Oświadczenie dotyczące prywatności

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Firma Kingston jest globalną organizacją obejmującą grupę podmiotów stowarzyszonych kontrolowanych przez Kingston Technology Company, Inc. lub podlegających wraz z nią wspólnej kontroli. W związku z powyższym, wszelkie odniesienia w niniejszej Polityce prywatności oraz w innych miejscach witryny do słów ‘Kingston,’ ‘nasz,’ ‘my’ lub ‘nas’ oznaczają Kingston Technology Company, Inc. oraz podmioty stowarzyszone kontrolowane przez Kingston Technology Company, Inc. lub podlegające wraz z nią wspólnej kontroli, w zależności od kontekstu. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji, w tym danych osobowych, zbieranych przez firmę Kingston.

Firma Kingston zdaje sobie sprawę, że ochrona prywatności użytkowników jest niezwykle ważna. Opracowana przez nas niniejsza polityka prywatności opisuje:

 • Kiedy zbieramy informacje

 • Jakiego rodzaju informacje zbieramy

 • W jaki sposób zbieramy informacje

 • W jaki sposób korzystamy z informacji

 • Komu udostępniamy informacje

 • Jakie kroki podejmujemy w celu ochrony informacji

KIEDY ZBIERAMY INFORMACJE

Firma Kingston może zbierać informacje o użytkownikach w ramach komunikacji określonego typu:

 • Dostęp do naszych stron internetowych lub przeglądanie ich

 • Zamawianie produktów lub usług firmy Kingston

 • Komunikacja z nami za pomocą poczty e-mail, telefonu, faksu lub w inny sposób

 • Rejestracja produktu firmy Kingston lub wypełnienie ankiety

 • Udział w promocji firmy Kingston, co obejmuje między innymi skorzystanie z rabatu, udział w konkursach itp.

 • Zwróć się z prośbą lub zarejestruj się, aby otrzymać informacje dotyczące naszych produktów lub usług

 • Spotkaj się twarzą w twarz lub przekaż swoją wizytówkę podczas targów, prezentacji, wydarzenia korporacyjnego, spotkania, konferencji, wydarzenia PR, szkolenia, seminarium technologicznego lub innej imprezy

JAKIEGO RODZAJU INFORMACJE ZBIERAMY?

Zbierane przez nas dane można zazwyczaj podzielić na informacje pozwalające na identyfikację użytkownika oraz informacje nie dające tej możliwości.

Informacje pozwalające na identyfikację użytkownika obejmują wszelkie dane umożliwiające zidentyfikowanie lub zlokalizowanie określonej osoby, np. imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, numer telefonu, identyfikator internetowy (nazwa konta mediów społecznościowych lub adres IP), informacje dotyczące zdrowia, data urodzenia, numer rachunku bankowego lub inna dokumentacja finansowa, dokumenty służące do ustalania tożsamości takie jak prawo jazdy lub paszport czy numer karty kredytowej. Informacje pozwalające na identyfikację użytkownika nie obejmują powszechnie dostępnych danych, które zostają zgodnie z prawem upowszechnione na podstawie urzędowych rejestrów krajowych lub lokalnych.

Informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika to dane, które same w sobie nie dają możliwości zidentyfikowania danej osoby. Do danych takich należą anonimowe informacje dotyczące sposobu korzystania ze stron internetowych, co obejmuje między innymi datę i godzinę wizyty, odwiedzone strony, drogę przebytą na stronie, adres IP, typ przeglądarki czy używany system operacyjny.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY INFORMACJE OSOBOWE? ORAZ DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?
Ogólne

Informacje takie są zazwyczaj zbierane w przypadku złożenia zamówienia na nasze produkty lub usługi, rejestracji produktów na stronie internetowej, wypełnienia ankiety, rejestracji udziału w promocjach (w tym także w konkursach), nawiązania korespondencji czy kontaktu telefonicznego z naszym współpracownikiem w celu rozwiązania problemu, rejestracji w celu otrzymywania powiadomień dotyczących produktów i usług firmy Kingston, lub podczas spotkania z nami w trakcie spotkań i imprez. Ujawnione informacje osobiste przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie w celu spełnienia poleceń użytkownika oraz dla spełnienia uzasadnionych potrzeb biznesowych, w tym, w przypadku wyrażenia zgody, przekazywania informacji dotyczących produktów i usług, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Informacji osobistych używamy głównie w celu zapewnienia dostosowanych usług odpowiedniej jakości oraz wygody korzystania z naszych stron internetowych. Możemy używać takich informacji w celach marketingowych.

Zakup produktów

W przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej stosujemy proces rejestracji wymagający wprowadzenia imienia i nazwiska, danych rozliczeniowych oraz adresu wysyłki (co może obejmować adres fizyczny, nazwę miejscowości, numer telefonu, adres e-mail lub inne informacje kontaktowe użytkownika). Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na przekazanie informacji osobistych we właściwym punkcie, nie będzie mógł dokonać zakupu produktów za pośrednictwem strony internetowej.

Rejestracja produktów

W ramach rejestracji możemy poprosić o wprowadzenie imienia i nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu, typu produktu, numeru seryjnego i daty zakupu lub innych informacji pozwalających na identyfikację produktu. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na przekazanie takich informacji, nie będzie mógł zarejestrować produktów na stronie internetowej; nie przeszkodzi to jednak w korzystaniu z produktów.

Osobiste informacje kontaktowe

Informacji kontaktowych użytkownika używamy w celu obsługi zamówień zakupu, ułatwienia i usprawnienia korzystania z naszej strony internetowej, prowadzenie komunikacji z użytkownikiem (w tym wysyłanie materiałów marketingowych) i spełnienia wymagań prawnych. Możemy również skorzystać z takich danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika lub przekazania informacji na temat ofert specjalnych zamieszczanych na naszych stronach. Informacje takie mogą zostać ujawnione naszym pracownikom i innym osobom biorącym udział w procesie obsługi transakcji i dostawy zamówień oraz ułatwiającym korzystanie z naszych stron internetowych.

Dane karty kredytowej

W przypadku składania zamówienia na produkt i/lub zgłaszania żądania RMA (autoryzacji zwrotu towaru) na naszych stronach internetowych możesz zostać przekierowany do usługi innego dostawcy usług płatniczych w celu przekazania danych karty kredytowej, obejmujących między innymi jej numer, kod zabezpieczający (nazywany również kodem CVV2, CVC2, CID), datę ważności i adres rozliczeniowy. Usługa innego dostawy usług płatniczych jest w pełni zgodna ze standardem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) w zakresie przetwarzania płatności.

Ankiety internetowe

W celu ulepszania naszych produktów i usług możemy korzystać z informacji użytkownika w celu przesyłania mu ankiet internetowych. Ankiety są dla nas niezwykle pomocne, ponieważ pozwalają uzyskać informacje na temat doświadczeń dotyczących naszych produktów i usług. Odpowiedzi użytkownika na pytania w ankietach są traktowane jako dane poufne. Jeśli użytkownik nie chce brać udziału w ankiecie, może go odmówić w momencie jej otrzymania. Użytkownik może również zdecydować, że nie będzie uczestniczyć w przyszłych ankietach. W takim przypadku nie będzie od nas otrzymywać próśb o ich wypełnienie.

Aktualizacje dotyczące produktów i promocyjne wiadomości e-mail

Naszym klientom i osobom, które zarejestrują się lub wyrażą zgodę na otrzymywanie aktualizacji i wiadomości e-mail regularnie przesyłamy aktualizacje dotyczące produktów i promocyjne wiadomości e-mail. Korzystamy z informacji osobistych użytkownika w celu przesyłania biuletynów i wiadomości e-mail zawierających informacje dotyczące specjalnych programów, promocji i zniżek dostępnych wyłącznie dla użytkowników, którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie takich przesyłek. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie takich wiadomości e-mail i późniejszej chęci rezygnacji z nich należy postępować według instrukcji w wiadomości e-mail lub zalogować się na konto na naszej stronie internetowej i postępować według instrukcji w celu wprowadzenia odpowiednich zmian.

Korespondencja

W przypadku nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, faksu lub poczty tradycyjnej, co obejmuje między innymi przekazywanie opinii i komentarzy oraz zadawanie pytań, możemy zachować dane dotyczące takiej korespondencji oraz zebrać osobiste informacje w celu obsługi zapytań i żądań lub ulepszenia naszych usług.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY INFORMACJE NIEOSOBOWE? ORAZ DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?
Ogólne

Określone informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika zbieramy automatycznie w przypadku wizyty na naszych stronach internetowych. W celu ich uzyskania możemy korzystać z plików cookie, tagów, dzienników serwera i innych technologii. Takie anonimowe informacje zbieramy, aby lepiej zrozumieć mechanizmy użytkowania oraz podwyższyć jakość usług i zwiększyć wygodę korzystania z naszych stron internetowych.

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje, które są pobierane na urządzenie podczas odwiedzin naszych stron internetowych. Informacje dotyczące wykorzystywania plików cookie i celów, dla których są wykorzystywane można znaleźć w zasadach dotyczących plików cookie.

Pliki dzienników

W plikach dzienników rejestrowane są różnorakie dane dotyczące wizyty użytkownika na naszych stronach internetowych. Mogą to być między innymi następujące informacje: adresy IP, wersja i typ przeglądarki, usługodawca internetowy, strony odwiedzone, początkowe i końcowe, strony, z których odbyło się przejście na nasze strony, typ platformy, informacje demograficzne czy szybkość połączenia. Danych tych używamy, aby zrozumieć sposób korzystania z naszych stron przez użytkowników, co pozwala na ewentualną modyfikację stron w celu lepszego spełniania potrzeb odwiedzających. Informacje te są zbierane automatycznie w przypadku wizyty użytkownika na stronach internetowych i nie pozwalają na identyfikację osoby.

Dane nawigacyjne

Kiedy użytkownik przegląda nasze strony internetowe i strony innych firm, możemy zbierać dane nawigacyjne wskazujące, które strony są wyświetlane i jak długo użytkownik korzysta z określonych funkcji. Dane takie nie pozwalają na identyfikację użytkownika ani powiązanie z nim określonych czynności. Z informacji takich korzystamy w celu ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych i zwiększenia wygody; w celu spełnienia wymagań prawnych; w celu wyświetlania, również za pośrednictwem firm zewnętrznych, specjalizowanych lub dostosowanych treści reklamowych i/lub polecania użytkownikowi zawartości na naszych stronach i stronach innych firm; a także w celach wewnętrznych. Od czasu do czasu możemy przekazywać właścicielom lub operatorom stron zewnętrznych informacje dotyczące liczby użytkowników łączących się z naszymi stronami za pośrednictwem stron zewnętrznych. Informacje te nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Adresy IP i specyfikacje systemu

W przypadku wizyty na naszych stronach internetowych na serwerze może zostać zarejestrowany adres IP użytkownika. Z adresów IP możemy korzystać w celu wykonywania czynności administracyjnych oraz rozwiązywania problemów, wykrywania przypadków naruszeń przez użytkownika naszych warunków świadczenia usług, analizowania naruszeń zabezpieczeń oraz opracowywania anonimowych danych zbiorczych, dotyczących na przykład liczby użytkowników odwiedzających stronę.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY ZEBRANE INFORMACJE?
Ogólne

Informacje osobiste zbierane przez nas w określonym celu są rejestrowane i używane wyłącznie w takim celu, chyba że użytkownik zezwoli na ich wykorzystanie w innym celu zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Czasami udostępniamy podmiotom zewnętrznym informacje o naszej bazie użytkowników, nie pozwalające jednak na ich identyfikację. Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce prywatności, nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie przekazujemy bezpłatnie lub za opłatą podmiotom trzecim informacji o użytkownikach.

Nasze podmioty stowarzyszone

Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika możemy udostępniać podmiotom prawnym kontrolowanym przez nas bezpośrednio lub pośrednio, albo podlegającym wspólnym mechanizmom nadzoru. Takie podmioty stowarzyszone mogą korzystać z informacji pozwalających na identyfikację użytkowników wyłącznie w zgodzie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Nasi usługodawcy i partnerzy strategiczni

Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika możemy udostępniać naszym usługodawcom i partnerom strategicznym. Na przykład dane karty kredytowej mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi finansowe na naszą rzecz czy bankom obsługującym płatności. W przypadku zakupu produktów przekażemy również podmiotowi dokonującemu dostawy określone informacje obejmujące imię i nazwisko zamawiającego i adres wysyłki. Tacy zewnętrzni usługodawcy i partnerzy uzyskają dostęp do informacji osobistych koniecznych do wykonywania zleconych działań, nie mają oni jednak prawa do wykorzystywania danych w innym celu. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika możemy udostępniać naszym partnerom strategicznym w celu przekazywania informacji dotyczących produktów i usług, które mogą zainteresować użytkownika. Takie podmioty będą kontaktować się tylko z tymi użytkownikami, którzy wyrażą na to zgodę. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przekazywanie swoich informacji naszym podmiotom strategicznym, zaznacz odpowiednie pole w formularz dotyczącym gromadzenia danych.

Egzekwowanie postanowień

Informacje pozwalające na identyfikację użytkownika mogą zostać przez nas ujawnione lub użyte w inny sposób w celu nawiązania komunikacji z użytkownikiem w przypadkach dozwolonych lub wymaganym przez obowiązujące prawo albo w dobrej wierze, jeśli działanie takie jest konieczne w celu (i) spełnienia wymagań prawnych lub właściwego uczestnictwa w procesie prawnym, albo na żądanie uprawnionych organów administracji państwowej; (ii) ochrony i obrony praw lub własności firmy Kingston, jej podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców lub licencjobiorców; (iii) egzekwowania postanowień odpowiednich umów w zakresie usług; (iv) zapewnienia osobistego bezpieczeństwa lub ochrony interesów pracowników i konsultantów firmy Kingston, innych użytkowników stron internetowych lub członków ogólnej społeczności w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji. Informacje osobiste użytkownika możemy również ujawniać organom ścigania lub innym uprawnionym podmiotom zewnętrznym w powiązaniu ze śledztwami kryminalnymi, w celu umożliwienia wykrywania oszustw, przypadków naruszeń praw własności intelektualnej lub innych podejrzanych działań, zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa, lub, według naszego wyłącznego uznania, w celu uzasadnionej ochrony interesów prawnych i handlowych firmy Kingston.

Zbiorcze informacje ogólne

Możemy ujawniać zbiorcze informacje ogólne dotyczące naszych stron internetowych partnerom handlowym, inwestorom, reklamodawcom i innym podmiotom. Informacje takie obejmują między innymi liczbę użytkowników stron internetowych, dochody (włącznie z płatnościami użytkowników), statystyki użytkowania i opinie odwiedzających. Zbiorcze informacje ogólne nie obejmują danych pozwalających na identyfikację użytkownika, które mogłyby posłużyć do oznaczenia danej osoby lub nawiązania z nią komunikacji.

Zmiana w zakresie kontroli

W przypadku nabycia przez inną firmę aktywów obejmujących strony internetowe, w całości lub w części, albo w przypadku wystąpienia innej sytuacji powodującej zmianę w zakresie kontroli, np. fuzji, niewypłacalności, bankructwa lub wprowadzenia sekwestru, zastrzegamy sobie prawo do dołączenia dowolnych danych użytkowników do zbioru aktywów przekazywanych nowemu właścicielowi. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować przestrzegania przez podmiot otrzymujący takie informacje w ramach transakcji tego typu przestrzegania postanowień niniejszej polityki prywatności.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Jako operator stron internetowych przestrzegamy przepisów ustawy dotyczącej ochrony prywatności dzieci w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act) i wszelkich innych przepisów oraz procedur regulujących takie kwestie. Nie zezwalamy osobom w wieku poniżej 18 lat na tworzenie kont użytkownika.

Z wyjątkiem przypadków wymaganych prawem, za pośrednictwem stron internetowych nie zbieramy, nie przechowujemy, ani nie ujawniamy w świadomy sposób jakichkolwiek informacji osobistych pochodzących od dzieci w wieku poniżej 18 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie mogą: (i) tworzyć ani podejmować prób utworzenia konta na naszej stronie internetowej, (ii) rejestrować się w celu subskrypcji jakichkolwiek treści, ani (iii) dokonywać zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Rodzice lub opiekunowie mogą zwrócić się do firmy Kingston z żądaniem usunięcia informacji dotyczącychdziecka, które przesłano bez ich zgody lub zebrano w przypadku nieprawidłowego określenia wieku. W przypadku zgłoszenia takiego żądania podejmiemy uzasadnione kroki w celu usunięcia informacji z naszych baz danych.

Wszelkie żądania tego typu powinny zawierać nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail wprowadzone przez dziecko; należy kierować je na adres sales@kingston.com.

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Gromadzone informacje mogą być przekazywane, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane w krajach, w których przepisy prawne zapewniają różne poziomy ochrony, w tym niższy poziom ochrony niż w kraju użytkownika.

Przekazując swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na takie przekazywanie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych. Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i zgodności z niniejszą polityką prywatności.

BEZPIECZEŃSTWO

Firma Kingston stosuje odpowiednie mechanizmy zabezpieczające informacje o użytkownikach przed nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionymi zmianami, ujawnieniem lub zniszczeniem. Dostęp do informacji pozwalających na identyfikację użytkowników jest ograniczony do określonej grupy pracowników wymagających takiego dostępu w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz opracowywania lub ulepszania produktów, usług i stron internetowych. Nasze serwery są chronione zaporami oraz znajdują się w lokalizacjach objętych fizycznymi zabezpieczeniami, co zwiększa stopień bezpieczeństwa informacji.

Korzystamy z technologii SSL (Secure Socket Layer) w celu przeprowadzania wspólnego uwierzytelniania, szyfrowania danych i zapewniania ich spójności. Mimo że zabezpieczenie komputera w 100% przed atakami z zewnątrz jest niemożliwe, uważamy, że podjęte przez nas kroki w celu ochrony informacji osobistych użytkowników znacząco zmniejszają prawdopodobieństwo naruszeń zabezpieczeń; zastosowane mechanizmy są proporcjonalne do wrażliwości chronionych danych.

UCZCIWOŚĆ

Podczas procesu rejestracji konta w Internecie użytkownicy mogą przeglądać, zmieniać lub usuwać dowolne wprowadzone informacje. Naszym celem jest zapewnienie jak największej dokładności przechowywanych przez nas informacji o użytkownikach, dlatego zachęcamy do ich samodzielnego aktualizowania w przypadku wystąpienia zmian. Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do informacji w celu ich aktualizacji, modyfikacji lub skorygowania błędów, logując się do konta za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Użytkownik może również zwrócić się o usunięcie informacji konta z naszych baz danych. Podejmiemy wszelkie starania, aby usunąć maksymalną ilość informacji dozwoloną przez prawo. Jednak ponieważ przechowujemy w rejestrach dane dotyczące dokonanych transakcji, usunięcie wszystkich informacji na temat użytkownika może być niemożliwe.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Zwykle przed zebraniem danych informujemy użytkownika, że zamierzamy wykorzystać jego dane w takich celach lub ujawnić je innemu podmiotowi w takich celach. Użytkownik może nie wyrazić zgody na takie przetwarzanie danych, zaznaczając stosowne pola w formularzach dotyczących gromadzenia danych. Użytkownik może również tego dokonać, kontaktując się z nami w dowolnym momencie pod adresem sales@kingston.com. Nasze strony internetowe mogą zawierać łącza do stron innych firm.

Jeżeli skorzystasz z takiego łącza w celu przejścia na jedną z takich stron, pamiętaj, że takie strony posiadają własne zasady dotyczące prywatności, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Zapoznaj się z obowiązującymi zasadami, zanim przekażesz jakiekolwiek informacje osobowe takiej stronie internetowej. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas informacji lub je zmodyfikować, albo uzyskać jakiekolwiek informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem sales@kingston.com. Dostęp do informacji może wiązać się z opłatą administracyjną w celu pokrycia naszych kosztów przekazania takich informacji.

EU-USA: Ochrona prywatności

Firma Kingston przestrzega zasad ochrony prywatności uzgodnionych przez Unię Europejską i USA, określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych odnośnie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Firma Kingston potwierdza przestrzeganie ustalonych przez Unię Europejską i USA zasad ochrony prywatności dotyczących informowania, wyboru, odpowiedzialności za przesyłanie danych stronom trzecim, ochrony, integralności danych i celowości, dostępu, środków prawnych, egzekwowania i odpowiedzialności oraz rozstrzygania sporów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących porozumienia Privace Shield, odwiedź witrynę http://www.privacyshield.gov/ 

Zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu Privacy Shield firma Kingston zobowiązana jest do rozstrzygania skarg dotyczących gromadzenia i wykorzystania danych osobowych. Osoby z Unii Europejskiej (UE) z zapytaniami lub skargami dotyczącymi naszych zasad ochrony prywatności powinny najpierw kontaktować się z firmą Kingston pod adresem:

Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Operational Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

Firma Kingston zobowiązała się także do współpracy z organami ochrony danych UE na wypadek braku rozstrzygnięcia skarg wniesionych na mocy porozumienia Privacy Shield. W przypadku otrzymania od nas potwierdzenia skargi po terminie lub niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia skargi należy kontaktować się z organami ochrony danych UE, które udzielą dalszych informacji lub przyjmą zgłoszenie skargi. Usługi organów ochrony danych UE są bezpłatne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności firmy Kingston, odwiedź witrynę http://www.kingston.com/pl/company/privacyshield.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania albo ujawniania Danych osobowych należy kierować do firmy Kingston, pisząc na adres zamieszczony powyżej. Firma Kingston zbada wszelkie zarzuty i skargi oraz podejmie próbę rozstrzygnięcia sporu dotyczącego użycia i ujawnienia Danych osobowych zgodnie z regułami określonymi w tych Zasadach w ciągu 45 dni od otrzymania skargi.

W przypadku skarg niemożliwych do rozstrzygnięcia między firmą Kingston a osobą wnoszącą skargę firma Kingston zobowiązała się poddać uprawnieniom Federalnej Komisji Handlu w zakresie dochodzenia oraz w zakresie egzekwowania przepisów. Federalna Komisja Handlu posiada uprawnienia do kontroli zachowania przez firmę Kingston zgodności z zasadami porozumienia Privacy Shield.

Firma Kingston uzyska od swoich Przedstawicieli gwarancje odpowiedniej ochrony Danych osobowych zgodnej z postanowieniami niniejszych Zasad. Jeśli firma Kingston uzyska informacje o przypadku wykorzystania lub ujawnienia przez Przedstawiciela Danych osobowych w sposób sprzeczny z niniejszymi Zasadami, zostaną podjęte uzasadnione kroki w celu zapobiegania takiemu wykorzystaniu lub ujawnianiu bądź w celu zagwarantowania zaprzestania takiego postępowania.

W określonych przypadkach firma Kingston może ponosić odpowiedzialność za czyny jej przedstawicieli zewnętrznych lub usługodawców świadczących usługi w jej imieniu za sposób postępowania z przekazanymi im przez firmę Kingston danymi osobowymi.

W określonych przypadkach od firmy Kingston może być wymagane ujawnienie danych osobowych w reakcji na wiążące żądania organów publicznych, na przykład w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym lub przestrzeganiem prawa.

W określonych przypadkach może być dostępna możliwość wybrania rozstrzygnięcia skargi na drodze wiążącego arbitrażu.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może zostać przez nas zmieniona w dowolnym momencie przez zamieszczenie nowej wersji na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej, co pozwoli uzyskać informacje dotyczące ewentualnych zmian w zakresie niniejszej polityki prywatności. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą mieć zastosowanie do informacji zebranych przez nas po wejściu określonej modyfikacji w życie. W przypadku sprzeciwu dotyczącego zmiany postanowień polityki prywatności, należy skontaktować się z nami, przekazując zastrzeżenia w formie pisemnej.

Dla celów ustawy o ochronie danych UK Data Protection Act 1998, administratorem danych jest firma Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Digital Europe Co LLP lub obydwie firmy, w zależności od kontekstu. Obydwie firmy są zarejestrowane pod adresem Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, UK.

PYTANIA I KOMENTARZE

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki prywatności można skontaktować się z nami, pisząc na adres

    Back To Top