Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti Kingston

Úplné informácie o zárukách spoločnosti Kingston sú uvedené nižšie. K sekcii, ktorá vás zaujíma, môžete rýchlejšie prejsť aj tak, že vyberiete požadovanú tému v zozname nižšie:

Spoločnosť Kingston poskytuje pôvodnému koncovému používateľovi záruku, že produkty sú bez materiálových a výrobných chýb podľa podmienok, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. V súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými nižšie spoločnosť Kingston na základe vlastného uváženia vykoná opravu alebo výmenu akejkoľvek časti svojich produktov, u ktorých sa preukáže, že sú chybné v dôsledku nesprávneho vyhotovenia alebo použitých materiálov. Opravené súčasti alebo vymenené produkty bude spoločnosť Kingston poskytovať na základe výmeny za nové alebo renovované produkty. Všetky renovované produkty boli testované, aby sa overilo, že sú funkčne rovnocenné s novými produktmi. Ak spoločnosť Kingston nedokáže opraviť alebo vymeniť produkt, poskytne refundáciu alebo kredit vo výške aktuálnej hodnoty produktu v čase uplatnenia nároku zo záruky alebo vo výške nákupnej ceny podľa toho, ktorá z týchto súm je nižšia. Musí byť predložený doklad o zakúpení uvádzajúci dátum a miesto pôvodného zakúpenia a tiež aj opis a cenu produktu.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenia tohto produktu, ktoré vyplynú z nesprávnej inštalácie, nehody, nedbanlivosti, nesprávneho použitia, prírodnej katastrofy, zdroja napájania s nedostatočným alebo nadmerným výkonom, neobvyklých mechanických alebo environmentálnych podmienok alebo akejkoľvek neoprávnenej demontáže, opravy alebo úpravy. Táto obmedzená záruka nebude platiť, ak: (i) produkt nebol používaný v súlade so sprievodnými pokynmi, alebo (ii) produkt nebol použitý na určenú funkciu.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje ani na žiadny produkt, ktorého pôvodné identifikačné informácie boli pozmenené, vymazané alebo odstránené, ktorý nebol správne zabalený, s ktorým sa nesprávne manipulovalo, ktorý bol predaný z druhej ruky alebo ktorý bol znova predaný v rozpore s nariadeniami USA a ďalšími príslušnými nariadeniami pre export.

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na opravu, výmenu, refundáciu alebo kredit za chybné produkty spoločnosti Kingston tak, ako je uvedené vyššie. Spoločnosť Kingston nezodpovedá za a ani neposkytuje záruku na žiadne škody ani straty akéhokoľvek druhu vyplývajúce zo straty, znehodnotenia alebo poškodenia obsahu alebo údajov, ako ani za žiadne náklady spojené s určovaním príčiny problémov so systémom alebo s odstraňovaním, údržbou alebo inštaláciou produktov spoločnosti Kingston. Táto záruka sa nevzťahuje na softvér, pripojené zariadenia ani uložené údaje tretej strany. Spoločnosť Kingston preto nezodpovedá za žiadne skutočné či následné straty ani škody pripísateľné softvéru, pripojenému zariadeniu alebo uloženým údajom tretej strany. V prípade reklamácie bude spoločnosť Kingston výlučne a maximálne zodpovedná za výmenu hardvéru alebo nápravu problému alebo za vrátenie, a to podľa výhradného rozhodnutia spoločnosti Kingston.

Trvanie záruky

Záruka na produkty počas celej ich životnosti:**

Na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston sa táto záruka vzťahuje počas celého obdobia ich životnosti:

pamäťové moduly vrátane modulov ValueRAM®, HyperX®, Retail Memory a pamätí špecifických pre konkrétne systémy Kingston, pamäťové karty Flash (napr. Secure Digital, Secure Digital HC a XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia s výnimkou kariet Industrial Temp microSD) a adaptéry Flash.

Päťročná záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston počas obdobia piatich rokov od dátumu nákupu pôvodným koncovým používateľom: jednotky USB DataTraveler® (okrem DataTraveler® Workspace), jednotky IronKey® USB a SSDNow® KC100 (skladovacie zariadenia SSD) a karty Industrial Temp microSD.

Záruka na produkty podľa päťročnej alebo zostávajúcej životnosti SSD:

Na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston sa táto záruka vzťahuje počas jednej z nasledujúcich lehôt, pričom platí lehota, ktorá nastane skôr: (i) päť rokov od zakúpenia pôvodným koncovým používateľom alebo (ii) do dátumu, kedy používanie jednotky podľa merania so zavedením atribútu spoločnosti Kingston SMART 231 „SSD Life Remaining“ dosiahne normalizovanú hodnotu jeden (1) v zmysle správy Kingston SSD Manager (KSM): SSD série SSDNow® DC400 , SSDNow® KC400 a SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) a SSD série DCP1000*.

Kingston SSD Manager (KSM) je uvedený v údajovom hárku výrobku a môžete k nemu zadarmo získať prístup cez webovú lokalitu Kingston na adrese www.kingston.com/ssdmanager. Nový, nepoužívaný produkt bude mať hodnotu indikátora opotrebovania sto (100) a produkt, ktorý dosiahol medznú hodnotu trvanlivosti pre cykly vymazania programom, bude uvádzať hodnotu indikátora opotrebovania jeden (1).

*Pre SSD série DCP1000 – ak používanie jedného alebo viacerých zo štyroch (4) jednotlivých SSDNow® M.2 tvoriacich DCP1000 bude uvádzať hodnotu indikátora opotrebovania jeden (1), na produkt sa už táto záruka vzťahovať nebude.

Trojročná záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston počas obdobia troch rokov od dátumu nákupu pôvodným koncovým používateľom: SSD série DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage a Predator) SSDNow® (skladovacie zariadenia SSD) okrem SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 a SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2).

Záruka na produkty podľa trojročnej alebo zostávajúcej životnosti SSD:

Na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston sa táto záruka vzťahuje počas jednej z nasledujúcich lehôt, pričom platí lehota, ktorá nastane skôr: (i) tri roky od zakúpenia pôvodným koncovým používateľom alebo (ii) do dátumu, kedy používanie jednotky podľa merania so zavedením atribútu spoločnosti Kingston SMART 231 „SSD Life Remaining“ dosiahne normalizovanú hodnotu jeden (1) v zmysle správy Kingston SSD Manager (KSM): SSD série SSDNow® UV300.

Kingston SSD Manager (KSM) je uvedený v údajovom hárku výrobku a môžete k nemu zadarmo získať prístup cez webovú lokalitu Kingston na adrese www.kingston.com/ssdmanager. Nový, nepoužívaný produkt bude mať hodnotu indikátora opotrebovania sto (100) a produkt, ktorý dosiahol medznú hodnotu trvanlivosti pre cykly vymazania programom, bude uvádzať hodnotu indikátora opotrebovania jeden (1).

Dvojročná záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston počas obdobia dvoch rokov od dátumu nákupu pôvodným koncovým používateľom: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, čítačka MobileLite®, čítačka kariet microSD, slúchadlá s mikrofónom HyperX™ Cloud (s výnimkou propagačných položiek dodaných v balení zadarmo), podložky pre myš HyperX™, klávesnice Nucleum™, klávesnice HyperX™, myši HyperX™ a produkty z programu program Kingston Customization Program. Pre produkty poskytované v rámci programu Kingston Customization Program je počas dvojročnej záručnej lehoty k dispozícii iba možnosť poskytnutia kreditu alebo refundácie. V niektorých prípadoch môže spoločnosť Kingston podľa vlastného uváženia vymeniť chybné produkty objednané cez program Kingston Customization Program za podobné produkty s rovnakými funkciami.

Jednoročná záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston počas obdobia jedného roka od dátumu nákupu pôvodným koncovým používateľom: MobileLite® Wireless - Gen 1, súprava príslušenstva DataTraveler®, Wi-Drive®, čítačka kariet SD/MMC TravelLite® a ventilátor HyperX™.

Šesťmesačná záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston počas obdobia šiestich rokov od dátumu nákupu pôvodným koncovým používateľom: Príslušenstvo pre slúchadlá s mikrofónom HyperX™ Cloud, Core a Cloud II, zahŕňajúce odpojiteľné mikrofóny, náušníky, ovládacie boxy, predlžovacie káble s dvoma 3,5 mm konektormi, počítačové predlžovacie káble, rozdeľovacie káble pre slúchadlá s mikrofónom, adaptéry pre slúchadlá do lietadla a sieťované vrecká na prenášanie.

Deväťdesiatdňová záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na nasledujúce produkty spoločnosti Kingston počas obdobia deväťdesiatich dní od dátumu nákupu pôvodným koncovým používateľom: Recertifikované slúchadlá s mikrofónom HyperX™.

Ak sa výroba produktu skončila, spoločnosť Kingston na základe vlastného rozhodnutia produkt opraví, ponúkne výmenu za porovnateľný produkt alebo ponúkne vrátenie peňazí vo výške nie menej ako je nákupná cena produktu alebo jeho aktuálna hodnota.

Na opravené alebo vymenené produkty sa bude naďalej vzťahovať táto obmedzená záruka v trvaní zostávajúcej záručnej lehoty alebo v trvaní deväťdesiat (90) dní, pričom bude platiť dlhšia lehota.

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje na pôvodného koncového používateľa a vzťahujú sa na ňu podmienky uvedené v tomto dokumente. Prevod tejto obmedzenej záruky nie je možný. U produktov zakúpených ako súčasť súpravy je pre uplatnenie záruky potrebné vrátenie celej súpravy.

**Životnosť produktu je definovaná ako očakávaná štandardná lehota používania produktu v rámci odvetvia. No záruka počas celej životnosti môže byť v rôznych krajinách zadefinovaná odlišne. Pre Rusko je záruka na produkty počas celej ich životnosti obmedzená na obdobie (10) rokov od dátumu zakúpenia produktu koncovým zákazníkom.

Bezplatná technická podpora

Ak máte problémy počas inštalácie alebo následného používania produktu spoločnosti Kingston, pred servisom svojho systému sa môžete obrátiť na oddelenie technickej podpory spoločnosti Kingston.

Ak chcete získať pomoc prostredníctvom internetu, navštívte lokalitu www.kingston.com/support.

Spoločnosť Kingston poskytuje svojim zákazníkom z celého sveta aj bezplatnú technickú podporu v angličtine.

USA a Kanada:

Služby technickej podpory spoločnosti Kingston v USA a Kanade je možné priamo kontaktovať na telefónnom čísle: +1 (714) 435-2639 alebo na bezplatnom telefónnom čísle: +1 (800) 435-0640.

Európa, Stredný východ a Afrika:

Služby technickej podpory spoločnosti Kingston v Európe, na Strednom východe a v Afrike s výnimkou krajín uvedených inde je možné kontaktovať na telefónnom čísle +44 (0) 1932 738888. Ak chcete použiť telefónne číslo spoplatnené podľa miestnych sadzieb príslušnej krajiny, navštívte lokalitu www.kingston.com/en/company/contacts .

Ázia:

Technickú podporu spoločnosti Kingston v Ázii je možné priamo kontaktovať na nasledujúcich telefónnych číslach:

 • Volanie z Austrálie: 1800-620-569 (bezplatne)
 • Volanie z Nového Zélandu: 0800-546-478 (bezplatne)
 • Volanie z Číny: 800-810-1972 (bezplatne)
 • Volanie z Hongkongu: 800-900478 (bezplatne)
 • Volanie z Indie: 1-860-233-4515, hovory sú spoplatnené (pondelok až sobota, 9:30 až 17:30)
 • Volanie z Japonska: 00531-88-0018 (bezplatne)
 • Volanie z Malajzie: 1800-812078 (bezplatne)
 • Volanie zo Singapuru: 800-8861042 (bezplatne)
 • Volanie z Taiwanu: 0800-666-200 (bezplatne)
 • Volanie z Thajska: 001800-861-0018 (bezplatne)
 • Volanie z ostatných ázijských krajín: +886-3-500-1715, hovory sú spoplatnené

Postupy a požiadavky spojené s uplatňovaním nárokov zo záruky

Ak chcete využiť záručné služby, treba chybný produkt vrátiť na pôvodnom mieste nákupu alebo autorizovanému predajcovi či distribútorovi spoločnosti Kingston, od ktorého ste kúpili produkt spoločnosti Kingston. Pred vrátením produktu sa oboznámte s podmienkami pravidiel vrátenia. Zvyčajne je nutné uviesť informácie na identifikáciu produktu vrátane čísla modelu a sériového čísla (ak existuje) spolu s podrobným opisom problému, ktorý sa vyskytol. Bude sa od vás požadovať predloženie dokladu o zakúpení. Všetky vrátené diely alebo produkty sa po výmene alebo vrátení peňazí stanú po doručení do spoločnosti Kingston jej majetkom. Opravený alebo vymenený produkt sa dodáva na náklady spoločnosti Kingston. Do rozsahu povolenom platnými zákonmi sa táto záruka nevzťahuje na produkty, ktoré nedovážajú alebo nepredávajú autorizovaní predajcovia výrobkov značky Kingston, a spoločnosť Kingston sa môže rozhodnúť, či váš produkt zadarmo opraví alebo vymení. Slúži to na účely certifikácie kvality. Informácie o dostupnej záruke získate u predajcu, od ktorého ste si produkty zakúpili.

USA:

V USA môžete produkt vrátiť priamo do servisného strediska spoločnosti Kingston po získaní čísla oprávnenia na vrátenie materiálu (Return Material Authorization, ďalej len RMA) od spoločnosti Kingston. Číslo RMA získate tak, že navštívite lokalitu kingston.com/us/support alebo zavoláte na telefónne číslo služby zákazníkom spoločnosti Kingston +1 (714) 438-1810, or +1 (800) 337-3719. Pri vrátení pamäťových produktov ValueRAM požiadajte o poskytnutie služieb a podpory v súvislosti so získaním čísla RMA služby technickej podpory na telefónnom čísle +1 (800) 435-0640.

Po získaní čísla RMA od spoločnosti Kingston musíte do tridsiatich (30) dní odoslať produkt na adresu Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Náklady na poistenie a prepravu vrátených produktov hradíte vy. Produkty prepravované do servisného strediska musia byť správne zabalené, aby sa zabránilo poškodeniu počas prepravy. Číslo RMA od spoločnosti Kingston musí byť zreteľne uvedené na vonkajšej strane balenia. Ak svoj produkt zašlete do servisného strediska bez čísla RMA výrazne uvedeného na vonkajšej strane obalu, bude vám bez otvorenia vrátený.

Európa, Stredný východ a Afrika:

V Európe, na Strednom východe a v Afrike: ak nemáte možnosť vrátiť produkt na pôvodnom mieste nákupu alebo autorizovanému predajcovi, prípadne distribútorovi spoločnosti Kingston, od ktorého ste si produkt kúpili, produkt môžete vrátiť priamo do servisného strediska spoločnosti Kingston po získaní čísla oprávnenia na vrátenie materiálu (Return Material Authorization, RMA) od spoločnosti Kingston. Číslo RMA získate tak, že navštívite lokalitu kingston.com/en/support. Za určitých okolností od vás môžeme požadovať potvrdenie o nákupe.

Po získaní čísla RMA od spoločnosti Kingston musíte produkt do tridsiatich (30) dní odoslať na adresu Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Náklady na poistenie a prepravu produktov hradíte vy. Produkty musia byť správne zabalené, aby sa zabránilo ich poškodeniu počas prepravy. Číslo RMA od spoločnosti Kingston musí byť zreteľne uvedené na vonkajšej strane balenia. Ak neuvediete číslo RMA, balík sa vám vráti neotvorený.

Ázia:

V Ázii si pozrite oblasť, ktorá sa na vás vzťahuje. Na Taiwane môžete chybný produkt vrátiť miestnemu distribútorovi alebo servisnému stredisku, no môžete aj absolvovať on-line postup na podanie žiadosti. Ak chcete pokračovať, prejdite na lokalitu https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/ V Číne môžete požiadať o číslo RMA autorizovaného distribútora alebo autorizované servisné stredisko. Zoznam servisných stredísk v Číne nájdete na adrese https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

Po získaní čísla RMA od spoločnosti Kingston musíte produkt do troch (3) dní zaslať na adresu Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Náklady na poistenie a prepravu produktov hradíte vy. Produkty prepravované do servisného strediska musia byť správne zabalené, aby sa zabránilo poškodeniu počas prepravy. Číslo RMA od spoločnosti Kingston musí byť zreteľne uvedené na vonkajšej strane balenia. Ak svoj produkt zašlete do servisného strediska bez čísla RMA výrazne uvedeného na vonkajšej strane obalu, bude vám bez otvorenia vrátený.

Vo všetkých ostatných ázijských krajinách o číslo oprávnenia na vrátenie materiálu (Return Material Authorization, RMA) požiadajte miestneho distribútora alebo predajcu.

VYHLÁSENIA

ZNENIE V PREDCHÁDZAJÚCEJ ČASTI TOHTO DOKUMENTU PREDSTAVUJE V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI ÚPLNÉ ZNENIE ZÁRUKY NA PRODUKTY SPOLOČNOSTI KINGSTON A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ PREDCHÁDZAJÚCE PÍSOMNÉ ALEBO ÚSTNE ZÁRUKY A VYHLÁSENIA. AK V PREDCHÁDZAJÚCEJ ČASTI NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÉ INAK, V SÚVISLOSTI S PRODUKTMI SPOLOČNOSTI KINGSTON SA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY A SPOLOČNOSŤ KINGSTON VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK INÉ ZÁRUKY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE, VRÁTANE A V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, KTORÉ MÔŽU EXISTOVAŤ NA ZÁKLADE ŠTÁTNYCH, PROVINČNÝCH ALEBO MIESTNYCH ZÁKONOV, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY SÚ OBMEDZENÉ NA OBDOBIA UVEDENÉ VYŠŠIE. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO INÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIA PRE TRVANIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK, A TAK SA OBMEDZENIA UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

PRODUKTY SPOLOČNOSTI KINGSTON NIE SÚ SCHVÁLENÉ NA TO, ABY SA MOHLI POUŽÍVAŤ AKO KĽÚČOVÉ SÚČASTI ZARIADENÍ NA UDRŽIAVANIE ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ, AKO ANI NA POUŽITIE, PRI KTOROM BY ZLYHANIE ALEBO NESPRÁVNE FUNGOVANIE PRODUKTOV MOHLO VIESŤ K SITUÁCIÁM, V KTORÝCH MÔŽE DÔJSŤ K PORANENIU OSÔB ALEBO SMRTI. SPOLOČNOSŤ KINGSTON NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA SMRŤ KTOREJKOĽVEK OSOBY ANI ZA STRATU, PORANENIE ALEBO POŠKODENIE OSOBY ČI MAJETKU POUŽÍVANÍM PRODUKTOV V APLIKÁCIÁCH, AKO SÚ NAPRÍKLAD VOJENSKÉ ALEBO PODOBNÉ ZARIADENIA, ZARIADENIA NA RIADENIE DOPRAVY, SYSTÉMY NA PREVENCIU KATASTROF A ZDRAVOTNÍCKE ČI PODOBNÉ POMÔCKY.

CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI KINGSTON PODĽA TEJTO ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ VÝSLOVNEJ ČI PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY JE OBMEDZENÁ NA OPRAVU, VÝMENU ALEBO VRÁTENIE PEŇAZÍ. OPRAVA, VÝMENA ALEBO REFUNDÁCIA SÚ JEDINÝMI A VÝLUČNÝMI OPRAVNÝMI PROSTRIEDKAMI V PRÍPADE PORUŠENIA ZÁRUKY ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE. SPOLOČNOSŤ KINGSTON V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NENESIE ZODPOVEDNOSŤ VOČI NAKUPUJÚCEMU ALEBO KONCOVÉMU POUŽÍVATEĽOVI PRODUKTU SPOLOČNOSTI KINGSTON ZA ŽIADNE ŠKODY, NÁKLADY, STRATENÉ ÚDAJE, STRATENÉ VÝNOSY, STRATENÉ ÚSPORY, UŠLÉ ZISKY A ANI ZA ŽIADNE NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z NÁKUPU, POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA PRODUKTU SPOLOČNOSTI KINGSTON, A TO ANI V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ KINGSTON UPOZORŇOVALA NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO INÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, A TAK SA OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA MÔŽU LÍŠIŤ OD ŠTÁTU K ŠTÁTU ALEBO OD JURISDIKCIE K JURISDIKCII.

AK IDE O OBČANOV KRAJÍN, KTORÉ SÚ ČLENMI EURÓPSKEJ ÚNIE, A O NÁKUP TOHTO PRODUKTU, KU KTORÉMU DOŠLO ZO STRANY SPOTREBITEĽA A NIE V RÁMCI PODNIKANIA, TÁTO ZÁRUKA DOPĹŇA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ MÁTE V SÚVISLOSTI S CHYBNÝMI PRODUKTMI. PORADENSTVO V SÚVISLOSTI S VAŠIMI ZÁKONNÝMI PRÁVAMI MÁTE K DISPOZÍCII PROSTREDNÍCTVOM MIESTNEHO CENTRA PRE POSKYTOVANIE PORADENSKÝCH SLUŽIEB SPOTREBITEĽOM. ÚČELOM TOHTO VYHLÁSENIA NIE JE OBMEDZIŤ ANI VYLÚČIŤ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI KINGSTON ZA SMRŤ ALEBO PORANENIE V DÔSLEDKU JEJ NEDBALOSTI ALEBO POSKYTOVANIA NESPRÁVNYCH INFORMÁCIÍ.

Túto záruku poskytuje:

Kingston Technology Company, Inc.,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Zákazníci v Austrálii:
Záručné informácie pre Austráliu nájdete vo vyhlásení o obmedzenej záruke spoločnosti Kingston.

Revízia: február 2018

Predchádzajúce záruky
03/2012 - 05/2013
05/2013 - 09/2015