Firma Kingston® dokłada starań, aby prowadzić działalność zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Jako firma o globalnym zasięgu jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób możemy wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których pracujemy i którym służymy. Poprzez nasze inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju dokładamy starań, aby stale doskonalić nasze praktyki biznesowe, zarówno pod względem etyki, jak i celowości naszych działań. Wszystko to z myślą o zdrowym i zrównoważonym środowisku dla przyszłych pokoleń.

Środowisko

Środowisko

Dokładamy starań, aby zarządzać wpływem naszych produktów i procesów na środowisko, a także wykorzystujemy regulacje ISO, aby zarządzać naszymi procesami.

Dowiedz się więcej na temat systemów zarządzania firmy Kingston.

Dowiedz się więcej na temat zgodności produktów firmy Kingston z normami i przepisami.

Dowiedz się więcej o zasadach firmy Kingston dotyczących odpowiedzialnych minerałów

Przejrzysta sprawozdawczość

Przejrzysta sprawozdawczość

Dokładamy wszelkich starań, aby doskonalić nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i długotrwałego partnerstwa z naszymi społecznościami i klientami. Za pośrednictwem różnych platform udostępniamy raporty dotyczące naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej o naszych raportach dotyczących zrównoważonego rozwojuSpołeczność

Społeczność

Rozumiemy naszą rolę jako obywatela świata i staramy się wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których żyjemy, pracujemy i którym służymy. Przeczytaj nasz raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Prowadzimy naszą działalność biznesową zgodnie z zasadami etyki i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Wymagamy również takich samych standardów od naszych partnerów biznesowych w łańcuchu dostaw.. Zapoznaj się z Kodeksem postępowania firmy Kingston.

Firma Kingston jest członkiem organizacji Responsible Business Alliance. Dowiedz się więcej na temat organizacji RBA.

Dowiedz się więcej o naszych zasadach etycznego postępowania i zapobiegania współczesnemu niewolnictwu.