Pamięć dedykowana firmy Kingston: Gwarancja legendarnej niezawodności

Od ponad dwóch dekad firma Kingston opracowuje i produkuje pamięć ściśle dostosowaną do określonych systemów i ich klas. Firma Kingston w pełni angażuje się w dostarczanie rozwiązań z zakresu pamięci działających we właściwy sposób od początku do końca cyklu życia systemu. Zgodność pamięci z systemem jest przez nas gwarantowana, a moduły są również objęte gwarancją na cały okres eksploatacji.

Fundamentalne kompetencje firmy Kingston wynikają z doświadczenia w zakresie inżynierii, co umożliwia nam opracowywanie, produkcję i dostarczanie klientom produktów najwyższej jakości. Pamięć firmy Kingston jest standardowo stosowana przez najwięcej firm z listy Fortune 500®, co odróżnia nas od konkurentów. Ponadto na produktach firmy Kingston polega 10 z 14 największych producentów półprzewodników i systemów.

Dlaczego tak ważne jest korzystanie z pamięci dedykowanej?

  • Różne chipy zapewniają różne poziomy wydajności
  • Zgodność chipów może różnić się
  • Testowanie jest przeprowadzane w systemie, w którym pamięć zostanie docelowo zainstalowana
  • Modułów pamięci dotyczą specyficzne dla systemu ograniczenia w zakresie wysokości lub szerokości
  • Konfiguracja pozwalająca wykryć obecność

Marka i wydajność chipów

Kiedy firma Kingston opracowuje nowy moduł pamięci przeznaczony do nowego systemu, jej inżynierowie testują kilka marek chipów pod kątem zastosowania w konstrukcji takiego modułu. Proces testowania pozwala nam określić, które marki układów umożliwiają osiągnięcie najlepszej wydajności. Firma Kingston korzysta podczas projektowania modułów dedykowanych z kontrolowanego zestawienia materiałowego pozwalającego zapewnić najwyższą efektywność pracy.

Zgodność chipów

Przeprowadzane przez firmę Kingston testowanie chipów pod kątem wydajności obejmuje również sprawdzenie zgodności. W miarę wzrostu szybkości pracy pamięci zgodność staje się coraz ważniejsza. Różni się ona w zależności od systemu, dlatego firma Kingston zawsze testuje chipy kilku marek w przypadku każdego obsługiwanego systemu. W procesie tym korzystamy z listy zatwierdzonych sprzedawców części do modułów.

Ponadto na zgodność konstrukcji modułu mają wpływ wymiary fizyczne. W wielu systemach określona liczba chipów decyduje o fizycznej możliwości instalacji modułu i zgodności pod względem napięć. Biorąc pod uwagę kwestie zgodności i liczby modułów w ramach procesu opracowywania produktów, możemy zagwarantować 100-procentową zgodność z systemem lub klasą systemów, w których moduł zostanie zainstalowany.

Testowanie w systemie

Proces inżynieryjny firmy Kingston obejmuje testowanie każdego nowego modułu w systemie, w którym zostanie on ostatecznie zastosowany. Pamięć jest testowana na płycie głównej systemu w kontekście aplikacji i systemów operacyjnych najpowszechniej używanych w przypadku danego sprzętu. Jest to tylko jeden z siedmiu etapów procesu testowania przedprodukcyjnego. Testowanie w systemie pozwala nam upewnić się, że pamięć jest zgodna we wszystkich aspektach systemu, w którym zostanie zastosowana; dotyczy to między innymi sprzętu, systemów operacyjnych i aplikacji.

Ograniczenia specyficzne dla systemu

Mimo że w instrukcji użytkownika systemu komputerowego może znajdować się informacja, że system wymaga zastosowania 168-pinowych modułów synchronicznych DIMM PC100, często nie obejmuje ona innych ograniczeń specyficznych dla sprzętu. Na przykład niektóre systemy mogą udostępniać mniej miejsca, co powoduje konieczność zastosowania chipów typu low profile. Uniwersalne moduły ogólnego zastosowania mają normalną wielkość. Czasem brak miejsca może uniemożliwić instalację nawet dwóch modułów. Co więcej, w niektórych przypadkach zwiększona temperatura wynikająca z bliskości modułów może spowodować awarię systemu. Opcja zastosowania uniwersalnych układów czasami nie jest po prostu realistyczna. Firma Kingston nie polega na ogólnych specyfikacjach modułów — nasze produkty opracowujemy specjalnie pod kątem wymagań systemów, w których znajdą one zastosowanie.

Wykrywanie obecności

Aby system komputerowy rozpoznał moduł pamięci, należy zainstalować w module chip pozwalający na przekazanie do systemu danych o jego specyfikacji. Jeśli chip jest nieprawidłowo skonfigurowany pod kątem systemu, w którym moduł jest instalowany, system nie rozpozna pamięci lub może uzyskać nieprawidłowe informacje dotyczące szybkości jej pracy.

Marka wybranej pamięci może mieć istotny wpływ na wydajność systemu. Należy wybierać pamięć, którą opracowano i wyprodukowano z myślą o wymaganiach danego systemu. Wybór dedykowanego modułu firmy Kingston gwarantuje absolutną niezawodność.