Kingston Beperkte garantieverklaring

De volledige informatie ten aanzien van de garanties van Kingston staat hieronder. U kunt sneller naar de door u gewenste informatie gaan door op een van onderstaande onderwerpen te klikken:

Kingston garandeert de oorspronkelijke klant dat zijn producten vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap volgens de hieronder uiteengezette algemene voorwaarden. In navolging van de voorwaarden en beperkingen hieronder uiteengezet, zal Kingston, naar zijn inzicht, tot reparatie of vervanging van elk onderdeel van zijn producten overgaan die als gevolg van ondeugdelijke materialen of vakmanschap defect blijken te zijn. Gerepareerde onderdelen of vervangende producten zullen door Kingston worden geleverd op basis van omruiling, en zullen derhalve nieuw of hersteld zijn. Alle herstelde producten worden getest om er zeker van te zijn dat ze functioneel gelijk zijn aan nieuwe producten. Als Kingston niet in staat is om het product te repareren, dan wel te vervangen, zal hij overgaan tot restitutie of creditering van de huidige waarde van het product op het moment dat aanspraak op de garantie werd gedaan, of de aankoopprijs, welke in waarde het laagst is. Er dient een bewijs van aankoop te worden verstrekt waarop de oorspronkelijke datum en plaats van aankoop alsmede de beschrijving en de prijs van het product vermeld worden.

Deze beperkte garantie dekt geen schade aan het product als gevolg van (a) onjuiste installatie, onbedoelde situatie (ongeluk), verkeerd gebruik, misbruik, natuurrampen, onvoldoende of overmatige elektrische voeding, abnormale mechanische of omgevingsomstandigheden; (b) cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen, deuken en barsten op touchscreens of behuizingen; of (c) elke ongeautoriseerde demontage, reparatie of modificatie. Deze beperkte garantie is niet van toepassing als: (i) het product niet werd gebruikt in overeenstemming met de bijgeleverde instructies; of (ii) als het product niet werd gebruikt voor de beoogde functie.

Deze beperkte garantie geldt ook niet voor producten waarvan de oorspronkelijke identificatie-informatie gewijzigd, uitgewist of verwijderd is, die niet goed behandeld of verpakt zijn, die verkocht zijn als tweedehands, of zijn doorverkocht in strijd met de geldende wetgeving binnen de V.S. en andere geldende exportwetgeving.

Voor IronKey™-drives is informatie over compatibiliteit te vinden op het productgegevensblad dat gepubliceerd is op www.kingston.com. Kingston garandeert niet dat IronKey™-software compatibel zal zijn met toekomstige wijzigingen of upgrades aan hardware of besturingssystemen.

Deze beperkte garantie dekt uitsluitend reparatie, vervanging, restitutie of tegoedstelling voor defecte producten van Kingston, zoals hierboven vermeld. Kingston is niet aansprakelijk voor, en dekt niet onder garantie, eventuele schade of verlies van welke aard dan ook als gevolg van verlies, beschadiging of aantasting van content of gegevens of enige kosten in verband met het bepalen van de bron van de problemen met het systeem of verwijderen, onderhouden of installeren van Kingston producten. Deze garantie sluit externe partijen, software, aangesloten apparatuur of opgeslagen gegevens uit. Kingston is derhalve niet aansprakelijk voor verliezen of beschadigingen die veroorzaakt zijn door software van derden, aangesloten apparatuur, of opgeslagen gegevens. In het geval van een rechtsvordering, is de enige en maximale verplichting van Kingston de reparatie of vervanging van de hardware of het doen van een tegoedstelling, geheel naar eigen goeddunken van Kingston.

Duur van de garantie

Levenslange productgarantie:**

De volgende producten van Kingston vallen onder deze garantie voor de levensduur van het product.

Geheugenmodules inclusief:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Retail Memory
 • Kingston systeemspecifiek geheugen

Flash-geheugenkaarten, inclusief:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC en XC exclusief Industrial Temp- en Endurance-kaarten
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia
 • Flash-adapters

Vijf jaar garantie:

De volgende producten van Kingston vallen onder deze garantie voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke klant:

 • USB DataTraveler®-schijven (exclusief DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM (‘CBD’)
 • IronKey™-drives (exclusief IKVP80ES, IKKP200, IKKP200C, IKD500SM)
 • Industrial Temp microSD-kaart (SDCIT).

Voorwaardelijke garantie van vijf jaar op SSD:

De volgende producten van Kingston vallen onder deze garantie, gebaseerd op welke van de volgende gebeurtenissen het eerst plaatsvindt: (i) vijf (5) jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke klant; (ii) wanneer het gebruik van een SATA SSD zoals gemeten door Kingston’s implementatie van het SMART-attribuut 231, gelabeld als ‘SSD Wear Indicator’, een genormaliseerde waarde van een (1) bereikt zoals aangegeven door Kingston’s SSD Manager (‘KSM’); of (iii) wanneer het gebruik van een NVME SSD zoals aangegeven door Kingston’s implementatie van het gezondheidsattribuut ‘Verbruikt percentage’ de genormaliseerde waarde van honderd (100) bereikt of overschrijdt, zoals aangegeven door de KSM.

De KSM wordt gespecificeerd in het datasheet voor het betreffende product en is beschikbaar via de website van Kingston op kingston.com/SSDmanager. Voor SATA SSD's toont een nieuw, ongebruikt product een indicatiewaarde voor de slijtage van honderd (100), waarbij een product dat aan de limiet zit van de garantie een indicatiewaarde voor slijtage van één (1) toont. Voor NVMe SSD's toont een nieuw, ongebruikt product een verbruikspercentage van 0, waarbij een product dat aan de limiet zit van de garantie een verbruikspercentage toont dat groter is of gelijk aan honderd (100).

Raadpleeg de volgende SSD-garantietabel voor productspecifieke garantiegegevens:

Voorwaardelijke garantietabel 5 jaar (SATA SSD)
SchijffamilieArtikelnummer
DC600M SEDC600Mxxx
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Voorwaardelijke garantietabel 5 jaar (NVME SSD)
SchijffamilieArtikelnummer
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BM8xxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
Voorwaardelijke garantietabel 5 jaar (draagbare SSD)
SchijffamilieArtikelnummer
XS2000 SXS2000xxxx
XS1000 SXS1000xxx

Garantie van drie jaar:

De volgende producten van Kingston vallen onder deze garantie voor een periode van drie jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke klant:

 • IronKey™ Vault Privacy 80 externe SSD (IKVP80ES), Keypad 200 (IKKP200), Keypad 200C (IKKP200C)
 • High Endurance microSD kaart (SDCE)
 • Industrial card (SDCIT2, SDIT)
 • DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2) en de SSD’s die weergegeven zijn in de volgende tabel:
Garantietabel drie jaar (SATA SSD)
HyperX Savage SHSS37Axxx

Voorwaardelijke garantie van drie jaar op SSD:

De volgende producten van Kingston vallen onder deze garantie, gebaseerd op welke van de volgende gebeurtenissen het eerst plaatsvindt: (i) drie jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke klant; (ii) wanneer het gebruik van een SATA SSD zoals gemeten door Kingston’s implementatie van het SMART-attribuut 231, gelabeld als ‘SSD Wear Indicator’, een genormaliseerde waarde van een (1) bereikt zoals aangegeven door de Kingston SSD Manager (‘KSM’); of (iii) wanneer het gebruik van een NVME SSD zoals gemeten door Kingston’s implementatie van het gezondheidsattribuut ‘Verbruikt percentage’ de genormaliseerde waarde van honderd (100) bereikt of overschrijdt, zoals aangegeven door KSM.

De KSM wordt gespecificeerd in het datasheet voor het betreffende product en is beschikbaar via de website van Kingston op kingston.com/SSDmanager. Voor SATA SSD's toont een nieuw, ongebruikt product een indicatiewaarde voor de slijtage van honderd (100), waarbij een product dat aan de limiet zit van de garantie een indicatiewaarde voor slijtage van één (1) toont. Voor NVMe SSD's toont een nieuw, ongebruikt product een verbruikspercentage van 0, waarbij een product dat aan de limiet zit van de garantie een verbruikspercentage toont dat groter is of gelijk aan honderd (100).

Raadpleeg de volgende SSD-garantietabel voor productspecifieke garantiegegevens:

Voorwaardelijke garantietabel drie jaar (SATA SSD)
SchijffamilieArtikelnummer
A400 SA400S37xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Voorwaardelijke garantietabel drie jaar (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2xxx

Twee jaar garantie:

Deze garantie is gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke eindgebruiker geldig voor de volgende Kingston-producten:

 • IronKey™ D500SM
 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - Gen 3
 • MobileLite® Wireless - Gen 2
 • MobileLite® Reader
 • microSD Reader
 • Nucleum
 • Workflow Station en Workflow Readers
 • • Producten onder het Kingston Customization Program. Producten die vallen onder het Kingston Customization Program zijn gelimiteerd aan credit of restitutie gedurende de garantieperiode van twee jaar. In sommige situaties kan Kingston naar eigen goeddunken ervoor kiezen om defecte producten die onder het Kingston Customization Program vallen te vervangen met functioneel vergelijkbaar producten

Garantie van een jaar:

Deze garantie is gedurende een periode van een jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke eindgebruiker geldig voor de volgende Kingston-producten:

 • MobileLite® Wireless - Gen 1
 • DataTraveler® Accessory Kit
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • SD/MMC Reader
 • Bali microSDHC Class 10 UHS-1

In het geval dat een product niet meer gemaakt wordt, zal Kingston, naar eigen inzicht, het product repareren, aanbieden het product te vervangen voor een functioneel vergelijkbaar product of zorgen voor restitutie van de aankoopwaarde of de huidige waarde van het product, welke daarvan het laagst is.

Gerepareerde of vervangen producten zullen door deze beperkte garantie gedekt blijven voor de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode, of negentig (90) dagen, welke daarvan het langste duurt.

Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke klant en is onderhevig aan de voorwaarden en vereisten zoals hierin beschreven. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar. Voor producten die zijn aangeschaft als onderdeel van een pakket geldt dat het pakket als geheel moet worden geretourneerd om voor de garantie in aanmerking te komen.

Gratis technische ondersteuning

Als u tijdens het installeren of het gebruik daarna problemen ondervindt ten aanzien van een product van Kingston, kunt u via de afdeling Technische ondersteuning met Kingston contact opnemen voordat u uw systeem ter reparatie aanbiedt.

Ga voor ondersteuning op internet naar kingston.com/support.

Kingston biedt zijn klanten wereldwijd ook gratis technische ondersteuning in de taal Engels.

Verenigde Staten en Canada:

De technische ondersteuning van Kingston in de Verenigde Staten en Canada kan rechtstreeks gratis gebeld worden via: +1 (800) 435-0640.

Latijns-Amerika:

Ga voor technische ondersteuning van Kingston in Latijns-Amerika naar kingston.com/support.

Europa, Midden-Oosten en Afrika:

Voor technische ondersteuning van Kingston in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (met uitzondering van de landen die elders vermeld staan), gaat u naar kingston.com/support

Azië:

Voor technische ondersteuning in Azië gaat u naar kingston.com/support

Rusland, Wit-Rusland:

Neem contact op met de technische ondersteuning van Kingston in Rusland: [email protected]

Oekraïne:

Neem contact op met de technische ondersteuning van Kingston in Oekraïne: [email protected]

Landen van Centraal-Azië en de Kaukasus, Moldavië:

Neem contact op met de technische ondersteuning van Kingston voor CIS-landen: [email protected]

Procedures en vereisten ten aanzien van aanspraak op garantie

Voor het krijgen van garantie kunt u een defect product terugbrengen naar de oorspronkelijke verkoper daarvan, of de erkende Kingston dealer of distributeur van wie u het product van Kingston heeft aangeschaft. Ga akkoord met de voorwaarden in het retourbeleid voordat u het product terugbrengt. Gewoonlijk dient u van het product de identificatie-informatie te leveren, inclusief het model- en eventuele serienummer, en een gedetailleerde omschrijving van het probleem dat u ondervindt. U dient een bewijs van aankoop te overleggen. Alle geretourneerde onderdelen of producten, indien vervangen of tegoedgesteld, worden na ontvangst eigendom van Kingston. Gerepareerde of vervangende producten worden verstuurd op kosten van Kingston. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving vallen producten die niet zijn geïmporteerd of verkocht via geautoriseerde Kingston-dealers of -distributeurs niet onder deze garantie. Dit is wordt gedaan om de kwaliteit te waarborgen. Neem voor de garantie contact op met de dealer waarvan u dergelijke producten hebt gekocht.

Verenigde Staten:

In de Verenigde Staten kunt u het rechtstreeks bij het servicecentrum van Kingston service onder de garantie krijgen nadat u eerst een RMA-nummer (Return Material Authorization) van Kingston hebt gekregen. Een RMA-nummer is te verkrijgen door naar kingston.com/support te gaan of door de klantenservice van Kingston te bellen op +1 (714) 438-1810 of +1 (800) 337-3719. Voor het retourneren van ValueRAM-geheugenproducten kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning op +1 (800) 435-0640 voor diensten en ondersteuning op het gebied van RMA.

Nadat u van Kingston een RMA-nummer hebt ontvangen, moet u het product binnen dertig (30) dagen versturen naar Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 VS. De kosten voor het verzekeren en verzenden van uw geretourneerde producten zijn voor uw rekening. Producten die naar het servicecentrum worden verstuurd, moeten goed worden ingepakt om te voorkomen dat ze tijdens het transport beschadigen. Het RMA-nummer van Kingston moet duidelijk zichtbaar zijn op de buitenkant van de verpakking. Als u het RMA-nummer niet duidelijk op de buitenkant van de verpakking heeft vermeld, wordt het pakket ongeopend naar u teruggestuurd.

Europa, Midden-Oosten en Afrika:

In Europa, het Midden-Oosten en Afrika, als u geen garantieservice kunt krijgen bij de oorspronkelijke verkoper of de erkende Kingston dealer of distributeur bij wie u het product hebt gekocht, kunt u het rechtstreeks bij het servicecentrum van Kingston service onder de garantie krijgen nadat u eerst een RMA-nummer (Return Material Authorization) van Kingston hebt gekregen. Een RMA-nummer kunt u krijgen via kingston.com/support. In sommige situaties kunnen wij om een aankoopbewijs vragen.

Nadat u van Kingston een RMA-nummer hebt ontvangen, moet u het product binnen dertig (30) dagen versturen naar Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, VK. U bent verantwoordelijk voor de kosten van verzending en verzekering van uw geretourneerde producten. De producten moeten goed worden ingepakt om te voorkomen dat ze tijdens transport beschadigen. Het RMA-nummer van Kingston moet duidelijk zichtbaar zijn op de buitenkant van de verpakking. Als u het RMA-nummer niet duidelijk op de buitenkant van de verpakking heeft vermeld, wordt het pakket ongeopend naar u teruggestuurd.

Azië:

Kijk in Azië bij de regio die voor u van toepassing is.

In Taiwan kunt u garantieservice krijgen bij (a) uw oorspronkelijke verkoper, (b) een erkend servicecentrum door naar kingston.com/support/taiwan-service-centers te gaan; of (c) rechtstreeks bij het servicecentrum van Kingston nadat u eerst een RMA-nummer (Return Material Authorization) van Kingston hebt gekregen. Een RMA-nummer kunt u krijgen via kingston.com/support/tw-rma-apply. In sommige situaties kunnen wij om een aankoopbewijs vragen.

Nadat u van Kingston een RMA-nummer hebt ontvangen, moet u het product binnen drie (3) dagen versturen naar Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. U bent verantwoordelijk voor de kosten van verzending en verzekering van uw geretourneerde producten. De producten moeten goed worden ingepakt om te voorkomen dat ze tijdens transport beschadigen. Het RMA-nummer van Kingston moet duidelijk zichtbaar zijn op de buitenkant van de verpakking. Als u het RMA-nummer niet duidelijk op de buitenkant van de verpakking heeft vermeld, wordt het pakket ongeopend naar u teruggestuurd.

In China kunt u garantieservice krijgen bij een erkende distributeur of rechtstreeks bij het servicecentrum van Kingston. Ga naar kingston.com/support/china/center voor een lijst met servicecentra in China. .

In alle andere Aziatische landen kunt u contact opnemen met uw oorspronkelijke verkoper voor garantieservice. Als u het product niet kunt retourneren aan de oorspronkelijke verkoper, neemt u contact op met Kingston door naar kingston.com/support te gaan voor RMA-service en -ondersteuning.

VRIJWARINGEN

ZOVER ALS TOEGESTAAN WORDT DOOR DE GELDENDE WETGEVING, BETREFT HET VOORGAANDE DE VOLLEDIGE GARANTIE VOOR PRODUCTEN VAN KINGSTON EN VERVANGT ALLE OVERIGE GARANTIES EN REPRESENTATIES, MONDELING EN SCHRIFTELIJK. MET UITZONDERING VAN WAT UITDRUKKELIJK HIERBOVEN IS UITEENGEZET, GELDEN ER GEEN ANDERE GARANTIES TEN AANZIEN VAN PRODUCTEN VAN KINGSTON EN KINGSTOND DOET UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES DIE HIERIN NIET VERMELD STAAN, WAARONDER, TOT DE MATE DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN, ALLE GARANTIE DIE KAN BESTAAN KRACHTENS NATIONALE, REGIONELE, PROVINCIALE OF LOKALE WETGEVING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-OVERTREDING, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN BEPERKT TOT DE TIJDSDUREN HIERBOVEN UITEENGEZET. SOMMIGE STATEN OF ANDERE JURISDICTIES STAAN HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE DUURT NIET TOE, ZODAT BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASING HOEFT TE ZIJN.

KINGSTON PRODUCTS ZIJN NIET GEZUTORISEERD VOOR GEBRUIK ALS KRITISCHE ONDERDELEN IN LEVENSONDERSTEUNENDE APPARATUUR, OF VOOR TOEPASSINGEN WAARBIJ DE UITVAL OF EEN VERSTORING VAN DE PRODUCTEN TOT EEN SITUATIE LEIDT WAARIN PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD HET WAARSCHIJNLIJKE GEVOLG IS. KINGSTON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE DOOD VAN EEN PERSOON OF PERSONEN, OF ENIG VERLIES, LETSEL OF SCHADE AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN APPLICATIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, MILITAIRE OF MILITAIR GERELATEERDE APPARATUUR, APPARATUUR OM HET VERKEER TE REGELEN, SYSTEMEN TER VOORKOMING VAN RAMPEN EN MEDISCHE OF MEDISCH GERELATEERDE APPARATUUR.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN KINGSTON ONDER DEZE OF ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IS BEPERKT TOT REPARATIE, VERVANGING OF RESTITUTIE. REPARATIE, VERVANGING OF RESTITUTIE ZIJN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIES VOOR CONTRACTBREUK OF ANDERE JURIDISCHE UITEENZETTING. TOT DE VOLLEDIGE MATE DIE BIJ DE GELDENDE WET IS TOEGESTAAN, ZAL KINGSTON NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE AANKOPER OF KLANT VAN EEN PRODUCT VAN KINGSTON TEN AANZINE VAN BESCHADIGINGEN, ONKOSTEN, GEGEVENSVERLIES, GEDERFDE INKOMSTEN, OMZETVERLIES, WINSTDERVING, OF INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADES DIE VOORTKOMEN UIT DE AANKOOP, HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM HET PRODUCT VAN KINGSTON TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS KINGSTON VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE BESCHADIGINGEN OP DE HOOGTE IS GESTELD. SOMMIGE STATEN OF ANDERE JURISDICTIES STAAN HET UITSLUITEN OF HET BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADES NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING HOEVEN TE ZIJN.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN, EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN STAAT TOT STAAT OF JURISDICTIE TOT JURISDICTIE KUNNEN VERSCHILLEN.

MET BETREKKING TOT INWONERS VAN HET VERENIGD KONINKRIJK OF LANDEN DIE LID ZIJN VAN DE EUROPESE UNIE, ALS DIT PRODUCT DOOR EEN CONSUMENT IS AANGESCHAFT EN NIET ALS GEVOLG VAN EEN AANKOOP DOOR EEN BEDRIJF, GELDT DEZE GARANTIE ALS TOEVOEGING OP UW WETTELIJKE RECHTEN MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN DIE DEFECT ZIJN. ADVIES OVER UW WETTELIJKE RECHTEN IS VERKRIJGBAAR VIA UW LOKALE CENTRUM VOOR CONSUMENTENADVIES. DEZE VRIJWARING HEEFT NIET TOT DOEL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KINGSTON TE DOEN BEPERKEN OF UITSLUITEN VOOR DE DOOD OF HET LETSEL DAT VEROORZAAKT WORDT DOOR ZIJN NALATIGHEID OF VOOR FRAUDULEUZE MISINTERPRETATIE.

Deze garantie wordt verstrekt door:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
V.S.

Ingebedde producten en producten met DRAM-onderdelen

Aanvullende productspecifieke garantie-informatie vindt u in de garantieverklaringen voor Ingebedde, DRAM- en Design-in SSD-componenten.

Consumenten in Australië:

Zie Kingston's verklaring over de beperkte garantie voor garantie-informatie voor Australië.

Versie: 01/2024

Voorgaande

02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022
05/2022 - 09/2023
09/2023 - 10/2023
10/2023 - 01/2024