Günlük Sürücü Yazması (Drive Writes Per Day - DWPD) Nasıl Hesaplanır

Günlük Sürücü Yazması (Drive Writes Per Day - DWPD) hesaplamaları, yine TBW’nin belirlenmesi için kullanılan JEDEC iş yükü temel alınarak1, garanti süresi içinde (ya da farklı sayıda yıl içinde) bir sürücünün kullanıcı kapasitesinin günlük olarak kaç kez yazılabileceğini hesaplamak için TBW değerini kullanmanızı sağlar.

Günlük Sürücü Yazması =

TB * 1000 cinsinden bir SSD’nin TBW değeri


365 Gün * Yıl Sayısı * GB cinsinden SSD Kullanıcı Kapasitesi

 

5 yıl sınırlı garantili bir 1,8TB DC400 SSD için hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır

Günlük Sürücü Yazması =

1432TB * 1000


365 Gün * 5 * 1800GB

 

= 0,43 ya da günlük sürücü kapasitesinin %43’ü (yani 774GB)