Zasady dotyczące plików cookie

Kingston to globalna organizacja obejmująca grupę podmiotów stowarzyszonych, kontrolowanych przez firmę Kingston Technology Company, Inc. lub podlegających wraz z nią wspólnej kontroli. W związku z tym wszelkie odniesienia w niniejszych zasadach dotyczących plików cookie (”Zasady dotyczące plików cookie”), powiązanych zasadach lub w innych miejscach na tej stronie internetowej do słów „Kingston”, „nasz”, „my” lub „nas” oznaczają – o ile nie określono inaczej – firmę Kingston Technology Company, Inc. oraz podmioty stowarzyszone, kontrolowane przez firmę Kingston Technology Company, Inc. lub podlegające wraz z nią wspólnej kontroli. Niniejsze zasady dotyczące plików cookie opisują, w jaki sposób i dlaczego używamy plików cookie i innych technologii śledzenia podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej https://www.kingston.com lub na innej stronie internetowej należącej do firmy Kingston lub przez nią obsługiwanej (określane dalej łącznie jako „Strony internetowe”), a także w jaki sposób użytkownik może zezwalać na użycie plików cookie, blokować je lub je usuwać.

Co to są pliki cookie i jak są wykorzystywane

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje, które są pobierane do systemu lub urządzenia użytkownika, gdy odwiedza nasze strony internetowe. Pliki cookie przyspieszają poruszanie się po stronach internetowych, „zapamiętują” preferencje użytkownika i ogólnie ułatwiają korzystanie ze stron. Ponadto umożliwiają lepsze dopasowanie wyświetlanych reklam do użytkownika i jego zainteresowań.

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie. Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej strony internetowej, ocenić wykorzystanie treści, odróżnić użytkownika od innych użytkowników naszej strony oraz wspierać marketing naszych usług i produktów. W plikach tych mogą być przechowywane informacje o użytkowniku i jego sposobie korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik może kontrolować, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie, wybierając jedną z niżej opisanych opcji.

Ta strona internetowa korzysta z własnych plików cookie oraz z plików cookie stron trzecich. Własne pliki cookie to pliki cookie należące do firmy Kingston i umieszczane na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie stron trzecich to pliki cookie, które za pośrednictwem naszej strony internetowej umieszcza na urządzeniu użytkownika inny podmiot. Firma Kingston może okazjonalnie zawierać umowy z zewnętrznymi usługodawcami w celu korzystania z usług marketingowych, profilowania i analiz. Zewnętrzni usługodawcy mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniach użytkowników.

Oto rodzaje plików cookie, których możemy używać:

  • Pliki cookie sesji. Pliki cookie sesji to pliki tymczasowe, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika podczas bieżącej sesji przeglądarki i szybko tracą ważność. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie pliki cookie sesji są usuwane.
  • Trwałe pliki cookie. Trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w tego typu plikach.

Cel używania plików cookie

Nasza strona internetowa może wykorzystywać następujące pliki cookie w określonych celach, jak opisano poniżej:

Niezbędne pliki cookie

Pliki cookie tego typu są niezbędne do działania podstawowych funkcji strony internetowej. W plikach tych nie są przechowywane żadne dane osobowe i umożliwiają one działanie naszej strony internetowej – np. umożliwiają odwiedzającym korzystanie z jej podstawowych funkcji, tj. poruszanie się po niej i wyświetlanie treści. Jeśli użytkownik zmieni ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby blokowała wszystkie pliki cookie, nie będziemy mogli zagwarantować prawidłowego działania naszej strony internetowej podczas korzystania z niej przez użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Niezbędne pliki cookie.

Analityczne pliki cookie

Pliki cookie tego typu gromadzą informacje dotyczące odwiedzin i źródeł ruchu na stronie internetowej, abyśmy mogli określić, jak działa strona i w jaki sposób odwiedzający wchodzą z nią w interakcje, by móc mierzyć i poprawiać wydajność działania strony. Informacje te są gromadzone i agregowane, co oznacza, że są anonimowe.

Używane przez naszą stronę internetową analityczne pliki cookie mogą podlegać zarządzaniu w naszym imieniu przez strony trzecie.

Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami – patrz Analityczne pliki cookie.

Jeśli użytkownik wyłączy pliki cookie tego typu, nie będziemy mogli zagwarantować prawidłowego działania naszej strony internetowej podczas korzystania z niej przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawienia plików cookie.

Pliki cookie do personalizacji

Te pliki cookie umożliwiają naszej stronie zapamiętywanie wyborów użytkownika (np. nazwy użytkownika, języka lub regionu) i są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanego działania strony. Wszystkie gromadzone informacje są zagregowane, a więc anonimowe, i pomagają nam stale podnosić jakość działania naszej strony internetowej.

Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami – patrz Pliki cookie do personalizacji.

Jeśli użytkownik wyłączy pliki cookie tego typu, nie będziemy mogli zagwarantować prawidłowego działania naszej strony internetowej podczas korzystania z niej przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawienia plików cookie.

Marketingowe pliki cookie

Pliki cookie tego typu są zwykle wykorzystywane do celów marketingowych, aby dostarczyć odwiedzającym stronę bardziej adekwatnych informacji. Mogę być one również wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń reklam i pomiaru efektywność kampanii reklamowych. Są one zwykle umieszczane przez nas samych lub, za naszą zgodą, przez sieci reklamowe. Zgromadzone informacje są następnie udostępniane organizacjom zewnętrznym (np. reklamodawcom), którzy mogą wykorzystywać je do umieszczania odpowiednio dostosowanych reklam lub treści na innych stronach internetowych. Dość często marketingowe pliki cookie są połączone z funkcjami strony internetowej udostępnianymi przez inne organizacje.

Jeśli użytkownik wyraził już zgodę na otrzymywanie od nas informacji o naszych produktach i/lub usługach, możemy użyć marketingowego pliku cookie w celu uzyskania bardziej precyzyjnej wiedzy o tym, które z naszych produktów lub usług są dla użytkownika interesujące. Taki marketingowy plik cookie pozostaje aktywny tylko podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej. Ponadto nie udostępniamy żadnych informacji zgromadzonych za pomocą naszych własnych marketingowych plików cookie stronom trzecim.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie od nas informacji o naszych produktach lub usługach, pliki cookie tego typu nie będą gromadzić danych osobowych dotyczących użytkownika. Bez zgody użytkownika pliki cookie tego typu gromadzą wyłącznie anonimowe dane o odwiedzanych stronach naszej firmy.

Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami – patrz Marketingowe pliki cookie.

Jeśli użytkownik wyłączy pliki cookie tego typu, nie będziemy mogli zagwarantować prawidłowego działania naszej strony internetowej podczas korzystania z niej przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawienia plików cookie.

Pliki cookie stron trzecich

Pliki cookie stron trzecich to pliki utworzone przez domeny inne niż ta, którą odwiedza użytkownik, i wykorzystuje się je głównie do celów reklamy internetowej. Są one często wykorzystywane przez reklamodawców i sieci społecznościowe do monitorowania aktywności użytkowników w Internecie w celu śledzenia lub targetowania behawioralnego. Jest to przydatne narzędzie dla reklamodawców, ponieważ określone dane użytkownika mogą zwiększyć skuteczność działań marketingowych skierowanych do użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich umożliwiają śledzenie zachowań użytkowników w wielu witrynach, co pozwala uzyskać bogatszy obraz ich zachowań niż ten, który mogą zapewnić własne pliki cookie, gromadząc dane użytkowników tylko podczas interakcji ze stroną danego właściciela. Na podstawie tych danych można tworzyć profile użytkowników, aby określić, w jaki sposób informacje będą prezentowane użytkownikowi – np. czy będzie to wyskakujące okienko reklamowe, czy kanał mediów społecznościowych.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji o naszych produktach lub usługach i wyświetli stronę internetową po kliknięciu łącza w otrzymanej od nas wiadomości e-mail, możemy użyć pliku cookie strony trzeciej w celu zarejestrowania informacji o tym, które z naszych produktów i/lub usług szczególnie zainteresowały użytkownika. Poza tym wyjątkiem wszystkie gromadzone przez nas informacje są zagregowane, a tym samym anonimowe.

Zarządzanie preferencjami plików cookie

Użytkownik może kontrolować korzystanie z plików cookie poprzez nieodwiedzanie lub niekorzystanie z naszej strony internetowej albo zezwolić na użycie plików cookie, zablokować je lub usunąć, korzystając z różnych mechanizmów, w tym m.in.:

  • Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi niniejszej strony internetowej – patrz Ustawienia plików cookie.
  • Niektóre przeglądarki mogą domyślnie blokować lub zezwalać na pliki cookie, jednak użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami lub otrzymywać powiadomienia w ramach indywidualnych ustawień przeglądarki przed zapisaniem pliku cookie w systemie lub urządzeniu.
  • Użytkownik może usunąć wszelkie pliki cookie, które zostały zapisane w jego systemie lub urządzeniu. Procedura usuwania może różnić się w zależności od przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat usuwania plików cookie, należy wyszukać w Internecie informacje, jak usunąć pliki cookie w danej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi wszystkich plików cookie może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej lub spowodować, że niektóre strony internetowe nie będą działać nieprawidłowo.

Inne technologie śledzenia

Firma Kingston i niektórzy usługodawcy działający w jej imieniu mogą od czasu do czasu korzystać z technologii śledzenia (takich jak sygnalizatory sieciowe lub grafiki pikselowe) w celu gromadzenia informacji o aktywności użytkownika lub aktywności z wykorzystaniem powiązanych z nim urządzeń na stronach internetowych lub w aplikacjach firmy, a także na stronach internetowych lub w aplikacjach innych podmiotów. Możemy wykorzystywać takie technologie do analizowania, czy nasze wiadomości e-mail są otwierane, a także do weryfikowania kliknięć łączy lub reklam zawartych w wiadomościach e-mail w celu oceny skuteczność kampanii marketingowych. Grafika pikselowa, sygnalizator sieciowy lub śledzący plik cookie zostaną usunięte po usunięciu wiadomości e-mail.

Chociaż użytkownik może nie mieć możliwości odrzucenia lub wyłączenia tych technologii śledzenia, w wielu przypadkach ich prawidłowe działanie jest zależne od plików cookie. W takich przypadkach odrzucenie plików cookie wpłynie negatywnie na działanie tych technologii.

Wiadomości e-mail dotyczące naszych produktów i usług wysyłamy do użytkowników tylko wtedy, gdy wyrazili wcześniej zgodę na otrzymywanie takich wiadomości. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy monitorowali otwieranie przesłanych wiadomości e-mail lub klikanie umieszczonych w nich łączy, powinien kliknąć polecenie rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej wiadomości. Rezygnacja z subskrypcji oznacza rezygnację z otrzymywania kolejnych wiadomości e-mail.

Należy pamiętać, że może być niemożliwe zrezygnowanie z otrzymywania niektórych administracyjnych wiadomości e-mail, które są istotne dla korzystania ze strony internetowej, takich jak informacje dotyczące aktualizacji naszej Polityki prywatności lub Warunków korzystania z usług, lub korespondencji związanej z określonymi żądaniami, które skierował do nas użytkownik.

W świetle określonych przepisów korzystanie przez nas z technologii śledzenia online można uznać za „sprzedaż” lub „udostępnianie”. W zakresie, w jakim na mocy określonych przepisów te technologie śledzenia online uznaje się za „sprzedaż” lub „udostępnianie”, użytkownik może z nich zrezygnować, składając wniosek na stronie https://www.kingston.com/company/do-not-sell-my-personal-information lub sygnalizując swoje preferencje dotyczące rezygnacji z wykorzystaniem funkcji przeglądarki, takiej jak np. Global Privacy Control (GPC). Należy jednak pamiętać, że w efekcie takiego wyboru niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą stać się niedostępne. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

Łącza stron trzecich

Zewnętrzni usługodawcy, reklamodawcy lub nasi partnerzy mogą również wyświetlać, edytować lub umieszczać własne pliki cookie lub sygnalizatory sieciowe. Jeśli użytkownik udostępnia nasze treści w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, witryny te, należące do stron trzecich, mogą zapisywać pliki cookie w przeglądarce użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności i bezpieczeństwa innych stron internetowych lub platform mediów społecznościowych ani za informacje, które mogą one gromadzić. Więcej informacji na temat używanych przez nie plików cookie i sposobu zarządzania nimi można znaleźć w witrynach internetowych tych podmiotów.

Zmiany niniejszych zasad dotyczących plików cookie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zasad dotyczących plików cookie według własnego uznania i w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych zasad dotyczących plików cookie stają się skuteczne i wiążące dla użytkownika w przypadku dalszego korzystania z naszych stron internetowych bezpośrednio po wejściu tych zmian lub uzupełnień w życie. Ostatnia aktualizacja niniejszych zasad dotyczących plików cookie miała miejsce 22 maja 2023 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie oraz naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności, przejdź do sekcji Polityka prywatności.