLICIT ELLER IMPLICIT GARANTI, ER BEGRÆNSET TIL REPARATION, UDSKIFTNING ELLER REFUSION. REPARATION, UDSKIFTNING ELLER REFUSION UDGØR DEN ENESTE BOD, DER KAN YDES FOR GARANTIBRUD, ELLER NOGEN SOM HELST ANDEN JURIDISK TÆNKELIG SITUATION. SÅ VIDT DET GYLDIGT VED GÆLDENDE LOV, SKAL KINGSTON OVER FOR KØBEREN ELLER SLUTBRUGEREN AF ET KINGSTON-PRODUKT IKKE HÆFTE FOR SKADER, UDGIFTER, TABTE DATA, TABT INDKOMST, TABTE BESPARELSER, TABT PROFIT, ELLER NOGEN ANDEN TILFÆLDIG ELLER AFLEDT SKADE SOM KAN AFLEDES FRA KØBET, BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF KINGSTON -PRODUKTET, SELV HVIS KINGSTON FORINDEN BLEV ORIENTERET OM MULIGHEDEN OM SÅDANNE SKADER. NOGLE STATER ELLER RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF TILFÆLDIGE ELLER AFLEDTE SKADER, HVORFOR DET ER MULIGT AT OVERSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE IKKE ER RELEVANT I DIG.

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER FRA RETSKREDS TIL RETSKREDS.

MED HENSYN TIL BORGERE I STORBRITANNIEN ELLER LANDE, SOM ER MEDLEM AF DEN EUROPÆISKE UNION, GÆLDER DET, AT HVIS PRODUKTET ER KØBT AF EN FORBRUGER, OG DET IKKE ER SKER I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDSDRIFT, UDGØR DENNE GARANTI EN TILFØJELSE TIL DINE JURIDISKE RETTIGHEDER FOR DEFEKTE PRODUKTER. DU KAN FÅ RÅDGIVNING OM DINE JURIDISKE RETTIGHEDER HOS DIN LOKALE FORBRUGERORGANISATION. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE HAR IKKE SOM FORMÅL AT BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE KINGSTONS ANSVAR VED DØDSFALD ELLER SKADER FORÅRSAGET AF FORSØMMELIGHED ELLER VILDLEDENDE FREMSTILLINGER.

Denne garanti ydes af:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Indlejrede og DRAM-komponentprodukter

Du finder yderligere produktspecifikke garantioplysninger i garantierklæringerne for integrerede, DRAM- og Design-in SSD-komponenter.

Australske forbrugere:

Se Kingstons erklæring om begrænset garanti for Australien.

Revision: 01/2024

Tidligere garantier

02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022
05/2022 - 09/2023
09/2023 - 10/2023
10/2023 - 01/2024