Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti Kingston

Úplné informácie týkajúce sa záruk spoločnosti Kingston sú uvedené nižšie. K sekcii, ktorá vás zaujíma, môžete rýchlejšie prejsť aj tak, že vyberiete požadovanú tému v zozname nižšie:

Spoločnosť Kingston poskytuje pôvodnému koncovému používateľovi záruku, že produkty sú bez chýb materiálu a vyhotovenia za podmienok uvedených v tomto dokumente. V súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými nižšie spoločnosť Kingston na základe vlastného uváženia vykoná opravu alebo výmenu akejkoľvek časti svojich produktov, u ktorých sa preukáže, že sú chybné v dôsledku nesprávneho vyhotovenia alebo použitých materiálov. Opravené súčasti alebo vymenené produkty bude spoločnosť Kingston poskytovať na základe výmeny za nové alebo renovované produkty. Všetky renovované produkty boli testované, aby sa overilo, že sú funkčne rovnocenné s novými produktmi. Ak spoločnosť Kingston nedokáže opraviť alebo vymeniť produkt, poskytne refundáciu alebo kredit vo výške aktuálnej hodnoty produktu v čase uplatnenia nároku zo záruky alebo vo výške nákupnej ceny podľa toho, ktorá z týchto súm je nižšia. Doklad o zakúpení musí obsahovať originálny dátum a miesto nákupu ako aj opis produktu a cenu.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenia tohto produktu, ktoré vyplynú z (a) nesprávnej inštalácie, nehody, zneužitia, nesprávneho použitia, prírodnej katastrofy, zdroja napájania s nedostatočným alebo nadmerným výkonom, neobvyklých mechanických alebo environmentálnych podmienok, (b) kozmetického poškodenia vrátane, nie však výlučne, škrabancov, preliačin a prasklín na dotykových obrazovkách alebo krytoch, alebo (c) akejkoľvek neoprávnenej demontáže, opravy alebo úpravy. Táto obmedzená záruka sa neuplatňuje, ak: (i) produkt nebol použitý v súlade so sprievodnými pokynmi alebo (ii) produkt nebol použitý na určenú funkciu.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje ani na žiadny produkt, ktorého pôvodné identifikačné informácie boli pozmenené, vymazané alebo odstránené, ktorý nebol správne zabalený, s ktorým sa nesprávne manipulovalo, ktorý bol predaný z druhej ruky alebo ktorý bol znova predaný v rozpore s nariadeniami USA a ďalšími príslušnými nariadeniami pre export.

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na opravu, výmenu, refundáciu alebo kredit za chybné produkty spoločnosti Kingston tak, ako je uvedené vyššie. Spoločnosť Kingston nezodpovedá za a ani neposkytuje záruku na žiadne škody ani straty akéhokoľvek druhu vyplývajúce zo straty, znehodnotenia alebo poškodenia obsahu alebo údajov, ako ani za žiadne náklady spojené s určovaním príčiny problémov so systémom alebo s odstraňovaním, údržbou alebo inštaláciou produktov spoločnosti Kingston. Táto záruka sa nevzťahuje na softvér, pripojené zariadenia ani uložené údaje tretej strany. Spoločnosť Kingston preto nezodpovedá za žiadne straty ani škody, súčasné ani budúce, pripísateľné softvéru, pripojenému zariadeniu alebo uloženým údajom tretej strany. V prípade reklamácie je jedinou a maximálnou povinnosťou spoločnosti Kingston opraviť alebo nahradiť hardvér alebo vrátiť peniaze podľa uváženia spoločnosti Kingston.

Trvanie záruky

Celoživotná záruka na produkt:**

Na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston sa táto záruka vzťahuje počas celého obdobia ich životnosti.

Pamäťové moduly vrátane:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Pamäť pre maloobchodný predaj
 • Špecifická systémová pamäť Kingston

Flash pamäťové karty vrátane:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC a XC
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia okrem kariet Industrial Temp microSD
 • Flash adaptéry

Päťročná záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston počas obdobia piatich rokov od dátumu nákupu pôvodným koncovým používateľom:

 • USB disky DataTraveler® (okrem DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM (“CBD”)
 • jednotky IronKey™ (okrem IKVP80ES)
 • Industrial Temp microSD karta (SDCIT)

Päťročná podmienečná SSD záruka:

Na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston sa vzťahuje táto záruka podľa toho, ktorá z nasledujúcich udalostí sa odohrala najskôr: (i) päť (5) rokov od dátumu kúpy pôvodným koncovým užívateľom; (ii) keď použitie SATA SSD ako ho meria implementácia SMART atribútu 231 Kingston označená “SSD Wear Indicator” dosiahne normalizovanú hodnotu jedna (1) ako indikuje Kingston SSD Manager (“KSM”) alebo (iii) keď použitie NVME SSD ako indikuje implementácia zdravotného atribútu Kingston “Využité percentá” dosahuje alebo presiahne normalizovanú hodnotu jeden sto (100) ako indikuje KSM.

KSM je špecifikovaný v údajovom hárku pre produkty a je dostupný na stránke spoločnosti Kingston na adrese kingston.com/ssdmanager. V prípade nového, nepoužitého produktu SATA SSD sa zobrazí hodnota indikátora opotrebenia jedno sto (100), zatiaľ čo v prípade produktu, ktorý dosiahol svoj limit záruky, sa zobrazí hodnota indikátora opotrebenia jedna (1). V prípade nového, nepoužitého produktu NVMe SSD sa zobrazí hodnota použitých percent nula (0), zatiaľ čo v prípade produktu, ktorý dosiahol svoj limit záruky, sa zobrazí hodnota použitých percent väčšia alebo rovná jednému stu (100).

Informácie o záruke pre špecifický produkt nájdete v nasledujúcej tabuľke záruky na produkty SSD:

Tabuľka 5 ročnej podmienečnej záruky (SATA SSD)
Rodina diskovDiel číslo
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Tabuľka 5 ročnej podmienečnej záruky (NVME SSD)
Rodina diskovDiel číslo
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BMBxxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
Tabuľka 5 ročnej podmienečnej záruky (Portable SSD)
XS2000 SXS2000xxxx

Trojročná záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston počas obdobia troch rokov od dátumu nákupu pôvodným koncovým používateľom:

 • DataTraveler® 2000 (DT2000)
 • IronKey™ Vault Privacy 80ES (IKVP80ES)
 • Odolná High Endurance microSD karta (SDCE)
 • Industrial microSD karta (SDCIT2)
 • Disky DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2) a vybrané SSD disky sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Tabuľka trojročnej záruky (SATA SSD)
Rodina diskovDiel číslo
HyperX Savage SHSS37Axxx

Trojročná podmienečná SSD záruka:

Na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston sa vzťahuje táto záruka podľa toho, ktorá z nasledujúcich udalostí sa odohrala najskôr: (i) tri roky od dátumu kúpy pôvodným koncovým užívateľom; (ii) keď použitie SATA SSD ako ho meria implementácia SMART atribútu 231 Kingston označená “SSD Wear Indicator” dosiahne normalizovanú hodnotu jedna (1) ako indikuje Kingston SSD Manager (“KSM”) alebo (iii) keď použitie NVME SSD ako ju nameria implementácia zdravotného atribútu Kingston “Využité percentá” dosahuje alebo presiahne normalizovanú hodnotu jeden sto (100) ako indikuje KSM.

KSM je špecifikovaný v údajovom hárku pre špecifický produkt a je dostupný na stránke spoločnosti Kingston na adrese kingston.com/ssdmanager. V prípade nového, nepoužitého produktu SATA SSD sa zobrazí hodnota indikátora opotrebenia jedno sto (100), zatiaľ čo v prípade produktu, ktorý dosiahol svoj limit záruky, sa zobrazí hodnota indikátora opotrebenia jedna (1). V prípade nového, nepoužitého produktu NVMe SSD sa zobrazí hodnota použitých percent nula (0), zatiaľ čo v prípade produktu, ktorý dosiahol svoj limit záruky, sa zobrazí hodnota použitých percent väčšia alebo rovná jednému stu (100).

Informácie o záruke pre špecifický produkt nájdete v nasledujúcej SSD záručnej tabuľke:

Tabuľka trojročnej podmienečnej záruky (SATA SSD)
Rodina diskovDiel číslo
A400 SA400S37xxx
HyperX FURY RGB SHFR200xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Tabuľka trojročnej podmienečnej záruky (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx

Dvojročná záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston počas obdobia dvoch rokov od dátumu nákupu pôvodným koncovým používateľom:

 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - Gen 3
 • MobileLite® Wireless - Gen 2
 • MobileLite® Reader
 • Čítačka kariet microSD
 • Nucleum
 • Dokovacia stanica Workflow Station a čítačky Workflow Readers
 • Produkty spadajú do programu Kingston Customization Program. Pre produkty poskytované v rámci programu Kingston Customization Program je počas dvojročnej záručnej lehoty k dispozícii iba možnosť poskytnutia kreditu alebo refundácie. V niektorých prípadoch môže spoločnosť Kingston podľa vlastného uváženia vymeniť chybné produkty objednané cez program Kingston Customization Program za podobné produkty s rovnakými funkciami.

Jednoročná záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston počas obdobia jedného roka od dátumu nákupu pôvodným koncovým používateľom:

 • MobileLite® Wireless - Gen 1
 • Sada príslušenstva DataTraveler®
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • Čítačka kariet SD/MMC
 • Bali microSDHC Class 10 UHS-1

V prípade ak sa produkt prestal vyrábať, spoločnosť Kingston podľa vlastného uváženia buď produkt opraví, ponúkne náhradu s porovnateľným produktom alebo vráti peniaze v sume nižšej nákupnej ceny alebo aktuálnej hodnoty produktu.

Opravené alebo nahradené produkty budú ďalej kryté obmezdenou zárukou po zvyšok pôvodnej záručnej doby alebo deväťdesiat dní (90), podľa toho, čo trvá dlhšie.

Táto obmedzená záruka sa uplatňuje len na pôvodného koncového používateľa a vzťahujú sa na ňu podmienky a požiadavky uvedené v zmluve. Prevod tejto obmedzenej záruky nie je možný. U produktov zakúpených ako súčasť súpravy je pre uplatnenie záruky potrebné vrátenie celej súpravy.

Bezplatná technická podpora

Ak máte problémy počas inštalácie alebo následného používania produktu spoločnosti Kingston, pred servisom svojho systému sa môžete obrátiť na oddelenie technickej podpory spoločnosti Kingston.

Ak chcete získať pomoc prostredníctvom internetu, navštívte lokalitu kingston.com/support.

Spoločnosť Kingston poskytuje svojim zákazníkom z celého sveta aj bezplatnú technickú podporu v angličtine.

USA a Kanada:

Služby technickej podpory spoločnosti Kingston v USA a Kanade je možné priamo kontaktovať na telefónnom čísle:
+1 (714) 435-2639 alebo na bezplatnom telefónnom čísle +1 (800) 435-0640.

Európa, Stredný východ a Afrika:

Služby technickej podpory spoločnosti Kingston v Európe, na Strednom východe a v Afrike (s výnimkou krajín uvedených inde) nájdete na stránke kingston.com/support

Ázia:

Kontakty na technickú podporu v Ázii nájdete na stránke: kingston.com/support.

Rusko, Bielorusko:

Kontaktujte Kingston technickú podporu v Rusku: [email protected] alebo bezplatné číslo pre Ruskú federáciu, 8 (800) 700-1350.

Ukrajina:

Kontaktujte Kingston technickú podporu na Ukrajine: [email protected]

Krajiny Strednej Ázie a Kaukazu, Moldavsko:

Kontaktujte technickú podporu spoločnosti Kingston pre krajiny CIS: [email protected]

Postupy a požiadavky spojené s uplatňovaním nárokov zo záruky

Ak chcete využiť záručné služby, mali by ste chybný produkt vrátiť na pôvodnom mieste nákupu alebo autorizovanému predajcovi či distribútorovi spoločnosti Kingston, od ktorého ste kúpili produkt spoločnosti Kingston. Pred vrátením produktu sa oboznámte s podmienkami pravidiel vrátenia. Zvyčajne je nutné uviesť informácie na identifikáciu produktu vrátane čísla modelu a sériového čísla (ak existuje) spolu s podrobným opisom problému, ktorý sa vyskytol. Bude sa od vás vyžadovať predložiť doklad o nákupe. Všetky vrátené diely alebo produkty, ak boli vymenené alebo sa za ne refundovali peniaze sa po prijatí stávajú majetkom spoločnosti Kingston. Opravený alebo vymenený produkt sa dodáva na náklady spoločnosti Kingston. V rozsahu povolenom platnými zákonmi, pre produkty, ktoré nie sú dovážané alebo predávané cez dílerov alebo distribútorov spoločnosti Kingston neplatí táto záruka a spoločnosť Kingston sa môže rozhodnúť opraviť alebo nahradiť váš produkt za poplatok. Týmto sa zaistí certifikácia kvality. Kontaktujte dílera, od ktorého ste kúpili tento produkt ohľadne dostupnej záruky.

USA:

V USA môžete využiť záručné služby priamo od servisného strediska spoločnosti Kingston po získaní čísla oprávnenia na vrátenie materiálu (Return Material Authorization, RMA) od spoločnosti Kingston. Číslo RMA získate na stránke kingston.com/support alebo zavolaním na telefónne číslo služby zákazníkom spoločnosti Kingston +1 (714) 438-1810 alebo +1 (800) 337-3719. Pri vrátení pamäťových produktov ValueRAM požiadajte o poskytnutie služieb a podpory v súvislosti so získaním čísla RMA služby technickej podpory na telefónnom čísle +1 (800) 435-0640.

Po získaní čísla RMA od spoločnosti Kingston musíte do tridsiatich (30) dní odoslať produkt na adresu Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. Náklady na poistenie a prepravu vracaných produktov hradíte vy. Produkty prepravované do servisného strediska musia byť správne zabalené, aby sa zabránilo ich poškodeniu počas prepravy. Číslo RMA od spoločnosti Kingston musí byť zreteľne uvedené na vonkajšej strane balenia. Ak neuvediete číslo RMA na vonkajšej strane balenia, balík sa vám vráti neotvorený.

Európa, Stredný východ a Afrika:

V Európe, na Strednom východe a v Afrike: Ak nemôžete využiť záručné služby prostredníctvom pôvodného miesta nákupu alebo autorizovaného predajcu, prípadne distribútora spoločnosti Kingston, od ktorého ste si produkt kúpili, záručné služby môžete využiť priamo prostredníctvom servisného strediska spoločnosti Kingston po získaní čísla oprávnenia na vrátenie materiálu (Return Material Authorization, RMA) od spoločnosti Kingston. Číslo RMA získate na stránke kingston.com/support. Za určitých okolností od vás môžeme požadovať potvrdenie o nákupe.

Po získaní čísla RMA od spoločnosti Kingston musíte produkt do tridsiatich (30) dní odoslať na adresu Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Náklady na poistenie a prepravu produktov hradíte vy. Produkty musia byť správne zabalené, aby sa zabránilo ich poškodeniu počas prepravy. Číslo RMA od spoločnosti Kingston musí byť zreteľne uvedené na vonkajšej strane balenia. Ak neuvediete číslo RMA na vonkajšej strane balenia, balík sa vám vráti neotvorený.

Ázia:

V Ázii kliknite na oblasť, ktorá sa na vás vzťahuje.

Na Taiwane môžete využiť záručné služby prostredníctvom (a) vášho pôvodného miesta nákupu, (b) autorizovaného servisného strediska na stránke kingston.com/support/taiwan-service-centers alebo (c) priamo od servisného strediska spoločnosti Kingston po získaní čísla oprávnenia na vrátenie materiálu (Return Material Authorization, RMA) od spoločnosti Kingston. Číslo RMA získate na stránke kingston.com/support/tw-rma-apply. Za určitých okolností od vás môžeme požadovať potvrdenie o nákupe.

Po získaní čísla RMA od spoločnosti Kingston musíte do troch (3) dní odoslať produkt na adresu Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Náklady na poistenie a prepravu produktov hradíte vy. Produkty musia byť správne zabalené, aby sa zabránilo ich poškodeniu počas prepravy. Číslo RMA od spoločnosti Kingston musí byť zreteľne uvedené na vonkajšej strane balenia. Ak neuvediete číslo RMA na vonkajšej strane balenia, balík sa vám vráti neotvorený.

V Číne môžete využiť záručné služby prostredníctvom autorizovaného distribútora alebo priamo od servisného strediska spoločnosti Kingston. Zoznam servisných stredísk v Číne nájdete na stránke kingston.com/support/china/center.

Vo všetkých ostatných ázijských krajinách požiadajte o záručné služby pôvodné miesto nákupu. Ak nemáte možnosť vrátiť produkt na pôvodnom mieste nákupu, na stránke kingston.com/support požiadajte spoločnosť Kingston o poskytnutie služieb a podpory v súvislosti so získaním čísla RMA.

VYHLÁSENIA

ZNENIE V PREDCHÁDZAJÚCEJ ČASTI TOHTO DOKUMENTU PREDSTAVUJE V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI ÚPLNÉ ZNENIE ZÁRUKY NA PRODUKTY SPOLOČNOSTI KINGSTON A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ PREDCHÁDZAJÚCE PÍSOMNÉ ALEBO ÚSTNE ZÁRUKY A VYHLÁSENIA. AK V PREDCHÁDZAJÚCEJ ČASTI NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÉ INAK, V SÚVISLOSTI S PRODUKTMI SPOLOČNOSTI KINGSTON SA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY A SPOLOČNOSŤ KINGSTON VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK INÉ ZÁRUKY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE, VRÁTANE A V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, KTORÉ MÔŽU EXISTOVAŤ NA ZÁKLADE ŠTÁTNYCH, PROVINČNÝCH ALEBO MIESTNYCH ZÁKONOV, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY SÚ OBMEDZENÉ NA OBDOBIA UVEDENÉ VYŠŠIE. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO INÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIA PRE TRVANIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK, A TAK SA OBMEDZENIA UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

PRODUKTY SPOLOČNOSTI KINGSTON NIE SÚ SCHVÁLENÉ NA TO, ABY SA MOHLI POUŽÍVAŤ AKO KĽÚČOVÉ SÚČASTI ZARIADENÍ NA UDRŽIAVANIE ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ, AKO ANI NA POUŽITIE, PRI KTOROM BY ZLYHANIE ALEBO NESPRÁVNE FUNGOVANIE PRODUKTOV MOHLO VIESŤ K SITUÁCIÁM, V KTORÝCH MÔŽE DÔJSŤ K PORANENIU OSÔB ALEBO SMRTI. SPOLOČNOSŤ KINGSTON NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚMRTIE ŽIADNEJ OSOBY ANI ZA ŽIADNU STRATU, ZRANENIE ALEBO POŠKODENIE OSÔB ALEBO MAJETKU NÁSLEDKOM POUŽITIA PRODUKTOV POUŽITÝCH V APLIKÁCIÁCH VRÁTANE VOJENSKÉHO ZARIADENIA ALEBO ZARIADENIA S NÍM SÚVISIACEHO, ZARIADENIA NA RIADENIA PREMÁVKY, SYSTÉMOV NA PREVENCIU KATASTROF A MEDICÍNSKEHO ZARIADENIA ALEBO S NÍM SÚVISIACEHO ZARIADENIA.

CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI KINGSTON NA ZÁKLADE TEJTO ALEBO INEJ ZÁRUKY, VÝSLOVNÁ ALEBO PREDPOKLADANÁ SA OBMEDZUJE NA OPRAVU, NÁHRADU ALEBO VRÁTANIE PEŇAZÍ. OPRAVA, VÝMENA ALEBO REFUNDÁCIA SÚ JEDINÝMI A VÝLUČNÝMI OPRAVNÝMI PROSTRIEDKAMI V PRÍPADE PORUŠENIA ZÁRUKY ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE. SPOLOČNOSŤ KINGSTON V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NENESIE ZODPOVEDNOSŤ VOČI NAKUPUJÚCEMU ALEBO KONCOVÉMU POUŽÍVATEĽOVI PRODUKTU SPOLOČNOSTI KINGSTON ZA ŽIADNE ŠKODY, NÁKLADY, STRATENÉ ÚDAJE, STRATENÉ VÝNOSY, STRATENÉ ÚSPORY, UŠLÉ ZISKY A ANI ZA ŽIADNE NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z NÁKUPU, POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA PRODUKTU SPOLOČNOSTI KINGSTON, A TO ANI V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ KINGSTON UPOZORŇOVALA NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO INÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, A TAK SA OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA MÔŽU LÍŠIŤ OD ŠTÁTU K ŠTÁTU ALEBO OD JURISDIKCIE K JURISDIKCII.

AK IDE O OBČANOV SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA ALEBO KRAJÍN, KTORÉ SÚ ČLENMI EURÓPSKEJ ÚNIE, A O NÁKUP TOHTO PRODUKTU, KU KTORÉMU DOŠLO ZO STRANY SPOTREBITEĽA A NIE V RÁMCI PODNIKANIA, TÁTO ZÁRUKA DOPĹŇA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ MÁTE V SÚVISLOSTI S CHYBNÝMI PRODUKTMI. PORADENSTVO V SÚVISLOSTI S VAŠIMI ZÁKONNÝMI PRÁVAMI MÁTE K DISPOZÍCII PROSTREDNÍCTVOM MIESTNEHO CENTRA PRE POSKYTOVANIE PORADENSKÝCH SLUŽIEB SPOTREBITEĽOM. ÚČELOM TOHTO VYHLÁSENIA NIE JE OBMEDZIŤ ANI VYLÚČIŤ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI KINGSTON ZA SMRŤ ALEBO PORANENIE V DÔSLEDKU JEJ NEDBALOSTI ALEBO POSKYTOVANIA NESPRÁVNYCH INFORMÁCIÍ.

Túto záruku poskytuje:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Zapustené produkty a produkty DRAM komponentov

Ďalšie informácie o záruke pre špecifický produkt nájdete vo vyhláseniach o záruke týkajúcich sa integrovaných komponentov, pamätí DRAM a komponentov Design-in SSD.

Zákazníci v Austrálii:

Záručné informácie pre Austráliu nájdete vo vyhlásení o obmedzenej záruke spoločnosti Kingston.

Revízia: 05/2022

Predchádzajúce záruky

05-2013 - 02/2018
02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022