Kingston Support will be closed two hours early on Friday May 27 and closed all day Monday for Memorial Day.

We wish you and your family an enjoyable Holiday weekend!

Kingston Technology’s Statement In Support of Ukraine - Learn More

Firma Kingston® dokłada starań, aby prowadzić działalność zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Jako firma o globalnym zasięgu jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób możemy wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których pracujemy i którym służymy. Poprzez nasze inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju dokładamy starań, aby stale doskonalić nasze praktyki biznesowe, zarówno pod względem etyki, jak i celowości naszych działań. Wszystko to z myślą o zdrowym i zrównoważonym środowisku dla przyszłych pokoleń.

Środowisko

Środowisko

Dokładamy starań, aby zarządzać wpływem naszych produktów i procesów na środowisko, a także wykorzystujemy regulacje ISO, aby zarządzać naszymi procesami.

Dowiedz się więcej na temat systemów zarządzania firmy Kingston.

Dowiedz się więcej na temat zgodności produktów firmy Kingston z normami i przepisami.

Przejrzysta sprawozdawczość

Przejrzysta sprawozdawczość

Dokładamy wszelkich starań, aby doskonalić nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i długotrwałego partnerstwa z naszymi społecznościami i klientami. Za pośrednictwem różnych platform udostępniamy raporty dotyczące naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej o naszych raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju

Społeczność

Społeczność

Rozumiemy naszą rolę jako obywatela świata i staramy się wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których żyjemy, pracujemy i którym służymy. Przeczytaj nasz raport GRI.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Prowadzimy naszą działalność biznesową zgodnie z zasadami etyki i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Wymagamy również takich samych standardów od naszych partnerów biznesowych w łańcuchu dostaw.. Zapoznaj się z Kodeksem postępowania firmy Kingston.

Firma Kingston jest członkiem organizacji Responsible Business Alliance. Dowiedz się więcej na temat organizacji RBA.

Dowiedz się więcej o naszych zasadach etycznego postępowania i zapobiegania współczesnemu niewolnictwu.