Global Reporting Initiative (GRI)

GRI logo

Platforma Global Reporting Initiative (GRI) *, która określiła globalne standardy sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, służy firmie Kingston do publikowania informacji na temat środowiskowego i społecznego wpływu działalności naszych zakładów produkcyjnych. Przestrzegając standardów sprawozdawczości GRI, staramy się w przejrzysty sposób pokazywać cel, wizję i strategię poprawy środowiskowego i społecznego wpływu naszej działalności.

Zobacz raport zrównoważonego rozwoju firmy Kingston 2023

Jawność informacji o emisji gazów cieplarnianych (CDP)

CDP logo

Aby zapewnić pełną przejrzystość i być wiarygodnym partnerem biznesowym, firma Kingston co roku sporządza sprawozdania dotyczące zarządzania swoimi działaniami mającymi wpływ na klimat, korzystając z platformy raportowania Carbon Disclosure Project (CDP)*. Ta globalna platforma zrównoważonego rozwoju wymaga dostarczania kompleksowych danych dotyczących działań mających wpływ na klimat, które podejmuje firma Kingston i jej dostawcy. Dane te pochodzą z naszych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie i umożliwiają nie tylko ocenę, ale także poprawę wpływu, jaki ma nasza działalność na lokalne społeczności.