Kingstons begränsade garantivillkor

Fullständig information om Kingstons garantier följer nedan. Du kan gå direkt till önskat avsnitt genom att välja bland avsnitten i listan nedan:

Kingston garanterar den ursprungliga slutkunden att produkterna är fria från defekter i material och utförande enligt villkoren i denna policy. I enlighet med villkoren och begränsningarna nedan förbinder sig Kingston att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut komponenter i sina produkter som uppvisar material- eller fabrikationsdefekter. Reparerade komponenter eller utbytesprodukter tillhandahålls av Kingston mot returnerad originalenhet och är antingen nytillverkade eller omcertifierade. Alla omcertifierade produkter har testats med avseende på funktionell likvärdighet med nytillverkade produkter. Om Kingston inte har möjlighet att reparera eller byta ut produkten återbetalas eller krediteras inköpspriset eller värdet av produkten vid tiden för garantianspråket, beroende på vad som är lägst. Köpebevis måste tillhandahållas som visar ursprungligt datum och plats för köpet liksom produktbeskrivning och pris.

Denna garanti täcker inte skador på produkten som beror på a) felaktig installation, olycka, missbruk, felaktig användning, naturkatastrof, otillräcklig eller för kraftig spänningsmatning, onormala mekaniska eller miljömässiga förhållanden, b) kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor och sprickor på pekskärmar eller höljen eller c) otillåten demontering, reparation eller modifiering. Denna garanti gäller inte om: (i) produkten inte har använts i enlighet med medföljande anvisningar eller (ii) produkten inte har använts för avsett ändamål.

Denna begränsade garanti gäller inte produkter där ursprungliga identifikationsuppgifter har manipulerats, avlägsnats eller raderats, produkter som inte har hanterats eller paketerats korrekt eller produkter som har sålts vidare i begagnat skick eller i strid mot amerikanska och andra gällande exportföreskrifter.

För IronKey™-enheten står information om kompatibilitet att läsa på produktdatabladet som publiceras på www.kingston.com. Kingston lämnar inga garantier för att IronKey™-programvaran kommer att vara kompatibel i händelse av framtida ändringar eller uppgraderingar av maskinvara eller operativsystem.

Denna begränsade garanti omfattar endast reparation, utbyte, återbetalning eller kreditering av defekta produkter från Kingston enligt ovan. Kingston ansvarar inte för och inbegriper inte i sin garanti förlust eller skada av något slag till följd av förlust av eller skada på innehåll eller data, eller kostnader för att fastställa orsaken till systemproblem eller för avlägsnande, service eller installation av produkter från Kingston. Denna garanti omfattar inte programvara från tredje part, ansluten utrustning eller lagrade data. Kingston kan därför inte hållas ansvarigt för direkt eller efterföljande förlust eller skada som beror på programvara från tredje part, ansluten utrustning eller lagrade data. Kingstons enda förpliktelse i samband med garantianspråk begränsas till återbetalning eller reparation eller utbyte av maskinvara,enligt Kinstons gottfinnande.

Garantins löptid

Produkten har livstidsgaranti:**

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under produktens livslängd:

Minnesmoduler inklusive följande:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Retail Memory
 • Kingston-systemspecifikt minne

Flashminneskort inklusive följande:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC och XC utom Industrial Temp- och Endurance-kort
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia
 • Flash-adaptrar

Fem års garanti:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under en period om fem år från den ursprungliga slutkundens inköpsdatum:

 • USB DataTraveler®-minnen (utom DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM (”CBD”)
 • IronKey™-minnen (utom IKVP80ES, IKKP200, IKKP200C, IKD500SM)
 • Industrial Temp microSD-kort (SDCIT).

Fem års villkorad garanti för SSD-disk:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under någon av följande perioder, beroende på vilket som infaller först: i) fem (5) år från datumet för den ursprungliga slutkundens köp av produkten; ii) tills det datum när användningen av en SATA SSD-disk, uppmätt enligt Kingstons implementering av SMART-attribut 231, ”återstående SSD-livslängd”, når ett normaliserat värde av ett (1) så som det indikeras av Kingston SSD Manager (KSM) eller iii) tills dess att användningen av en NVMe SSD-disk, uppmätt enligt Kingstons implementering av attributet ”procentuell användning” når eller överstiger ett normaliserat värde på ett hundra (100) så som det indikeras av KSM.

För KSM-specifikationer, se tillämpliga produktdatablad som finns att tillgå på Kingstons webbplats på kingston.com/SSDmanager. För SATA SSD-diskar uppvisar en ny, oanvänd produkt ett indikatorvärde för slitage på hundra (100), medan en produkt som uppnått garantigränsen visar ett indikatorvärde för slitage på ett (1). För NVMe SSD-diskar uppvisar en ny, oanvänd produkt ett värde för procentuell användning på noll (0), medan en produkt som uppnått garantigränsen visar ett värde för procentuell användning som eller lika med eller överstiger ett hundra (100).

Se nedanstående garantitabell för SSD-diskar för produktspecifik garantiinformation:

Tabell över fem års villkorlig garanti (SATA SSD-diskar)
DiskserieArtikelnummer
DC600M SEDC600Mxxx
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Tabell över fem års villkorlig garanti (NVMe SSD-diskar)
DiskserieArtikelnummer
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BM8xxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
Tabell över fem års villkorlig garanti (bärbara SSD-diskar)
DiskserieArtikelnummer
XS2000 SXS2000xxxx
XS1000 SXS1000xxx

Tre års garanti:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under en period om tre år från den ursprungliga slutkundens inköpsdatum:

 • IronKey™ Vault Privacy 80 extern SSD-disk (IKVP80ES), Keypad 200 (IKKP200), Keypad 200C (IKKP200C)
 • High Endurance microSD-kort (SDCE)
 • Kort för industriellt bruk (SDCIT2, SDIT)
 • DataTraveler microDuo3 G2 (DTDUO3G2) och de utvalda SSD-diskar som förtecknas i följande tabell:
Tabell över tre års garanti (SATA SSD-diskar)
HyperX Savage SHSS37Axxx

Tre års villkorlig garanti för SSD-disk:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under någon av följande perioder, beroende på vilket som infaller först: i) tre år från datumet för den ursprungliga slutkundens köp av produkten; ii) tills det datum när användningen av en SATA SSD-disk, uppmätt enligt Kingstons implementering av SMART-attribut 231, ”återstående SSD-livslängd”, når ett normaliserat värde av ett (1) så som det indikeras av Kingston SSD Manager (KSM) eller iii) tills dess att användningen av en NVME SSD-disk, uppmätt enligt Kingstons implementering av attributet ”procentuell användning” når eller överstiger ett normaliserat värde på ett hundra (100) så som det indikeras av KSM.

För KSM-specifikationer, se tillämpliga produktdatablad för den specifika produkten som finns att tillgå på Kingstons webbplats på kingston.com/SSDmanager. För SATA SSD-diskar uppvisar en ny, oanvänd produkt ett indikatorvärde för slitage på hundra (100), medan en produkt som uppnått garantigränsen visar ett indikatorvärde för slitage på ett (1). För NVMe SSD-diskar uppvisar en ny, oanvänd produkt ett värde för procentuell användning på noll (0), medan en produkt som uppnått garantigränsen visar ett värde för procentuell användning som är lika med eller överstiger ett hundra (100).

Se nedanstående garantitabell för SSD-diskar för produktspecifik garantiinformation:

Tabell över tre års villkorad garanti (SATA SSD-diskar)
DiskserieArtikelnummer
A400 SA400S37xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Tabell över tre års garanti (NVM SSD-diskar)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2xxx

Två års garanti:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under en period om två år från den ursprungliga slutkundens inköpsdatum:

 • IronKey™ D500SM
 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - Gen 3
 • MobileLite® Wireless - Gen 2
 • MobileLite® Reader
 • microSD Reader
 • Nucleum
 • Workflow-station och -kortläsare
 • Produkter i Kingston Customization Program. Produkterna i Kingston Customization Program är begränsade till kreditering eller återbetalning under garantiperioden på två år. I vissa situationer kan Kingston efter eget gottfinnande välja att byta ut defekta produkter som har beställts inom ramen för Kingston Customization Program mot funktionellt likvärdiga produkter.

Ett års garanti:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under en period om ett år från den ursprungliga slutkundens inköpsdatum:

 • MobileLite® Wireless - Gen 1
 • DataTraveler®-tillbehörssats
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • SD/MMC Reader
 • Bali microSDHC klass 10 UHS-1

I händelse av att en produkt tas ur tillverkning ska Kingston efter eget gottfinnande reparera produkten, erbjuda att byta ut den mot en jämförbar produkt eller återbetala inköpspriset eller produktens nuvarande värde, beroende på vad som är lägst.

Reparerade produkter eller utbytesprodukter omfattas av denna begränsade garanti under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar, beroende på vad som är längst.

Denna begränsade garanti gäller endast den ursprungliga slutkunden och omfattas av de villkor och krav som beskrivs här. Denna begränsade garanti får inte överlåtas. För produkter som utgör en del av en kit måste hela kittet returneras för att garantin ska gälla.

Kostnadsfri teknisk support

Om du upplever problem under installation eller användning av en produkt från Kingston kan du kontakta Kingstons tekniska supportavdelning innan du låter reparera systemet.

För support via Internet, se kingston.com/support.

Kingston erbjuder även kostnadsfri teknisk support på engelska till sina kunder över hela världen.

USA och Kanada:

Kingstons tekniska support i USA och Kanada kan kontaktas direkt på följande avgiftsfria telefonnummer: +1-(800)-435-0640.

Sydamerika:

För information om Kingstons tekniska support i Sydamerika, se kingston.com/support.

Europa, Mellanöstern och Afrika:

För Kingstons tekniska support i Europa, Mellanöstern och Afrika (med undantag för länder som anges på andra ställen), besök kingston.com/support

Asien:

För teknisk support i Asien, besök: kingston.com/support

Ryssland, Vitryssland:

Kontakta Kingstons tekniska support i Ryssland: [email protected]

Ukraina:

Kontakta Kingstons tekniska support i Ukraina: [email protected]

Moldavien och länder i Centralasien och Kaukasus:

Kontakta Kingstons tekniska support för OSS-länder: [email protected]

Garantianspråk och -krav

Vid anspråk på garantiservice kan den defekta produkten returneras till inköpsstället eller till den behöriga Kingston-återförsäljare eller -distributör varifrån du köpte produkten. Kontrollera motpartens returneringsregler innan du returnerar produkten. Normalt måste du bifoga identifierande information om produkten, såsom modellnummer och serienummer (i förekommande fall), samt en detaljerad beskrivning av problemet. Du blir ombedd att tillhandahålla köpebevis. Alla delar eller produkter som returneras, om de byts ut eller om ersättning utgår för dem, blir Kingstons egendom när de tas emot. Kingston ansvarar för kostnaden för att skicka reparerade produkter och utbytesprodukter. I den utsträckning det tillåts enligt gällande lag omfattar denna garanti inte produkter som inte importeras av eller säljs via auktoriserade Kingston-återförsäljare eller -distributörer. Detta för att säkerställa kvalitetsintyg. Kontakta den återförsäljare där du har köpt sådana produkter för gällande garanti.

USA:

I USA, kan du få garantiservice direkt från Kingstons servicecenter efter att först ha erhållit ett returmaterialbehörighetsnummer ("RMA") från Kingston. Du kan begära ett RMA-nummer (nummer för godkännande av varuretur) genom att besöka kingston.com/support eller ringa Kingstons kundtjänst på +1-(714)-438-1810 eller +1-(800)-337-3719. Vid retur av ValueRAM-minnesprodukter ska du kontakta teknisk support på +1-(800)-435-0640 för RMA-service och support.

När du har fått ett RMA-nummer från Kingston måste du inom trettio (30) dagar skicka produkten till Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Du ansvarar för kostnaderna för försäkring och frakt av returnerade produkter. Produkter som skickas till servicecentret måste vara korrekt förpackade för att förhindra skador under transport. Kingstons RMA-nummer måste placeras väl synlig på paketets utsida. Om du misslyckas med att visa RMA-numret på utsidan av förpackningen kommer förpackningen att returneras till dig oöppnad.

Europa, Mellanöstern och Afrika:

I Europa, Mellanöstern och Afrika kan du, om du inte kan få garantiservice från inköpsstället eller behörig Kingston-återförsäljare eller distributör där du köpte produkten, få garanti direkt från Kingstons servicecenter efter att du först har erhållit ett RMA-nummer (Return Material Authorization) från Kingston. Du kan begära ett RMA-nummer genom att besöka kingston.com/support. I vissa situationer kan vi komma att kräva inköpsbevis.

När du har fått ett RMA-nummer från Kingston måste du inom trettio (30) dagar skicka produkten till Kingston Technology Europe Limited Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, Storbritannien. Du ansvarar för kostnaderna för försäkring och frakt av produkterna. Produkterna måste vara korrekt förpackade för att förhindra skador under transport. Kingstons RMA-nummer måste placeras väl synlig på paketets utsida. Om du misslyckas med att visa RMA-numret på utsidan av förpackningen kommer förpackningen att returneras till dig oöppnad.

Asien:

I Asien ska du vända dig till den region där du befinner dig.

I Taiwan kan du få garantiservice genom (a) ditt ursprungliga inköpsställe, (b) ett auktoriserat servicecenter genom att besöka kingston.com/support/taiwan-service-centers; eller (c) direkt från Kingstons servicecenter efter att först ha erhållit ett Return Material Authorization ("RMA")-nummer från Kingston. Du kan begära ett RMA-nummer genom att besöka kingston.com/support/tw-rma-apply. I vissa situationer kan vi komma att kräva inköpsbevis.

När du har fått ett RMA-nummer från Kingston måste du inom tre (3) dagar skicka produkten till Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3 Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Du ansvarar för kostnaderna för försäkring och frakt av produkterna. Produkterna måste vara korrekt förpackade för att förhindra skador under transport. Kingstons RMA-nummer måste placeras väl synlig på paketets utsida. Om du misslyckas med att visa RMA-numret på utsidan av förpackningen kommer förpackningen att returneras till dig oöppnad.

I Kina kan du få garantiservice antingen genom en auktoriserad distributör eller direkt från Kingstons servicecenter. För en lista över servicecenter i Kina, besök kingston.com/support/china/center.

I alla andra asiatiska länder, vänligen kontakta ditt ursprungliga inköpsställe för att få garantiservice. Om du inte kan returnera produkten till ditt ursprungliga inköpsställe, kontakta Kingston genom att besöka kingston.com/support för RMA-service och support.

FRISKRIVNING

I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG UTGÖR VILLKOREN OVAN DEN FULLSTÄNDIGA GARANTIN FÖR PRODUKTER FRÅN KINGSTON OCH ERSÄTTER ALLA ÖVRIGA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER, SÅVÄL MUNTLIGA SOM SKRIFTLIGA. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES OVAN GÖRS INGA ANDRA UTFÄSTELSER AVSEENDE PRODUKTER FRÅN KINGSTON OCH KINGSTON FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER SOM INTE UTTRYCKLIGEN FRAMGÅR I DETTA GARANTIDOKUMENT, INKLUSIVE, I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, GARANTIER UNDER NATIONELL, DELSTATLIG, REGIONAL ELLER LOKAL LAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI BETRÄFFANDE ICKE-ÖVERTRÄDELSE, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, ÄR BEGRÄNSADE TILL DE TIDSPERIODER SOM ANGES OVAN. VISSA DELSTATER ELLER ANDRA RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE GILTIGHETSTIDEN FÖR EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI. BEGRÄNSNINGARNA OVAN KANSKE DÄRFÖR INTE GÄLLER DIG.

PRODUKTERNA FRÅN KINGSTON FÅR INTE ANVÄNDAS SOM VIKTIGA KOMPONENTER I LIVSUPPEHÅLLANDE UTRUSTNING ELLER FÖR ANVÄNDNINGSOMRÅDEN DÄR EVENTUELL FELFUNKTION KAN MEDFÖRA RISK FÖR PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL. KINGSTON SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DÖDSFALL ELLER FÖRLUST, PERSONSKADA ELLER MATERIALSKADA TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV PRODUKTER I ANVÄNDNINGSOMRÅDEN SOM INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, MILITÄR ELLER MILITÄRT RELATERAD UTRUSTNING, TRAFIKSTYRNINGSUTRUSTNING, KATASTROFFÖREBYGGANDE SYSTEM SAMT MEDICINSK ELLER MEDICINRELATERAD UTRUSTNING.

KINGSTONS TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET UNDER DENNA ELLER ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BEGRÄNSAS TILL REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING. REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING UTGÖR DEN ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSEN I HÄNDELSE AV ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN ELLER ANSPRÅK SOM VILAR PÅ ANNAN RÄTTSGRUND. KINGSTON SKA I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN ELLER SLUTKUNDEN FÖR SKADOR, UTGIFTER, FÖRLUST AV DATA, INTÄKTER, BESPARINGAR, VINSTER ELLER ANDRA OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM ÄR ETT RESULTAT AV KÖP, ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN FRÅN KINGSTON, ÄVEN OM KINGSTON HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA DELSTATER ELLER ANDRA RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. BEGRÄNSNINGARNA OCH UTESLUTNINGARNA OVAN KANSKE DÄRFÖR INTE GÄLLER DIG.

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND.

VAD BETRÄFFAR INVÅNARE I STORBRITANNIEN, NORDIRLAND ELLER LÄNDER SOM ÄR MEDLEMMAR I EU: OM DENNA PRODUKT KÖPS AV EN KONSUMENT OCH INTE I SAMBAND MED AFFÄRSVERKSAMHET GÄLLER DENNA GÄLLA JÄMTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER FÖR DEFEKTA PRODUKTER. KONTAKTA DEN LOKALA KONSUMENTRÅDGIVNINGEN FÖR INFORMATION OM DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER. DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL AVSER INTE ATT BEGRÄNSA ELLER UTESLUTA KINGSTONS ANSVARSSKYLDIGHET VID DÖDSFALL ELLER SKADA SOM ORSAKAS AV FÖRETAGETS FÖRSUMLIGHET ELLER FALSKA UPPGIFTER SOM LÄMNATS I BEDRÄGLIGT SYFTE.

Denna garanti utfärdas av:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Inbäddade produkter och DRAM-komponentprodukter

För ytterligare produktspecifik garantiinformation, se garantibeskrivningarna för Inbäddad, DRAM och Design-in SSD-komponenter.

Konsumenter i Australien:

Se Kingstons garantivillkor för information om garantins omfattning i Australien.

Reviderad: 01/2024

Tidigare garantier

02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021- 12/2021
12/2021 - 05/2022
05/2022 - 09/2023
09/2023 - 10/2023
10/2023 - 01/2024