Testowanie — klucz do zapewnienia jakości pamięci

Firma Kingston opracowała jeden z najbardziej zaawansowanych procesów testowania w branży. Stosujemy wielowarstwowy system testowania pozwalający zapewnić kontrolę jakości w całym procesie projektowania i produkcji.

Proces testowania wdrożony przez firmę Kingston łączy:

 • Testowanie pod kątem specyfikacji
 • Proces kwalifikacji komponentów
 • Testowanie obciążenia środowiskowego, zgodności i niezawodności
 • Testowanie produkcyjne 100 procent produktów
 • Dynamiczny proces testowania Burn-In
 • Procedury zapewniania jakości i monitorowania stopnia niezawodności

Ten kompleksowy proces pozwala uzyskać niezawodność i zgodność produktów, na których klienci firmy Kingston polegają już od ponad dwóch dekad.

 • Rozpoczęcie procesu
 • Testy konstrukcji i sprawdzanie poprawności inżynieryjnej
 • Kwalifikacja komponentów AVL
 • Kwalifikacja układów DRAM
 • Testowanie produkcyjne
 • Zapewnianie jakości i monitorowanie stopnia niezawodności
 • Podsumowanie

Rozpoczęcie procesu

Inżynierowie i personel techniczny firmy Kingston najpierw przeprowadzają badania rynku komputerowego w celu zidentyfikowania systemów, które będą obsługiwane przez rozszerzenia pamięci.

Firma Kingston korzysta z najnowocześniejszych, wiodących w branży procesów projektowania oryginalnych modułów pamięci. Jako członek organizacji JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council), firma Kingston uczestniczy w definiowaniu branżowych standardów.

Oprócz opracowywania produktów korzystających z istniejących technologii, firma Kingston poświęca dużo uwagi technice następnej generacji.

W przypadku każdej nowej konstrukcji proces testowania w firmie Kingston rozpoczyna się od udostępnienia inżynierom płyty prototypu. Proces testowania firmy Kingston ściśle odpowiada założeniom standardu DCAT (definiującego procedury konstrukcji, obsługi komponentów, montażu i testowania). Moduły są testowane na każdym etapie opracowywania.

Testy konstrukcji i sprawdzanie poprawności inżynieryjnej

Firma Kingston poddaje każdy nowy prototyp modułu rygorystycznym testom, aby zapewnić niezawodność, spójność i zgodność konstrukcji. Każdy wyprodukowany moduł jest w 100 procentach zgodny z systemem lub klasą systemów, dla których go zaprojektowano. Każda nowa konstrukcja jest poddawana szczegółowej ocenie i kompleksowym testom.

Test specyfikacji

W celu zakwalifikowania nowej konstrukcji modułu inżynierowie testują jego prototyp pod kątem specyfikacji, aby upewnić się, że moduł spełnia założenia projektowe. Po zweryfikowaniu prototypu zostaje wyprodukowanych kilka nowych modułów.

Test zgodności

Następnie moduły są testowane na płycie głównej systemu z oprogramowaniem aplikacji i systemów operacyjnych najczęściej spotykanych na rynku.

Test wzorcowy z zastosowaniem oprogramowania

Inżynierowie firmy Kingston testują moduły na płytach głównych, wykorzystując rzeczywiste aplikacje. Podczas tego testu inżynierowie wykonują również testy porównawcze modułów zgodnie ze specyfikacjami niezależnych firm.

Test jakości sygnału i integralności modułu

Ten test pozwala określić jakość sygnału oraz integralność modułu. Badając kształt fal i wykonując inne pomiary, inżynierowie testowi firmy Kingston są w stanie wykryć ewentualne problemy dotyczące przesyłania sygnałów elektrycznych do lokalizacji docelowych.

Testy niezawodności

Każda rodzina produktów jest poddawana dwuetapowemu testowi niezawodności. Najpierw moduł jest poddawany serii skalibrowanych testów w wysokiej i niskiej temperaturze obejmujących 1000 cykli. Następnie moduł jest wystawiany na działanie określonej temperatury i wilgotności przez 1000 godzin.

Test pasma międzykanałowego

Ten test, znany również pod nazwą testu „czterech narożników”, polega na poddaniu modułu cyklicznemu działaniu wysokich i niskich napięć oraz temperatury.

Test specyfikacji ATE (Automatic Test Equipment)

Test specyfikacji TE jest przeprowadzany za pomocą zaawansowanych urządzeń pracujących pod kontrolą autorskiego oprogramowania firmy Kingston. Testery firmy Kingston pozwalają na niezwykle sprawne wykonanie wielu procedur testowych.

Produkcja modułu jest rozważana wyłącznie w przypadku pomyślnego zakończenia wszystkich testów inżynieryjnych.

Kwalifikacja układów DRAM

Jednym z najważniejszych komponentów modułu pamięci jest mikroukład DRAM, dlatego firma Kingston precyzyjnie selekcjonuje dostawców tych komponentów. Ten etap jest niezbędny ze względu na nieznaczne fizyczne zróżnicowanie komponentów oferowanych przez poszczególnych producentów. Usługi związane z kwalifikacją układów DRAM świadczy laboratorium AVL. AVL (Advanced Validation Labs) to firma działająca na rynku nowoczesnych technologii, specjalizująca się w testowaniu przed- i poprodukcyjnym oraz sprawdzaniu poprawności działania pamięci zgodnie ze standardami branży OEM.

www.validationlabs.com

Testowanie produkcyjne

Firma Kingston zawsze konsekwentnie wykonywała pełne testy produkcyjne wszystkich gotowych wyrobów. Oznacza to, że testowano każdą komórkę w każdym mikroukładzie i module (137 miliardów komórek w przypadku modułu 16 GB).

Podczas przeprowadzania testów produkcyjnych firma Kingston korzysta z wielu typów testerów. Nasi testerzy często korzystają z autorskich rozwiązań firmy Kingston w zakresie oprogramowania i/lub sprzętu. Nasze oprogramowanie do testowania produkcyjnego sprawdza między innymi szybkość modułów i prawidłowość adresowania instrukcji, a także wykrywa wszelkie nieprawidłowości w samym chipie. Ponadto przeprowadzamy niestandardowe testy pozwalające monitorować moduły pod kątem występowania problemów specyficznych dla określonych chipów, płyt systemowych czy środowisk pracy.

Kluczowym czynnikiem wyróżniającym proces testowania w firmie Kingston jest nasze doświadczenie w zakresie projektowania oraz właściwego wykorzystania sprzętu i oprogramowania testowego. Firma Kingston opracowuje oprogramowanie i sprzęt specjalnie pod kątem wykorzystania w procesie testowania na poziomie technologii modułu testowego, co pozwala sprawdzić produkty w szerszym zakresie.

Dodatkowo zatrudniamy specjalistów i korzystamy z określonych zasobów umożliwiających dokładne, efektywne wdrożenie procedur testowych. Firma Kingston stale inwestuje w najnowsze narzędzia oraz ciągle ulepsza autorski sprzęt i oprogramowanie do testowania.

Zapewnianie jakości i monitorowanie stopnia niezawodności

Nawet po osiągnięciu przez moduł etapu masowej produkcji firma Kingston nadal monitoruje jakość, wyrywkowo testując wybrane moduły pod kątem niezawodności.

Ponadto firma Kingston stosuje procedurę pętli, aby ustalić, czy wszelkie problemy techniczne zostały wykryte, odpowiednio zbadane i rozwiązane. Proces ten obejmuje analizę podstawowych przyczyn i prowadzenie szczegółowej dokumentacji wszelkich problemów wykrytych w środowisku zastosowań lub podczas testów wewnętrznych.

Podsumowanie

Te niezwykle rygorystyczne procedury pozwalają produkować pamięć, która doskonale działa zaraz po zakupie i pozwala tworzyć warte zaufania, trwałe i niezawodne produkty. Proces testowy firmy Kingston stale przyczynia się do podwyższenia standardów branżowych. Dzięki zastosowaniu wielowarstwowego systemu, produkty firmy Kingston są kompleksowo testowane na każdym etapie produkcji modułu. Bez względu na to, czy chodzi o nowy moduł, czy układ produkowany od lat, firma Kingston przeprowadza testy z taką samą dbałością o jakość, zgodność i niezawodność.

Pamięć firmy Kingston cieszy się uznaniem na całym świecie ze względu na sprawdzoną jakość:

 • Najnowocześniejsze zastrzeżone technologie
 • Zaawansowane mechanizmy kontroli jakości
 • Zaangażowanie w produkcję najlepszych w swojej klasie modułów

Proces zapewniania jakości w firmie Kingston nie ogranicza się do testowania. Obejmuje on również nasze usługi serwisowe i pomoc techniczną. Firma Kingston udziela gwarancji na cały okres eksploatacji każdego modułu, świadcząc bezpłatne usługi pomocy technicznej i stosując bezproblemowe procedury zwrotów. Wszystkie procesy firmy Kingston są zgodne ze standardami certyfikatu ISO 9001, który uzyskaliśmy w roku 1994.

Firma Kingston będzie nadal przywiązywać szczególną wagę do zapewniania niezawodności i jakości produktów oraz obsługi klienta.