DRAM

Garantija

„Kingston Technology Company, Inc.“ (toliau - "Kingston") užtikrina, kad DRAM sudėtiniai gaminiai yra be gamybos gedimų ir medžiagų pažeidimų, jei gaminiai yra naudojami ir prižiūrimi įprastai, pagal toliau aprašytą panaudojimo paskirtį. DRAM sudėtiniai produktai toliau bendrai vadinami kaip „Gaminys“ arba „Gaminiai“. Ši garantija taikoma kiekvienam „Kingston“ gaminiui vienerius (1) metus nuo pristatymo datos (toliau - „Garantinis laikotarpis“). „Kingston“ savo nuožiūra suremontuos arba pakeis bet kurį blogai funkcijuonuojantį gaminį panašiu arba funkciniu požiūriu tokiu pačiu, arba grąžins pirkėjui pinigus, sumokėtus už šį gaminį galiojančio garantijos laikotarpio metu. „Kingston“ turės pakankamai laiko suremontuoti arba pakeisti bet kurį gaminį, kuris buvo grąžintas pagal galiojančią garantiją arba grąžinti pirkėjui pinigus.

Sutikdamas su verslas verslui sąlygomis įsigyjantį šį gaminį, kuriam taikoma garantija, OEM klientas (toliau - „Klientas“) turi teisę pasinaudoti toliau aprašyta garantija. Kad galėtų pasinaudoti šia garantija, (i) klientas privalo laikytis „Kingston“ grąžinimo instrukcijos; (ii) klientas privalo nedelsiant raštu informuoti „Kingston“, per galiojantį garantijos laikotarpį, kad atitinkamas gaminys yra su defektu, taip pat nurodyti gedimo pobūdį; (iii) toks gaminys turi būti grąžinamas į „Kingston“ įgaliotą aptarnavimo centrą kliento rizika ir sąskaita; (iv) „Kingston“ privalo patvirtinti nurodytus gedimus arba trūkumus ir, kad tokie neatsirado dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, nesaugojimo, keitimo, remonto, netinkamo montavimo arba netinkamo bandymo. Jeigu „Kingston“ nustato, kad gedimai arba trūkumai atsirado dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, nesaugojimo, keitimo, netinkamo remonto, netinkamo montavimo arba bandymo, klientas privalo apmokėti visas išlaidas, susijusias su bandymo nesėkmės analize, transportavimo ir kitomis susijusiomis paslaugomis ar mokesčiais.

Ši garantija netaikoma jokiam gaminiui, kuris buvo naudojamas netinkamai (įskaitant statinę iškrovą, netinkamą montavimą, remontą, nelaimingą atsitikimą arba naudojimą ne pagal „Kingston“ taisykles), nesaugomas, keičiamas arba, kai „Kingston“ negalėjo patikrinti pagal įprastas bandymo sąlygas.

Visi grąžinti gaminiai tampa „Kingston“ nuosavybe. Keičiami gaminiai gali būti nauji arba atnaujinti, tai sprendžia „Kingston“. Bet kokiam pakeistam arba suremontuotam gaminiui suteikiama 90-ies dienų ribota garantija arba lieka galioti pirminė garantija konkrečiam gaminiui, atsižvelgiant į kuri trunka ilgiau. „Kingston“ neatsako už kliento programinę įrangą ar mikroprogramas, sukonfigūruotą informaciją arba saugomus duomenis, arba integruotus bet kokiame gaminyje (-iuose), kurie yra grąžinami pagal garantijos sąlygas.

Prieš grąžindamas gaminį „Kingston“ klientas privalo susisiekti su „Kingston“ grąžinimo medžiagų įgaliotoju (angl. Return Material Authorization (RMA)) ir gauti numerį. Bet koks gaminys, grąžintas „Kingston“ be galiojančio RMA numerio, aiškiai nurodyto ant pakuotės bus grąžinamas klientui, kliento sąskaita. „Kingston“ prisiims sugadintų gaminių grąžinimo kaštus, jeigu klientas laikysis siuntimo „Kingston“ RMA skyriaus reikalavimų. „Kingston“ atsako už transportavimo išlaidų padengimą iš „Kingston“ iki kliento nurodyto adreso.

NEPAISANT GALIOJANČIOS GARANTIJOS ARBA BET KOKIŲ NURODYTŲ TERMINŲ AR SĄLYGŲ, “KINGSTON” TEIKIA VISUS PROTOTIPUS, PAVYZDINIUS DIZAINUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ GAMINIAMS „KAIP YRA“, NESUTEIKDAMA JOKIOS GARANTIJOS.

IŠSKIRTINĖS GARANTIJOS: JEIGU „KINGSTON“ GAMINYS NEVEIKIA, KAIP NURODYTA PIRMIAU, KLIENTAS TURI TEISĘ KREIPTIS Į PARDAVĖJĄ, KAD GAMINYS BŪTŲ SUREMONTUOTAS ARBA PAKEISTAS KITU, ARBA SUSIGRĄŽINTI SUMOKĖTĄ SUMĄ (ATITINKAMAI NUSPRENDUS „KINGSTON“). GALIOJANČIOS GARANTIJOS IR APSAUGOS PRIEMONĖS YRA IŠIMTINĖS IR PAKEIČIA VISAS KITAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS, IŠREIKŠTAS ARBA NUMANOMAS TIEK FAKTIŠKAI, TIEK PAGAL ĮSTATYMĄ, TEISĘ AR KITAIP, ĮSKAITANT PREKYBOS GARANTIJOS IR SĄLYGAS BEI TINKAMUMĄ KONKREČIAM TIKSLUI. „KINGSTON“ NEPRISIIMA IR NEĮGALIOJA JOKIO KITO ASMENS PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ UŽ ĮMONĘ JOKIĄ KITĄ PRIEVOLĘ, SUSIJUSIĄ SU PARDAVIMU, MONTAVIMU, PRIEŽIŪRA AR GAMINIŲ NAUDOJIMU. „KINGSTON“ NEATSAKO ŠIA GARANTIJA, JEIGU PATIKRA ARBA BANDYMAS ATSKLEIDŽIA TARIAMĄ GAMINIO GEDIMĄ, KURIS NEEGZISTUOJA ARBA, KURIS ATSIRADO DĖL KLIENTO ARBA TREČIOJO ASMENS NETINKAMO NAUDOJIMO, NESAUGOJIMO, NETINKAMO MONTAVIMO ARBA BANDYMO, NETEISĖTŲ BANDYMŲ REMONTUOTI ARBA KITŲ PRIEŽASČIŲ, KURIOS ATSIRANDA DĖL NETINKAMO NAUDOJIMO, NELAIMINGO ATSITIKIMO, GAISRO, ŽAIBAVIMO ARBA KITŲ PAVOJŲ METU.

PRIEVOLĖS APRIBOJIMAS: JOKIAIS ATVEJAIS, NEPAISANT AR TAI ATSITINKA PAGAL SUTARTĮ AR TEISĖS PAŽEIDIMĄ (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), „KINGSTON“ NEATSAKO UŽ ATSITIKTINĘ, PASKESNĘ, NETIESIOGINĘ, TYČINĘ ARBA PAPILDOMĄ ŽALĄ ARBA UŽ PAJAMŲ NUOSTOLIUS, VERSLO ŽLUGIMĄ AR KITUS FINANSINIUS NUOSTOLIUS, KYLANČIUS DĖL ARBA SUSIJUSIUS SU PARDAVIMU, MONTAVIMU, PRIEŽIŪRA, NAUDOJIMU, NAŠUMU, GEDIMU ARBA GAMINIŲ TRIKDŽIAIS, NET JEI IR „KINGSTON“ MINĖJO APIE TOKIAS ŽALAS. BENDRA „KINGSTON“ PRIEVOLĖ KLIENTUI NIEKADA NEVIRŠYS KLIENTO SUMOKĖTOS SUMOS UŽ PRODUKTĄ PAGAL GARANTIJOS PRETENZIJĄ, PLIUS BŪTINUS KAŠTUS, KURIE ATSIRADO DĖL „KINGSTON“ KALTĖS.

„KINGSTON“ PANEIGIA VISAS IŠREIKŠTAS ARBA NUMANOMAS GARANTIJOS VISA IMTIMI, KURIĄ LEIDŽIA ĮSTATYMAS. JEIGU „KINGSTON“ NEGALI PANEIGTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ PAGAL GALIOJANTĮ ĮSTATYMĄ, TUOMET IKI GALIMOS IMTIES, TOKIOS NUMANOMOS GARANTIJOS YRA RIBOJAMAS IKI IŠTEIKŠTOS GARANTIJOS TRUKMĖS. BET KOKIO GAMINIO GARANTIJOS TRUKMĖ YRA 90 DIENŲ RIBOTA GARANTIJA ARBA GARANTIJOS LAIKOTARPIS, LIKĘS NUO PIRMINIO GARANTIJOS LAIKOTARPIO, ATSIŽVELGIANT Į TAI, KURIS TRUNKA ILGIAU.