Günlük Sürücü Yazması (Drive Writes Per Day - DWPD) Nasıl Hesaplanır

Günlük Sürücü Yazması (Drive Writes Per Day - DWPD) hesaplamaları, yine TBW’nin belirlenmesi için kullanılan JEDEC iş yükü temel alınarak{{Footnote.N52105}}, garanti süresi içinde (ya da farklı sayıda yıl içinde) bir sürücünün kullanıcı kapasitesinin günlük olarak kaç kez yazılabileceğini hesaplamak için TBW değerini kullanmanızı sağlar.

Günlük Sürücü Yazması =

TB * 1000 cinsinden bir SSD’nin TBW değeri


365 Gün * Yıl Sayısı * GB cinsinden SSD Kullanıcı Kapasitesi

 

5 yıl sınırlı garantili bir 1,8TB DC400 SSD için hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır

Günlük Sürücü Yazması =

1432TB * 1000


365 Gün * 5 * 1800GB

 

= 0,43 ya da günlük sürücü kapasitesinin %43’ü (yani 774GB)