Ograniczona gwarancja firmy Kingston

Poniżej przedstawiono pełne informacje na temat warunków gwarancji firmy Kingston. Aby od razu przejść do odpowiedniej sekcji, wybierz temat z poniższej listy:

Firma Kingston gwarantuje klientowi, który jest pierwotnym użytkownikiem końcowym jej produktów, że produkty te są wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Szczegółowe warunki gwarancji określono poniżej. Zgodnie z poniższymi warunkami i ograniczeniami firma Kingston naprawi lub wymieni, według własnego uznania, części jej produktów uznane za wadliwe na skutek nieprawidłowego wykonania lub użycia nieodpowiednich materiałów. Naprawione części lub produkty zamienne zostaną przekazane przez firmę Kingston na zasadzie wymiany i będą nowe lub regenerowane. Wszystkie regenerowane produkty zostały przetestowane i uznane za równoważne nowym produktom pod względem funkcjonalności. Jeżeli naprawa lub wymiana produktu okaże się niemożliwa, firma Kingston zwróci koszt lub przyzna środki w kwocie równej aktualnej wartości produktu w dniu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego albo w kwocie równej cenie zakupu, zależnie od tego, która z tych kwot jest mniejsza. Wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu zawierającego datę i miejsce zakupu oraz opis i cenę produktu.

Ta ograniczona gwarancja nie uwzględnia uszkodzenia produktu na skutek nieprawidłowej instalacji, wypadku, nadużycia, nieprawidłowego użycia, klęski żywiołowej, zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia zasilania, nietypowych warunków mechanicznych lub środowiskowych albo nieautoryzowanego demontażu, naprawy lub modyfikacji. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obowiązuje, jeżeli: (i) produkt nie był używany zgodnie z dołączonymi do niego instrukcjami lub (ii) produkt nie był używany zgodnie z przeznaczeniem.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obowiązuje również w przypadku modyfikacji, przesłonięcia lub usunięcia oryginalnych informacji identyfikacyjnych, nieprawidłowego transportu lub pakowania produktu, sprzedaży produktu na rynku wtórnym albo ponownej sprzedaży produktu niezgodnie z przepisami eksportowymi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych albo innymi obowiązującymi przepisami eksportowymi.

Niniejsza ograniczona gwarancja uwzględnia tylko naprawę, wymianę, zwrot kosztów lub przyznanie środków w przypadku wadliwych produktów firmy Kingston spełniających powyższe warunki. Firma Kingston nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do świadczenia usług gwarancyjnych w przypadku szkód lub strat jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem treści bądź danych lub poniesienia przez użytkownika kosztów związanych z identyfikacją źródła problemów w systemie albo usuwania, serwisowania lub instalowania produktów firmy Kingston. Niniejsza gwarancja nie obejmuje oprogramowania innych firm, podłączonych urządzeń ani zapisanych danych. Firma Kingston nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody rzeczywiste ani utracone korzyści związane z oprogramowaniem innych firm, podłączonym sprzętem lub przechowywanymi danymi. W przypadku zgłoszenia roszczenia zakres odpowiedzialności firmy Kingston jest ograniczony do naprawy lub wymiany sprzętu albo do zwrotu zapłaconej ceny, zależnie od jednostronnej decyzji firmy Kingston.

Czas obowiązywania gwarancji

Gwarancja wieczysta:**

Następujące produkty firmy Kingston są objęte niniejszą gwarancją na cały okres eksploatacji:

moduły pamięci, w tym ValueRAM®, HyperX®, pamięci dostępne w sprzedaży detalicznej oraz pamięci dedykowane firmy Kingston; karty pamięci flash (np. Secure Digital, Secure Digital HC i XC, CompactFlash, MultiMediaCard oraz SmartMedia, z wyłączeniem przemysłowych kart pamięci microSD odpornych na skrajne temperatury i kart microSDHC Bali klasy 10 UHS-1) oraz adaptery kart pamięci flash.

Gwarancja pięcioletnia:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte niniejszą gwarancją przez pięć lat od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego: pamięci USB DataTraveler® (z wyłączeniem pamięci DataTraveler® Workspace), pamięci USB IronKey® i dyski SSDNow® KC100 (dyski półprzewodnikowe) oraz przemysłowe karty pamięci microSD odporne na skrajne temperatury.

Gwarancja na produkt oparta na okresie pięciu lat lub atrybucie SSD Life Remaining (pozostały czas eksploatacji dysku SSD):

Poniższe produkty firmy Kingston są objęte niniejszą gwarancją przez krótszy z następujących okresów: (i) pięć lat od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego lub (ii) do dnia, w którym aplikacja Kingston SSD Manager (KSM) wskaże znormalizowaną wartość jeden (1) atrybutu SMART nr 231 SSD Life Remaining (pozostały czas eksploatacji dysku SSD) w wersji tego atrybutu wdrożonej przez firmę Kingston: dyski SSDNow® DC400, SSDNow® KC400 oraz serie SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2), DCP1000* i UV500.

Arkusz danych produktu zawiera informacje o aplikacji Kingston SSD Manager (KSM). Aplikację tę można pobrać bezpłatnie na stronie WWW firmy Kingston pod adresem www.kingston.com/SSDmanager. Wskaźnik zużycia nowego, nieużywanego produktu wynosi sto (100), natomiast w przypadku produktu, który osiągnął limit wytrzymałości programowych cykli kasowania wartość tego wskaźnika jest równa jeden (1).

*W przypadku dysków SSD serii DCP1000, gdy wskaźnik zużycia co najmniej jednego z czterech (4) dysków SSD M.2Now® składających się na urządzenie DCP1000 wynosi jeden (1), produkt przestaje być objęty tą gwarancją.

Gwarancja trzyletnia:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez trzy lata od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego: dyski DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage i Predator) SSDNow® (dyski półprzewodnikowe) z wyjątkiem dysków serii SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000, SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) i UV500.

Gwarancja na produkt oparta na okresie trzech lat lub pozostałym czasie eksploatacji dysku SSD:

Poniższe produkty firmy Kingston są objęte niniejszą gwarancją przez krótszy z następujących okresów: (i) trzy lata od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego lub (ii) do dnia, w którym aplikacja Kingston SSD Manager (KSM) wskaże znormalizowaną wartość jeden (1) atrybutu SMART nr 231 SSD Life Remaining (pozostały czas eksploatacji dysku SSD) w wersji tego atrybutu wdrożonej przez firmę Kingston: dyski serii SSDNow® UV300 i UV400.

Arkusz danych produktu zawiera informacje o aplikacji Kingston SSD Manager (KSM). Aplikację tę można pobrać bezpłatnie na stronie WWW firmy Kingston pod adresem www.kingston.com/SSDmanager. Wskaźnik zużycia nowego, nieużywanego produktu wynosi sto (100), natomiast w przypadku produktu, który osiągnął limit wytrzymałości programowych cykli kasowania wartość tego wskaźnika jest równa jeden (1).

Gwarancja dwuletnia:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez dwa lata od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego: dyski SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, czytnik MobileLite®, czytnik microSD, zestaw słuchawkowy HyperX™ Cloud (z wyłączeniem bezpłatnych produktów promocyjnych dołączanych do zestawu), podkładki pod mysz HyperX™, Nucleum™, klawiatury HyperX™, myszy HyperX™, ChargePlay™ Duo oraz produkty objęte programem personalizacji firmy Kingston. W przypadku produktów objętych programem personalizacji firmy Kingston jedynym świadczeniem przysługującym w ramach dwuletniej gwarancji jest zwrot równowartości w postaci gotówki lub przyznania środków. W niektórych sytuacjach firma Kingston może, wedle własnego uznania, wybrać opcję wymiany wadliwych produktów zamówionych w ramach programu personalizacji firmy Kingston na produkty o równoważnej funkcjonalności.

Gwarancja roczna:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez rok od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego: MobileLite® Wireless - Gen 1, zestaw akcesoriów DataTraveler®, Wi-Drive®, czytnik SD/MMC TravelLite®, karta pamięci microSDHC Bali Class 10 UHS-1 i wentylator HyperX™.

Gwarancja sześciomiesięczna:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez sześć miesięcy od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego: akcesoria do zestawów słuchawkowych HyperX™ Cloud, Core i Cloud II, czyli odłączane mikrofony, nakładki uszne, moduły sterowania, przedłużacze z dwoma złączami 3,5 mm, przedłużacze do komputera, przewody rozdzielające, adaptery samolotowe i torby transportowe z siatki.

Gwarancja 90-dniowa:

Gwarancja 90-dniowa: Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez dziewięćdziesiąt dni od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego: regenerowane zestawy słuchawkowe HyperX™.

W przypadku produktów wycofanych z oferty firma Kingston, zależnie od jednostronnej decyzji, wykona naprawę produktu, zaoferuje jego wymianę na produkt porównywalny albo dokona zwrotu ceny zakupu lub aktualnej wartości produktu, którakolwiek z nich będzie mniejsza.

Naprawione lub wymienione produkty będą nadal objęte tą ograniczoną gwarancją przez pozostałą część wyjściowego okresu gwarancyjnego lub przez 90 dni, którykolwiek z tych okresów będzie dłuższy.

Niniejsza ograniczona gwarancja przysługuje tylko klientowi będącemu pierwszym użytkownikiem końcowym i obowiązuje na warunkach tu określonych. Niniejsza ograniczona gwarancja nie jest zbywalna. W przypadku produktów kupionych w zestawach w celu skorzystania z gwarancji należy zwrócić cały zestaw.

**Okres eksploatacji produktu jest definiowany jako typowy, przewidywany okres użyteczności podobnych produktów według standardów branżowych. Tym niemniej gwarancja wieczysta może być definiowana odmiennie w różnych krajach. W Rosji termin „gwarancja wieczysta” oznacza okres dziesięciu (10) lat od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego.

Bezpłatne wsparcie techniczne

W przypadku trudności z instalacją lub korzystaniem z produktu firmy Kingston przed przekazaniem urządzenia do naprawy można skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Kingston.

Aby uzyskać pomoc techniczną za pośrednictwem Internetu, należy przejść na witrynę kingston.com/support.

Firma Kingston zapewnia również bezpłatną pomoc techniczną w języku angielskim dla klientów we wszystkich krajach.

Stany Zjednoczone i Kanada:

Z działem pomocy technicznej firmy Kingston w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie można kontaktować się bezpośrednio, korzystając z następujących numerów telefonu: +1 (714) 435-2639 lub bezpłatny numer: +1 (800) 435-0640.

Europa, Bliski Wschód i Afryka:

Z działem pomocy technicznej firmy Kingston w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, z wyjątkiem krajów wymienionych gdzie indziej, można kontaktować się pod numerem +44 (0) 1932 738888; lista numerów płatnych wg stawek lokalnych jest dostępna w witrynie www.kingston.com/en/company/contacts.

Azja:

Z działem pomocy technicznej firmy Kingston w Azji można kontaktować się bezpośrednio, korzystając z następujących numerów telefonu:

 • Połączenia telefoniczne z Australii: 1800-620-569, numer bezpłatny
 • Połączenia telefoniczne z Nowej Zelandii: 0800-546-478, numer bezpłatny
 • Połączenia telefoniczne z Chin: 800-810-1972, numer bezpłatny
 • Połączenia telefoniczne z Hongkongu: 800-900478, numer bezpłatny
 • Połączenia telefoniczne z Indii: 1-860-233-4515, numer płatny (od poniedziałku do soboty od 9:30 do 17:30)
 • Połączenia telefoniczne z Japonii: 00531-88-0018, numer bezpłatny
 • Połączenia telefoniczne z Malezji: 1800-812078, numer bezpłatny
 • Połączenia telefoniczne z Singapuru: 800-8861042, numer bezpłatny
 • Połączenia telefoniczne z Tajwanu: 0800-666-200, numer bezpłatny
 • Połączenia telefoniczne z Tajlandii: 001800-861-0018, numer bezpłatny
 • Połączenia telefoniczne z innych krajów w Azji: +886-3-500-1715, numer płatn

Procedury i wymagania dotyczące zgłaszania roszczeń gwarancyjnych

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, można zwrócić wadliwy produkt w punkcie zakupu albo u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów firmy Kingston, od którego dany produkt został zakupiony. Przed zwrotem produktu należy uzyskać informacje o zasadach zwrotu. Zazwyczaj należy podać informacje umożliwiające identyfikację produktu, łącznie z numerem modelu i numerem seryjnym (jeżeli jest dostępny) oraz szczegółowy opis występującego problemu. Wymagane będzie przedstawienie dowodu zakupu. W przypadku wymiany lub zwrotu ceny dowolnych części lub produktów stają się one własnością firmy Kingston w chwili ich odbioru. Naprawiony lub wymieniony produkt zostanie przesłany na koszt firmy Kingston. W zakresie dozwolonym przez właściwe prawo produkty, które nie są importowane lub sprzedawane za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców lub dystrybutorów firmy Kingston, nie są objęte tą gwarancją i naprawa lub wymiana takiego produktu może być odpłatna. Ma to na celu poświadczenie jakości. Dostępne warunki gwarancji można uzyskać u sprzedawcy, u którego produkt został kupiony.

Stany Zjednoczone:

W Stanach Zjednoczonych można zwrócić produkt bezpośrednio do centrum serwisowego firmy Kingston po uzyskaniu numeru autoryzacji zwrotu towaru (RMA, Return Material Authorization) od firmy Kingston. Numer RMA można uzyskać na stronie kingston.com/us/support albo dzwoniąc do działu obsługi klienta firmy Kingston pod numer +1 (714) 438-1810 lub +1 (800) 337-3719. W przypadku zwrotu pamięci ValueRAM należy skontaktować się z działem pomocy technicznej pod numerem +1 (800) 435-0640, aby uzyskać pomoc i obsługę na podstawie numeru RMA.

Po uzyskaniu numeru RMA od firmy Kingston należy w ciągu trzydziestu (30) dni wysłać produkt pod adres Kingston Technology Company, Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708, USA. Użytkownik ponosi koszty ubezpieczenia i przesyłki zwracanych produktów. Produkty wysyłane do centrum serwisowego muszą być prawidłowo zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu. Numer RMA należy umieścić w widocznym miejscu na opakowaniu. Produkt przesłany do centrum serwisowego bez numeru RMA umieszczonego w widocznym miejscu na opakowaniu zostanie zwrócony bez otwierania opakowania.

Europa, Bliski Wschód i Afryka:

W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jeśli nie jest możliwy zwrot towaru w miejscu zakupu ani u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów firmy Kingston, można zwrócić produkt bezpośrednio do centrum serwisowego firmy Kingston po uprzednim uzyskaniu numeru autoryzacji zwrotu towaru (RMA, Return Material Authorization) od firmy Kingston. Numer RMA można uzyskać pod adresem kingston.com/en/support. W niektórych sytuacjach może być wymagane okazanie dowodu zakupu.

Po uzyskaniu numeru RMA od firmy Kingston należy w ciągu trzydziestu (30) dni wysłać produkt pod adres Kingston Technology Europe Limited, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, Wielka Brytania. Użytkownik ponosi koszty ubezpieczenia i przesyłki zwracanych produktów. Produkty muszą być prawidłowo opakowane, aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu. Numer RMA należy umieścić w widocznym miejscu na opakowaniu. Jeśli numer RMA nie zostanie umieszczony w widocznym miejscu na opakowaniu, przesyłka zostanie odesłana bez otwierania.

Azja:

W Azji wybierz odpowiedni region. Na Tajwanie można zwrócić uszkodzony produkt do lokalnego dystrybutora, do centrum serwisowego lub wypełnić wniosek internetowy. Formularz znajduje się na stronie https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/. W Chinach można ubiegać się o przyznanie numeru RMA za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora lub centrum serwisowego. Listę ośrodków serwisowych na terenie Chin zawiera strona https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

Po uzyskaniu numeru RMA od firmy Kingston należy w ciągu trzech (3) dni wysłać produkt na adres Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Użytkownik ponosi koszty ubezpieczenia i przesyłki zwracanych produktów. Produkty wysyłane do centrum serwisowego muszą być prawidłowo zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu. Numer RMA należy umieścić w widocznym miejscu na opakowaniu. Produkt przesłany do centrum serwisowego bez numeru RMA umieszczonego w widocznym miejscu na opakowaniu zostanie zwrócony bez otwierania opakowania.

We wszystkich pozostałych krajach w Azji należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą w celu uzyskania numeru RMA.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO POWYŻSZA GWARANCJA OKREŚLA WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW FIRMY KINGSTON I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POZOSTAŁE GWARANCJE I DEKLARACJE SŁOWNE I PISEMNE. Z WYJĄTKIEM POWYŻSZYCH ZAPISÓW FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW KINGSTON I W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE INNE ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE NIE OKREŚLONE POWYŻEJ, W TYM WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW KRAJOWYCH, STANOWYCH, REGIONALNYCH LUB LOKALNYCH, TAKIE JAK DOROZUMIANA GWARANCJA DOTYCZĄCA OCHRONY PRAW STRON TRZECICH, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, SĄ OGRANICZONE CZASOWO DO OKRESÓW PODANYCH POWYŻEJ. NIEKTÓRE KRAJE LUB INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZANIE OKRESU, W KTÓRYM OBOWIĄZUJĄ GWARANCJE TEGO TYPU, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

PRODUKTY FIRMY KINGSTON NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU JAKO KRYTYCZNE KOMPONENTY WYPOSAŻENIA DO PODTRZYMYWANIA ŻYCIA ANI DO ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH USTERKA LUB BŁĄD W DZIAŁANIU PRODUKTÓW MOGŁYBY STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA. FIRMA KINGSTON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ŻYCIA, ZA USZCZERBEK NA ZDROWIU ANI ZA ŻADNE SZKODY LUB STRATY DOTYCZĄCE OSÓB LUB MIENIA SPOWODOWANE UŻYCIEM PRODUKTÓW MIĘDZY INNYMI W URZĄDZENIACH WOJSKOWYCH LUB POKREWNYCH, URZĄDZENIACH DO STEROWANIA RUCHEM ULICZNYM, SYSTEMACH OCHRONY PRZED SKUTKAMI KATASTROFY I URZĄDZENIACH MEDYCZNYCH LUB POKREWNYCH.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KINGSTON, ZGODNIE Z NINIEJSZĄ LUB DOWOLNĄ INNĄ GWARANCJĄ, WYRAŹNĄ LUB DOROZUMIANĄ, JEST OGRANICZONA DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU CENY PRODUKTU. NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT CENY PRODUKTU STANOWIĄ JEDYNE FORMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NARUSZENIA OŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH CZY TEŻ Z INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA KINGSTON WYŁĄCZA SWĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC NABYWCY LUB UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PRODUKTU KINGSTON ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WYDATKI, UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW, OSZCZĘDNOŚCI, ZYSKÓW, I JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU, KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU FIRMY KINGSTON, NAWET JEŻELI FIRMA KINGSTON ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH KRAJACH LUB JURYSDYKCJACH NIEDOZWOLONE JEST WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, PRZY CZYM, W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU LUB JURYSDYKCJI, MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ TEŻ INNE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OGÓLNYCH.

W PRZYPADKU OBYWATELI KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ, JEŻELI TEN PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ A NIE FIRMĘ, NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI DODATEK DO USTAWOWYCH PRAW NABYWCY ZWIĄZANYCH Z RĘKOJMIĄ ZA WADY PRODUKTU. PORADĘ DOTYCZĄCĄ PRAW USTAWOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ W LOKALNYM PUNKCIE POMOCY KONSUMENCKIEJ. NINIEJSZE ZASTRZEŻENIE NIE OGRANICZA ANI NIE WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KINGSTON Z TYTUŁU ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA SPOWODOWANYCH PRZEZ JEJ ZANIEDBANIE LUB FAŁSZYWE OŚWIADCZENIE.

Niniejszej gwarancji udziela:

Kingston Technology Europe Co LLP
Kingston Digital Europe Co LLP
Kingston Court, Brooklands Close
Sunbury-on-Thames
Middlesex, TW16 7EP
United Kingdom

Klienci w Australii:

Informacje na temat świadczeń gwarancyjnych w Australia zawiera Ograniczona gwarancja firmy Kingston.

Aktualizacja: luty 2018

Poprzednie gwarancje

03/2012 - 05/2013
05/2013 - 09/2015
09/2015 - 01/2017
01/2017 - 02/2018