Bir tablete bakan bir kadın ve bir erkek.

Kurumsal Gereksinimleriniz için Veri Saklama Ürünlerinin Değerlendirilmesi

BT departmanları için veri saklama ürünlerini değerlendirmek, bir şirketin dijital altyapısının tüm şeklini belirleyebilecek önemli bir süreçtir. Kötü tasarlanmış bir veri saklama çözümü, bir departmanın performansını önemli ölçüde düşürebilir ve büyük kesintilere veya en kötü durumda kalıcı veri kaybına neden olabilir. Ancak doğru faktörler göz önünde bulundurularak verilen akıllı bir karar, bir kuruluşa önerilen sistem tasarımının performans ve güvenilirlik hizmet düzeyi hedeflerini karşılayabilen ölçeklenebilir bir paylaşımlı veri saklama çözümü sağlayabilir.

Özellikle daha büyük ölçekte, BT mimarisini korumak eski bir arabayı çalışır durumda tutmak gibi olabilir. Daha iyi bir alternatif bulmak için zamanınız veya paranız yoksa pahalıdır ve yoğun kaynak gerektirir. Eski ve verimsiz donanımlarla çalışan BT sistem yöneticileri, veri dönüşümü girişimlerini yakalamada ve desteklemede zorlanabilir.

Uygun bir veri saklama çözümü seçmek

İş kıyafeti içindeki el, belge yönetimi, yükleme ve indirme seçenekleri, güvenlik, ayarlar ve daha fazlasını seçmek için sanal bir ekrana tıklıyor

Yeni bir çözüm tasarlarken, öncelikle önerilen çözümün üst düzey mimarisini ve sistem tasarımını; ve tüm sistem boyunca olası kaynak darboğazlarını anlamak önemlidir. Bu durum, uygulama ve veri saklama mimarlarının uygun veri saklama çözümünü seçmesini ve tasarlamasını sağlayacaktır. Veri saklama mimarlarının bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olmak için sormaları gereken bazı temel soruları veriyoruz:

 • Veri saklama çözümü ne için tasarlanıyor?
 • Blok, dosya veya nesne veri saklama erişimi gerektirecek mi?
 • Tipik iş yükü nasıl?
 • IOPS, verim ve gecikme gereksinimi nedir?
 • Gereken kullanılabilirlik durumu nedir? (%99,9, %99,99, %99,999?)
 • Verilerin yedeklenmesi gerekiyor mu? Ne sıklıkta?
 • Verilerin çoğaltılması gerekiyor mu?
 • Kurtulma süresi hedefi (Recovery Time Objective - RTO) ve Kurtulma noktası hedefi (Recovery Point Objective - RPO) açısından felaketten kurtulma gereksinimleri nelerdir?
 • Veri saklama gereksinimleri nelerdir?
 • Veriler günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak ne kadar değişiyor?
 • Her yıl kapasite açısından beklenen büyüme nedir?

Kurumsal Veri Gereksinimleri

Blok, dosya ve nesne gereksinimini anlamak

Yeni uygulamalar kullanıma alınırken, blok, dosya veya nesne veri saklamanın kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bilgiye dayalı bir karar vermek için saklanan veri türünü anlamak önemlidir.

Blok veri saklama, DAS ve SAN ortamları için en yaygın kullanım türüdür. DAS durumunda, bir RAID biriminin veya Fiziksel Sürücünün tamamı işletim sistemine ham, formatlanmamış bir birim olarak sunulur. SAN ortamları söz konusu olduğunda, veri saklama dizisinden sunulan LUN'un (çok sayıda fiziksel sürücüden oluşur) tamamı işletim sistemine yüksek hızlı bir ağ üzerinden sunulur ve formatlanmamış ham bir birim olarak görünür. Ham birimin altındaki katmanlar, işletim sisteminin işlediği daha küçük uzantılardan veya sektörlerden oluşur ve ardından temeldeki veri saklama alt sistemi bu mantıksal blokları belirli sürücü ya da sürücüler üzerindeki belirli fiziksel bloklarla eşleyebilir. Blok düzeyinde veri saklama hızlıdır, güvenilirdir ve ilişkisel veritabanları, online işlem işleme (OLTP) veritabanları, e-posta sunucuları veya sanal masaüstü altyapısı gibi yüksek işlem hacmi ve düşük gecikme süresinin gerekli olduğu sürekli değişen veriler için en idealdir.

Nesne veri saklama sistemi, verileri (ve bunlarla ilişkili meta verileri) dosya veri saklamada olduğu gibi klasör veya alt dizin olmadan benzersiz tanımlayıcılara sahip kapsayıcılarda saklar. Her bir anahtarın belirli bir "değere" veya veri parçasına işaret ettiği ve API'ler aracılığıyla alındığı anahtar-değer depoları kavramını kullanır.

Temel olarak e-postalar, yedek veri görüntüleri, video izleme görüntüleri veya IoT'de makine öğrenimi ve veri analitiği için veri yönetimi gibi büyük miktarda yapılandırılmamış veriyi işlemek için kullanılır. Nesne veri saklama, çok büyük miktarda veriyi işlemek konusunda iyidir ve uygulamanın gerektirdiği kadar hızlı ölçeklenebilir, ancak veri alımında yavaştır. Bu da onu veritabanları veya yüksek performanslı bilgisayarlar için verimsiz hale getirir. Nesne veri saklamaya örnek olarak Amazon S3, Google Cloud nesne deposu veya Azure Blob deposu verilebilir.

Dosya veri saklama, verileri dosyalar halinde saklar, klasörler ve alt dizinler halinde düzenler ve bir ağ üzerinden SMB (Windows) veya NFS (Linux) kullanılarak paylaşılır. Videolar, resimler veya belgeler gibi dosyaları merkezileştirmek konusunda iyidir, ancak veri miktarı artmaya devam ettikçe sınırlı ölçeklenebilirlik sunar. OLTP veritabanları gibi çok büyük miktarlarda yapılandırılmamış veriyi veya sürekli değişen veriyi işlemek için en uygun seçenek değildir.

Kalemli bir çalışan, bir dizüstü bilgisayarın arkasında otururken sanal ekranda işlem yapıyor, elektronik bir belgeyi imzalamak için seçenekleri belirliyor

Dolayısıyla başarılı işletmeler Yüksek Performanslı Bilgisayarlar (HPC'ler) kurmayı düşünüyorlar. İşlemsel hesaplama gerçekleştirmek için yerel veritabanlarından ve veri hizmetlerinden yararlanıyorlar ve ardından büyük miktarda yapılandırılmamış veriyi saklamak için bulut nesne depolarıyla yerel entegrasyon sağlıyorlar. Bu durum, yoğun işlemlerin verim ve IOPS açısından yerel veri merkezlerinin hızlı blok ve dosya veri saklama biriminde; ve büyük miktarda yapılandırılmamış veriyi saklamak için ise daha yavaş bulut nesne veri veri saklama sistemlerinin kullanılmasını sağlar.

Büyük ölçekli veri işleme, kuruluşunuzun analiz etmesi gereken veri türüne göre bir veri saklama çözümü gerektirir. Örneğin, tesisteki veya bulut tabanlı yapılandırılmamış verileri işlemek ve analiz etmek için şirketlerin hibrit depolama altyapısı için gerçek zamanlı analizler ve bilgiler sağlayabilen bir dosya veri platformuna ihtiyacı vardır.

Veri Saklama Performans Testi

Veri saklama ürünlerini değerlendirmenin önemli bir ayağı bu ürünleri test etmek ve doğrulamaktır. Test etmenin birçok avantajı vardır. Geliştirilmiş uygulama performansı, veri saklama maliyeti optimizasyonu ve risk azaltma, doğru araçlarla test edilerek ulaşılabilecek sonuçlardır. Bununla birlikte, DIY veya paylaşım yazılım araçları genellikle bir şirketin gerçek dünyadaki üretim ortamını yansıtmak için gerekli olan titiz test çeşitliliğini engellediğinden, küçük veya yetersiz finansmana sahip BT departmanları bunu yapmakta zorlanabilir.

Testler bu soruların herhangi birine veya tümüne yanıt vermek için kullanılabilir:

 • Yeni veri saklama teknolojilerini/ürünlerini kullanıma alarak uygulama performansını ne kadar artırabilirim?
 • Performans iyileştirmesini karşılayabilir miyim?
 • Yeni teknikler performansı yüksek düzeyde etkilemeden gigabayt başına maliyeti azaltacak mı?
 • Uygulama iş yüklerime uygun en iyi teknolojiyi/ürünü/yapılandırmayı nasıl seçebilirim?
 • Yeni mimarilerden/ürünlerden en çok hangi iş yükleri avantaj sağlar?
 • Olası yeni yapılandırmaların performans sınırları nedir?
 • Veri saklama ortamı performans sınırlarına ulaştığında nasıl davranacak?

Ölçeklenebilir bir kurumsal veri saklama çözümü seçiyorsanız, seçtiğiniz veri saklama sisteminin veriler ve uygulamalarla nasıl çalıştığına dikkat etmeniz çok önemlidir.

Veri Saklama Ürünleri için Destek

Harika bir ürün, bir işletmenin kullanımı sırasında karşılaştığı sorunları yönetmesine yardımcı olacak destek ekibinin bulunmaması nedeniyle ne yazık ki yetersiz hale gelebilir. Tersine, iyi bir ürün, teknik destek personelinin olağanüstü çabalarıyla çok cazip hale gelebilir. Veri saklama çözümünüzde olası bir değişiklikle ilgili karar verirken kuruluşunuzun mevcut veri saklama ürünü sağlayıcısıyla olan profesyonel ilişkinizi göz önünde bulundurmanız faydalı olabilir. Ayrıca, belirli iş yükleri sırasında gecikme, verim veya IOPS gibi KPI'ların karşılanması gibi hizmet düzeyi anlaşmaları (SLA'lar) seçiminizde dikkate alınmalıdır. İstediğiniz sağlayıcının sektörde güçlü bir itibarı varsa (örneğin, genellikle endüstri standardı karşılaştırma ölçütlerinden fazlasını sunuyorsa), her platform için kabul edilebilir gecikme süresinde yüksek IOPS ve verim gibi özellikleri tanıttıklarında bu bilgilere güvenebilirsiniz.

Akılda tutulması gereken bir diğer unsur da düşündüğünüz veri saklama ürünlerinin maliyetidir. Sadece satın alma maliyeti değil, bakım maliyeti ve toplam sahip olma maliyeti (TCO) de hesaba katılmalıdır.

#KingstonIsWithYou

Bir SSD uzmanına Sorun

Bir Sunucu SSD Uzmanına Sorun

Kington, kurumsal SSD’lerin sizin kendi saklama ortamınıza ne gibi avantajlar getireceği ve hangi SSD’nin, yüksek rastgele okuma-yazma IOPS performansı dengesi gerektiren iş yükleriniz için uygun olduğu ile ilgili bağımsız fikirler ve öneriler verebilir.

Bir Uzmana Sorun

İlgili Yazılar