Gwarancja

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Kingston

Poniżej znajdują się dokładne informacje na temat gwarancji firmy Kingston. Wybierając temat z poniższej listy, można szybko przejść do odpowiedniej sekcji:

Firma Kingston gwarantuje klientowi, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym jej produktów, że te produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Zgodnie z poniższymi warunkami i ograniczeniami firma Kingston naprawi lub wymieni, według własnego uznania, części jej produktów uznane za wadliwe na skutek nieprawidłowego wykonania lub nieodpowiednich materiałów. Naprawione części lub produkty zamienne zostaną przekazane przez firmę Kingston na zasadzie wymiany i będą nowe lub regenerowane. Wszystkie regenerowane produkty zostały przetestowane i uznane za równoważne nowym produktom pod względem funkcjonalności. Jeżeli firma Kingston nie może naprawić lub wymienić produktu, zwróci koszt lub przyzna kredyt w wysokości równej mniejszej z następujących wartości: cena produktu w dniu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego lub cena zakupu. Wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu zawierającego datę i miejsce zakupu oraz opis i cenę produktu.

Ta ograniczona gwarancja nie uwzględnia uszkodzenia produktu na skutek nieprawidłowej instalacji, wypadku, nadużycia, nieprawidłowego użycia, klęski żywiołowej, zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia zasilania, nietypowych warunków mechanicznych lub środowiskowych albo nieautoryzowanego demontażu, naprawy lub modyfikacji. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obowiązuje, jeżeli: (i) produkt nie był używany zgodnie z dołączonymi do niego instrukcjami lub (ii) produkt nie był używany zgodnie z przeznaczeniem. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obowiązuje również w przypadku modyfikacji, przesłonięcia lub usunięcia oryginalnych informacji identyfikacyjnych, nieprawidłowego użytkowania lub pakowania produktu, sprzedaży produktu na rynku wtórnym albo ponownej sprzedaży produktu niezgodnie z przepisami eksportowymi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych albo innymi obowiązującymi przepisami eksportowymi.

Niniejsza ograniczona gwarancja uwzględnia tylko naprawę, wymianę, zwrot kosztów lub kredyt w przypadku wadliwych produktów firmy Kingston spełniających powyższe warunki. Firma Kingston nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do świadczenia usług gwarancyjnych w przypadku szkód lub strat jakiegokolwiek rodzaju, w tym spowodowanych utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem treści bądź danych, lub poniesienia przez użytkownika kosztów związanych z identyfikacją źródła problemów w systemie albo usuwania, serwisowania lub instalowania produktów firmy Kingston. Niniejsza gwarancja nie obejmuje oprogramowania innych firm, podłączonych urządzeń ani zapisanych danych. Firma Kingston nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z oprogramowaniem innych firm, podłączonym sprzętem lub przechowywanymi danymi. W przypadku zgłoszenia roszczenia firma Kingston jest zobowiązana, wedle własnego uznania, do zwrotu kosztów lub wymiany sprzętu.

Czas obowiązywania gwarancji
Gwarancja wieczysta:**

Niniejsza gwarancja na cały okres eksploatacji obejmuje następujące produkty firmy Kingston:

moduły pamięci, w tym ValueRAM®, HyperX®, pamięci sprzedawane klientom detalicznym oraz pamięci dedykowane firmy Kingston; karty pamięci flash (np. Secure Digital, Secure Digital HC i XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia z wyłączeniem przemysłowych kart pamięci microSD odpornych na skrajne temperatury) oraz adaptery kart pamięci flash.

Pięć lat gwarancji:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez pięć lat od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym: pamięci USB DataTraveler® (z wyłączeniem pamięci DataTraveler® Workspace), pamięci USB IronKey® i dyski SSDNow® KC100 (dyski półprzewodnikowe) oraz przemysłowe karty pamięci microSD odporne na skrajne temperatury.

Gwarancja na produkt oparta na okresie pięciu lat lub atrybucie SSD Life Remaining (pozostały czas eksploatacji dysku SSD):

Poniższe produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez jeden z następujących okresów, zależnie od tego, który z nich upłynie pierwszy: (i) pięć lat od daty zakupu przez klienta będącego pierwszym użytkownikiem końcowym lub (ii) do dnia, w którym aplikacja Kingston SSD Manager (KSM) wskaże znormalizowaną wartość jeden (1) atrybutu SMART nr 231 SSD Life Remaining (pozostały czas eksploatacji dysku SSD) w wersji tego atrybutu wdrożonej przez firmę Kingston: Dyski SSDNow® DC400, SSDNow® KC400 oraz serie SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) i DCP1000*.

Karta danych produktu zawiera informacje o aplikacji Kingston SSD Manager (KSM). Aplikację tę można pobrać bezpłatnie na stronie WWW firmy Kingston pod adresem www.kingston.com/SSDmanager. Wskaźnik zużycia nowego, nieużywanego produktu wynosi sto (100), natomiast w przypadku produktu, który osiągnął limit wytrzymałości programowych cykli kasowania wartość tego wskaźnika jest równa jeden (1).

*W przypadku dysków SSD serii DCP1000, gdy wskaźnik zużycia co najmniej jednego z czterech (4) dysków SSD M.2Now® w urządzeniu DCP1000 wynosi jeden (1), produkt nie jest objęty tą gwarancją.

Trzy lata gwarancji:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez trzy lata od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym: pamięci DataTraveler 2000, dyski HyperX SSD (FURY, Savage i Predator) SSDNow®, z wyjątkiem SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 i serii SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2).

Gwarancja na produkt oparta na okresie trzech lat lub pozostałym czasie eksploatacji dysku SSD:

Poniższe produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez jeden z następujących okresów, zależnie od tego, który z nich upłynie pierwszy: (i) trzy lata od daty zakupu przez klienta będącego pierwszym użytkownikiem końcowym lub (ii) do dnia, w którym aplikacja Kingston SSD Manager (KSM) wskaże znormalizowaną wartość jeden (1) atrybutu SMART nr 231 SSD Life Remaining (pozostały czas eksploatacji dysku SSD) w wersji tego atrybutu wdrożonej przez firmę Kingston: Dyski SSD serii SSDNow® UV300. 

Karta danych produktu zawiera informacje o aplikacji Kingston SSD Manager (KSM). Aplikację tę można ją pobrać bezpłatnie na stronie WWW firmy Kingston pod adresem http://www.kingston.com/SSDmanager. Wskaźnik zużycia nowego, nieużywanego produktu wynosi sto (100), natomiast w przypadku produktu, który osiągnął limit wytrzymałości programowych cykli kasowania wartość tego wskaźnika jest równa jeden (1).

Dwa lata gwarancji:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez dwa lata od daty zakupu dokonanego przez oryginalnego klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym: dyski SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, pamięci DataTraveler® Workspace, urządzenia MobileLite® Wireless – Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, czytniki MobileLite®, microSD, zestaw słuchawkowy HyperX™ Cloud (z wyłączeniem wszelkich bezpłatnych promocyjnych produktów zawartych w opakowaniu), podkładki pod mysz HyperX™, klawiatury HyperX™, myszy HyperX™ oraz produkty oferowane w ramach programu personalizacji produktów firmy Kingston. W przypadku produktów oferowanych w ramach programu personalizacji firmy Kingston bezpłatna wymiana lub zwrot równowartości są dostępne tylko w dwuletnim okresie gwarancyjnym. W niektórych sytuacjach firma Kingston może, wedle własnego uznania, wybrać opcję wymiany wadliwych produktów zamówionych w ramach programu personalizacji firmy Kingston na produkty o równoważnej funkcjonalności.

Rok gwarancji:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez rok od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym: Urządzenie MobileLite® Wireless-Gen.1, czytnik MobileLite®, zestaw akcesoriów DataTraveler®, dysk Wi-Drive®, czytnik TravelLite® SD/MMC oraz wentylator HyperX™.

Gwarancja sześciomiesięczna

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez sześć miesięcy od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym: akcesoria zestawów słuchawkowych HyperX™ Cloud, Core i Cloud II, czyli odłączane mikrofony, podkładki uszne, moduły sterowania, przedłużacze z dwoma złączami 3,5 mm, przedłużacze do komputera, przewody rozdzielające, adaptery samolotowe i torby transportowe z siatki.  

90 dni gwarancji:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez dziewięćdziesiąt dni od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym: regenerowane zestawy słuchawkowe™HyperX.

W przypadku produktów wycofanych z produkcji firma Kingston, wedle własnego uznania, naprawi produkt, zaoferuje wymianę produktu na produkt o porównywalnych parametrach albo zwróci koszt w wysokości równej mniejszej z następujących wartości: bieżąca wartość produktu lub cena zakupu.

Naprawione lub wymienione produkty będą wciąż objęte tą ograniczoną gwarancją przez pozostałą część oryginalnego okresu gwarancyjnego lub 90 dni (obowiązywać będzie dłuższy z tych okresów).

Ta ograniczona gwarancja dotyczy tylko oryginalnego klienta, który jest użytkownikiem końcowym produktu, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym dokumencie. Niniejsza ograniczona gwarancja nie jest zbywalna. W przypadku produktów kupionych w zestawach w celu skorzystania z gwarancji należy zwrócić cały zestaw.

**W Rosji termin „gwarancja wieczysta” oznacza okres dziesięciu (10) lat od daty zakupu dokonanego przez oryginalnego klienta, który jest użytkownikiem końcowym.

Bezpłatna pomoc techniczna

W przypadku problemów związanych z instalacją lub użytkowaniem produktu firmy Kingston można skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Kingston przed wykonaniem prac związanych z serwisem systemu.

Aby uzyskać pomoc techniczną przez Internet, odwiedź witrynę kingston.com/support.

Firma Kingston zapewnia również nieodpłatnie pomoc techniczną w języku angielskim dla klientów we wszystkich krajach.

Stany Zjednoczone i Kanada:

Z pomocą techniczną firmy Kingston w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie można kontaktować się bezpośrednio, korzystając z następujących numerów telefonu: +1 (714) 435-2639 lub bezpłatny numer: +1 (800) 435-0640.

Europa, Bliski Wschód i Afryka:

Z działem pomocy technicznej firmy Kingston w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, z wyjątkiem krajów, dla których podano, że jest to niemożliwe, można skontaktować się pod numerem +44 (0) 1932 738888; lista numerów płatnych wg stawek lokalnych jest dostępna w witrynie http://www.kingston.com/en/company/contacts.

Azja:

Z pomocą techniczną firmy Kingston w Azji można kontaktować się bezpośrednio, korzystając z następujących numerów telefonu:

 • Połączenia telefoniczne z Australii: 1800-620-569, numer bezpłatny

 • Połączenia telefoniczne z Nowej Zelandii: 0800-546-478, numer bezpłatny

 • Połączenia telefoniczne z Chin: 800-810-1972, numer bezpłatny

 • Połączenia telefoniczne z Hongkongu: 800-900478, numer bezpłatny

 • Połączenia telefoniczne z Indii: 1-860-233-4515, numer płatny (od poniedziałku do soboty od 9:30 do 17:00)

 • Połączenia telefoniczne z Japonii: 00531-88-0018, numer bezpłatny

 • Połączenia telefoniczne z Malezji: 1800-812078, numer bezpłatny

 • Połączenia telefoniczne z Singapuru: 800-8861042, numer bezpłatny

 • Połączenia telefoniczne z Tajwanu: 0800-666-200, numer bezpłatny

 • Połączenia telefoniczne z Tajlandii: 001800-861-0018, numer bezpłatny

 • Połączenia telefoniczne z innych krajów w Azji: +886-3-500-1715, numer bezpłatny

Procedury i wymagania związane z roszczeniami gwarancyjnymi

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, można zwrócić wadliwy produkt w punkcie zakupu albo u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów firmy Kingston, od którego dany produkt został zakupiony. Przed zwrotem produktu należy uzyskać informacje o zasadach zwrotu. Zazwyczaj należy podać informacje umożliwiające identyfikację produktu, łącznie z numerem modelu i numerem seryjnym (jeżeli jest dostępny) oraz szczegółowy opis występującego problemu. W niektórych sytuacjach może być wymagane okazanie dowodu zakupu. W przypadku wymiany lub zwrotu ceny dowolnych części lub produktów stają się one własnością firmy Kingston w chwili ich odbioru. Naprawiony lub wymieniony produkt zostanie przesłany na koszt firmy Kingston.

Stany Zjednoczone:

W Stanach Zjednoczonych można zwrócić produkt bezpośrednio do centrum serwisowego firmy Kingston po uzyskaniu numeru autoryzacji zwrotu towaru (RMA, Return Material Authorization) od firmy Kingston. Numer RMA można uzyskać, przechodząc do witryny kingston.com/us/support albo dzwoniąc do działu obsługi klienta firmy Kingston pod numerem +1
(714) 438-1810 lub +1 (800) 337-3719. W przypadku zwrotu pamięci ValueRAM należy skontaktować się z działem pomocy technicznej pod numerem +1 (800) 435-0640, aby uzyskać pomoc i obsługę dotyczącą numeru RMA.

Po uzyskaniu numeru RMA od firmy Kingston należy w ciągu trzydziestu (30) dni wysłać produkt na adres Kingston Technology Company, Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708, USA. Użytkownik ponosi koszty ubezpieczenia i transportu zwracanych produktów. Produkty wysyłane do centrum serwisowego muszą być prawidłowo opakowane w sposób zapobiegający uszkodzeniu podczas transportu. Na opakowaniu należy umieścić w widocznym miejscu numer RMA firmy Kingston. Produkt przesłany do centrum serwisowego bez umieszczenia numeru RMA w widocznym miejscu na opakowaniu zostanie zwrócony bez otwierania opakowania.

Europa, Bliski Wschód i Afryka:

W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jeśli nie można zwrócić produktu w punkcie zakupu albo u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów firmy Kingston, od którego dany produkt został zakupiony, można zwrócić produkt bezpośrednio do centrum serwisowego firmy Kingston po uzyskaniu numeru autoryzacji zwrotu towaru (RMA, Return Material Authorization) od firmy Kingston. Numer RMA można uzyskać, przechodząc do witryny kingston.com/en/support. W niektórych sytuacjach może być wymagane okazanie dowodu zakupu.

Po uzyskaniu numeru RMA od firmy Kingston należy w ciągu trzydziestu (30) dni wysłać produkt na adres Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, UK. Użytkownik ponosi koszty ubezpieczenia i transportu zwracanych produktów. Produkty muszą być prawidłowo zapakowane w sposób zapobiegający uszkodzeniu podczas transportu. Na opakowaniu należy umieścić w widocznym miejscu numer RMA firmy Kingston. Jeśli numer RMA nie będzie umieszczony w widocznym miejscu na opakowaniu, przesyłka zostanie odesłana użytkownikowi bez otwierania.

Azja region Pacyfiku:

W Azji należy kliknąć odpowiedni region. Na Tajwanie można zwrócić wadliwy produkt do naszego lokalnego dystrybutora lub centrum serwisowego albo postępować zgodnie z procedurą zgłoszenia online. Tę procedurę można wykonać w witrynie http://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/. W Chinach można ubiegać się o przyznanie numeru RMA za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora lub centrum serwisowego. Lista centrów serwisowych w Chinach znajduje się w witrynie http://legacy.kingston.com/china/support/center/network.htm.

We wszystkich pozostałych krajach w Azji należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą w celu uzyskania numeru RMA.

Po uzyskaniu numeru RMA od firmy Kingston należy w ciągu trzech (3) dni wysłać produkt na adres Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, UK. Użytkownik ponosi koszty ubezpieczenia i transportu zwracanych produktów. Produkty muszą być prawidłowo opakowane w sposób zapobiegający uszkodzeniu podczas transportu. Na opakowaniu należy umieścić w widocznym miejscu numer RMA firmy Kingston. Jeśli numer RMA nie będzie umieszczony w widocznym miejscu na opakowaniu, przesyłka zostanie odesłana użytkownikowi bez otwierania.

Zwrócony produkt staje się własnością firmy Kingston. Naprawiony lub wymieniony produkt zostanie przesłany na koszt firmy Kingston.

Zastrzeżenia

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO POWYŻSZA GWARANCJA OKREŚLA WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW FIRMY KINGSTON I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POZOSTAŁE GWARANCJE I DEKLARACJE WERBALNE LUB PISEMNE. Z WYJĄTKIEM POWYŻSZYCH GWARANCJI FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW KINGSTON, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, ŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW KRAJOWYCH, STANOWYCH, REGIONALNYCH LUB LOKALNYCH, TAKICH JAK DOROZUMIANA GWARANCJA DOTYCZĄCA OCHRONY PRAW STRON TRZECICH, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNIE OKREŚLONE LUB DOROZUMIANE, SĄ OGRANICZONE DO OKRESÓW OKREŚLONYCH POWYŻEJ. NIEKTÓRE KRAJE LUB INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZANIE OKRESU, W KTÓRYM OBOWIĄZUJĄ GWARANCJE TEGO TYPU, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE DOTYCZĄ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

PRODUKTY FIRMY KINGSTON NIE SĄ AUTORYZOWANE DO UŻYTKU JAKO PODSTAWOWE SKŁADNIKI WYPOSAŻENIA DO PODTRZYMYWANIA ŻYCIA ALBO ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH USTERKA LUB AWARIA PRODUKTÓW MOGŁABY SPOWODOWAĆ ZRANIENIE LUB ZGON. FIRMA KINGSTON NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA ŚMIERĆ ŻADNEJ OSOBY ANI STRATY, OBRAŻENIA LUB SZKODY DOTYCZĄCE OSÓB LUB MIENIA SPOWODOWANE UŻYCIEM PRODUKTÓW W URZĄDZENIACH WOJSKOWYCH LUB POKREWNYCH, URZĄDZENIACH DO STEROWANIA RUCHEM ULICZNYM, SYSTEMACH OCHRONY PRZED SKUTKAMI KATASTROFY I URZĄDZENIACH MEDYCZNYCH LUB POKREWNYCH.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KINGSTON ZGODNIE Z TĄ LUB DOWOLNĄ INNĄ GWARANCJĄ, WYRAŹNĄ LUB DOROZUMIANĄ, JEST OGRANICZONA DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU KOSZTÓW. NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT KOSZTÓW STANOWIĄ JEDYNE ŚRODKI ZARADCZE DOTYCZĄCE NARUSZENIA WARUNKÓW GWARANCJI LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA KINGSTON NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ PRZED NABYWCĄ LUB UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM PRODUKTU FIRMY KINGSTON ZA ŻADNE SZKODY, WYDATKI, UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW, OSZCZĘDNOŚCI, ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU, KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU FIRMY KINGSTON, NAWET JEŻELI FIRMA KINGSTON ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH STANACH LUB JURYSDYKCJACH NIEDOZWOLONE JEST WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

TA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA USTAWOWE I, W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB JURYSDYKCJI, MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA.

W PRZYPADKU OBYWATELI KRAJÓW NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ, JEŻELI TEN PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ, A NIE FIRMĘ, TA GWARANCJA STANOWI DODATEK DO USTAWOWYCH PRAW NABYWCY ZWIĄZANYCH Z WADLIWYMI PRODUKTAMI. PORADĘ DOTYCZĄCĄ PRAW USTAWOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ W LOKALNYM PUNKCIE POMOCY KONSUMENCKIEJ. NINIEJSZE ZASTRZEŻENIE NIE OGRANICZA ANI NIE WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KINGSTON ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ JEJ ZANIEDBANIE LUB WPROWADZENIE W BŁĄD NA SKUTEK ZANIEDBANIA.

Niniejszej gwarancji udziela:

Kingston Technology Company, Inc.,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Klienci w Australii:

Informacje gwarancyjne dotyczące Australii znajdują się w Oświadczeniu o ograniczonej gwarancji firmy Kingston. Australia.

Aktualizacja: styczeń 2017

    Back To Top