Oświadczenie prawne

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje (określane zbiorczo terminem „Zawartość”) dostarczane przez firmę Kingston są uważane za dokładne w momencie zamieszczenia na stronie internetowej. Firma Kingston w żaden sposób, wyraźny lub dorozumiany, nie gwarantuje jednak dokładności ani poprawności informacji zamieszczonych na stronie.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Odwiedzający strony internetowe firmy Kingston przyjmują do wiadomości, że wszelkie materiały objęte prawami własności intelektualnej znajdujące się na naszych stronach, między innymi oprogramowanie, tekst, grafiki, artykuły, fotografie, obrazy, ilustracje, materiały dźwiękowe i wideo, kompilacje, dane użytkowników i informacje o nich, jak również same strony, włącznie z ich modyfikacjami i ulepszeniami (określane zbiorczo terminem „Zawartość”) są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami w zakresie praw autorskich oraz powiązanymi traktatami, oraz stanowią własność firmy Kingston lub zostały jej udostępnione na podstawie licencji.

Odwiedzający mogą używać, reprodukować, kopiować, przechowywać, archiwizować, publikować, transmitować, rozpowszechniać i prezentować Zawartość Stron wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia odpowiedniego przedstawiciela firmy Kingston.

ZMIANY W ZAKRESIE USŁUG

Mimo że firma Kingston dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dostępności Stron internetowych przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, może się zdarzyć, że Strony zostaną wyłączone w całości lub w części z dowolnego powodu, na przykład w celu przeprowadzenia zaplanowanej konserwacji. Firma Kingston nie gwarantuje dostępności Stron ani jakichkolwiek funkcji, baz danych i usług świadczonych za pośrednictwem Stron, ani nie gwarantuje, że dostęp będzie nieprzerwany i/lub wolny od błędów. Firma Kingston zastrzega sobie prawo do przerywania, ograniczania, wprowadzania zmian, zawieszania lub wyłączania Stron w całości lub w części, również bez wcześniejszego powiadomienia.

ŁĄCZA I ODWOŁANIA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Firma Kingston nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, do których odwiedzający uzyskają dostęp za pośrednictwem łączy, zamieszczone na innych stronach internetowych, należących między innymi do dystrybutorów, odsprzedawców, partnerów stowarzyszonych czy reklamodawców. Odwiedzający przyjmują do wiadomości, że wszelkie łącza są udostępniane wyłącznie w celu zapewnienia udogodnień, a ich zamieszczenie nie jest równoważne z aprobatą, poparciem, zatwierdzeniem lub weryfikacją przez firmę Kingston jakichkolwiek informacji umieszczonych na zewnętrznej stronie internetowej. Odwiedzający przyjmują również do wiadomości, że ułatwienie przez firmę Kingston dostępu do innych stron internetowych nie oznacza zalecenia zakupu produktów lub usług oferowanych za ich pośrednictwem, z wyjątkiem wyraźnie oznaczonych, indywidualnych przypadków.

KONKURSY I/LUB PROMOCJE

Promocje dotyczą wyłącznie określonych krajów, chyba że zaznaczono inaczej. Firma Kingston zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków konkursów/promocji lub ich zakończenia z dowolnego powodu, między innymi ze względu na dostępność produktów, zmiany w zakresie cen lub zmniejszenie popytu. Nagrody, rabaty i ceny specjalne mogą ulec zmianie lub zostać zmodyfikowane w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Odbiorca nagrody ponosi wyłączną odpowiedzialność w zakresie właściwych podatków i innych ewentualnych opłat.